Categorie: "Bedreigde dieren en natuurbescherming"

Zeldzame boskariboe bedreigd door oprukkende skiërs

Foto: D. Gordon E. Robertson, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

220px-Woodland_Caribou,_NewfoundlandDe zeldzame boskariboe (Rangifer tarandus caribou) wordt in de Canadese provincie Québec met uitsterven bedreigd. Zoals zo vaak moet de oorzaak weer worden gezocht in het gedrag van de moderne mens. De dieren worden namelijk uit hun leefgebied verdrongen door skiërs. De zeventig boskariboes die in de bergen van het Gaspésie National Park leven vluchten bij het zien van skiërs onmiddellijk naar lager gelegen gebieden, waar ze gemakkelijk ten prooi vallen aan prairiewolven. Zelfs een kleine groep skiërs maakt de dieren al zo van streek dat ze zich dagenlang niet meer op bergtoppen durven te vertonen. En de boskariboes hebben het sowieso al niet gemakkelijk. De populatie in het Gaspésie National Park is in de afgelopen dertig jaar met circa zestig procent gekrompen. Wetenschappers brachten het gedrag van de rendierenpopulatie in kaart door 43 boskariboes uit te rusten met een gps-halsband.

Expeditieteam Apenheul vindt zeldzame geelstaartwolapen in Peru

Foto: Platyrrhinus, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

266px-Cola_amarillaEen expeditieteam van de Apenheul is erin geslaagd voor het eerst sinds 2009 in Peru beelden te maken van de zeldzame geelstaartwolaap (Oreonax flavicauda). Natuurvorsers van het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) ontdekten de met uitsterven bedreigde apensoort in de nevelwouden van de vallei Los Chilchos in Peru. Het ANF is daar actief om het nevelwoud en de geelstaartwolaap te beschermen. Volgens coördinator Hans Dignum van het geelstaartwolaapproject was het moeilijk om de zeldzame apensoort op film vast te leggen. Het woud is volgens hem donker, dichtbegroeid en ligt op meer dan 2000 meter hoogte op steile berghellingen en langs diepe afgronden. De expeditie was nodig om te beoordelen of de geelstaartwolaap nog in dit gebied voorkomt en of pogingen tot bescherming van de soort resultaat sorteren.

Steeds meer Nederlandse broedvogels in zwaar weer

Foto: J.M.Garg, Wikimedia Commons/ CC BY-SA 3.0

266px-Crested_Lark_(Galerida_cristata)_at_Sultanpur_I_Picture_118Het aantal bedreigde Nederlandse broedvogels is toegenomen. Volgens de Rode Lijst gaat het inmiddels om 44 procent van de in ons land broedende soorten. De Rode Lijst laat zien welke soorten zijn verdwenen of het meeste risico lopen op uitsterven en is samengesteld op basis van tellingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit publiceerde de kersverse lijst vandaag. Nederland telt in totaal 197 soorten broedvogels, waarvan er 87 op de nieuwe lijst staan. Dat zijn er negen meer dan op de vorige lijst, die in 2004 werd gepubliceerd. De vogels op de lijst zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar en gevoelig. Volgens de Vogelbescherming zijn de grootste boosdoeners het gebruik van insecticiden en de forse uitstoot van stikstof.

Beschadigde delen Great Barrier Reef gerepareerd met opgekweekte koraallarven

Foto: Wikimedia Commons/publiek domein

266px-PillarCoralWetenschappers hanteren momenteel een nieuwe technologie om beschadigde delen van het Great Barrier Reef er weer bovenop te helpen. Ze laten op die plekken koraallarven groeien, een compleet nieuwe techniek die haar vruchten lijkt af te werpen. Op gezette tijden laten koraalriffen eitjes en zaadcellen los om voor nieuw nageslacht te zorgen. Een team van onderzoekers heeft bij Heron Island ei- en zaadcellen van koraalpoliepen verzameld en die in speciale tanks laten opgroeien tot meer dan een miljoen koraallarven. Toen de larven groot genoeg waren, hebben de wetenschappers ze uitgezet op een aantal door verbleking aangetaste riffen. Twaalf maanden later keerde de onderzoekers terug. De larven die nog in leven waren, hebben zich definitief gevestigd op het rif. Een veelbelovend resultaat want dit suggereert dat het mogelijk is om riffen die het moeilijk hebben en geen nageslacht meer voortbrengen van de ondergang gered kunnen worden.

Minder slecht broedseizoen grutto in 2017

Foto: Hans Hillewaert, Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

266px-Limosa_limosa_(Uitkerke)De populatie van onze nationale vogel, de grutto, gaat hier te lande nog steeds met gemiddeld 3,5% per jaar achteruit. De belangrijkste reden is dat er jaar op jaar te weinig kuikens groot worden. Het aantal gruttokuikens dat daadwerkelijk uitvliegt, wordt nu al zeven jaren onderzocht en bleek in al die jaren te laag te zijn. Zo ook in 2017. Voor een stabiele populatie (nu circa 34.000 paren) zouden er afgelopen broedseizoen minimaal circa 18.000 jongen groot moeten zijn geworden, maar de teller bleef steken op 12.000. Het enige lichtpuntje is dat er in de overige zes meetjaren nog minder jongen uitvlogen. Vogelbescherming Nederland pleit voor meer en vooral beter weidevogelbeheer. De Nederlandse overheid is daartoe ook verplicht op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Sinds 2011 wordt het totaal aantal jonge grutto’s in Nederland geschat op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Nieuwe gekkosoorten ontdekt in Myanmar

Bent-toed-gecko-2-768x512Foto: Lee Grismer

Wetenschappers hebben in een klein en afgelegen deel van Myanmar 19 nieuwe gekkosoorten ontdekt. De reptielen werden gevonden in een gebied van 90 bij 50 kilometer dat wordt gedomineerd door karst en kalksteen. Waarschijnlijk komen de gekko’s nergens anders voor. “Ik was zowel verrast door de aantallen als door de geringe afstand tussen de verschillende soorten. Een vrij uniek gegeven voor deze groep hagedissen”, stelt onderzoeker Lee Grismer (La siërra University). Onder de nieuw ontdekte soorten bevinden zich twee gekko’s uit het geslacht Hemiphyllodactylus en 12 vertegenwoordigers van het geslacht Cyrtodactylus. Het was zeker geen sinecure om de fraai getekende hagedissen te vinden.

Vijftienduizend wetenschappers waarschuwen voor overexploitatie van de aarde

In het online gepubliceerde vakblad Bioscience staat deze week een urgente oproep van meer dan vijftienduizend wetenschappers om de vernieling van de levende aarde een halt toe te roepen. Volgens de geleerden is het vijf voor twaalf en moeten er linea recta grote veranderingen plaatsvinden. 25 jaar geleden werd er een soortgelijke oproep geplaatst, maar nu is de oproep door het tienvoudige aantal wetenschappers ondertekend. Onder die groep bevindt zich ook een honderdtal Nederlanders. In 1992 bracht de Union of Concerned Scientists een document uit onder de naam World Scientists’ Warning to Humanity. Nu, vijfentwintig jaar later, volgt er een tweede waarschuwing met actuele cijfers. De gegevens van verschillende kwesties zijn in grafieken weergegeven. Die tonen dat er op allerlei fronten bitter weinig vooruitgang wordt geboekt. Een van de grootste problemen voor de moderne mensheid is onze op hol geslagen consumptiemaatschappij. De bevolking groeit razendsnel, maar de middelen en natuurlijke hulpbronnen zijn beperkt en eindig.

Save our Sharks start crowdfundingactie voor Sint Maarten

Foto: Save our Sharks

89037_w844_r844-475_995e085De organisatie Save Our Sharks wil geld gaan ophalen om haaienbescherming en onderzoeksprojecten rond Sint Maarten zo snel mogelijk weer op het oude niveau te brengen. Het streefbedrag is 8000 euro. Met dit geld kan een belangrijke kraamkamer van haaien worden hersteld. Ook wil de organisatie een deel van het bedrag gebruiken voor de aankoop van akoestische ontvangers waarmee gezenderde haaien kunnen worden gevolgd. Naast de mens en talloze gebouwen heeft ook de natuur veel te lijden gehad van de orkaan Irma. De eerste beoordelingen na Irma schetsen een grimmig beeld van de onderwaterwereld rond Sint Maarten. Koraalriffen, zeegrasbedden en mangrovebossen hebben enorme schade opgelopen. Bovendien zorgen gezonken boten, die bovendien olie en brandstof lekken, en de grote hoeveelheden weggewaaide en aangespoelde rommel voor ernstige vervuiling. Mullet Pond, een beschermd natuurgebied met veel van de laatste nog overgebleven mangrovebossen van Sint Maarten, is bezaaid met rommel en gezonken boten. Ook de mangroves zijn ernstig beschadigd. Mangroves zijn belangrijke kraamkamers voor jonge haaien. De dieren vinden er beschutting totdat ze groot en sterk genoeg zijn om het koraalrif op te zoeken.

De Sint Maarten Nature Foundation heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar de haaienpopulaties rond het eiland. Zo zijn verschillende haaien voorzien van een op maat gemaakte akoestische zender. De zeer sterke stroming die Irma teweeg heeft gebracht, heeft de akoestische ontvangers waarmee de gemerkte haaien werden gevolgd weggespoeld of verwoest. Met de zenders zijn de wetenschappers veel te weten gekomen over de migratiepatronen, het gedrag en de levensloop van de haaien. De verzamelde informatie is van groot belang voor het formuleren van een beter beleid en wetgeving voor de bescherming van haaien. Door de verwoesting van de zenders ligt het onderzoek nu stil en zal er veel kostbare data verloren gaan als ze niet worden vervangen. De kosten voor het opruimen van Mullet Pond en het aanschaffen van nieuwe akoestische ontvangers wordt geschat op meer dan 15.000 euro. Save Our Sharks hoopt tenminste 8.000 euro op te halen met de crowdfundingcampagne.

Russische biologen bezorgd over sterfte onder zeldzame baikalrobben

Foto: Uryah, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

220px-Baikal_seal_200507_hakone_japanOp de oevers van het Baikalmeer in Siberië zijn de afgelopen dagen meer dan 140 dode baikalrobben (Pusa sibirica) aangespoeld, zeggen de autoriteiten in de stad Irkoetsk. De raadselachtige dood van tientallen zeehonden heeft geleid tot bezorgdheid bij de Russische autoriteiten en biologen over een epidemie bij de zeldzame diersoort. Alle gevonden kadavers zijn van ‘volwassen en krachtige dieren’. In tachtig procent van de gevallen gaat het zelfs om drachtige vrouwtjes, zo laat een persverklaring weten. Experts zijn al dagen op zoek naar de oorzaak van de massale sterfte. De baikalrob is de enige zeehondensoort die exclusief in zoet water leeft.

Groen protest bij Tweede Kamer

Bijinbloem-150x150De petitie ‘Code Rood voor natuur’ is vandaag aangeboden aan Kamerleden van verschillende politieke partijen. Televisietuinman Lodewijk Hoekstra leidt het groene protest waarmee aandacht gevraagd wordt voor de nationale en internationale daling van de biodiversiteit. Hoekstra heeft dinsdag een tuintje aangelegd voor de ingang van de Tweede Kamer om het initiatief nog wat meer cachet te geven. In de petitie roepen ruim 22.000 ondertekenaars kabinet en parlement op om de soortenrijkdom in Nederland beter te beschermen.