Categorie: "Bedreigde dieren en natuurbescherming"

Inktzwarte toekomst voor keizerspinguïns

Foto: Josh Landis/NSF

Emperor_penguinsMomenteel zwemmen en wandelen er nog een kleine zestigduizend keizerspinguïns rond op Antarctica, maar volgens wetenschappers gaat dat aantal in de toekomst drastisch dalen. De reden daarvoor laat zich raden: het krimpende zee-ijs zal zich steeds verder terugtrekken, waardoor met name het broedgebied van de statige vogels flink krimpt. Wetenschappers van het Woods Hole Oceanografische Instituut hebben onderzocht of keizerspinguïns gered kunnen worden door kolonies te verplaatsen naar andere locaties, bijvoorbeeld naar plekken met nog relatief veel zee-ijs. Het korte antwoord is nee, zo concluderen zij in een paper dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Biological Conservation.

Talloze verwaarloosde schildpadden gevonden in Hoofddorp

220px-Tortuga_morrocoy_SabaneroFoto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

In Hoofddorp zijn ruim 130 verwaarloosde schildpadden in beslag genomen. De reptielen werden gehouden in bakken in de tuin en in een bij de woning geparkeerde bestelbus. In de tuin troffen de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en agenten vijftig water- en moerasschildpadden aan in vervuilde en te kleine bakken water. Ook werden er diverse Griekse landschildpadden, klokschildpadden en kolenbranderschildpadden (zie foto) gevonden.

Hoofdverdachte vogelroof Avifauna veroordeeld tot veertien maanden cel

Foto: Bobby, Wikimedia Commons/CC BY 2.0

266px-Deroptyus_accipitrinus_or_Red-fan_Parrot_on_groundFaked A., de hoofdverdachte van de roof van 36 vogels uit het vogelpark Avifauna in 2014, is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van veertien maanden. Daarnaast moet hij het boetebedrag van maar liefst 22.729 euro overmaken aan Avifauna. Avifauna was niet het enige slachtoffer: er werden tevens vogels gestolen in de Veldhoven, in De Lier en in Udenhout. In totaal stonden vijf mannen in de leeftijd van 22 tot 37 voor de rechter voor diefstal en/of heling van tientallen exotische vogels. A. wordt door de rechtbank gezien als hoofdverdachte, omdat hij als voornaamste spil van het netwerk de roof van de vogels plande en de verkoop regelde. Hij was ook als enige aanwezig bij alle vier de roven. De rest van de verdachten hebben straffen opgelegd gekregen die uiteenlopen van twee tot acht maanden cel. In september 2014 werden in vogelpark Avifauna in totaal 36 vogels gestolen, waaronder toekans, neushoornvogels, kaketoes en kraagpapegaaien. Een maand later werd de helft van de dieren in ernstig verwaarloosde toestand teruggevonden in een schuur in Den Bosch.

Verspreidingsgebied argusvlinder verder gekrompen

Foto: Wikimedia Commons/publiek domein

266px-LasiommataMegera_1990Het verspreidingsgebied van de in Nederland toch al schaarse argusvlinder (Lasiommata megera) lijkt nog verder gekrompen te zijn. Uit resultaten van het telweekend van De Vlinderstichting en Waarneming.nl blijkt dat veel vliegplaatsen van vorig jaar nu niet bezet zijn. De Vlinderstichting noemt de afname een zorgwekkende ontwikkeling. Waarnemers hebben in totaal driehonderd vierkante kilometer grondgebied onderzocht op de aanwezigheid van argusvlinders. Verschillende tellers meldden dat gebieden waar vorig jaar nog argusvlinders vlogen, er nu geen enkele te vinden was. De afname ligt niet aan het moment van de telling, want de eerste generatie argusvlinders bevond zich rond het telweekend op haar hoogtepunt.

Groot gedeelte van Great Barrier Reef verbleekt

Foto: Bruno de Giusti, Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.5 it

220px-Moofushi_bleached_coralsDat het niet zo goed gaat met het Australische Great Barrier Reef is al langer duidelijk, maar recente studies maken duidelijk dat het koraal nog ernstiger verbleekt is dan tot nu toe werd gedacht. Naar schatting is 29 procent van het ondiepe koraal beschadigd. Onderzoekers meldden eerder dat in 2016 circa 22 procent van het ondiepe gedeelte van het 1300 kilometer lange koraalrif was verbleekt. Na nieuwe onderzoeken, die zowel vanuit de lucht als in het water zijn uitgevoerd, is dat percentage nu naar boven bijgesteld. Wat onderzoekers vooral pessimistisch stemt is dat er in 2016 meer koraal dan gedacht is afgestorven. Die trend lijkt zich bovendien ook in 2017 door te zetten. Door oplopende watertemperaturen liep het koraalrif vorig jaar in maart en april al de hevigste verbleking op die ooit is gemeten.

Grote vissen in Europese zeeën met uitsterven bedreigd

Blueshark-300x200Een groot deel van de grote vissoorten die rondzwemmen in de Europese zeeën worden met uitsterven bedreigd. Vooral diverse haaien- en roggensoorten en de blauwvintonijn lijden zwaar onder de amper aflatende visserijdruk. Hoe groter de soort wordt, des te gevoeliger is ze voor uitsterving. De reden daarvoor is vanuit ecologisch perspectief heel simpel: de grootste soorten doen er het langst over om geslachtsrijp te worden en brengen meestal ook minder jongen voort dan kleinere vissen. Jonge haaien en roggen eindigen, triest genoeg vaak ook nog eens als bijvangst, vaak al in visnetten voordat ze volwassen en geslachtsrijp zijn. De situatie is het nijpendst in de Middellandse Zee, terwijl veel haaien en roggen het in de Atlantische Oceaan wel nog redelijk doen.

Trekvissen krijgen hulp bij lastige migratie door Nederland

Rijkswaterstaat gaat stevig doorpakken om de migratie van trekvissen te bevorderen. Aanleiding hiervoor is de afname van de hoeveelheid vissen en het aantal soorten door de hinderlijke aanwezigheid van barrières als sluizen en dijken. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de belangrijkste blokkades op vistrekroutes worden opgeheven. Het einddoel is om de populatie trekvissen weer op peil te krijgen. Volgens Rijkswaterstaat is dit essentieel voor een gezond ecosysteem in en rond de Nederlandse wateren. Door barrières zouden vissen moeilijk of niet migreren, met als gevolg dat een aantal vissoorten binnen onze landsgrenzen zelfs dreigt uit te sterven.

Twintig wereldwijd bedreigde vogelsoorten in Nederland

Foto: Hans Hillewaert, Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

266px-Limosa_limosa_(Uitkerke)Volgens het door Birdlife International gepubliceerde rapport European Birds of Conservation Concern komen in Nederland twintig vogelsoorten voor die wereldwijd als bedreigd te boek staan. Het gaat om acht broedvogels en twaalf soorten die hier te lande overwinteren. Het wetenschappelijk onderbouwde rapport legt bloot welke vogelsoorten het meest acuut bescherming nodig hebben. Dat zijn in Nederland vooral de vogels van het landelijk gebied. Van de acht wereldwijd bedreigde vogels die ook in Nederland broeden zijn er twee waar Nederland uitzonderlijk belangrijk voor is: de grutto (zie foto) en de scholekster. Respectievelijk 37 en 24 procent van de totale Europese populatie van die soorten broedt in ons land.

Mexico gaat getrainde tuimelaars inzetten om bedreigde vaquita te redden

Foto: Paula Olson, NOAA/publiek domein

Vaquita6_Olson_NOAADe Mexicaanse regering gaat drie getrainde tuimelaars inzetten om hun bedreigde familiegenoot, de vaquita of Californische bruinvis (Phocoena sinus) , op te sporen. De hulp van de dolfijnen moet ervoor zorgen dat de ernstig met uitsterven bedreigde vaquitapopulatie wordt gered. Op het moment zijn er minder dan veertig wilde vaquita’s over. De vaquita, een kleine, compact gebouwde dolfijnachtige met een platte neus, wordt bedreigd met uitsterven vanwege het vissen met kieuwnetten op garnalen in de Golf van Californië. De bruinvissen raken niet zelden verstrikt in de netten en sterven vervolgens een langzame verdrinkingsdood. De getrainde dolfijnen zullen vanaf september worden ingezet.

Lading gesmokkelde schildpadden ontdekt in Kuala Lumpur

Foto: madagaskarschildpad, Wikimedia Commons/CC BY 1.0

266px-Lightmatter_tortoiseDe Maleisische douane heeft honderden bedreigde schildpadden weten te onderscheppen op de luchthaven van Kuala Lumpur. De dieren hebben een waarde van ruim 230.000 euro op de illegale markt. De reptielen werden aangetroffen na een tip. Alle dieren waren afkomstig uit Madagaskar, aldus Sky News. In totaal gaat het om 330 madagaskar- en stralenschildpadden die gelukkig wel levend zijn aangetroffen. Beide soorten staan op de lijst met ernstig bedreigde dieren. De schildpadden lagen verspreid over vijf verschillende kratten in een vrachtwarenhuis bij het vliegveld.