Categorie: "Dier en politiek"

Meerderheid Limburgs Parlement eens met doden van bevers als laatste redmiddel

266px-Beaver_pho34Foto: Per Harald Olsen, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Een ruime meerderheid van het Limburgs Parlement is het eens met het doden van bevers (Castor fiber) als uiterste redmiddel om schade aan dijken en landbouwgewassen te voorkomen. In een statencommissie stemden de meeste partijen in met dat voorstel uit het faunabeheerplan. De Partij voor de dieren is de enige partij die in blok tegen het voorstel heeft gestemd. Toch was de partij ‘gematigd tevreden’ met de afloop van het debat. CDA-gedeputeerde Hubert Mackus stelde dat in de praktijk precies zal worden bijgehouden hoe het beleid in de praktijk werkt.

Amsterdamse fractie GroenLinks wil ‘uitsterfbeleid’ voor grote zoogdieren in Artis

mannetjesleeuw7-300x200De Amsterdamse fractie van GroenLinks pleit voor een zogeheten ‘uitsterfbeleid’ voor grote dieren als olifanten, leeuwen en giraffen in dierentuin Artis. Het gaat de partij vooral om dieren ‘waarvan je kunt aannemen dat ze meer ruimte nodig hebben dan dat ze krijgen’. Dit bevestigt partijleider Rutger Groot Wassink na berichtgeving van De Telegraaf. Door het uitsterfbeleid in te voeren, zou de populatie in de dierentuin afnemen en meer ruimte ontstaan voor de grote zoogdieren. Dit zou ook het welzijn van enkele van de meest prominente bewoners van de Amsterdamse zoo bevorderen, aldus GroenLinks. Artis-directeur Haig Balian is verbaasd over het standpunt van de partij.

Brazilië blokkeert mijnbouw in Amazonegebied

Foto: Neil Palmer/CIAT, Wikimedia Commons

Amazon_CIAT_2De regering van president Michel Temer draait het omstreden politieke besluit om mijnbouw toe te staan in de Amazone terug. Het besluit is een belangrijke overwinning voor milieuactivisten, die de verdere vernietiging van het immense regenwoud vreesden en fel protesteerden tegen de voorgenomen maatregel. In augustus werd het omstreden politieke besluit genomen om de winning van goud, ijzer en andere mineralen toe te staan in het Amazonegebied. Brazilië hoopte hiermee grote investeerders te trekken.

Minster Schippers hoeft niet in actie te komen tegen tijgermug

Foto: James Gathany/CDC, Wikimedia Commons

266px-Aedes_aegypti_CDC-GathanyMinister Edith Schippers (Volksgezondheid) hoeft niets te doen tegen bedrijven die gebruikte autobanden importeren waar zich tijgermuggen in schuilhouden. Dat bepaalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag. Volgens de hoogste rechter is de minister niet bevoegd om op grond van de warenwet maatregelen tegen de bedrijven te nemen. Dat kan alleen als het te verwachten gebruik van de banden tot gevaar voor de consument leidt.

Europees Parlement roept Noorwegen op om te stoppen met commerciële walvisjacht

Zuidkaper-300x200Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft een motie van de Partij voor de Dieren gesteund die Noorwegen oproept om de commerciële jacht op walvissen te staken. Daarnaast wil het Europarlement dat Noors walvisvlees niet langer via Europese havens naar Japan wordt verscheept. Sinds 1986 is de jacht op walvissen wereldwijd verboden, maar Noorwegen, Japan en IJsland weigeren om zich aan dit verbod te houden. Sinds de ingang van het verbod heeft Noorwegen al meer dan dertienduizend walvissen gedood. Dit jaar is het land van plan om een kleine duizend dieren te doden.

Provincie Limburg geeft toestemming voor afschot bevers als ‘laatste redmiddel’

Foto: Per Harald Olsen, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

266px-Beaver_pho34Het zal er al een beetje aan te komen gezien de commentaren en de politieke kleur van het huidige provinciebestuur, maar de kogel is nu dan toch door de kerk: de provincie Limburg heeft groen licht gegeven om voor het doden van bevers als ‘uiterste redmiddel’ om schade te voorkomen. Limburg telde in 2016 ongeveer 625 bevers. Een deel van de populatie zorgt voor steeds meer overlast. Zo worden dijken ondergraven en dammen gebouwd die tot overstromingen leiden. Daarnaast veroorzaken de knaagdieren soms (zeer beperkte!) schade aan landbouwgewassen. Tot nu toe werden bevers waar nodig gevangen genomen en elders weer losgelaten. Maar volgens de provincie is dat lang niet altijd meer mogelijk, omdat alle geschikte gebieden in Limburg vol zitten. Eerder probeerde de provincie nog bevers te slijten aan andere provincies, maar die zaten niet echt te wachten op de beesten. De maatregel illustreert een fraai staaltje wanbeleid van de provinciale autoriteiten.

Tsjechische regering verbiedt fokken van pelsdieren

Tsjechië gaat een einde maken aan de pelsdierenfokkerij. Voor eind 2019 moeten de nog resterende bedrijven sluiten. Dit staat in een wet die president Milos Zeman inmiddels heeft ondertekend. Een ruime meerderheid van het Tsjechische parlement stemde al eerder in met het verbieden van het fokken en doden van dieren louter om de vacht. Dierenbeschermers hebben al jaren kritiek op het opsluiten van onder andere vossen en nertsen voor de bontindustrie.

EU steekt miljoenen in bescherrming van olifanten en zeldzame boomsoorten

Afrikaanseolifantklaserie2De Europese Unie trekt een miljoen euro uit om de Afrikaanse olifant te beschermen en zeven miljoen om zeldzame boomsoorten wereldwijd duurzaam te beheren. Met het geld moet de stroperij en illegale handel in hout en ivoor worden bestreden. EU-milieucommissaris Karmenu Vella vindt dat de miljoenen hard nodig zijn: “Het is tijd om internationale afspraken om te zetten in actie en zo een duurzame toekomst te garanderen voor de Afrikaanse olifant en bossen wereldwijd.” Met het geld worden 25 houtexporterende landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika gesteund, evenals de in totaal 37 landen waar de Afrikaanse olifant nog in het wild voorkomt.

Grizzlyberen Yellowstone niet langer op lijst met bedreigde diersoorten

Foto: Wikimedia Commons/publiek domein

Grizzlybear55Onder de Amerikaanse opperezel Donald Trump voltrekt de afbraak van een fair en navolgenswaardig Amerika zich op diverse terreinen, maar de natuur is zonder twijfel een van de grootste slachtoffers. Dat geldt ook voor het meest imposante landroofdier van het land. Grizzlyberen in het Yellowstone National Park staan voortaan namelijk niet meer op de lijst van bedreigde en streng beschermde diersoorten. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Er zouden op dit moment ongeveer zevenhonderd grizzlyberen in en rond Yellowstone leven. In alle staten, buiten het berenparadijs Alaska, zijn dat er in totaal naar schatting nog geen tweeduizend. Bedreigde dier- en plantensoorten vallen in de Verenigde Staten onder de US Endangered Species Act. Op basis van die wet kan de Amerikaanse overheid dier- en plantensoorten aanmerken als bedreigd om ze zo voor uitsterven te behoeden. Dat gebeurde in 1975 ook met de grizzlybeer.

EU breidt exotenlijst uit met twaalf soorten

Nijlgansportret-300x199De Europese Raad van Ministers heeft besloten om twaalf invasieve exoten toe te voegen aan de exotenlijst die vorig jaar is vastgesteld. Op deze lijst stonden al 37 schadelijke uitheemse planten en dieren. Onder andere de wasbeerhond, de reuzenberenklauw en de nijlgans worden aan de lijst toegevoegd en zullen actief bestreden en beheerd moeten gaan worden. De invasieve exoten moeten in alle landen van de Europese Unie worden bestreden om de inheemse natuur te beschermen. De import en verhandeling van deze soorten is verboden. Op 19 juni is de Europese Raad van Ministers het eens geworden over uitbreiding van de lijst met drie dieren (wasbeerhond, muskusrat en nijlgans), zes landplanten (zijdeplant, mammoetblad, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, microstegium en lampenpoetsergras), en drie waterplanten (alligatorweed, smalle waterpest en ongelijkbladig vederkruid).