Categorie: "Mens en milieu"

Groot gedeelte van Great Barrier Reef verbleekt

Foto: Bruno de Giusti, Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.5 it

220px-Moofushi_bleached_coralsDat het niet zo goed gaat met het Australische Great Barrier Reef is al langer duidelijk, maar recente studies maken duidelijk dat het koraal nog ernstiger verbleekt is dan tot nu toe werd gedacht. Naar schatting is 29 procent van het ondiepe koraal beschadigd. Onderzoekers meldden eerder dat in 2016 circa 22 procent van het ondiepe gedeelte van het 1300 kilometer lange koraalrif was verbleekt. Na nieuwe onderzoeken, die zowel vanuit de lucht als in het water zijn uitgevoerd, is dat percentage nu naar boven bijgesteld. Wat onderzoekers vooral pessimistisch stemt is dat er in 2016 meer koraal dan gedacht is afgestorven. Die trend lijkt zich bovendien ook in 2017 door te zetten. Door oplopende watertemperaturen liep het koraalrif vorig jaar in maart en april al de hevigste verbleking op die ooit is gemeten.

Minder donateurs voor grote natuur- en milieuorganisaties

Steeds minder donateurs verbinden zich aan grote natuur- en milieuorganisaties. Dat blijkt uit een rondgang van BNR. Bij organisatie Greenpeace daalde het aantal donateurs het sterkst, met ruim tien procent in de afgelopen twee jaar. Bij Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds stagneerde het aantal leden. Alleen Milieudefensie, de kleinste van de vier genoemde organisaties, kreeg er afgelopen jaren donateurs bij. Die trend is best opvallend, vooral omdat klimaat en milieu in het publieke debat de laatste tijd meer aandacht lijken te krijgen. Hoewel de Haagse kopstukken het wel over klimaat, milieu en natuur hebben, zijn de programma’s van populaire en toonaangevende partijen als de VVD en het CDA in groen opzicht toch behoorlijk karig.

Groot stuk koraal voor de kust van Curaçao ernstig beschadigd

Voor de kust van Curaçao is een groot stuk koraal omgeploegd. De dader is hoogstwaarschijnlijk de Nederlandse projectontwikkelaar BAM. Dat bedrijf legt momenteel een grote pier aan op Curaçao. Het gevaarte moet grote cruiseschepen de gelegenheid geven om aan te meren en zo het toerisme op het eiland een extra boost geven. Het gaat volgens een eerste schatting in totaal om een strook van zo’n 550 meter lang en 50 meter breed. De schade werd opgemerkt door medewerkers van een plaatselijke duikschool.

Adelie- en stormbandpinguïn in de problemen door klimaatverandering

Foto: Jason Auch, Wikimedia Commons/CC BY 2.0

280px-Adelie_Penguins_on_icebergTwee pinguïnsoorten op Antarctica nemen hard in aantal af door de klimaatverandering. Het gaat om de adelie- en stormbandpinguïn, twee soorten die het steeds moeilijker hebben om hun kostje bij elkaar te scharrelen door de grootschalige smelt van het zee-ijs in het Zuidpoolgebied. Tot die conclusie komen wetenschappers van Oceanites, een organisatie die onderzoek doet naar zeevogels op Antarctica.  Het voorbeeld illustreert wederom dat niet alle diersoorten evenredig zwaar worden getroffen door de opwarming van de aarde. De ezelspinguïn kan zich bijvoorbeeld een stuk beter wapenen tegen de veranderingen in zijn leefgebied.

Tweederde Great Barrier Reef beschadigd door koraalverbleking

Foto: WWF Australia/Biopixel

87385_w844_r844-475_5777df6-300x168Ernstige koraalverbleking in opeenvolgende jaren heeft twee derde van het Great Barrier Reef ernstig beschadigd. Luchtfoto’s van het beroemde koraalrif in de Koraalzee ten noordoosten van Australië tonen dat aan. Volgens wetenschappers tast de verbleking inmiddels een gebied van 1500 kilometer van het koraalrif aan en breidt het verval zich als een olievlek uit. De verbleking van koraal is te wijten aan het verlies van bepaalde algen, organismen die een symbiotische relatie hebben met het koraal. Door het verbreken van deze relatie verliest steenkoraal, de belangrijkste bouwsteen van het rifsysteem, uiteindelijk zijn kleur.

Oceaanafval bestaat voor de helft uit plastic

Onze plasticverslaving begint langzaamaan het aangezicht van de wereldzeeën grondig te veranderen. Het afval dat rondzwerft in de oceanen bestaat volgens een nieuwe, internationale studie namelijk inmiddels voor de helft plastic. De meest vervuilde delen van de wereldzeeën zijn te vinden voor de kust van Zuid-Korea en in de Rode Zee, bij Jordanië, Egypte en Israël. Het zeewater bevat in deze gebieden ongeveer 10 miljard stukjes afval per vierkante kilometer. Bijna zeventig procent van die rommel bestaat uit plasticdeeltjes. De overzichtskaart van de plastic soep in de oceanen is gebaseerd op meer dan duizend studies die zijn uitgevoerd tussen 1960 en 2017. Veel van het plastic in de wereldzeeën is zogenoemd microplastic.

Wetenschappers: ‘verlies Groenlandse ijsmassa is feitelijk onomkeerbaar’

De ijsmassa op Groenland neemt al jaren gestaag af, maar de laatste twintig voltrekt dat proces zich in een schrikbarend hoog tempo. De teloorgang van het ijs gaat zelfs zo snel dat de ontwikkeling volgens wetenschappers inmiddels grotendeels onomkeerbaar is. Dat komt vooral doordat de ijskappen langs de Groenlandse kust rond 1997 hun natuurlijke buffer kwijtraakten. Die bestond uit een tientallen meters dikke sneeuwlaag, die het nieuwe smeltwater opving en vasthield. Schommelingen in temperatuur door zomer en winter hadden daardoor relatief weinig invloed op de ijsmassa’s eronder. Maar deze sneeuwlaag op de ijskappen lijkt twintig jaar geleden verzadigd te zijn geraakt met bevroren smeltwater, zo ontdekten onderzoekers uit Utrecht. Sindsdien loopt het nieuwe smeltwater direct de zee in, waardoor de onderliggende ijsmassa’s in dikte en volume afnemen.

Aantal boerenlandvogels schrikbarend teruggelopen

Foto: Marek Szczepanek, Wikimedia Commmons/GFDL

Perdix_perdix_2_(Marek_Szczepanek)Volgens onderzoek van het CBS en Sovon is het aantal boerenlandvogels sinds 1960 met zestig tot zeventig procent teruggelopen. Meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels zijn in ruim vijftig jaar verdwenen. Er is een sterke terugloop van patrijzen (zie foto), veldleeuwerik, zomertortels en grutto’s. Het aantal ganzen die niet gelden als boerenlandvogels, maar als watervogels) is in dezelfde tijd juist meer dan vertienvoudigd. Hoewel de afname (van circa vier miljoen naar ruim anderhalf miljoen broedparen) dankzij diverse vormen van agrarisch natuurbeheer de laatste jaren wat is afgevlakt, is van herstel nog geen sprake. De laatste twintig jaar is meer dan 1200 vierkante kilometer landbouwgrond onttrokken voor onder andere de bouw van woningen en bedrijventerreinen of de aanleg van wegen. Daarvoor, in de jaren vijftig, begon de ruilverkaveling en met het opschalen van de percelen veranderde het landschap ingrijpend.

Hoop op verbod bijengif groeit

Bijinbloem-150x150De Bijenstichting en Greenpeace zijn blij dat de Europese Commissie voorstelt om een aantal voor bijen schadelijke bestrijdingsmiddelen te verbieden. Uit gelekte documenten blijkt dat Brussel drie zogeheten neonicotinoïden alleen nog in kassen wil toestaan. Het gebruik van de insecticiden die worden geproduceerd door de chemiereuzen Bayer en Syngenta wordt sinds 2013 al ingeperkt, maar lidstaten mogen er nog wel een vergunning voor afgeven. Dat zou in de toekomst ook nog mogen, maar alleen als de noodzaak voor het gebruik grondig wordt aangetoond.

Dassenburcht bij A27 Utrecht botst met wegverbredingsplannen

Foto: CC BY 2.0, Wikimedia Commons/CC BY 2.0

'Honey'_the_badgerNaast de A27 bij Utrecht is een dassenburcht gevonden. Omdat de das een beschermde diersoort is, kan de vondst volgens regio-omroep RTV Utrecht gevolgen hebben voor de geplande verbreding van de snelweg. Om dat plan tot uitvoer te brengen, moet namelijk eerst een stuk bos rondom de burcht worden gekapt. De dassenwoning is gevonden door de beheerder van het gebied. Dat de burcht bewoond is, blijkt uit camerabeelden waarop minstens één das is te zien. De vondst betekent niet dat de wegverbreding definitief van de baan is. Maar Rijkswaterstaat moet wel aantonen waarom de bomenkap echt nodig is. Vervolgens moet er worden besloten wat er met de dassen moet gebeuren, zegt de actiegroep Vrienden van Amelisweerd.