Categorie: "Natuur in Nederland"

Wolf gesignaleerd op de Veluwe

Foto: provincie Gelderland

naamloosEr is wederom een wolf gespot op Nederlands grondgebied. Dit keer gaat het om een waarneming op de Veluwe. Experts van Wolven in Nederland en het Lupus Institut in Duitsland hebben dat op basis van fotomateriaal vastgesteld, zo meldt de provincie Gelderland. Terreinbeheerders op de Veluwe zijn op de hoogte gebracht door de provincie. De beheerders is gevraagd om te zoeken naar sporen van het dier in de vorm van bijvoorbeeld uitwerpselen of camerabeelden. Het is de eerste keer dat de wolf op de Veluwe is gesignaleerd. De exacte locatie van het dier wordt, voor zover die al bekend is (wolven kunnen op een dag of in een enkele nacht vele kilometers afleggen), niet uit de doeken gedaan om te voorkomen dat de wolf wordt verstoord.

Hazelwormenonderzoek Meinweg bij Vroege Vogels

Hazelworm100platenDe daadwerkelijke opnames liggen al een paar weken achter ons, maar morgen za het item over ons hazelwormenonderzoek in Nationaal Park De Meinweg in de tv-uitzending van Vroege Vogels te zien zijn. De opzet van het onderzoek in een notendop: op een oude, verruigde akker hebben we een honderdtal metalen platen uitgelegd die als schuilplek moeten dienen voor hazelwormen en slangen. Vooral wat betreft de hazelworm, toch een schuw en mysterieus dier met een grotendeels verborgen leefwijze, krijg je dankzij de platen een veel beter beeld van de populatiedichtheden op een bepaalde plek. Door elk dier te meten, te wegen en een foto van het per individu unieke keelpatroon te maken, kun je bepaalde exemplaren bovendien ook identificeren.

Jacht op konijnen binnen bebouwde kom in Westerland

Foto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

250px-20141101_Wild_konijn_(Oryctolagus_cuniculus)_Strandweg_Nes_Ameland_Fr_NLIn het Noord-Hollandse Westerland zijn onlangs door jagers in korte tijd 100 tot 150 wilde konijnen (Oryctolagus cuniculus) afgeschoten. Het dorp ondervindt namelijk dermate veel hinder van een konijnenplaag dat sinds een maand ook binnen de bebouwde kom op de dieren mag worden gejaagd. De konijnen knagen struiken kapot, vernielen moestuintjes en graven gaten in weilanden. De vergunning voor het bejagen van de konijnen is afgegeven door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

Walnootboorvlieg rukt op in Nederland

88809_w844_r844-475_502d192Foto: Buchstapler, Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Dit jaar duiken er opmerkelijk veel waarnemingen van de zogenoemde walnootboorvlieg (Rhagoletis completa) op. De vlieg lijkt zich vooral in Limburg en Brabant prima thuis te voelen gezien het grote aantal meldingen uit het zuidoosten des lands. Het insect dankt zijn naam vooral aan de eetgewoonten van de larven. Die snoepen namelijk graag van de bolsters van de noten, waardoor de bolster uiteindelijk verkleurt. De walnoorboorvlieg is een invasieve exoot die in 2015 voor het eerst binnen onze landsgrenzen werd gesignaleerd. Het beestje komt van origine uit Noord-Amerika. In Europa wordt de vlieg beschouwd als een milde schadesoort.

Gekweekte stekelroggen uitgezet in Oosterschelde

Foto: Hans Hillewaert, Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

266px-Raja_clavata_(juv)Vandaag zijn in de Oosterschelde stekelroggen (Raja clavata) uitgezet die in aquaria op het vasteland zijn gekweekt. De roggen zijn gemerkt, waardoor vissers eventuele vangsten kunnen doorgeven. Het is de bedoeling dat de komende jaren nog zo’n duizend stekelroggen gaan volgen. Vijf organisaties, te weten het Wereld Natuur Fonds (WNF), Sportvisserij Nederland, de Dutch Shark Society, Blue Linked en Stichting De Noordzee,, willen onderzoeken of ze op deze manier bedreigde roggen- en ook haaienpopulaties weer op een gezond niveau kunnen brengen.

Meerderheid Limburgs Parlement eens met doden van bevers als laatste redmiddel

266px-Beaver_pho34Foto: Per Harald Olsen, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Een ruime meerderheid van het Limburgs Parlement is het eens met het doden van bevers (Castor fiber) als uiterste redmiddel om schade aan dijken en landbouwgewassen te voorkomen. In een statencommissie stemden de meeste partijen in met dat voorstel uit het faunabeheerplan. De Partij voor de dieren is de enige partij die in blok tegen het voorstel heeft gestemd. Toch was de partij ‘gematigd tevreden’ met de afloop van het debat. CDA-gedeputeerde Hubert Mackus stelde dat in de praktijk precies zal worden bijgehouden hoe het beleid in de praktijk werkt.

Minder eikenprocessievlinders dan vorig jaar

Foto: Gyorgy Csoka, Wikimedia Commons/CC BY 3.0 us

266px-Thaumetopoea_processionea01De afgelopen weken zijn circa een derde minder eikenprocessievlinders gevangen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat kan erop duiden dat de overlast van de eikenprocessierups op landelijke schaal volgend jaar minder zal zijn. Wel zijn er grote regionale verschillen, zo meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups, dat onderdeel uitmaakt van Wageningen University. Elk jaar zetten onderzoekers in augustus en september vallen op om te bepalen waar het volgende jaar problemen met de eikenprocessierups kunnen worden verwacht. Hoewel de onderzoekers ook in Overijssel en Noord-Brabant minder vlinders vingen, blijven deze provincies nog wel koploper wat betreft het aantal getelde exemplaren.

Nest Aziatische hoornaar vernietigd in Zeeland

Asian_hornet_(Vespa_velutina)Foto: Charlesjsharp, Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Nadat ruim een week geleden een Aziatische hoornaar aangetroffen werd aangetroffen in Drieschoor, is in het Zeeuwse dorp nu een nest van de exotische insectensoort vernietigd. Het bouwsel werd zaterdag werd het nest gevonden. Dezelfde dag hebben deskundigen het nest in opdracht van de provincie bestreden. De provincie houdt de komende tijd samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een vinger aan de pols in het gebied. De Aziatische hoornaar is een grote wespensoort die van oorsprong uit Zuidoost-Azië komt.

Nederlandse vogelliefhebbers tellen 194.581 vogels

Spreeuw-300x200Tijdens de jaarlijkse vogelteldag hebben liefhebbers door heel Nederland in totaal 194.581 vogels gespot. De spreeuw (zie foto) was de meeste getelde soort met 66.723 waarnemingen. Door de regen vlogen er dit jaar minder vogels dan normaal, zo liet Vogelbescherming Nederland weten. Er werden wel diverse bijzondere vogels gezien zoals de visarend, roodkeelpieper en kuifaalscholver. De vogels werden geteld door duizenden vogelaars vanuit circa 115 kijkposten in Nederland. Na de spreeuw, waren de vink (22.820) en de graspieper (17.903) de meest geziene vogels. Vorig jaar werd de graspieper het vaakst gespot. Toen werden er ook veel meer vogels geteld, namelijk 321.563. Volgens Vogelbescherming Nederland zijn er rond deze tijd van het jaar veel spreeuwen in het land.

Octopus na meer dan 65 weer terug in Oosterschelde

Foto: Steven van Tendeloo, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Octopus_vulgaris_franceDuikers hebben in de Oosterschelde een gewone octopus (Octopus vulgaris) gezien en gefotografeerd. Anders dan zijn naam doet vermoeden is het dier zeker geen reguliere verschijning in onze contreien: in de Nederlandse kustwateren was de diersoort al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw niet meer waargenomen. Dat meldt de natuurwebsite Nature Today maandag. Experts van Naturalis hebben  de foto’s beoordeeld en geconcludeerd dat het echt gaat om een gewone octopus. De Belgische sportduikers Ludo Nuytemans en Marc Devalckeneer  zagen de octopus deze zomer bij de Zeelandbrug, bij Zierikzee, op een diepte van zo’n zestien meter.