Categorie: "Natuur in Nederland"

Veertien wilde zwijnen aangereden tussen Eindhoven en Valkenswaard

DSC_1030_01-300x200Maar liefst veertien wilde zwijnen zijn in de nacht van zondag op maandag gedood door een aanrijding met een personenauto op de N69 in Valkenswaard. Het waren nog behoorlijk jonge dieren. Ook de auto die bij het ongeluk was betrokken raakte flink beschadigd, terwijl de inzittende ongedeerd bleven. De groep zwijnen werd aangereden op de weg tussen Eindhoven en Valkenswaard, zo liet de politie weten. Door de groeiende populatie wilde zwijnen komen aanrijdingen in het zuidoosten van Brabant steeds vaker voor. Vorig jaar werden er 34 geteld en het aantal komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit, verwacht secretaris Cor Louwers van de Brabantse stichting SAMF, de organisatie die wildaanrijdingen afhandelt. Toch is zo’n grote aanrijding als die bij Valkenswaard uitzonderlijk.

Stekelig bezoek

EgeltuinHet was alweer een tijdje geleden, maar de afgelopen dagen hebben we weer geregeld nachtelijk bezoek gehad van een van de leuke tuingasten die je in Nederland op bezoek kunt krijgen. Het geritsel in de struiken bleek namelijk afkomstig te zijn van een volwassen egel. Het dier was duidelijk aan het foerageren en had op een gegeven moment ook een smakelijke worm te pakken. Het was geen al te schuw exemplaar, want ik kreeg zelfs de gelegenheid om enkele foto’s te maken zonder dat het dier aanstalten maakte om te vluchten of zich in de verdedigingshouding op te rollen. Gelukkig is onze tuin (net zoals die van de buren aan beide zijden) nog behoorlijk groen en aantrekkelijk voor vogels, egels en nog een hele hoop kleiner grut.

Circa 1300 soorten meercelligen in Nederlandse Noordzee

Het Nederlandse deel van de Noordzee herbergt bijna 1300 meercellige soorten. Dat hebben onderzoekers van Wageningen Marine Research, GiMaRIS en Naturalis Biodiversity Center vastgesteld. De wetenschapsorganisaties hebben een nieuwe soortenlijst opgesteld, die digitaal beschikbaar is. ”Niet eerder hebben we zo’n complete lijst gehad van het leven in de Nederlandse Noordzee”, zegt onderzoeker Oscar Bos op de site Nature Today. Bos werkte vanuit Wageningen Marine Research mee aan het samenstellen van de lijst. ”Veel mensen hebben geen idee wat er allemaal leeft in zee en hoe kleurrijk het ook in onze contreien onder water is.”

Natuurhistorisch Museum Rotterdam wijdt expositie aan spreeuw

Spreeuw-300x200Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam gaat dit najaar een grote expositie wijden aan spreeuwen. De vogels zijn de afgelopen jaren een geliefde attractie geworden op het nieuwe Centraal Station van de Maasstad. De spreeuwen voelen zich er als vissen in het water. Niet zo vreemd natuurlijk, want omdat veel treinreizigers de spreeuwen geregeld kruimels van croissants, broodjes en gevulde koeken toewerpen, zijn de vogels in het stationsgebouw verzekerd van een amper aflatend voedselaanbod. De vogels zorgen bovendien voor het nodige entertainment. “Mijn persoonlijke favoriet is een spreeuw op perron 9″, vertelt museumdirecteur Kees Moeliker. “Die kan heel goed het geluid van vertrekkende treinen nadoen. Spreeuwen zijn zangvogels die bij uitstek omgevingsgeluiden kunnen nabootsen.” De spreeuwen die dagelijks rondhangen op het station broeden vooral in nabijgelegen woonwijken. De basis van de collectie vormt een fotoserie die Jasper Doest in 2015 maakte van de vogels op Rotterdam Centraal.

Doornhaai of gevlekte gladde haai op Zeeuws strand?

Foto: Zeezoogdieren.org

DC1cy9cVwAAsa6eOp het strand bij Dishoek, iets ten westen van Vlissingen, zou volgens verschillende bronnen een doornhaai aangespoeld zijn. Het dier is bedreigd in de EU en staat daarom op de Rode Lijst. In de Nederlandse wateren wordt deze haai maar zelden aangetroffen. De Dutch Shark Society is het echter niet eens met de identificatie. Volgens de organisatie is het dier in kwestie een gevlekte gladde haai, een soort die in Zeeuwse wateren wat vaker wordt gezien dan de doornhaai. De gevlekte gladde haai heeft in Nederland de status ‘kwetsbaar’.

Exotische stierslangen in Zuid-Hollandse duinen

Foto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Pituophis_catenifer_sayi_007Afgelopen weekend is  op de golfbaan in de duinen bij Wassenaar een stierslang aangetroffen. Deze soort kan een lengte van circa 1,5 tot bijna 2,5 meter bereiken. De huidskleur van de wurgslang varieert van effen zwart of effen wit tot roomwit of geelachtig, met onregelmatige zwarte of donkerbruine vlekken op rug en flanken. De schubben zijn sterk gekield en de snuit is vrij spits. De slang is niet giftig en voedt zich met onder andere knaagdieren, vogels en eieren. Van nature komt de soort voor in Mexico, de Verenigde Staten en Zuid-Canada. Het is niet de eerste keer dat er een stierslang in de Zuid-Hollandse duinen wordt aangetroffen. De afgelopen jaren zijn er al enkele waarnemingen van stierslangen (Pituophis catenifer sayi) gedaan, terwijl dit jaar in een kort tijdsbestek al verschillende exemplaren in de Zuid-Hollandse duinen zijn aangetroffen.

EU breidt exotenlijst uit met twaalf soorten

Nijlgansportret-300x199De Europese Raad van Ministers heeft besloten om twaalf invasieve exoten toe te voegen aan de exotenlijst die vorig jaar is vastgesteld. Op deze lijst stonden al 37 schadelijke uitheemse planten en dieren. Onder andere de wasbeerhond, de reuzenberenklauw en de nijlgans worden aan de lijst toegevoegd en zullen actief bestreden en beheerd moeten gaan worden. De invasieve exoten moeten in alle landen van de Europese Unie worden bestreden om de inheemse natuur te beschermen. De import en verhandeling van deze soorten is verboden. Op 19 juni is de Europese Raad van Ministers het eens geworden over uitbreiding van de lijst met drie dieren (wasbeerhond, muskusrat en nijlgans), zes landplanten (zijdeplant, mammoetblad, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, microstegium en lampenpoetsergras), en drie waterplanten (alligatorweed, smalle waterpest en ongelijkbladig vederkruid).

Reddingsplan voor boerenlandvlinders in Drenthe

Foto: argusvlinder, Wikimedia Commons/publiek domein

266px-LasiommataMegera_1990Net als op veel andere plekken in Nederland, gaat het ook in Drenthe niet geweldig met de traditionele vlindersoorten van het boerenland. De Provinciale Staten van Drenthe wil daar iets aan doen en streeft nu een gemeenschappelijk aanpak voor ecologisch bermbeheer om boerenlandvlinders, bijen en andere bedreigde insectensoorten te behouden. Afgelopen jaren zijn de graslanden en bermen minder bloemrijk geworden in het Drentse landschap. Ook belangrijke landschapselementen als houtwallen en struiken zijn steeds vaker verdwenen. Daardoor is het leefgebied van vlinders en bijen flink geslonken. De effecten zijn ook terug te zien in de Dagvlinderatlas van de Vlinderwerkgroep Drenthe: de aantallen van tien van de twaalf typische boerenlandvlinders zijn achteruit gegaan.

Meer bruinvissen geteld in Oosterschelde

Foto: Ecomare/Sytske Dijksen, CC BY-SA 4.0

Ecomare_-_bruinvis_Michael_met_penis_(michael-penis-4580-sd)Het aantal bruinvissen (Phocoena phocoena) in de Oosterschelde neemt nog steeds toe. Er zwemmen momenteel 34 exemplaren rond in het gebied, waaronder minstens twee kalfjes. Dat zijn ongeveer tien bruinvissen meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse bruinvissentelling van Stichting Rugvin. Zes jaar geleden was er een piek van 61 bruinvissen in de Oosterschelde. Daarna gingen echter veel dieren dood, de meeste van de honger. Bruinvissen zijn de kleinste walvisachtigen in de Noordzee. Een aantal van hen leeft het hele jaar door in de Oosterschelde.

Amfibieënsymposium toont belang van herintroductie en goede bescherming

closeupknoflookpadAfgelopen vrijdag had ik het genoegen om aanwezig te zijn op het in Nuland gehouden Grenslandsymposium over de bescherming en herintroductie van bedreigde amfibieën. Het was een middag vol boeiende lezingen die vooral inzoomde op de praktische kant van het beschermen van deze kwetsbare diergroep. Een ding kwam aan het eind van de middag wel duidelijk naar voren: het verbeteren van biotopen en herintroduceren of versterken van kwetsbare populaties helpt en heeft veel amfibieën in Noordwest-Europa behoedt voor plaatselijke uitsterving.