Categorie: "Dier en politiek"

Veel dierproeven in de toekomst niet meer nodig

Een behoorlijk aantal dierproeven zal in de niet al te verre toekomst overbodig worden. Voor veel soorten onderzoek is het mogelijk om experimenten op dieren te verruilen voor andere testmanieren. Dieren worden nu nog gebruikt om de veiligheid te onderzoeken van onder meer chemische stoffen, voedselingrediënten en bestrijdingsmiddelen. Die proeven kunnen voor flink 2025 worden afgebouwd, aldus Herman Koëter, voorzitter van het NCad.

Nederlandse vissers mogen meer tong en minder zeebaars vangen

Foto: Hans Hillewaert, Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Solea_solea_1Het gaat blijkbaar zo goed met de tong in de Noordzee dat Nederlandse vissers daarom volgend jaar vijftien procent meer van deze vis mogen vangen. Vorig jaar ging het quotum voor tong ook al met tien procent omhoog. Voor zeebaars worden de vangstmogelijkheden echter drastisch beperkt. Dat zijn enkele resultaten van de onderhandelingen over de visquota voor komend jaar, waarover de EU-lidstaten en de Europese Commissie in Brussel een akkoord hebben bereikt.

Tweede Kamer wil verplicht dierenpaspoort voor pups

Iedere puppy die in Nederland arriveert of ter wereld komt, moet voortaan worden voorzien van een dierenpaspoort, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Het vaccinatieboekje waarmee baasjes nu nog kunnen volstaan beschermt honden volgens de Kamer niet genoeg tegen kwaadwillende puppyhandelaren. Die handelaren hebben volgens Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren nu nog vrij spel, omdat ze zo’n vaccinatieboekje zelf mogen invullen. Ze vroeg het kabinet daarom dinsdag om voortaan een exclusief door dierenartsen te verstrekken dierenpaspoort verplicht te stellen.

Frankrijk op de vingers getikt voor traditioneel vogelgerecht

Foto: Andrej ChudyWikimedia Commons/CC BY 2.0

Strnádka_záhradná_(Emberiza_hortulana)Frankrijk blijft Europese waarschuwingen over de bescherming van wilde vogels in de wind slaan en moet zich daarom verantwoorden voor het Europees Hof van Justitie. De zaak draait om de ortolaan (Emberiza hortulana), een trekvogel die ondanks een Europawijd geldend verbod uit 1999 nog steeds wordt gevangen om vervolgens als hapklare brok te worden weggeslikt. Met name in het zuidwesten van Frankrijk wordt het gekookte vogeltje als een delicatesse gezien. Een levend gevangen ortolaan wordt in een kooitje vetgemest, in armagnac verdronken en in zijn geheel geroosterd.

Natuurorganisaties halen opgelucht adem

Natuurorganisaties uit binnen- en buitenland zijn opgelucht dat belangrijke Europese natuurbeschermingswettenwetten die de natuur beschermen niet op de schop gaan. De Europese Commissie maakte woensdag bekend de zogeheten Vogel- en Habitatrichtlijnen niet te gaan herzien, een scenario waarvoor wel werd gevreesd.  Wel kondigde Brussel een actieplan aan om de uitvoering ervan te verbeteren. Uit een evaluatie is gebleken dat er nu te weinig wordt geïnvesteerd. Het actieplan moet in overleg met de lidstaten leiden tot effectievere natuurbeschermingsmaatregelen.

Zeehondenponton Blankenberge gezonken

Foto: Marcel Burkhard, Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0 de

SeehundDe eerste zeehondenponton in België ligt een week na de officiële ingebruikname alweer op de bodem van de jachthaven van de kustplaats Blankenberge. De rustplek voor zeehonden bleef afgelopen weekend bij laagwater steken in het slib en liep snel vol met water. De Vlaamse minister Ben Weyts (Dierenwelzijn en Toerisme), die de ponton vorige week opende, stelt 35.000 euro beschikbaar voor een exemplaar dat volgens hem niet kan vast kan komen te zitten.

Strengere maatregelen tegen vogelgriep

KuifeendenHet ministerie van Economische Zaken gaat strengere maatregelen nemen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Stallen met pluimvee mogen vanaf maandag niet meer door buitenstaanders worden bezocht, terwijl bezoekers van kinderboerderijen en dierentuinen niet meer in contact komen mogen komen met de vogels. De afgelopen dagen zijn in verschillende delen van Nederland tientallen dode vogels gevonden die mogelijk besmet waren met vogelgriep. Het gaat vooral om kuifeenden (zie foto) en futen.

EU weert ook op dieren geteste cosmetica uit andere werelddelen

Binnen de Europese Unie was het al verboden om cosmetica te produceren en verkopen die op dieren is getest. Maar de EU gaat nu nog een stapje verder en heeft besloten om ook cosmetica uit landen die niet bij de EU zijn aangesloten te weren van de Europese markt. Dat heeft het Europees Hof van Justitie woensdag geoordeeld. De Europese Federatie voor Cosmetische Ingrediënten (EFfCI) was namens drie bedrijven naar de Britse rechter gestapt met de vraag of het strafbaar is om ingrediënten van cosmetica die buiten de EU op dieren zijn getest in het Verenigd Koninkrijk te verkopen.

Obama schept grootste zeereservaat ter wereld

Foto: Pete Souza, Wikimedia Commons/publiek domein

President_Barack_ObamaIn een laatste poging om zijn erfenis als natuurbeschermer en strijder tegen klimaatverandering veilig te stellen, heeft de Amerikaanse president Barack Obama het grootste zeerreservaat ter wereld gecreëerd. Hij zette zijn handtekening onder een plan dat de oppervlakte van het Papahnaumokukea Marine National Monument in Obama’s geboortestaat Hawaii vergroot tot zo’n 1,5 miljoen vierkante kilometer. Commerciële visserij is voortaan uit den boze in het mariene natuurgebied. Hoewel het indammen van de klimaatverandering een van de speerpunten van Obama’s beleid had moeten worden, boekte hij op dat vlak de laatste jaren minder succes dan hij had gehoopt.

Microchips in berenhuiden tegen illegale handel

Foto: United States National Oceanic and Atmospheric Administration

Ursus_maritinusDe Canadese regering is een proefproject begonnen dat de illegale export van ijsbeerhuiden moet stoppen. De vellen worden voorzien van een chip die ook nog afleesbaar is als de huiden zijn gelooid of de geschoten beren worden opgezet. Canada is momenteel het enige land ter wereld dat de commerciële jacht op ijsberen toelaat. Omdat de meeste afgeschoten beren bestemd zijn voor Canadese Inuit, de oorspronkelijke Canadese bevolking, zijn de huiden voor andere partijen lastig verkrijgbaar. Zoals zo vaak zijn schaarse luxegoederen gewild, wat ertoe leidt dat de berenvellen in het illegale circuit vaak meer dan tienduizend euro per stuk opleveren.