Categorie: "Dier en politiek"

Minster Schippers hoeft niet in actie te komen tegen tijgermug

Foto: James Gathany/CDC, Wikimedia Commons

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) hoeft niets te doen tegen bedrijven die gebruikte autobanden importeren waar zich tijgermuggen in schuilhouden. Dat bepaalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag. Volgens de hoogste rechter is de minister niet bevoegd om op grond van de warenwet maatregelen tegen de bedrijven te nemen. Dat kan alleen als het te verwachten gebruik van de banden tot gevaar voor de consument leidt.

Europees Parlement roept Noorwegen op om te stoppen met commerciële walvisjacht

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft een motie van de Partij voor de Dieren gesteund die Noorwegen oproept om de commerciële jacht op walvissen te staken. Daarnaast wil het Europarlement dat Noors walvisvlees niet langer via Europese havens naar Japan wordt verscheept. Sinds 1986 is de jacht op walvissen wereldwijd verboden, maar Noorwegen, Japan en IJsland weigeren om zich aan dit verbod te houden. Sinds de ingang van het verbod heeft Noorwegen al meer dan dertienduizend walvissen gedood. Dit jaar is het land van plan om een kleine duizend dieren te doden.

Provincie Limburg geeft toestemming voor afschot bevers als ‘laatste redmiddel’

Foto: Per Harald Olsen, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Het zal er al een beetje aan te komen gezien de commentaren en de politieke kleur van het huidige provinciebestuur, maar de kogel is nu dan toch door de kerk: de provincie Limburg heeft groen licht gegeven om voor het doden van bevers als ‘uiterste redmiddel’ om schade te voorkomen. Limburg telde in 2016 ongeveer 625 bevers. Een deel van de populatie zorgt voor steeds meer overlast. Zo worden dijken ondergraven en dammen gebouwd die tot overstromingen leiden. Daarnaast veroorzaken de knaagdieren soms (zeer beperkte!) schade aan landbouwgewassen. Tot nu toe werden bevers waar nodig gevangen genomen en elders weer losgelaten. Maar volgens de provincie is dat lang niet altijd meer mogelijk, omdat alle geschikte gebieden in Limburg vol zitten. Eerder probeerde de provincie nog bevers te slijten aan andere provincies, maar die zaten niet echt te wachten op de beesten. De maatregel illustreert een fraai staaltje wanbeleid van de provinciale autoriteiten.

Tsjechische regering verbiedt fokken van pelsdieren

Tsjechië gaat een einde maken aan de pelsdierenfokkerij. Voor eind 2019 moeten de nog resterende bedrijven sluiten. Dit staat in een wet die president Milos Zeman inmiddels heeft ondertekend. Een ruime meerderheid van het Tsjechische parlement stemde al eerder in met het verbieden van het fokken en doden van dieren louter om de vacht. Dierenbeschermers hebben al jaren kritiek op het opsluiten van onder andere vossen en nertsen voor de bontindustrie.

EU steekt miljoenen in bescherrming van olifanten en zeldzame boomsoorten

De Europese Unie trekt een miljoen euro uit om de Afrikaanse olifant te beschermen en zeven miljoen om zeldzame boomsoorten wereldwijd duurzaam te beheren. Met het geld moet de stroperij en illegale handel in hout en ivoor worden bestreden. EU-milieucommissaris Karmenu Vella vindt dat de miljoenen hard nodig zijn: “Het is tijd om internationale afspraken om te zetten in actie en zo een duurzame toekomst te garanderen voor de Afrikaanse olifant en bossen wereldwijd.” Met het geld worden 25 houtexporterende landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika gesteund, evenals de in totaal 37 landen waar de Afrikaanse olifant nog in het wild voorkomt.

Grizzlyberen Yellowstone niet langer op lijst met bedreigde diersoorten

Foto: Wikimedia Commons/publiek domein

Onder de Amerikaanse opperezel Donald Trump voltrekt de afbraak van een fair en navolgenswaardig Amerika zich op diverse terreinen, maar de natuur is zonder twijfel een van de grootste slachtoffers. Dat geldt ook voor het meest imposante landroofdier van het land. Grizzlyberen in het Yellowstone National Park staan voortaan namelijk niet meer op de lijst van bedreigde en streng beschermde diersoorten. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Er zouden op dit moment ongeveer zevenhonderd grizzlyberen in en rond Yellowstone leven. In alle staten, buiten het berenparadijs Alaska, zijn dat er in totaal naar schatting nog geen tweeduizend. Bedreigde dier- en plantensoorten vallen in de Verenigde Staten onder de US Endangered Species Act. Op basis van die wet kan de Amerikaanse overheid dier- en plantensoorten aanmerken als bedreigd om ze zo voor uitsterven te behoeden. Dat gebeurde in 1975 ook met de grizzlybeer.

EU breidt exotenlijst uit met twaalf soorten

De Europese Raad van Ministers heeft besloten om twaalf invasieve exoten toe te voegen aan de exotenlijst die vorig jaar is vastgesteld. Op deze lijst stonden al 37 schadelijke uitheemse planten en dieren. Onder andere de wasbeerhond, de reuzenberenklauw en de nijlgans worden aan de lijst toegevoegd en zullen actief bestreden en beheerd moeten gaan worden. De invasieve exoten moeten in alle landen van de Europese Unie worden bestreden om de inheemse natuur te beschermen. De import en verhandeling van deze soorten is verboden. Op 19 juni is de Europese Raad van Ministers het eens geworden over uitbreiding van de lijst met drie dieren (wasbeerhond, muskusrat en nijlgans), zes landplanten (zijdeplant, mammoetblad, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, microstegium en lampenpoetsergras), en drie waterplanten (alligatorweed, smalle waterpest en ongelijkbladig vederkruid).

Bijvangst binnenkort in de schappen bij diverse supermarkten

De supermarkten PLUS, Dekamarkt en Landmarkt gaan binnenkort bijvangst verkopen. Ze willen daarmee laten zien dat ook minder bekende vissoorten uit de Noordzee de moeite van het eten waard zijn. “Wanneer wij de onbekendere vissoorten zoals schar, wijting en steenbolk meer eten, hoeft er minder intensief op tong en schol gevist te worden, en wordt verspilling tegengegaan”, zeggen de supermarkten in een verklaring. PLUS, Dekamarkt en Landmarkt gaan voor het in de schappen krijgen van de onbekendere vissoorten samenwerken met de Good Fish Foundation. De supermarkten nemen hun bijvangst af van MSC-gecertificeerde scholvisserijen. De afgelopen tijd is veel te doen over bijvangst.

Amsterdam komt met voerverbod voor wilde dieren

Om overlast van wilde dieren binnen de stadsgrenzen te voorkomen, komt de gemeente Amsterdam deze zomer met een verbod op voeren. Stadsdelen kunnen gebieden aanwijzen waar het verboden is om dieren te voeren. De eendjes voeren met kleine kinderen blijft wel toegestaan. Wethouder Laurens Ivens (Dierenwelzijn) kondigde de maatregel afgelopen week aan in Het Parool. Het voeren van dieren neemt volgens hem extreme vormen aan in de hoofdstad. Amsterdammers voeren stukken vlees aan reigers. Wat de reigers niet opeten, valt uiteindelijk ten prooi aan meeuwen, duiven of ratten.

Vlaanderen gaat toestand slachthuizen verbeteren na mishandelingen in Tielt

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft een serie maatregelen afgekondigd om de situatie in Vlaamse slachthuizen te verbeteren. Er komt onder meer cameratoezicht in alle slachthuizen. Daarnaast worden de slachters voortaan beter opgeleid en krijgt de rol van toezichthouders op het slachtproces meer gewicht. De toezichthouders, ook wel aangeduid als ‘animal welfare officers’, moet deel gaan uitmaken van het management van ieder slachthuis en toegang krijgen tot alle camerabeelden. De maatregelen zijn het gevolg van de ophef over het slachthuis in het Vlaamse Tielt, dat vorige maand tijdelijk werd gesloten.