Categorie: "Dier en politiek"

Strengere maatregelen tegen vogelgriep

KuifeendenHet ministerie van Economische Zaken gaat strengere maatregelen nemen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Stallen met pluimvee mogen vanaf maandag niet meer door buitenstaanders worden bezocht, terwijl bezoekers van kinderboerderijen en dierentuinen niet meer in contact komen mogen komen met de vogels. De afgelopen dagen zijn in verschillende delen van Nederland tientallen dode vogels gevonden die mogelijk besmet waren met vogelgriep. Het gaat vooral om kuifeenden (zie foto) en futen.

EU weert ook op dieren geteste cosmetica uit andere werelddelen

Binnen de Europese Unie was het al verboden om cosmetica te produceren en verkopen die op dieren is getest. Maar de EU gaat nu nog een stapje verder en heeft besloten om ook cosmetica uit landen die niet bij de EU zijn aangesloten te weren van de Europese markt. Dat heeft het Europees Hof van Justitie woensdag geoordeeld. De Europese Federatie voor Cosmetische Ingrediënten (EFfCI) was namens drie bedrijven naar de Britse rechter gestapt met de vraag of het strafbaar is om ingrediënten van cosmetica die buiten de EU op dieren zijn getest in het Verenigd Koninkrijk te verkopen.

Obama schept grootste zeereservaat ter wereld

Foto: Pete Souza, Wikimedia Commons/publiek domein

President_Barack_ObamaIn een laatste poging om zijn erfenis als natuurbeschermer en strijder tegen klimaatverandering veilig te stellen, heeft de Amerikaanse president Barack Obama het grootste zeerreservaat ter wereld gecreëerd. Hij zette zijn handtekening onder een plan dat de oppervlakte van het Papahnaumokukea Marine National Monument in Obama’s geboortestaat Hawaii vergroot tot zo’n 1,5 miljoen vierkante kilometer. Commerciële visserij is voortaan uit den boze in het mariene natuurgebied. Hoewel het indammen van de klimaatverandering een van de speerpunten van Obama’s beleid had moeten worden, boekte hij op dat vlak de laatste jaren minder succes dan hij had gehoopt.

Microchips in berenhuiden tegen illegale handel

Foto: United States National Oceanic and Atmospheric Administration

Ursus_maritinusDe Canadese regering is een proefproject begonnen dat de illegale export van ijsbeerhuiden moet stoppen. De vellen worden voorzien van een chip die ook nog afleesbaar is als de huiden zijn gelooid of de geschoten beren worden opgezet. Canada is momenteel het enige land ter wereld dat de commerciële jacht op ijsberen toelaat. Omdat de meeste afgeschoten beren bestemd zijn voor Canadese Inuit, de oorspronkelijke Canadese bevolking, zijn de huiden voor andere partijen lastig verkrijgbaar. Zoals zo vaak zijn schaarse luxegoederen gewild, wat ertoe leidt dat de berenvellen in het illegale circuit vaak meer dan tienduizend euro per stuk opleveren.

Otterknelpunten nog niet opgelost

EuropeseotterDat natuur en milieu in de huidige kabinetsperiode geen belangrijke regeringsprioriteiten zijn, kan iedereen die in het groene wereldje actief is wel beamen. Maar soms loopt de passiviteit van onze nationale overheid echt de spuitgaten uit. Een goed voorbeeld is de aanpak van de otterknelpunten in ons land. Uit onderzoek van Reporter Radio (NPO) blijkt dat het ministerie van Economische Zaken heeft nog altijd elf van de twaalf knelpunten voor otters niet heeft aangepakt. Eigenlijk hadden de problemen op die knelpunten al op 1 mei opgelost moeten zijn.

Mexico wil Californische bruinvis behoeden voor uitsterving

Vaquita6_Olson_NOAADe Mexicaanse regering wil nog meer werk gaan maken van de bescherming van de Californische bruinvis (ook bekend onder de naam vaquita). Om te voorkomen dat het ernstig bedreigde zeezoogdier uitsterft, gaat het land samenwerken met het Wereld Natuur Fonds. Vissersnetten vormen de grootste bedreiging voor de zeldzame bruinvis.

Europese Commissie mogelijk tegen wereldwijd ivoorverbod

AfrikaanseolifantsavutiOnder biologen, beleidsmakers en economen woedt al jaren een verhit debat over de wenselijkheid van een bescheiden legale handel in ivoor. De voorstanders denken dat een dergelijke maatregel het stropen van wilde olifanten kan tegengaan, terwijl tegenstanders juist van mening zijn dat elke vorm van handel de vraag alleen maar aanwakkert en een doodvonnis betekent voor nog meer olifanten. De cijfers lijken uit te wijzen dat de tweede groep het gelijk aan zijn zijde heeft, maar desondanks heeft de Europese Commissie zich onlangs uitgesproken tegen een wereldwijd verbod op ivoor.

EU wil exoten onder controle brengen

De EU-landen moeten stappen nemen om de verspreiding van invasieve uitheemse planten en dieren tegen te gaan. De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld met 37 soorten exoten, waarvan er 26 ook in Nederland voorkomen, wier verspreiding binnen Europa aan banden moet worden gelegd. De vermelde soorten mogen dan ook niet worden verkocht, vervoerd of verzameld.

Brexit-referendum ontmaskert mens wederom als kuddedier

Hart boven verstand

Flag_of_the_United_Kingdom.svgHoewel we ons als mensen graag genoegzaam wentelen in onze identiteit van cognitieve superwezens, heeft het referendum over de uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie weer aangetoond dat de meeste mensen eigenlijk gewoon kuddedieren zijn die vaak meer met het hart dan met het verstand beslissen. Natuurlijk zijn er ook voor-stemmers die wel een geïnformeerde keuze hebben gemaakt. Maar de meeste brexit-voorstanders die ik langs heb zien en horen komen voldoen toch niet aan dit profiel. Velen van hen komen toch over als niet al te snuggere mensen die van toeten noch blazen weten, nostalgici die verlangen naar een sterk geromantiseerd Engels verleden of teleurgestelde burgers die een te boos zijn op alles en iedereen maar er desondanks niet in slagen om de echte pijnpunten adequaat te benoemen.

Amsterdam kan geen beslag leggen op ‘drugskrokodillen’

CrocsmaunDe gemeente Amsterdam kan volgens burgemeester Eberhard van der Laan geen beslag leggen op  twee krokodillen in beslag te laten nemen die door Amsterdamse drugsdealers werden gebruikt om koffers met geld te bewaken. Raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) had aangedrongen op de inbeslagname van de reptielen.