Categorie: "Dier en politiek"

VVD’ers willen verbod op vleesnamen voor vleesvervangers

Liberale muggenzifters

Het is Nederland op zijn smalst: hoewel de wereld op veel plaatsen in brand staat, mensen worden vermoord door religieuze fanatici en er nog steeds dagelijks grote lappen oerwoud worden platgewalst, maakt de VVD zich druk over de benaming van vegetarische vleesvervangers. Dat die duivelse producten vaak de naam schnitzel of worst dragen zit onze liberale muggenzifters zelfs zo hoog dat ze er Kamervragen over moeten stellen. De Kamerleden Eric Ziengs en Helma Lodders suggereren dat de etiketten op vleesvervangers misleidend kunnen zijn voor consumenten. Impliciet stellen ze hiermee dus ook dat een groot deel van de Nederlandse burgerbevolking analfabeet of oerdom is, want ik denk dat zelfs een niet bijster snuggere consument doorgaans wel weet of hij een echt stuk vlees of een vleesvervanger afrekent bij de plaatselijke buurtsuper.

VVD dieronvriendelijkste partij van Nederland

Het is genoegzaam bekend dat verkiezingsprogramma’s  niet de beste manier zijn om het diervriendelijkheidsgehalte van een politieke partij te toetsen. Die pamfletten staan immers vaak vol met beloftes die achteraf niet of nauwelijks worden waargemaakt. Het stemgedrag van partijen in een recent verleden is een betere barometer. Volgens Dier en Recht is de VVD momenteel de meest dieronvriendelijke partij in Nederland. De liberalen stemden de afgelopen regeringsperiode slechts in 6 procent van de gevallen vóór de dieren. Ook partijen als VNL (8 procent), het CDA (11 procent), de SGP (20 procent) en DENK (24 procent) hebben niet bijster veel op met dierenwelzijn.

China gaat handel in ivoor verbieden

ElephanteatingGoed nieuws uit Azië: de Chinese overheid gaat echt serieuze stappen ondernemen om de ivoorhandel in het land aan banden te leggen. Vanaf 31 december geldt een totaalverbod op het invoeren, verkopen en bewerken van het luxeartikel waarvoor in de loop der jaren al miljoenen olifanten een zinloze dood zijn gestorven. Het Wereld Natuur Fonds heeft het over een ‘historisch besluit dat enorme impuls zal geven aan het bestrijden van de olifantenstroperij’.

Rik Grashoff verkozen tot groenste politicus van 2016

Foto: Bob Bronshoff, Wikimedia Commons/CC BY 3.0

Rik-grashoff-crop-1298907942Tweede Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) is door Natuurmonumenten uitgeroepen tot de groenste politicus van 2016. De jury noemt Grashoff (die natuurlijk een passende naam heeft voor de titel) een ‘groene straatvechter’ die successen heeft geboekt voor weidevogels, landschapsbescherming en verduurzaming van de landbouw. In een reactie zegt Grashoff dat hij blij is met zijn verkiezing, maar dat er nog veel moet gebeuren.

Veel dierproeven in de toekomst niet meer nodig

Een behoorlijk aantal dierproeven zal in de niet al te verre toekomst overbodig worden. Voor veel soorten onderzoek is het mogelijk om experimenten op dieren te verruilen voor andere testmanieren. Dieren worden nu nog gebruikt om de veiligheid te onderzoeken van onder meer chemische stoffen, voedselingrediënten en bestrijdingsmiddelen. Die proeven kunnen voor flink 2025 worden afgebouwd, aldus Herman Koëter, voorzitter van het NCad.

Nederlandse vissers mogen meer tong en minder zeebaars vangen

Foto: Hans Hillewaert, Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Solea_solea_1Het gaat blijkbaar zo goed met de tong in de Noordzee dat Nederlandse vissers daarom volgend jaar vijftien procent meer van deze vis mogen vangen. Vorig jaar ging het quotum voor tong ook al met tien procent omhoog. Voor zeebaars worden de vangstmogelijkheden echter drastisch beperkt. Dat zijn enkele resultaten van de onderhandelingen over de visquota voor komend jaar, waarover de EU-lidstaten en de Europese Commissie in Brussel een akkoord hebben bereikt.

Tweede Kamer wil verplicht dierenpaspoort voor pups

Iedere puppy die in Nederland arriveert of ter wereld komt, moet voortaan worden voorzien van een dierenpaspoort, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Het vaccinatieboekje waarmee baasjes nu nog kunnen volstaan beschermt honden volgens de Kamer niet genoeg tegen kwaadwillende puppyhandelaren. Die handelaren hebben volgens Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren nu nog vrij spel, omdat ze zo’n vaccinatieboekje zelf mogen invullen. Ze vroeg het kabinet daarom dinsdag om voortaan een exclusief door dierenartsen te verstrekken dierenpaspoort verplicht te stellen.

Frankrijk op de vingers getikt voor traditioneel vogelgerecht

Foto: Andrej ChudyWikimedia Commons/CC BY 2.0

Strnádka_záhradná_(Emberiza_hortulana)Frankrijk blijft Europese waarschuwingen over de bescherming van wilde vogels in de wind slaan en moet zich daarom verantwoorden voor het Europees Hof van Justitie. De zaak draait om de ortolaan (Emberiza hortulana), een trekvogel die ondanks een Europawijd geldend verbod uit 1999 nog steeds wordt gevangen om vervolgens als hapklare brok te worden weggeslikt. Met name in het zuidwesten van Frankrijk wordt het gekookte vogeltje als een delicatesse gezien. Een levend gevangen ortolaan wordt in een kooitje vetgemest, in armagnac verdronken en in zijn geheel geroosterd.

Natuurorganisaties halen opgelucht adem

Natuurorganisaties uit binnen- en buitenland zijn opgelucht dat belangrijke Europese natuurbeschermingswettenwetten die de natuur beschermen niet op de schop gaan. De Europese Commissie maakte woensdag bekend de zogeheten Vogel- en Habitatrichtlijnen niet te gaan herzien, een scenario waarvoor wel werd gevreesd.  Wel kondigde Brussel een actieplan aan om de uitvoering ervan te verbeteren. Uit een evaluatie is gebleken dat er nu te weinig wordt geïnvesteerd. Het actieplan moet in overleg met de lidstaten leiden tot effectievere natuurbeschermingsmaatregelen.

Zeehondenponton Blankenberge gezonken

Foto: Marcel Burkhard, Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0 de

SeehundDe eerste zeehondenponton in België ligt een week na de officiële ingebruikname alweer op de bodem van de jachthaven van de kustplaats Blankenberge. De rustplek voor zeehonden bleef afgelopen weekend bij laagwater steken in het slib en liep snel vol met water. De Vlaamse minister Ben Weyts (Dierenwelzijn en Toerisme), die de ponton vorige week opende, stelt 35.000 euro beschikbaar voor een exemplaar dat volgens hem niet kan vast kan komen te zitten.