Categorie: "Dier en politiek"

Hoop op verbod bijengif groeit

Bijinbloem-150x150De Bijenstichting en Greenpeace zijn blij dat de Europese Commissie voorstelt om een aantal voor bijen schadelijke bestrijdingsmiddelen te verbieden. Uit gelekte documenten blijkt dat Brussel drie zogeheten neonicotinoïden alleen nog in kassen wil toestaan. Het gebruik van de insecticiden die worden geproduceerd door de chemiereuzen Bayer en Syngenta wordt sinds 2013 al ingeperkt, maar lidstaten mogen er nog wel een vergunning voor afgeven. Dat zou in de toekomst ook nog mogen, maar alleen als de noodzaak voor het gebruik grondig wordt aangetoond.

Definitieve bescherming Caribische haaien- en roggensoorten op initiatief van Nederland

Foto: oceanische witpunthaai, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

220px-Oceanic_Whitetip_SharkGoed nieuws voor acht haaiensoorten die voorkomen in het Caribisch gebied: vorige week is in Frans Guyana besloten dat de roofvissen definitief bescherming krijgen onder het internationale Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) Protocol, het enige grensoverschrijdende wetgevende instrument voor natuurbescherming in de Cariben. De acht soorten waren voorgedragen door het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met een team van haaienexperts. Politieke vertegenwoordigers van 14 Caribische landen (Nederland vertegenwoordigt hierin de eilanden Saba, St. Eustatius en Bonaire) kwamen in Cayenne bij elkaar om te stemmen over de vraag welke diersoorten definitief in het SPAW-protocol worden opgenomen. In dit protocol, dat door de Verenigde Naties is opgezet, worden door de aangesloten landen keiharde afspraken gemaakt om bescherming van deze kwetsbare dieren en hun unieke leefomgeving te garanderen. Die afspraken hebben betrekking op handel en visserij, maar ook toerisme en kustontwikkeling. Tot op heden waren er geen haaien en roggen in het protocol opgenomen, terwijl juist zij wereldwijd en ook specifiek in dit gebied bedreigd worden.

Meerderheid Europees Parlement wil betere bescherming voor commercieel gehouden konijnen

Konijnen zouden moeten worden beschermd door Europese wetgeving, net zoals koeien, varkens en kippen. Door minimumeisen te stellen aan konijnenhouderijen kan veel, grotendeels onnodig dierenleed worden voorkomen. Een meerderheid van het Europees Parlement vroeg de Europese Commissie dinsdag met concrete voorstellen te komen om de naar schatting 330 miljoen (vlees)konijnen in de EU te beschermen. Zo zouden krappe kooien met een gazen bodem moeten worden verboden.

VVD is Dierenverschrikker 2016

De VVD is verkozen tot Dierenverschrikker 2016. Dat is de uitkomst van een door de stichting Dier&Recht georganiseerde verkiezing. In dat licht is het natuurlijk extra zorgwekkend dat veel traditionele D66-, PvdA- en GroenLinks-kiezers overwegen om uit strategische overwegingen op de VVD te stemmen om te voorkomen dat de PVV de grootste partij van Nederland wordt. Persoonlijk vind ik de VVD net iets minder verachtelijk dan de PVV (de meeste standpunten en beleidsvoorstellen van die laatste partij zijn volkomen derisoir), maar heel veel scheelt het niet. Beide partijen staan voor een onduurzaam en oneerlijk Nederland, een land waar natuur, solidariteit en een eerlijke verdeling van de welvaartskoek het afleggen tegen grenzeloos egoïsme, ecologische kaalslag, landschappelijke verrommeling, kortermijngewin, milieuvervuiling en doorgeschoten marktdenken. Dier&Recht nomineerde de liberalen vooral op basis van het stemgedrag in de Tweede Kamer.

Bruine beer en bizon voortaan huisdier af

BizonAltijd al gedroomd van een bruine beer of bizon in de tuin? Dan heb je binnenkort pech. Staatssecretaris Van Dam heeft het lijstje met zoogdieren die als huisdier mogen worden gehouden namelijk flink ingekort. Per 1 juli worden 153 van de momenteel 276 gehouden soorten geschrapt. Van Dam verbiedt het houden van de dieren omdat het gaat om soorten een gevaar kunnen vormen voor hun omgeving of omdat het welzijn van die dieren niet kan worden gegarandeerd.

Slovenië opent de jacht op beren

Foto: Malene Thyssen, Wikimedia Commons/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 

Brown_bear_(Ursus_arctos_arctos)_runningFraaie leuzen en projecten als Rewilding Europe ten spijt blijkt toch elke keer weer dat grenzeloos wilde natuur en Europa niet de gelukkigste combinatie zijn. Dat blijkt maar weer eens uit het plan van de Sloveense regering om jagers toestemming te verlenen voor het afschieten van 93 bruine beren en acht wolven. Volgens de Sloveense autoriteiten moet de jacht voorkomen dat de dieren in ‘aantal toenemen en overlast veroorzaken’.

VVD’ers willen verbod op vleesnamen voor vleesvervangers

Liberale muggenzifters

Het is Nederland op zijn smalst: hoewel de wereld op veel plaatsen in brand staat, mensen worden vermoord door religieuze fanatici en er nog steeds dagelijks grote lappen oerwoud worden platgewalst, maakt de VVD zich druk over de benaming van vegetarische vleesvervangers. Dat die duivelse producten vaak de naam schnitzel of worst dragen zit onze liberale muggenzifters zelfs zo hoog dat ze er Kamervragen over moeten stellen. De Kamerleden Eric Ziengs en Helma Lodders suggereren dat de etiketten op vleesvervangers misleidend kunnen zijn voor consumenten. Impliciet stellen ze hiermee dus ook dat een groot deel van de Nederlandse burgerbevolking analfabeet of oerdom is, want ik denk dat zelfs een niet bijster snuggere consument doorgaans wel weet of hij een echt stuk vlees of een vleesvervanger afrekent bij de plaatselijke buurtsuper.

VVD dieronvriendelijkste partij van Nederland

Het is genoegzaam bekend dat verkiezingsprogramma’s  niet de beste manier zijn om het diervriendelijkheidsgehalte van een politieke partij te toetsen. Die pamfletten staan immers vaak vol met beloftes die achteraf niet of nauwelijks worden waargemaakt. Het stemgedrag van partijen in een recent verleden is een betere barometer. Volgens Dier en Recht is de VVD momenteel de meest dieronvriendelijke partij in Nederland. De liberalen stemden de afgelopen regeringsperiode slechts in 6 procent van de gevallen vóór de dieren. Ook partijen als VNL (8 procent), het CDA (11 procent), de SGP (20 procent) en DENK (24 procent) hebben niet bijster veel op met dierenwelzijn.

China gaat handel in ivoor verbieden

ElephanteatingGoed nieuws uit Azië: de Chinese overheid gaat echt serieuze stappen ondernemen om de ivoorhandel in het land aan banden te leggen. Vanaf 31 december geldt een totaalverbod op het invoeren, verkopen en bewerken van het luxeartikel waarvoor in de loop der jaren al miljoenen olifanten een zinloze dood zijn gestorven. Het Wereld Natuur Fonds heeft het over een ‘historisch besluit dat enorme impuls zal geven aan het bestrijden van de olifantenstroperij’.

Rik Grashoff verkozen tot groenste politicus van 2016

Foto: Bob Bronshoff, Wikimedia Commons/CC BY 3.0

Rik-grashoff-crop-1298907942Tweede Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) is door Natuurmonumenten uitgeroepen tot de groenste politicus van 2016. De jury noemt Grashoff (die natuurlijk een passende naam heeft voor de titel) een ‘groene straatvechter’ die successen heeft geboekt voor weidevogels, landschapsbescherming en verduurzaming van de landbouw. In een reactie zegt Grashoff dat hij blij is met zijn verkiezing, maar dat er nog veel moet gebeuren.