Categorie: "Dier en politiek"

Meerderheid Europees Parlement wil betere bescherming voor commercieel gehouden konijnen

Konijnen zouden moeten worden beschermd door Europese wetgeving, net zoals koeien, varkens en kippen. Door minimumeisen te stellen aan konijnenhouderijen kan veel, grotendeels onnodig dierenleed worden voorkomen. Een meerderheid van het Europees Parlement vroeg de Europese Commissie dinsdag met concrete voorstellen te komen om de naar schatting 330 miljoen (vlees)konijnen in de EU te beschermen. Zo zouden krappe kooien met een gazen bodem moeten worden verboden.

VVD is Dierenverschrikker 2016

De VVD is verkozen tot Dierenverschrikker 2016. Dat is de uitkomst van een door de stichting Dier&Recht georganiseerde verkiezing. In dat licht is het natuurlijk extra zorgwekkend dat veel traditionele D66-, PvdA- en GroenLinks-kiezers overwegen om uit strategische overwegingen op de VVD te stemmen om te voorkomen dat de PVV de grootste partij van Nederland wordt. Persoonlijk vind ik de VVD net iets minder verachtelijk dan de PVV (de meeste standpunten en beleidsvoorstellen van die laatste partij zijn volkomen derisoir), maar heel veel scheelt het niet. Beide partijen staan voor een onduurzaam en oneerlijk Nederland, een land waar natuur, solidariteit en een eerlijke verdeling van de welvaartskoek het afleggen tegen grenzeloos egoïsme, ecologische kaalslag, landschappelijke verrommeling, kortermijngewin, milieuvervuiling en doorgeschoten marktdenken. Dier&Recht nomineerde de liberalen vooral op basis van het stemgedrag in de Tweede Kamer.

Bruine beer en bizon voortaan huisdier af

BizonAltijd al gedroomd van een bruine beer of bizon in de tuin? Dan heb je binnenkort pech. Staatssecretaris Van Dam heeft het lijstje met zoogdieren die als huisdier mogen worden gehouden namelijk flink ingekort. Per 1 juli worden 153 van de momenteel 276 gehouden soorten geschrapt. Van Dam verbiedt het houden van de dieren omdat het gaat om soorten een gevaar kunnen vormen voor hun omgeving of omdat het welzijn van die dieren niet kan worden gegarandeerd.

Slovenië opent de jacht op beren

Foto: Malene Thyssen, Wikimedia Commons/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 

Brown_bear_(Ursus_arctos_arctos)_runningFraaie leuzen en projecten als Rewilding Europe ten spijt blijkt toch elke keer weer dat grenzeloos wilde natuur en Europa niet de gelukkigste combinatie zijn. Dat blijkt maar weer eens uit het plan van de Sloveense regering om jagers toestemming te verlenen voor het afschieten van 93 bruine beren en acht wolven. Volgens de Sloveense autoriteiten moet de jacht voorkomen dat de dieren in ‘aantal toenemen en overlast veroorzaken’.

VVD’ers willen verbod op vleesnamen voor vleesvervangers

Liberale muggenzifters

Het is Nederland op zijn smalst: hoewel de wereld op veel plaatsen in brand staat, mensen worden vermoord door religieuze fanatici en er nog steeds dagelijks grote lappen oerwoud worden platgewalst, maakt de VVD zich druk over de benaming van vegetarische vleesvervangers. Dat die duivelse producten vaak de naam schnitzel of worst dragen zit onze liberale muggenzifters zelfs zo hoog dat ze er Kamervragen over moeten stellen. De Kamerleden Eric Ziengs en Helma Lodders suggereren dat de etiketten op vleesvervangers misleidend kunnen zijn voor consumenten. Impliciet stellen ze hiermee dus ook dat een groot deel van de Nederlandse burgerbevolking analfabeet of oerdom is, want ik denk dat zelfs een niet bijster snuggere consument doorgaans wel weet of hij een echt stuk vlees of een vleesvervanger afrekent bij de plaatselijke buurtsuper.

VVD dieronvriendelijkste partij van Nederland

Het is genoegzaam bekend dat verkiezingsprogramma’s  niet de beste manier zijn om het diervriendelijkheidsgehalte van een politieke partij te toetsen. Die pamfletten staan immers vaak vol met beloftes die achteraf niet of nauwelijks worden waargemaakt. Het stemgedrag van partijen in een recent verleden is een betere barometer. Volgens Dier en Recht is de VVD momenteel de meest dieronvriendelijke partij in Nederland. De liberalen stemden de afgelopen regeringsperiode slechts in 6 procent van de gevallen vóór de dieren. Ook partijen als VNL (8 procent), het CDA (11 procent), de SGP (20 procent) en DENK (24 procent) hebben niet bijster veel op met dierenwelzijn.

China gaat handel in ivoor verbieden

ElephanteatingGoed nieuws uit Azië: de Chinese overheid gaat echt serieuze stappen ondernemen om de ivoorhandel in het land aan banden te leggen. Vanaf 31 december geldt een totaalverbod op het invoeren, verkopen en bewerken van het luxeartikel waarvoor in de loop der jaren al miljoenen olifanten een zinloze dood zijn gestorven. Het Wereld Natuur Fonds heeft het over een ‘historisch besluit dat enorme impuls zal geven aan het bestrijden van de olifantenstroperij’.

Rik Grashoff verkozen tot groenste politicus van 2016

Foto: Bob Bronshoff, Wikimedia Commons/CC BY 3.0

Rik-grashoff-crop-1298907942Tweede Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) is door Natuurmonumenten uitgeroepen tot de groenste politicus van 2016. De jury noemt Grashoff (die natuurlijk een passende naam heeft voor de titel) een ‘groene straatvechter’ die successen heeft geboekt voor weidevogels, landschapsbescherming en verduurzaming van de landbouw. In een reactie zegt Grashoff dat hij blij is met zijn verkiezing, maar dat er nog veel moet gebeuren.

Veel dierproeven in de toekomst niet meer nodig

Een behoorlijk aantal dierproeven zal in de niet al te verre toekomst overbodig worden. Voor veel soorten onderzoek is het mogelijk om experimenten op dieren te verruilen voor andere testmanieren. Dieren worden nu nog gebruikt om de veiligheid te onderzoeken van onder meer chemische stoffen, voedselingrediënten en bestrijdingsmiddelen. Die proeven kunnen voor flink 2025 worden afgebouwd, aldus Herman Koëter, voorzitter van het NCad.

Nederlandse vissers mogen meer tong en minder zeebaars vangen

Foto: Hans Hillewaert, Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Solea_solea_1Het gaat blijkbaar zo goed met de tong in de Noordzee dat Nederlandse vissers daarom volgend jaar vijftien procent meer van deze vis mogen vangen. Vorig jaar ging het quotum voor tong ook al met tien procent omhoog. Voor zeebaars worden de vangstmogelijkheden echter drastisch beperkt. Dat zijn enkele resultaten van de onderhandelingen over de visquota voor komend jaar, waarover de EU-lidstaten en de Europese Commissie in Brussel een akkoord hebben bereikt.