Categorie: "Dier en politiek"

Europa verlengt vergunning glyfosaat met vijf jaar

Illustratie: Wikimedia Commons/publiek domein

Een groot deel van de Europese lidstaten, Nederland incluis, mist het lef om een serieuze vuist te maken tegen de chemiereuzen die even langzaam als effectief onze planeet vergiftigen. Dat blijkt maar weer eens uit het vandaag genomen besluit om Europese vergunning van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat met vijf jaar te verlengen. Achttien landen, waaronder Nederland (de koopmansgeest wint het hier immers vrijwel altijd van het morele besef), stemden voor verlenging, negen landen stemden tegen en één land onthield zich van stemming. Daarmee is het voorstel krap aangenomen, want voor een verbod moeten minstens 16 van de 28 EU-lidstaten hun steun uitspreken. Eerder deze maand stemde de helft nog tegen. Duitsland, Polen, Bulgarije en Roemenië onthielden zich toen van stemming, maar gingen nu wel akkoord. Glyfosaat wordt vooral verwerkt in het veelgebruikte Roundup van chemiebedrijf Monsanto. De licentie voor het onkruidbestrijdingsmiddel loopt op 15 december aanstaande af.

Ark ziet af van uitzetten otters in Limburg

Natuurorganisatie Ark gaat toch geen otters uitzetten in Limburg. Het plan stond al een hele poos op de rol, maar gaat niet door omdat een meerderheid van het Limburgs Parlement de herintroductie niet ziet zitten. In een Statencommissie spraken CDA, SP, VVD, PVV en de Partij voor de Dieren zich vorige week vrijdag uit tegen het uitzetten van de dieren. Ark verklaart op haar site het te betreuren dat de provinciale politiek tegen is. Extra jammer is dat het provinciebestuur vooral oneigenlijke argumenten gebruikt om het uitzetten van otters af te keuren. De vrees voor landbouwschade (otters eten vissen en andere waterdieren!) en de overdracht van dierziektes op mensen zijn de belangrijkste bezwaren vanuit de provincie. Technisch gezien zou Ark de otters toch kunnen uitzetten, want de organisatie heeft hier een tot 2020 geldende vergunning voor. De natuurorganisatie wild dat echter niet tegen de wil van het provinciebestuur in doen.

Europees Hof dreigt Polen met hoge boetes voor het kappen van oerbos Bialowieza

Foto: Jacek Karczmarz, Wikimedia Commons/CC BY 3.0

Het Europees Hof van Justitie is van plan om Polen een forse boete van minstens honderdduizend euro per dag op te leggen als het land doorgaat met het kappen van bomen in het oerbos Bialowieza. Kappen is alleen toegestaan als de veiligheid van bezoekers in het geding is, aldus het hof in Luxemburg. De Europese Commissie sleepte Polen in juli voor de Europese rechter wegens de ‘grootschalige en onherstelbare’ kapactiviteiten in het laatste oerbos van Europa. De kap is in strijd met de natuurbeschermingswetten en vormt een ernstige bedreiging voor een gebied dat Unesco-werelderfgoed vormt. Tal van zeldzame planten- en diersoorten ondervinden schade van de werkzaamheden.

Trump schort invoer van olifantentrofeeën uit Zambia en Zimbabwe op

De Amerikaanse president Donald Trump zet het besluit om jachttrofeeën weer te laten importeren in de Verenigde Staten in de wacht. Eerder deze week werd bekend dat de trofeeën van legaal geschoten olifanten uit Zimbabwe en Zambia mogen worden ingevoerd. Trump maakte zijn besluit uiteraard bekend via Twitter. Hij schort het invoeren van de jachttrofeeën op totdat hij naar eigen zeggen ’alle feiten kan overzien’. Natuurbeschermingsorganisaties en dierenliefhebbers waren woedend over het besluit dat het kabinet-Trump donderdag nam. Het Amerikaanse agentschap voor natuurbeheer benadrukte echter dat de gereguleerde trofeeënjacht de bescherming van Afrikaanse olifanten juist ten goede zou komen.

VS staat jachttrofeeën van olifanten uit Zimbabwe en Zambia weer toe

Jachttrofeeën van olifanten die legaal zijn neergeschoten in Zimbabwe en Zambia mogen weer worden geïmporteerd naar de Verenigde Staten. Hiermee wordt het verbod van voormalig president Barack Obama ongedaan gemaakt, meldt The Washington Post. Natuurbeschermingsorganisaties zijn woedend over het besluit, maar volgens het Amerikaanse agentschap voor natuurbeheer komt dit de bescherming van Afrikaanse olifanten juist ten goede. De grote geldbedragen die betaald worden voor jachtvergunningenkunnen volgens het agentschap worden gebruikt voor natuurbeheer. Die claim wordt wel vaker gemaakt, maar blijkt in de praktijk vaak tamelijk ongefundeerd te zijn. Het gros van het geld vloeit terug in de zakken van de organisaties die de jachtpartijen organiseren. Bovendien levert een olifant die zestig of zeventig wordt (de leeftijd die ze kunnen bereiken) veel meer geld op middels ecotoerisme dan een olifant die voor een eenmalig bedrag wordt geschoten.De regering-Obama stond olifantjachttrofeeën toe uit onder meer Zuid-Afrika, maar niet uit Zimbabwe en Zambia.

Noordzeevissers mogen in 2018 minder tong vangen

Noordzeevissers mogen volgend jaar minder tong vangen. Als het aan de Europese Commissie ligt wordt het quotum met dertien procent verlaagd. Details over het besluit volgen later dit jaar. Volgens ingewijden kan de verlaging van het quotum grofweg worden gehalveerd, vooral omdat vissers voor het eerst zullen worden gecompenseerd voor de zogeheten aanlandplicht. Die verplicht vissers ongewenste bijvangst aan wal te brengen. Daardoor is de boot eerder vol, waardoor er minder plaats overblijft voor commercieel interessante vis. De verlaagde tongquota zijn een tegenvaller voor de Nederlandse kottervloot. Vorig jaar en in 2015 steeg het quotum nog met respectievelijk vijftien en tien procent. Voor soorten als schol, tarbot, zeebaars en tarbot, die ook belangrijk zijn voor Nederlandse vissers, ligt er nog geen voorstel klaar om de quota te verlagen.

Diverse bedreigde diersoorten krijgen extra bescherming

Onder meer leeuwen, chimpansees, giraffen, luipaarden en meerdere haaiensoorten krijgen extra bescherming. Dat is zaterdag besloten tijdens een in de Filipijnen gehouden VN-conventie over wilde dieren. Persbureau AFP meldt dat een grote meerderheid van de aanwezigen op de conventie in Manila stemde voor de extra bescherming voor de dieren. Vooral het beschermen van migratoire diersoorten is volgens een directeur van de VN-organisatie Behoud van Migrerende Diersoorten (CMS) een lastige klus. “Als dieren landsgrenzen overtrekken, moeten alle betrokken staten ook daadwerkelijk meehelpen met de bescherming.” Nu er nog minder dan negentigduizend giraffen (die bovendien niet een soort vormen zoals lange tijd werd gedacht, maar uiteenvallen in drie soorten) in het wild leven, is het volgens de Verenigde Naties tijd voor kordate actie. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor chimpansees, onze naaste verwanten die steeds verder worden teruggedrongen door het verlies van woongebied. Naast de zoogdieren worden er ook veel haaien extra beschermd.

Meerderheid Limburgs Parlement eens met doden van bevers als laatste redmiddel

Foto: Per Harald Olsen, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Een ruime meerderheid van het Limburgs Parlement is het eens met het doden van bevers (Castor fiber) als uiterste redmiddel om schade aan dijken en landbouwgewassen te voorkomen. In een statencommissie stemden de meeste partijen in met dat voorstel uit het faunabeheerplan. De Partij voor de dieren is de enige partij die in blok tegen het voorstel heeft gestemd. Toch was de partij ‘gematigd tevreden’ met de afloop van het debat. CDA-gedeputeerde Hubert Mackus stelde dat in de praktijk precies zal worden bijgehouden hoe het beleid in de praktijk werkt.

Amsterdamse fractie GroenLinks wil ‘uitsterfbeleid’ voor grote zoogdieren in Artis

De Amsterdamse fractie van GroenLinks pleit voor een zogeheten ‘uitsterfbeleid’ voor grote dieren als olifanten, leeuwen en giraffen in dierentuin Artis. Het gaat de partij vooral om dieren ‘waarvan je kunt aannemen dat ze meer ruimte nodig hebben dan dat ze krijgen’. Dit bevestigt partijleider Rutger Groot Wassink na berichtgeving van De Telegraaf. Door het uitsterfbeleid in te voeren, zou de populatie in de dierentuin afnemen en meer ruimte ontstaan voor de grote zoogdieren. Dit zou ook het welzijn van enkele van de meest prominente bewoners van de Amsterdamse zoo bevorderen, aldus GroenLinks. Artis-directeur Haig Balian is verbaasd over het standpunt van de partij.

Brazilië blokkeert mijnbouw in Amazonegebied

Foto: Neil Palmer/CIAT, Wikimedia Commons

De regering van president Michel Temer draait het omstreden politieke besluit om mijnbouw toe te staan in de Amazone terug. Het besluit is een belangrijke overwinning voor milieuactivisten, die de verdere vernietiging van het immense regenwoud vreesden en fel protesteerden tegen de voorgenomen maatregel. In augustus werd het omstreden politieke besluit genomen om de winning van goud, ijzer en andere mineralen toe te staan in het Amazonegebied. Brazilië hoopte hiermee grote investeerders te trekken.