Categorie: "Natuur in Nederland"

Velduilen gezien op Marker Wadden

Foto: Sumeet Moghe, Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Short_Eared_Owl_on_the_GroundOp de Marker Wadden zijn twee velduilen gezien. Volgens Natuurmonumenten zitten de uilen er al een week. Velduilen (Asio flammeus) zijn in Nederland vrij zeldzame vogels die op de rode Lijst staan. Een medewerker van Boskalis heeft één van de uilen gefotografeerd. In Nederland zijn niet veel broedparen van deze soort, maar in de winter komen er soms wel veel exemplaren het land binnen vanuit Noord- en Noordoost-Europa.

Veel bijzondere zeevissen in Zeeuwse delta

77915_w598_r598-336_27f1304Foto: Hans Hillewaert

Er zijn in 2017 veel bijzondere zeevissen gezien in de Zeeuwse delta. De meest in het oog springende voorbeelden zijn de gehoornde slijmvis, steenslijmvis, paganelgrondel, zwartooglipvis, mul en het kortsnuitzeepaardje (zie foto). De komst van de voor onze contreien behoorlijk zeldzame vissen wordt hoogstwaarschijnlijk bespoedigd door de klimaatverandering. Dat zie je bijvoorbeeld bij de gehoornde slijmvis en steenslijmvis, soorten die houden van warm water. De gehoornde slijmvis werd in 1998 voor het eerst gezien in de Oosterschelde.

Reptielenseizoen 2017 nadert einde

Groteaddervrouw21augustusHet herfsttij van het herpetoseizoen 2017 is langzaamaan weer aangebroken. Je vindt hier en daar nog een enkele adder, hazelworm of bruine kikker in het veld, maar het gros van de reptielen en amfibieën heeft de meeste activiteiten al gestaakt en is al richting een mooi winterplekje getrokken. Gladde slangen, zandhagedissen en levendbarende hagedissen zie je momenteel bijvoorbeeld niet of nauwelijks meer in Nationaal Park De Meinweg, mijn voorkeursoord voor het zoeken naar herpetofauna. Vreemd is dat natuurlijk niet. De eerste helft van november is meestal het tijdstip waarop typisch warmteminnende diergroepen als reptielen en amfibieën in onze contreien langzaamaan in winterrust gaan. Het is ook geen toeval dat de adder vaak de soort is die het langst actief blijkt.

Nieuwe mottensoort voor Nederland

Foto: Erik van Nieukerken & Gerrit Tuinstra

88917_w800_r800-450_867d419Nederland heeft er weer een nieuwe soort bij. Begin oktober vonden onderzoekers namelijk specifieke vraatpatronen op wilgenbladeren van een niet eerder in Nederland gevonden mineermot, de Stigmella nivenburgensis. Het patroon (gangen die bekendstaan als bladmijnen) wordt veroorzaakt door de rupsen van dit mini-microvlindertje die zich een weg door het blad vreten. De soort heeft nog geen Nederlandse naam, maar de onderzoekers stellen voor hem de ‘smalle wilgenmineermot’ te noemen naar aanleiding van de smalle bladmijn. De soort maakt bladmijnen op diverse soorten smalbladige wilgen. De motten vormen een zeer verrassende vondst, vooral omdat deze soort niet in nabijgelegen delen van Europa is waargenomen.

Platte oester terug in de Waddenzee

Foto: Jan Johan ter Poorten, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

266px-Ostrea_edulis2Onlangs zijn er meerdere exemplaren van de platte oester gevonden ten oosten van Texel. Jarenlang werd gedacht dat deze oestersoort was uitgestorven in de Waddenzee. De bevinding is bekendgemaakt door het Programma naar een Rijke Waddenzee, een samenwerkingsverband van overheden, natuurorganisaties en gebruikers van het wad. Een oesterraper ontdekte deze zomer enkele platte oesters ten oosten van Texel. Nader onderzoek leverde een dertigtal platte oesters op. Volgens de partijen is de vondst bijzonder.

Illegale vogeljacht en roofvogelvervolging nog gemeengoed in Europa

Foto: Martin Lindner, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Buteo-WKA-KillHet illegaal doden en vangen van wilde vogels vormt een wereldwijde bedreiging voor veel soorten. In Nederland zijn vooral roofvogels het slachtoffer. In landen rondom de Middellandse Zee is de illegale vogeljacht al jaren een groot probleem en blijven miljoenen vogels (veelal treksoorten) achter in de netten of op de lijmstokken van de vele vogeljagers. Vandaag publiceert BirdLife Europe een nieuw rapport met cijfers uit Europese landen en de Kaukasus (de zuidoostelijke grens van Europa en het westen van Azië). De resultaten zijn schokkend: op veel plekken in Europa grote worden nog steeds op grote schaal vogels illegaal gedood en gevangen. In Nederland gaat het naar schatting om zo’n 1200 roofvogels per jaar. Vogelbescherming Nederland vindt de uitkomsten van het rapport schokkend en roept op tot een betere handhaving in het veld. In de landen rond de Middellandse Zee en in Oost-Europa worden vogels vooral gedood voor de sport of de kookpot. In Nederland, en de omringende landen, is met name roofvogelvervolging (vaak onder het mom van weidevogelbescherming) nog een hardnekkig probleem. Vooral de buizerd heeft te leiden onder deze vervolging, maar ook de havik, bruine kiekendief en rode wouw zijn veelvuldig het slachtoffer. De meest voorkomende vorm van roofvogelvervolging is het vernielen van nesten of het schieten op nesten, maar ook directe afschot en vergiftiging komen regelmatig voor.

Afgelopen jaren duizenden Aziatische bosmuggen aangetroffen in Flevoland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de afgelopen twee jaar in Lelystad ruim 13.000 Aziatische bosmugggen aangetroffen. Dat meldt het platform Stop Invasieve Exoten op basis van opgevraagde documenten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De stichting vindt dat de NVWA meer moet doen om de exotische steekbeestje uit te roeien. De Aziatische bosmug steekt namelijk overdag en is een potentiële vector van ziekten als zika en dengue. De kans dat de Aziatische muggen die zich in Nederland ophouden ziekten overdragen, is volgens de NVWA echter heel klein.

Wolf gesignaleerd op de Veluwe

Foto: provincie Gelderland

naamloosEr is wederom een wolf gespot op Nederlands grondgebied. Dit keer gaat het om een waarneming op de Veluwe. Experts van Wolven in Nederland en het Lupus Institut in Duitsland hebben dat op basis van fotomateriaal vastgesteld, zo meldt de provincie Gelderland. Terreinbeheerders op de Veluwe zijn op de hoogte gebracht door de provincie. De beheerders is gevraagd om te zoeken naar sporen van het dier in de vorm van bijvoorbeeld uitwerpselen of camerabeelden. Het is de eerste keer dat de wolf op de Veluwe is gesignaleerd. De exacte locatie van het dier wordt, voor zover die al bekend is (wolven kunnen op een dag of in een enkele nacht vele kilometers afleggen), niet uit de doeken gedaan om te voorkomen dat de wolf wordt verstoord.

Hazelwormenonderzoek Meinweg bij Vroege Vogels

Hazelworm100platenDe daadwerkelijke opnames liggen al een paar weken achter ons, maar morgen za het item over ons hazelwormenonderzoek in Nationaal Park De Meinweg in de tv-uitzending van Vroege Vogels te zien zijn. De opzet van het onderzoek in een notendop: op een oude, verruigde akker hebben we een honderdtal metalen platen uitgelegd die als schuilplek moeten dienen voor hazelwormen en slangen. Vooral wat betreft de hazelworm, toch een schuw en mysterieus dier met een grotendeels verborgen leefwijze, krijg je dankzij de platen een veel beter beeld van de populatiedichtheden op een bepaalde plek. Door elk dier te meten, te wegen en een foto van het per individu unieke keelpatroon te maken, kun je bepaalde exemplaren bovendien ook identificeren.

Jacht op konijnen binnen bebouwde kom in Westerland

Foto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

250px-20141101_Wild_konijn_(Oryctolagus_cuniculus)_Strandweg_Nes_Ameland_Fr_NLIn het Noord-Hollandse Westerland zijn onlangs door jagers in korte tijd 100 tot 150 wilde konijnen (Oryctolagus cuniculus) afgeschoten. Het dorp ondervindt namelijk dermate veel hinder van een konijnenplaag dat sinds een maand ook binnen de bebouwde kom op de dieren mag worden gejaagd. De konijnen knagen struiken kapot, vernielen moestuintjes en graven gaten in weilanden. De vergunning voor het bejagen van de konijnen is afgegeven door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.