Categorie: "Natuur in Nederland"

Wolf gesignaleerd in Gelderland

In Gelderland is woensdagochtend een wolf gezien. Het is de derde wolf waarvan bevestigd is dat die in Nederland is gesignaleerd dit jaar. Dat hebben experts van Wolven in Nederland en het Duitse Lupus Institut op basis van beeldmateriaal bevestigd, meldt Nature Today. Volgens de website lijkt er zelfs sprake te zijn van een ware opmars van wolven vanuit Duitsland. Van permanente vestiging van een van deze prachtige roofdieren is voorlopig echter nog geen sprake. De wolf die woensdagochtend opdook, is in het schijnsel van de koplampen van een auto in de Betuwe gefilmd.

Wasbeerhond waargenomen in Hijkerveld

Foto: Manfred Dohmen, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Bij het Hijkerveld in Drenthe is een wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides) gezien. Er is ook een foto van het dier gemaakt. Dat meldt boswachter Bertil Zoer tegenover  RTV Drenthe. Het is best een bijzondere waarneming, want de wasbeerhond is (nog) geen algemene verschijning is ons land. Het zoogdier is gefotografeerd in het kader van een onderzoek waarbij wordt gekeken wat de invloed is van licht op dieren. Wasbeerhonden komen oorspronkelijk uit Oost-Azië, maar hebben zich vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw ook verspreid over Oost-Europa nadat diverse exemplaren ontsnapten uit pelsfokkerijen in Oost-Europa. Daarnaast zijn ze opzettelijk uitgezet in westelijk Rusland om te dienen als verwilderde jachtdieren. Inmiddels komt de wasbeerhond behoorlijk algemeen voor in grote delen van Oost- en Noord-Europa.

Webcams in nesten Beleef de Lente aan

Foto: Wikimedia Commons/publiek domein

Tijdens het radioprogramma Vroege Vogels werden door Vogelbescherming Nederland de webcams van Beleef de Lente weer aangezet, waardoor meegekeken kan worden in de nesten van diverse vogels. Nieuw dit jaar is een camera in het nest van een zeearend. Het exemplaar dat gevolgd wordt heeft een nest gebouwd in Nationaal Park De Alde Feanen, een natuurgebied in de buurt van Leeuwarden. Het nest op vijftien meter hoogte is dag en nacht en van heel dichtbij te volgen. De zeearend is met een maximale spanwijdte van bijna 2,5 meter op dat vlak de grootste vogel van Nederland. Hij wordt daarom ook wel ‘vliegende deur’ genoemd.

Weer een wolf in Nederland

Foto: Wolven in Nederland

Dinsdagochtend is een wolf gezien in Twente. De wolf kon vanuit een voertuig op korte afstand gefotografeerd worden. Experts van Wolven in Nederland en het Duitse Lupus Institut bevestigen dat het dier een kwestie daadwerkelijk een wolf is. Om het roofdier de broodnodige rust te geven, wordt de exacte locatie niet vrijgegeven. De Twentse waarneming is al de tweede wolvenwaarneming van dit nog prille jaar. Rond de jaarwisseling liep een gezenderde wolf door een groot deel van Oost-Nederland. Daarnaast liep recentelijk ook nog een wolf ongezien door delen van Limburg.

Wilde zwijnen Aardhuis losgelaten op Kroondomein Het Loo

De tien wilde zwijnen in Wildpark Het Aardhuis hebben hun omheinde leefgebied verlaten en dolen nu rond in de bossen van Kroondomein Het Loo. In het wildpark in Uddel leefde een tienkoppige groep zwijnen in een afgesloten gebied van slechts twee hectare. Omdat er te weinig voedsel in die grond zat, moesten de varkens dagelijks worden bijgevoerd door vrijwilligers van Stichting Wildpark Het Aardhuis. Na zich dertig jaar lang te hebben ontfermd over het wildpark, is deze club afgelopen november echter opgehouden te bestaan. Het Aardhuis is namelijk weer in bezit gekomen van Kroondomein Het Loo. Gevolg was dat het roer omging en dat de situatie van de tien tamme wilde zwijnen tegen het licht is gehouden. Blijvend bijvoeren was geen optie, terwijl ook lange tijd werd getwijfeld over het vrijlaten van de zwijnen.

Aantal grote zilverreigers in Nederland in de lift

Foto: Calibas, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

De grote zilverreiger (Ardea alba) is in Nederland bezig aan een flinke opmars. Twintig jaar terug was de vogel nog een nieuwkomer in ons land, maar ondertussen broeden er ongeveer driehonderd paren en is de grote zilverreiger ruimschoots van de Rode Lijst af. Waarschijnlijk speelt klimaatverandering een belangrijke rol bij de opmars van de statige witte vogel. Het verspreidingsgebied van de zilverreiger kruipt steeds meer omhoog richting het noorden. Daarnaast hebben verschillende instanties zich ingespannen voor de kwaliteit van moerasgebieden in Nederland, een maatregel waarvan de vogel zeker heeft geprofiteerd. Bovendien is de grote zilverreiger flexibel in zijn overwinteringsstrategie.

Staatsbosbeheer schiet grote grazers in Oostvaardersplassen af om dierenleed te voorkomen

Staatsbosbeheer heeft sinds 1 december 512 edelherten, 62 konikpaarden (zie foto) en 6 heckrunderen afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Daarnaast zijn in januari 7 edelherten een natuurlijke dood gestorven, meldt Staatsbosbeheer. De grote grazers zijn afgeschoten om hen onnodig lijden te besparen; ze zullen vermoedelijk de winter niet overleven. In de Oostvaardersplassen, bedoeld als ‘echte’, zij het door de mens gecreëerde én beheerde natuur, is menselijk ingrijpen onoverkomenlijk om dierenwelzijn te kunnen waarborgen. Ook vorig jaar gingen 813 dieren dood in de Oostvaardersplassen. “Dat werd vrijwel geheel veroorzaakt door afschot”, aldus Omroep Flevoland.

Wilde zwijnen helpen zeldzame aardbeivlinder

Foto: Wikimedia Commons/CC BY 2.5

Wilde zwijnen genieten geen geweldige reputatie. Hun wroetgedrag zou vaak ten koste gaan van waardevolle (micro)biotopen. Toch kan het ploegwerk van de robuuste omnivoren voor bepaalde soorten ook gunstig uitpakken. In Nationaal Park De Hoge Veluwe blijkt juist dat de rupsen van de zeldzame aardbeivlinder (Pyrgus malvae) veelvuldig op de wroetplekken van wilde zwijnen te vinden zijn. De invloed van stikstofdepositie leidt in veel natuurgebieden tot het versneld dichtgroeien van open plekken, waardoor lage kruiden verdwijnen. Enige verstoring, bijvoorbeeld door wroetende zwijnen, biedt de kruiden weer een kans om zich te vestigen. Daaronder bevinden zich ook waardplanten van bedreigde vlinders. Denk aan hondsviooltjes voor de grote parelmoervlinder, schapenzuring voor de bruine vuurvlinder en tormentil of kruipganzerik voor de aardbeivlinder. De Wageningse student Frederic de Schaetzen heeft onderzocht waar de rupsen van de aardbeivlinder zich ontwikkelen in Nationaal Park de Hoge Veluwe.

Zwartkeellijster strijkt neer in Groningen

Foto: Soumyajit Nandy, Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0

Vorige week arriveerde een zwartkeellijster (Turdus atrogularis) als dwaalgast in Nederland. Inmiddels is het dier op Waarneming.nl al vijfhonderd keer gemeld. Officieel zijn er tussen 1981 en 2009 maar zes bevestigde waarnemingen van deze vogel. De lijster wordt altijd gezien in het winterseizoen en in de noordelijke helft van het land. Opvallend genoeg doken al die waarnemingen op binnen de gemeente Groningen. Ook dit keer is de zwartkeellijster weer geland in het noordelijke deel van deze provincie. Dat was aanleiding voor tal van vogelaars uit het hele land om dit weekend naar Noord-Groningen af te reizen om de vogel vast te leggen op de gevoelige plaat. De lijster overwintert normaal in het zuidwesten, zuiden en oosten van Azië.

Beduidend minder merels geteld tijdens Nationale Tuinvogeltelling

Foto: Malene Thyssen, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Tijdens de nationale vogeltelling zijn dit jaar veel minder merels geteld dan in andere jaren. Daardoor is de merel zelfs uit de top drie van meest getelde vogels verdwenen. De mus staat zoals gewoonlijk op één, de koolmees op twee en de pimpelmees op drie. Meer dan vijftigduizend mensen telden dit weekend in hun eigen tuin het aantal vogels. Het was de vijftiende Nationale Tuinvogeltelling, een evenement dat wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek. Gemiddeld werd in elke tuin anderhalve merel geteld, terwijl het aantal merels in voorgaande jaren boven de twee lag. Een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang van de merel is mogelijk het voor de soort dodelijke usutuvirus. Vooral in Oost-Nederland waren merels de afgelopen jaren het slachtoffer van dit virus. De huismus is net als voorgaande jaren veruit de meest getelde vogelsoort in onze tuinen.