Categorie: "Natuur in Nederland"

Verspreidingsgebied argusvlinder verder gekrompen

Foto: Wikimedia Commons/publiek domein

266px-LasiommataMegera_1990Het verspreidingsgebied van de in Nederland toch al schaarse argusvlinder (Lasiommata megera) lijkt nog verder gekrompen te zijn. Uit resultaten van het telweekend van De Vlinderstichting en Waarneming.nl blijkt dat veel vliegplaatsen van vorig jaar nu niet bezet zijn. De Vlinderstichting noemt de afname een zorgwekkende ontwikkeling. Waarnemers hebben in totaal driehonderd vierkante kilometer grondgebied onderzocht op de aanwezigheid van argusvlinders. Verschillende tellers meldden dat gebieden waar vorig jaar nog argusvlinders vlogen, er nu geen enkele te vinden was. De afname ligt niet aan het moment van de telling, want de eerste generatie argusvlinders bevond zich rond het telweekend op haar hoogtepunt.

Snoek doet het weer goed in Nederlandse wateren

Foto: Georg Mittenecker, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Esox_hdmDe snoek (Esox lucius) doet het goed in veel Nederlandse wateren. Dat is goed nieuws, want gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw nam de roofvis nog sterk in aantal af door watervervuiling. Door de toename van voedselrijk water, kregen algen en kroos op veel plaatsen de overhand in het oppervlaktewater. Veel vijvers en beken werden steeds troebeler en waterplanten verdwenen. De snoek is vooral een zichtjager en kreeg het in het troebele water steeds moeilijker om prooien te bemachtigen. Door het gebrek aan waterplanten ging het voorplantingssucces van de soort ook achteruit. De plek van toppredator werd in veel wateren overgenomen door de snoekbaars, die in tegenstelling tot de snoek juist goed in staat om te jagen in water waar het zicht beperkt is.

Trekvissen krijgen hulp bij lastige migratie door Nederland

Rijkswaterstaat gaat stevig doorpakken om de migratie van trekvissen te bevorderen. Aanleiding hiervoor is de afname van de hoeveelheid vissen en het aantal soorten door de hinderlijke aanwezigheid van barrières als sluizen en dijken. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de belangrijkste blokkades op vistrekroutes worden opgeheven. Het einddoel is om de populatie trekvissen weer op peil te krijgen. Volgens Rijkswaterstaat is dit essentieel voor een gezond ecosysteem in en rond de Nederlandse wateren. Door barrières zouden vissen moeilijk of niet migreren, met als gevolg dat een aantal vissoorten binnen onze landsgrenzen zelfs dreigt uit te sterven.

Wespenactiviteit op hoog peil

Foto: Tim Evison, Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.5

220px-Vespula_vulgaris_portraitWespen lijken momenteel wel te varen bij de bijzonder hoge meitemperaturen. Er worden door het hele land al veel koninginnen en zelfs de nodige mannetjes waargenomen. Normaal gesproken ontwaken wespenkoninginnen in de tweede helft van april uit hun winterrust, waarna ze een plek gaan zoeken om een nest te bouwen. Dit jaar kwamen al in januari de eerste meldingen van wespen binnen op Natuurkalender.nl. Door de zeer warme maart ontwaakten veel koninginnen al vroeg uit hun winterslaap. Daarna volgde een frissere aprilmaand, wat niet gunstig is voor wespen. Uit een rondgang langs diverse bestrijdingsdiensten blijkt dat de meeste wespennesten nog maar in de eerste fase van ontwikkeling zijn en de nestjes meestal het formaat van een pingpongbal amper ontstijgen. In een enkel geval zijn ze al zo groot als een tennisbal. Dit is een teken dat veel koninginnen nog maar net begonnen zijn met de bouw van hun nest, terwijl het toch al 21 mei is. De slechte omstandigheden in april hebben waarschijnlijk voor een flinke vertraging gezorgd. Wat ook opvalt is dat er relatief veel mannetjeswespen (darren) worden gezien.

Twintig wereldwijd bedreigde vogelsoorten in Nederland

Foto: Hans Hillewaert, Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

266px-Limosa_limosa_(Uitkerke)Volgens het door Birdlife International gepubliceerde rapport European Birds of Conservation Concern komen in Nederland twintig vogelsoorten voor die wereldwijd als bedreigd te boek staan. Het gaat om acht broedvogels en twaalf soorten die hier te lande overwinteren. Het wetenschappelijk onderbouwde rapport legt bloot welke vogelsoorten het meest acuut bescherming nodig hebben. Dat zijn in Nederland vooral de vogels van het landelijk gebied. Van de acht wereldwijd bedreigde vogels die ook in Nederland broeden zijn er twee waar Nederland uitzonderlijk belangrijk voor is: de grutto (zie foto) en de scholekster. Respectievelijk 37 en 24 procent van de totale Europese populatie van die soorten broedt in ons land.

Twee jonge zeearenden in Lauwersmeergebied

Foto: Wikimedia Commons/publiek domein

266px-Seeadler-flug-150x150In het Friese Lauwersmeergebied zijn donderdag twee jonge zeearenden gespot. De kuikens zijn al een tijdje geleden geboren, maar waren nog niet te zien in het nest. Dat bevestigt de boswachter in het Lauwersmeergebied Jaap Kloosterhuis aan de nieuwssite NU.nl. “Het geslacht van de dieren is nog niet vastgesteld”, aldus Kloosterhuis. “We wisten al langer dat de vogels aan het broeden waren, maar nog niet zeker of de poging ook resultaat had opgekleverd. Omdat de jongen gegroeid zijn konden we ze donderdag over rand van het nest heen zien en concluderen dat het er twee waren.” Het ouderpaar kreeg in 2016 een vrouwelijk jong.

Wilde kat verovert terrein op verwilderde huiskatten in Zuid-Limburg

Foto: Lviatour, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Felis_silvestris_silvestris_Luc_ViatourDe wilde kat (Felis silvestris) rukt in het uiterste zuiden van Nederland langzaamaan op. Uit onderzoek met zenders en cameravallen blijkt dat de wilde kat zich inmiddels al prima thuisvoelt in het Vijlenerbos bij Vaals. De wilde kat plant zich voort en verovert terrein op de verwilderde huiskatten in dit natuurgebied. Uit de met behulp van gps-halsbanden verzamelde gegevens verzamelde blijkt dat de fraai katachtigen zich vooral binnen het Vijlenerbos bewegen. De volwassen dieren hebben een grote actieradius en bewegen zich door vrijwel het gehele bos. Het vrouwtje met jongen beperkt zich tot een kleiner gebied. Op de cameravallen is te zien dat er naast de gezenderde dieren nog twee andere wilde katten rondwaren in het Vijlenerbos.

Stekelrog aangespoeld op Schiermonnikoog

BBB2VTEFoto: Facebook

Op het strand van Schiermonnikoog is deze week een dode stekelrog (Raja clavata) gevonden. Natuurmonumenten noemt het een bijzondere vondst omdat he al dier sinds de jaren zestig niet meer langs de Nederlandse kust is gezien. “De stekelrog was tot in het midden van de jaren vijftig een veel voorkomende rog in de Nederlandse Noord- en Waddenzee. Maar vanaf de jaren zestig wordt de soort steeds minder gezien”, schrijft Natuurmonumenten op Facebook.

Mopsvleermuis terug in Nederland

Foto: C. Robiller, Wikimedia Commons/Naturlichter.de

87804_w844_r844-475_7ea1a5cDe mopsvleermuis is een soort die op de meest recente Rode Lijst voor Nederlandse soorten als uitgestorven staat vermeld. Op zich ook niet zo vreemd, want de laatste waarneming dateerde alweer van 24 jaar geleden. Tot voor kort. Op 1 mei van dit jaar is de soort namelijk met zekerheid waargenomen in de bossen van Zeeuws-Vlaanderen. De aanwezigheid van de mopsvleermuis werd vastgesteld in de Clingse Bossen, een gebied dat eigendom is van waterwinbedrijf Evides en wordt beheerd door de stichting het Zeeuwse Landschap. De laatste waarnemingen van mopsvleermuizen voor deze opmerkelijke vondst stamden uit de periode 1981-1993, toen in een ruïne in Sluis nog een overwinterende kolonie huisde.

Wilde zwijnen rennen over campingterrein

DSC_1030_01-300x200Gasten van camping Samozo in het Gelderse Vierhouten hebben wel apart bezoek mogen verwelkomen. Onlangs stormde op het campingterrein namelijk een rotte wilde zwijnen over het campingterrein. Een camera legde de sprintende zwijnen op de gevoelige plaat vast. Het grootste deel van de passerende groep bestaat uit jonge biggen, die te herkennen zijn aan hun nog bescheiden formaat en gestreepte vacht (zie foto). De beelden worden inmiddels massaal gedeeld via Facebook. De reacties onder het bericht maken duidelijk dat de circa dertigkoppige rotte zich wel vaker laat zien rond en op de camping.