Categorie: "Natuur in Nederland"

Provincie Limburg geeft toestemming voor afschot bevers als ‘laatste redmiddel’

Foto: Per Harald Olsen, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

266px-Beaver_pho34Het zal er al een beetje aan te komen gezien de commentaren en de politieke kleur van het huidige provinciebestuur, maar de kogel is nu dan toch door de kerk: de provincie Limburg heeft groen licht gegeven om voor het doden van bevers als ‘uiterste redmiddel’ om schade te voorkomen. Limburg telde in 2016 ongeveer 625 bevers. Een deel van de populatie zorgt voor steeds meer overlast. Zo worden dijken ondergraven en dammen gebouwd die tot overstromingen leiden. Daarnaast veroorzaken de knaagdieren soms (zeer beperkte!) schade aan landbouwgewassen. Tot nu toe werden bevers waar nodig gevangen genomen en elders weer losgelaten. Maar volgens de provincie is dat lang niet altijd meer mogelijk, omdat alle geschikte gebieden in Limburg vol zitten. Eerder probeerde de provincie nog bevers te slijten aan andere provincies, maar die zaten niet echt te wachten op de beesten. De maatregel illustreert een fraai staaltje wanbeleid van de provinciale autoriteiten.

Nieuw soort anemoon gespot in de Noordzee

Foto: Valentin Engelbos

88567_w770_r770-433_7ac7d3eDe Nederlandse Noordzee heeft er weer een nieuwe soort bij. De wasroos, een anemoon, is deze zomer gesignaleerd aan de buitenzijde van de Blokkendam, voor Brouwersdam. Enkele waarnemingen zijn bekend uit de Zeeuwse wateren, echter wist de wasroos zich niet blijvend te vestigen. Voor zover bekend is dit de eerste waarneming van de anemoonsoort langs de Nederlandse Noordzeekust. Wasrozen komen meestal voor in ondiep water tot ongeveer tien meter diep. Het aangetroffen dier werd waargenomen op een schelp van een Japanse oester op een diepte van vier meter.

Jonge adders weer aanwezig in het veld

JongeadderlusekampDe late zomer en het najaar vormen de tijd van het jaar waarin je pasgeboren addertjes in het veld kunt aantreffen. Ik had er zelf nog geen gezien dit jaar, maar vanmiddag was het gelukkig raak. Tijdens de jaarlijkse septemberexcursie met de Herpetologische Studiegroep Limburg en een aantal Duitse collega’s vonden we vier juveniele dieren. Wat vooral opviel was het extreem kleine formaat van een mannetjesdier. Dit addertje mat amper 13 centimeter, toch een centimeter of vier kleiner dan het gemiddelde van de juvenielen die we doorgaans aantreffen. Het beestje oogde overigens wel alert en gezond, dus wellicht haalt het de volwassen leeftijd wel. Naast de jonge adders vonden we ook nog twee volwassen vrouwtjes en een adulte man. Een extra opsteker was dat we op de knoflookpad na alle soorten reptielen en amfibieën (al waren de rugstreeppadden die we vonden helaas ten prooi gevallen aan het verkeer) van de Meinweg konden opschrijven. Ondanks het wat wisselvallige weer dus toch een geslaagde dag.

Jongaddermannetjeluzenkamp

Nederlandse weidevogels zijn met de juiste maatregelen nog te redden

Foto: Hans Hillewaert, Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

266px-Limosa_limosa_(Uitkerke)Grutto’s en andere weidevogels in Nederland zijn ook op de lange termijn niet per definitie ten dode opgeschreven. Dat blijkt uit een studie van Wageningen Universiteit die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Twee van de vier door de universiteit onderzochte scenario’s zouden bijvoorbeeld leiden tot een herstel van de Nederlandse gruttopopulatie. Het gaat al lange tijd slecht met de weidevogels in ons land. Met behulp van diverse maatregelen kunnen de vogels weer een toekomst krijgen in Nederland.

Wandelaars aangevallen door hoornaars in Eindhoven

Foto: Accipiter, Wikimedia Commons/CC BY 3.0

Vespa_crabro_80708_editedEen groepje wandelaars is maandag in een park in Eindhoven aangevallen door een zwerm hoornaars (Vespa crabro). Sommige mensen werden meer dan twintig keer gestoken door de forse wespen. Drie bezoekers van het park zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en zijn daarna naar een huisartsenpost bij het ziekenhuis gegaan. Een vierde persoon die was gestoken, werd enige tijd vermist. Maar de man was volgens een woordvoerder van de gemeente Eindhoven zelf naar het ziekenhuis gegaan om zich te laten behandelen.

Speuren naar reptielen in het diepe Zuiden

lbhagedisdrielandenpuntHoewel ik normaal primair gefocust ben op de herpetofauna in het Meinweggebied, brengt het lidmaatschap van de Herpetologische Studiegroep Limburg en Ravon je ook naar compleet andere streken. Afgelopen zaterdag hebben we met een behoorlijke groep een aantal gebieden (eentje in elk land) rondom het Drielandenpunt afgezocht naar ringslangen en gladde slangen. De verwachtingen waren vooraf bescheiden. De twee soorten zijn namelijk wel bekend uit de regio, maar slechts in vrij kleine concentraties. Hoewel we wel enorm veel levendbarende hagedissen (zie foto) en behoorlijk wat hazelwormen vonden, bleef de slangenoogst beperkt tot het al niet meer geheel intacte karkas van een dode ringslang.

Nederlandse otterpopulatie groeit nauwelijks

Ottersnuitcloseup-300x200Er leven momenteel zo’n tweehonderd otters in Nederland. Na een lang aanhoudende stijgende lijn in het populatieverloop, neemt het aantal individuen de afgelopen jaren paar jaar meer toe. Wageningen Environmental Research houdt jaarlijks de ontwikkeling van de Nederlandse otterpopulatie in de gaten. Dit gebeurt vooral omdat er in kleine populaties altijd het risico op inteelt heerst. Inteelt kan invloed hebben op hun voortplantingsvermogen en de gezondheid van de soort. De genetische variatie van de otterpopulatie in Nederland schommelt van jaar tot jaar, maar is momenteel nog vrij groot. Dit betekent dat er een betere menging is van de aanwezige genotypen. Op zich goed nieuws, ware het niet dat de genetische variatie per otter wel licht is afgenomen.

Spitssnuitdolfijn aangespoeld in Schouwen-Duiveland

Foto: Lianne van Hoven/Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree

naamloosEr is een jonge spitssnuitdolfijn aangespoeld aan de kust van het Zeeuwse Schouwen-Duiveland. Dit meldt Omroep Zeeland. Het onfortuinlijke zeezoogdier spoelde rond 10.00 uur in de ochtend aan ter hoogte van Serooskerke. Ondanks de inzet van diverse gespecialiseerde hulpverleners, waaronder SOS Dolfijn, overleed het dier ter plaatse.

Voorlopig rust voor vogels op Ameland

Foto: J.M.Garg, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Eurasian_Marsh_Harrier_(F)_I2_IMG_8906Even leek het Waddeneiland Ameland zijn status als rustoord voor vogels definitief te verliezen. Schietclub De Grauwe Duun had namelijk plannen voor een schietbaan met clubhuis waar voortaan permanent kleiduiven geschoten mogen worden. Het terrein zou pal naast het vliegveld, maar ook vlakbij een belangrijk weidevogelgebied én Natura-2000-gebieden (Duinen Ameland en de Noordzeekustzone) moeten verrijzen. Vogelbescherming Nederland tekende bezwaar tegen het plan aan, waarop de gemeente heeft besloten om de zaak opnieuw te bekijken. De natuurgebieden zijn aangewezen voor vogels als de blauwe en bruine kiekendief (zie foto), roerdomp, tapuit, velduil, wulp, kluut, bontbekplevier en strandplevier, stuk voor stuk soorten die gevoelig zijn voor verstoring en de broodnodige rust vinden in het gebied. Het weidevogelgebied biedt daarnaast onderdak aan broedende grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters.

Zeldzame rupsen van wolfsmelkpijlstaart gevonden in Millingerwaard

Foto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

1280px-Hyles_euphorbiae03In de Millingerwaard (Gelderse Poort) zijn diverse rupsen gevonden van de wolfsmelkpijlstaart (Hyles euphorbiae), een behoorlijk dagactieve nachtvlinder die behoorlijk zeldzaam is in onze contreien. Hoewel de Millingerwaard een van de beste plekken in Nederland is om de soort te zien, was het toch al twee decennia dat er rupsen van de vlinder zijn gevonden. De rupsen vallen op door hun bijzondere uiterlijk: ze zijn tot acht centimeter groot en getooid met opvallende kleuren en stippen.