Categorie: "Mens en milieu"

Koraalriffen verbleken steeds verder door stijgende zeetemperaturen

Foto: Bruno de Giusti, Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.5 it

220px-Moofushi_bleached_coralsHoge oceaantemperaturen zijn tegenwoordig vijf keer vaker verantwoordelijk voor de beschadiging van koraalriffen dan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Grootschalige koraalverbleking komt vandaag de dag een keer in de zes jaar (feitelijk tijdens elke bovengemiddeld warme zomer) voor. Vroeger lag de gemiddelde frequentie op een keer in de 25 tot 30 jaar. Stijgende temperaturen zorgen ervoor dat de algen, die een symbiotische relatie met koralen hebben en het koraal kleur geven, afsterven. Als de verbleking lang aanhoudt, hebben koraalriffen vaak vele jaren nodig om te herstellen. De koraalverbleking bereikte in het jaar 2015-2016 een voorlopig hoogtepunt. Zo’n 75 procent van de honderd onderzochte koraalriffen verbleekte destijds. In de jaren tachtig kwamen tijdens lokale hittegolven twee grootschalige verblekingen voor. Vanaf eind jaren tachtig was het weerfenomeen El Niño verantwoordelijk voor het verbleken van veel koralen.Volgens de onderzoekers zal klimaatverandering er vrijwel zeker voor zorgen dat hittegolven onder water steeds vaker gaan voorkomen.

Beschadigde delen Great Barrier Reef gerepareerd met opgekweekte koraallarven

Foto: Wikimedia Commons/publiek domein

266px-PillarCoralWetenschappers hanteren momenteel een nieuwe technologie om beschadigde delen van het Great Barrier Reef er weer bovenop te helpen. Ze laten op die plekken koraallarven groeien, een compleet nieuwe techniek die haar vruchten lijkt af te werpen. Op gezette tijden laten koraalriffen eitjes en zaadcellen los om voor nieuw nageslacht te zorgen. Een team van onderzoekers heeft bij Heron Island ei- en zaadcellen van koraalpoliepen verzameld en die in speciale tanks laten opgroeien tot meer dan een miljoen koraallarven. Toen de larven groot genoeg waren, hebben de wetenschappers ze uitgezet op een aantal door verbleking aangetaste riffen. Twaalf maanden later keerde de onderzoekers terug. De larven die nog in leven waren, hebben zich definitief gevestigd op het rif. Een veelbelovend resultaat want dit suggereert dat het mogelijk is om riffen die het moeilijk hebben en geen nageslacht meer voortbrengen van de ondergang gered kunnen worden.

Europa verlengt vergunning glyfosaat met vijf jaar

Illustratie: Wikimedia Commons/publiek domein

Glyphosate-3D-ballsEen groot deel van de Europese lidstaten, Nederland incluis, mist het lef om een serieuze vuist te maken tegen de chemiereuzen die even langzaam als effectief onze planeet vergiftigen. Dat blijkt maar weer eens uit het vandaag genomen besluit om Europese vergunning van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat met vijf jaar te verlengen. Achttien landen, waaronder Nederland (de koopmansgeest wint het hier immers vrijwel altijd van het morele besef), stemden voor verlenging, negen landen stemden tegen en één land onthield zich van stemming. Daarmee is het voorstel krap aangenomen, want voor een verbod moeten minstens 16 van de 28 EU-lidstaten hun steun uitspreken. Eerder deze maand stemde de helft nog tegen. Duitsland, Polen, Bulgarije en Roemenië onthielden zich toen van stemming, maar gingen nu wel akkoord. Glyfosaat wordt vooral verwerkt in het veelgebruikte Roundup van chemiebedrijf Monsanto. De licentie voor het onkruidbestrijdingsmiddel loopt op 15 december aanstaande af.

Campagne tegen stroperij in Noord-Holland van start

Volgens diverse terreinbeheerders komt stroperij steeds vaker voor in Noord-Holland. De organisaties signaleren dat mensen op grotere schaal de natuur verlaten met konijnen, paddenstoelen, vissen, mossen en andere planten. De terreinbeheerders starten samen met de politie starten een handhavingsactie om deze stroperij te stoppen en mensen bewust te maken van de natuurschade en gevaren van stroperij. De natuur en de biodiversiteit lopen schade op door stroperij volgens de beheerders. Daarnaast is het mogelijk dat mensen ziektes en vergiftiging oplopen door het eten van gestroopte producten.

Baardagamen worden dommer door opwarming aarde

Baardagame2Baardagamen worden waarschijnlijk minder intelligent als de aarde verder opwarmt. Als de eieren van de reptielen worden uitgebroed bij een temperatuur van meer dan dertig graden Celsius, presteren de jongen die worden geboren relatief slecht bij intelligentietesten. Dat blijkt uit een onderzoek van Britse wetenschappers dat is gepubliceerd in Royal Society Open Science. De normale temperatuur in en baardagamennest ligt rond de 27 graden. Door de klimaatverandering wordt het in Australië, het land waar deze aimabele en ook vaak als huisdieren gehouden hagedissen van nature voorkomen, steeds warmer en droger. Tijdens een onderzoek werden sommige agameneieren in een laboratorium uitgebroed bij een temperatuur van 30 graden, terwijl andere eieren werden opgewarmd tot de normale temperatuur van 27 graden. Vervolgens werd na een aantal maanden de intelligentie gemeten van de baardagamen die uit de eieren kropen.

Lichtvervuiling neemt nog steeds toe

Illustratie: NASA

89094_w844_r844-475_5caa375De lichtvervuiling blijft wereldwijd toenemen. In Europa en Noord-Amerika speelt dit probleem al een hele poos, maar door de groei van metropolen in andere werelddelen wordt lichtvervuiling ook op andere continenten een steeds groter probleem. Een in Science Advances gepubliceerd onderzoek toont aan dat de nachtelijke hemel in de nabije toekomst op veel plaatsen alleen nog maar helderder zal worden. Een internationale groep wetenschappers heeft vijf jaar aan satellietbeelden van de aarde bestudeerd. Uit de analyses blijkt dat de hoeveelheid licht nog steeds elk jaar met twee procent stijgt. Ook het gebied dat ‘s nachts kunstmatig wordt verlicht, groeit jaarlijks met ongeveer twee procent . De hoeveelheid verlichting blijkt vooral toe te nemen in gebieden die tot voor kort overwegend donker waren.

Europees Hof dreigt Polen met hoge boetes voor het kappen van oerbos Bialowieza

Foto: Jacek Karczmarz, Wikimedia Commons/CC BY 3.0

Puszcza_białowieska_fragmenty_rezerwatu_ścisłego_a8Het Europees Hof van Justitie is van plan om Polen een forse boete van minstens honderdduizend euro per dag op te leggen als het land doorgaat met het kappen van bomen in het oerbos Bialowieza. Kappen is alleen toegestaan als de veiligheid van bezoekers in het geding is, aldus het hof in Luxemburg. De Europese Commissie sleepte Polen in juli voor de Europese rechter wegens de ‘grootschalige en onherstelbare’ kapactiviteiten in het laatste oerbos van Europa. De kap is in strijd met de natuurbeschermingswetten en vormt een ernstige bedreiging voor een gebied dat Unesco-werelderfgoed vormt. Tal van zeldzame planten- en diersoorten ondervinden schade van de werkzaamheden.

Kunstlicht heeft duidelijke effecten op nachtdieren

Foto: kooluil, ©entomart/Wikimedia Commons

266px-Mamestra_brassicae01Het effect van kunstlicht op nachtdieren wordt steeds duidelijker. Door ons veroorzaakte lichtvervuiling kan bijvoorbeeld de biologische klok van nachtdieren verstoren. Er was tot voor kort nog maar relatief weinig bekend over de invloed van kunstlicht op dieren. Om meer te weten te komen over het effect van kunstlicht op flora en fauna is het onderzoek Licht Op Natuur gestart. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs op het congres Ruimte en Licht gepresenteerd.Uit het onderzoek blijkt dat kunstlicht op veel verschillende manieren invloed heeft op nachtdieren. Zo werd onder andere gevonden dat de lokstoffen van de vrouwelijke kooluil (een nachtvlinder), waarmee de dieren mannetjes lokken, veranderen onder invloed van kunstlicht. Als deze lokstof verandert, kunnen mannetjeskooluilen de vrouwtjes niet of nauwelijks meer vinden. Het resultaat laat zich raden: minder paringen en dus uiteindelijk minder kooluilen.

Zelfs plastic gevonden in diepzeedieren

Foto: Pixabay

pollution-1128158__340Het plasticprobleem in de oceanen neemt zo langzamerhand zeer ernstige vormen aan. Er zijn nu zelfs plasticdeeltjes aangetroffen in dieren die leven op de allerdiepste onderwaterplekken. Dit betekent dat hoogstwaarschijnlijk geen enkele plek in de oceaan meer gevrijwaard is van vervuiling door de mens. Plastic bereikt niet alleen de diepste kloven van onze oceanen, maar wordt ook ingeslikt door de dieren die daar leven. Dat blijkt nieuw onderzoek dat is uitgevoerd onder leiding van dr. Alan Jamieson van de University of Newcastle. Het team testte monsters van dieren die afkomstig waren uit de zes diepste plekken op aarde. Het team gebruikte voor het onderzoek zogenaamde ’diepzee-landers’. Deze apparaten maken een vrije val totdat ze op de bodem van de oceaan terechtkomen. Daar nemen de landers monsters en voeren de apparaten een aantal monitoringsopdrachten uit. Negentig individuele dieren werden nader onderzocht. De helft van de dieren die leven in de Nieuwe Hebriden-trog bleek synthetische vezels en plastic in hun maag te hebben. De onderzochte dieren uit de Marianentrog – de diepste plek van de hele oceaan – bleken zelfs allemaal plastic te hebben ingeslikt. Naar schatting zwerft er momenteel zo’n driehonderd miljoen ton plastic rond in de wereldzeeën. Die kunststof spoelt aan of zinkt naar de zeebodem.

Jumbo stapt volledig over op duurzame melk

Klassiekekoe-300x200Jumbo wil vanaf 2022 alleen nog maar duurzame melkproducten in de schappen zetten. De supermarktketen heeft daarover afspraken gemaakt met Milieudefensie. Jumbo is de eerste supermarkt in Nederland die deze toch wel significante stap zet. Directeur Commercie van de Jumbo, Ed van de Weerd: “Als supermarkt vinden we het belangrijk dat producten worden geproduceerd met zorg voor mens, dier en milieu. Dit geldt ook voor melk. De komende jaren gaan we met onze partners nóg meer stappen zetten om onze melk verder te verduurzamen.” Het merendeel van de dagverse zuivel van Jumbo is al afkomstig van koeien die 120 dagen per jaar, zes uur per dag, in de wei staan.