Categorie: "Mens en milieu"

‘Zonnekracht heeft amper invloed op klimaatverandering’

Veel van de luidruchtigste klimaatsceptici gebruiken vaak de zonnekracht als troefkaart om de invloed van de mens op de klimaatverandering of de ernst van diezelfde klimaatverandering te bagatelliseren. Grote, periodiek optredende veranderingen zijn er altijd geweest in de lange historie van de aarde en zouden grotendeels te wijten zijn aan de soms afnemende en dan juist weer toenemende kracht van de zon. Volgens wetenschappers van de University of Edinburgh klopt dit echter niet en hebben variaties in de kracht van de zon het afgelopen millennium nauwelijks invloed gehad op het klimaat.

Noors leger een dag per week vegetarisch

Noorse soldaten kunnen zich binnenkort niet meer elke dag laven aan een flink stuk vlees. De Noorse legerleiding heeft de eerste dag van de week voortaan bestempeld als meatless monday. Het doel is volgens woordvoerder Eystein Kvarving niet om geld te besparen, maar om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Een basis van het Noorse leger kreeg het aangepaste voedingsschema al voorgeschoteld, maar ook andere eenheden – inclusief die in het buitenland – zullen snel volgen.

Indonesië en Nederland gaan zich inzetten voor duurzame palmolie

Tweeledig doel
Nederland en Indonesië gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat palmolie in de nabije toekomst gaat voldoen aan alle standaarden voor duurzame productie en handel. De bedoeling is dat het zwaard gaat snijden aan twee kanten: enerzijds moet de ontbossing worden tegengegaan, terwijl anderzijds de Indonesische boeren die de palmolie verbouwen een eerlijkere prijs dienen te krijgen voor hun handelswaar. Premier Mark Rutte en minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) gaven vandaag samen met twee Indonesische ministers het startsein voor de samenwerking.

Verduurzaming van de hele keten
Indonesië streeft er namelijk naar om in de komende jaren een algeheel verbod in te voeren op niet-duurzame palmolieproductie. De opkomst van palmolieplantages en de bijbehorende vernietiging van kostbaar regenwoud is de belangrijkste nagel aan de doodskist voor veel dier- en plantensoorten. De orang-oetan en Sumatraanse tijger zijn de meest zichtbare slachtoffers, maar ook talloze vogels, kleine zoogdieren, reptielen, amfibieën, insecten en inheemse planten lijden zwaar onder de ongebreidelde destructie van hun leefgebied ten faveure van monoculturen zoals palmolieplantages.

Recorduitstoot koolstofdioxide in 2013

Ondanks de overdaad aan klimaattoppen, de economische crisis en alle hoogdravende papieren beloften, blijven we nog steeds massaal broeikasgassen uitstoten. Sterker, volgens het Global Carbon Project en het Tyndall Centrum voor onderzoek naar de klimaatverandering van de Britse University of East Anglia bereiken we dit jaar zelfs een recorduitstoot koolstofdioxide van maar liefst 36 miljard ton. In vergelijking met vorig jaar stijgt de uitstoot met 2,1 procent. Afgezet tegen 1990 bedraagt de stijging zelfs 61 procent. Dat jaar vormde tevens het uitgangspunt van het Kyoto Protocol.

Antigif ontdekt tegen veroorzaker botulisme

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben een stofje ontwikkeld dat zenuwcellen beschermt tegen het uiterst giftige botulinetoxine. Botulinetoxine, ook wel bekend onder de naam botox (dat ook in sterk verdunde vorm wordt gebruikt voor het bestrijden van rimpels), is de veroorzaker van de dodelijke verlammingsziekte botulisme. Botulinetoxine is afkomstig van een bacterie die gedijt in onder meer bedorven voedsel en hoort qua giftigheid in dezelfde categorie thuis als bijvoorbeeld sarin en miltvuur. Eenmaal in het menselijk lichaam hecht botulinetoxine zich aan zenuwcellen die de spieren aansturen en verlamt het die cellen.

Amerikaanse windmolens doden duizenden vleermuizen

Ecologisch belang
Hoewel windmolens doorgaans gezien worden als een natuurvriendelijke energiebron, gaat die wijsheid zeker niet altijd op. Volgens een door wetenschappers van de University of Colorado uitgevoerd onderzoek zijn in 2012 zeker ruim zeshonderdduizend vleermuizen gedood door Amerikaanse windmolens. De onderzoekers baseren de aantallen op schattingen van het aantal gevonden beestjes onder verschillende windmolens in het noorden van de Verenigde Staten. In ecologisch opzicht zijn vleermuizen zeer nuttige en belangrijke dieren. Ze houden bijvoorbeeld het aantal (schadelijke) insecten onder controle. In de Verenigde Staten zijn bepaalde vleermuissoorten bovendien belangrijke bestuivers van gewassen, bloemen en verschillende cactussen.

Windsnelheid
Volgens de onderzoekers kan het aantal dode vleermuizen gemakkelijk worden teruggebracht.

Tempo ontbossing Braziliaans Amazonewoud toegenomen

In het Amazonewoud in Brazilië is de mate van ontbossing voor het eerst in jaren toegenomen. De Braziliaanse regering zegt dat er tussen augustus 2012 en juli 2013 5843 vierkante kilometer bos is gekapt. Dat is 28 procent meer dan in de periode daarvoor. Het is voor het eerst in vijf jaar dat er weer meer bomen zijn gekapt in Brazilië. Tussen augustus 2011 en juli 2012 werd zelfs het minst aantal vierkante meters bos gekapt sinds de metingen in 1988 begonnen. Milieuactivisten zeggen dat het snellere kaptempo een direct gevolg is van de mildere wetgeving. Ook is de Braziliaanse regering aan grote bouwprojecten begonnen, zoals de aanleg van dammen en snelwegen. Ook voor dergelijke megalomane ‘vooruitgangsprojecten’ moet steeds meer regenwoud wijken.

Chinese smokkelaars aangehouden met twaalfduizend kilo ivoor

In de Chinese stad Xiamen is een internationale bende ivoorsmokkelaars opgerold. De ecocriminelen probeerden zeker twaalfduizend kilo ivoor het land in te brengen. Volgens persbureau Xinhua zijn na langdurig onderzoek twee bendeleiders gearresteerd die de breinen vormen achter de smokkeloperatie. Het onderzoek naar de smokkel begon bij de douane in Xiamen, een havenstad 1800 kilometer ten zuiden van Peking. Dinsdag werden ook nog drie Chinezen in verband met deze zaak aangehouden in de Tanzaniaanse havenstad Dar Es Salaam. Achter hun huis zijn (verstopt in zakken met knoflook) achthonderd slagtanden van olifanten gevonden.

Recordsterfte lamantijnen in Florida

Foto: Gaylen Rathburn, United States Fish and Wildlife Service
Hoewel november traditioneel geldt als de Manatee Awareness Month in de Amerikaanse staat Florida, is er weinig te vieren voor de liefhebbers van lamantijnen in het zuiden van de Verenigde Staten. Er zijn dit jaar namelijk al 769 van de vreedzame waterzoogdieren overleden, een recordsterfte volgens de Amerikaanse natuur- en milieuwebsite Treehugger. Doodsoorzaak nummer een zijn aanvaringen met boten, wat aantoont dat er op het vlak awareness nog wel wat progressie geboekt kan worden. Daarnaast zijn er ook nog malloten die het blijkbaar leuk vinden om op de rug van de doorgaans traag ronddobberende dieren te springen, terwijl ook de opmerkelijk koude winter van 2010 heeft geleid tot een populatiedecimering die nog niet is opgevangen. Maar het meest dodelijke jaar ooit voor de zeekoe is 2013.

Luchtkwaliteit in Europese steden blijft slecht

Hoewel het met de natuur en veel wilde dieren in Europa de laatste jaren steeds beter gaat, blijft het op veel plekken matig gesteld met de luchtkwaliteit. Uit een onderzoek van het Europees Milieu-agentschap EEA over de periode 2002-2011 blijkt dat de hoeveelheid fijnstof in de steden en andere gebieden met een hoge verkeersintensiteit zelfs toegenomen is. Het inademen van veel fijnstof is een uitstekende manier om long-, hart- en vaatziekten op te lopen. Vooral in de steden is de situatie zorgwekkend: zo’n negentig procent van de Europese stadsbewoners ademt geregeld ernstig vervuilde lucht in. Minder uitstoot van vervuilende stoffen leidt overigens niet automatisch tot schonere lucht.