Categorie: "Mens en milieu"

Nieuwe bedreiging voor koraalriffen ligt op de loer

Foto: Bruno de Giusti, Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.5 it

Koraalriffen hebben het door verbleking, opwarming en vervuiling al enorm zwaar in het huidige tijdsgewricht. Maar in de niet al te verre toekomst krijgen ze er nog een enorm probleem bij: erosie. Kraalerosie hangt nauw samen met de verzuring van het zeewater. Omdat oceanen de door mensen geproduceerde CO2 uit de atmosfeer absorberen, wordt de pH-waarde van zeewater steeds lager. Eén van de negatieve effecten is dat koraal minder snel groeit in een verzuurde oceaan. Maar uit nieuw onderzoek blijkt nu dat de verzuring van de oceaan kan leiden tot erosie op koraalriffen. En als de erosie van koraalriffen sneller verloopt dan de opbouw ervan, is het maar de vraag hoe lang koraalriffen nog kunnen voortbestaan. De onderzoekers stellen dat koraalriffen al binnen dertig jaar te maken kunnen krijgen met serieuze erosie.

VN: gebruik van pesticiden is schending van recht op gezondheid

Het wereldwijde gebruik van pesticiden is niet alleen een grote bedreiging van bijen, andere insecten en ecosystemen, maar ook voor de menselijke gezondheid. Dat concluderen de Verenigde Naties (VN) op basis van een rapport van begin 2017. Bijna iedereen krijgt de giftige stoffen uiteindelijk binnen, met afwijkingen, ziektes en soms zelfs de dood als gevolg. Volgens het VN-rapport vormen pesticiden dus een ernstige bedreiging voor alles wat leeft en kan het grootschalige gebruik van de middelen gerust worden getypeerd als een schending van het (mensen)recht op gezondheid.

Net missen klimaatdoelen van Parijs kan al grote gevolgen hebben

Afbeelding: Wikimedia Commons

In het klimaatakkoord van Parijs hebben landen wereldwijd afgesproken ernaar te streven de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden Celsius tegen het jaar 2100. Ook zou alles op alles gezet worden om die opwarming onder de 1,5 graad Celsius te houden. Echter doen de landen op dit moment te weinig om deze doelstellingen te behalen en zou het best kunnen dat de temperatuur met nog een graadje meer gaat stijgen. Is dat echt erg of zullen de gevolgen van een beperkte stijging wel meevallen? Nieuw onderzoek lijkt het eerste uit te wijzen. Een graadje extra kan namelijk al leiden tot een grotere kans op extreme weersituaties. De onderzoekers borduren met deze studie voort op eerder onderzoek. In dat onderzoek werden historische klimaatgegevens geanalyseerd. Hieruit bleek dat broeikasgasemissies de kans op extreem nat, heet en droog weer vergroten. Daarop voortbouwend bestudeerde het onderzoeksteam vergelijkbare klimaatmodellen, om zo de kans op extreme weersverschijnselen in de toekomst te bepalen. Dit berekenden de onderzoekers op basis van de twee scenario’s. Het eerste scenario gaat uit van een stijging van 1,5 tot 2 graden Celsius. Die zal plaatsvinden als landen hun ambities uit het Akkoord van Parijs waarmaken. Het tweede scenario gaat uit van een stijging van 2 tot 3 graden Celsius.

NASA-onderzoek: zeespiegel stijgt steeds sneller

De stijging van de zeespiegel voltrekt zich sneller en sneller. Dat komt vooral door het smelten van ijs op de Zuidpool en Groenland. Als de stijging in dit tempo doorgaat, staat de zeespiegel rond 2100 mogelijk 65 centimeter hoger dan nu. Dat is twee keer zo veel als eerder voorspeld. Dat kan grote problemen veroorzaken in kustgebieden. ”En we hebben het zelfs over een conservatieve schatting”, stellen de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de University of Colorado. De onderzoekers hebben 25 jaar aan metingen van Europese en Amerikaanse satellieten bestudeerd. De berekeningen staan in het wetenschapsblad Proceedings of the National Academy of Sciences. In de afgelopen 25 jaar is de zeespiegel zo’n zeven centimeter gestegen. De helft daarvan wordt veroorzaakt door water dat uitzet als het warmer wordt. Dit fenomeen staat bekend als thermale expansie.

Nederlandse bescherming van vuile bedrijven obstakel voor halen wereldwijde klimaatdoelen

Foto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Door de vergaande bescherming die Nederland biedt aan investeringen van olie- en gasbedrijven, wordt het voor andere landen duurder en moeilijker om klimaatdoelen te halen. Dat blijkt uit een rapport van Milieudefensie en Both ENDS. Deze verregaande bescherming zorgt ervoor dat bedrijven de mogelijkheid hebben om enorme bedragen te claimen als een land besluit om de winning van olie, gas of kolen terug te dringen. De investeringsverdragen richten zich bijvoorbeeld tegen duurzame maatregelen als verboden op het winnen van schaliegas, het afschaffen van subsidies op fossiele brandstoffen of het introduceren van klimaat- of milieuheffingen. De vijf grootste olie- en gasbedrijven ter wereld (Shell, Exxon, BP, Total en Chevron-Texaco) maken via 140 Nederlandse brievenbusfirma’s gebruik van de 90 Nederlandse investeringsverdragen met andere staten. Die constructie heeft al geleid tot een totaal claimbedrag van 55 miljard dollar bij buitenlandse overheden. Na de Verenigde Staten is Nederland het land waaruit de meeste, aan fossiele projecten gerelateerde, claims afkomstig zijn.

Valentijsboeketten vaak giftig voor bijen

De kans is groot dat het boeketje bloemen dat je jouw geliefde voor Valentijnsdag schenkt bij bijen een stuk minder in de smaak zal vallen. Een Greenpeace-steekproef onder onlinebloemenverkopers wijst namelijk uit dat 75 procent van de bij Fleurop, De Bloemist, Euroflorist en Topbloemen bestelde boeketten bij-onvriendelijke bestrijdingsmiddelen bevat. Op de boeketten zaten in totaal maar liefst 100 restanten van bestrijdingsmiddelen. Een derde bevatte stoffen die uiterst schadelijk zijn voor bijen. Op drie boeketten zaten elf restanten van in de Nederlandse sierteelt verboden middelen. Een exemplaar bevatte zelfs een restant van het zeer schadelijke fipronil.

China wijst vijftien natuurgebieden aan

Foto: Charlie Fong, Wikimedia Commons/publiek domein

China heeft vijftien gebieden aangewezen waar heen een ‘rode lijn’ omheen wordt getrokken en waar economische ontwikkeling wordt verboden. In totaal wordt 610.000 vierkante kilometer nu beschermd gebied, bijna zoveel als de oppervlakte van Frankrijk. Uiteindelijk moet een kwart van China onder de afgebakende gebieden gaan vallen, verklaart het ministerie van Milieubescherming. China wil verder grote landbouwgebieden ontgiften en het gebruik van pesticiden terugdringen. Peking moet de monden van een vijfde van de wereldbevolking voeden met slechts een goeie zeven procent van het wereldwijde landbouwareaal. Het land is ook bezig met een bebossingscampagne en wil bomen planten op een gebied dat zo groot is als Ierland. Ik vind het opvallend dat China een stuk sneller leert dan Europa en de Verenigde Staten. De Europeanen kwamen pas een dikke eeuw na de Industriële Revolutie tot het inzicht dat er toch echt stappen nodig waren om ernstig verziekte leefmilieus aan te pakken.

Dunnere ozonlaag droeg waarschijnlijk bij aan massa-extinctie in Perm

Circa 252 miljoen jaar geleden werd de aarde getroffen door een massa-extinctie van epische proporties. Bijna 70 procent van alle landdieren en ongeveer 95 procent van al het leven in zee ruimden het veld. De massa-extinctie wordt door veel wetenschappers in verband gebracht met vulkaanuitbarstingen in Siberië die bijna één miljoen jaar aanhielden. Tijdens die uitbarstingen kwamen vulkanische gassen vrij die de ozonlaag deels vernietigden. Onderzoekers vermoeden dat die natuurramp een belangrijke oorzaak was van het uitsterven van soorten wereldwijd. Onduidelijk was echter hoe de dunner wordende ozonlaag precies de ondergang van zoveel organismen inluidde. Tot nu. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat de dunner wordende ozonlaag er waarschijnlijk voor zorgde dat bomen onvruchtbaar werden. De verdwijning van bossen leidden tot een domino-effect, waardoor langzaam maar zeker de ene naar de andere soort omviel. De wetenschappers baseren hun conclusies op een experiment met dennenboompjes. Ze zetten de planten in een kamer en stelden ze bloot aan de UVB (ultraviolet b)-straling waar de aarde aan het eind van het Perm mee te maken had.

China reguleert toerisme naar Antarctica

Foto: Jason Auch, Wikimedia Commons/CC BY 2.0

China heeft vrijdag maatregelen aangekondigd om de kwetsbare ecologie van het zuidpoolgebied te beschermen tegen toeristen. Het is voortaan niet alleen verboden om er op wilde dieren, maar Chinezen mogen voortaan ook geen aarde en rotsen uit het gebied meer meenemen, meldt het persbureau Xinhua. Toeristen die naar Antarctica gaan, moeten al hun afval met zich mee terugnemen of het op aangewezen plekken laten verbranden. Wie de regels overtreedt moet zelf de kosten dragen voor het herstel van de aantasting van het gebied. Dankzij de welvaartsgroei in het Aziatische land, is het aantal Chinezen dat een tripje naar het ijskoude zuiden boekt de laatste jaren flink gestegen. Gingen in 2005 nog amper honderd Chinezen naar de zuidpool, vorig jaar waren dat er al 5300.

Natuurmonumenten organiseert op verkiezing Groenste Politicus

Illustratie: Natuurmonumenten

Vanaf zondag 4 februari kan iedereen stemmen voor de Groenste Politicus van 2017. Na de nominatieperiode is het nu aan de kiezer om één van de zes kanshebbers dichterbij deze felbegeerde titel te brengen. Natuurmonumenten organiseert de verkiezing dit jaar voor de tiende keer. De genomineerden zijn Abdeluheb Choho (wethouder, D66), Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid, ChristenUnie), Gerben-Jan Gerbrandy (Europarlementariër, D66), Mario Jacobs (wethouder GroenLinks), Govert van Oord (wethouder OGP Midden-Delfland) en Joost van Oostrum (burgemeester, VVD).