Categorie: "Mens en milieu"

Ruim 200.000 dieren omgekomen bij stalbranden in 2016

Een onderzoek van Wakker Dier toont maar weer eens aan welke prijs dieren vandaag de dag vaak moeten betalen voor de massale (pluim)veehouderijen die gemeengoed zijn in Nederland. Het afgelopen jaar kwamen in totaal ruim 201.000 dieren om bij stalbranden. Het gaat om 100 konijnen, 473 runderen, 14.841 varkens en maar liefst 186.000 kippen. Volgens Wakker Dier is ‘een kip vaak niet beter beschermd tegen brand dan een wc-rol in een opslagloods’ en zijn simpele veiligheidsmaatregelen als een brandalarm, sprinklerinstallatie of voldoende bluswater nog steeds niet verplicht.

Geen zin in 2017

Patser

Het jaar is weer bijna voorbij en 2017 klopt al heftig aan de deur. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik niet bepaald uitkijk naar het aankomende jaar. Ondanks dat er op mondiaal vlak nog steeds aan de lopende band warmterecords worden gebroken en de biodiversiteit wereldwijd nog immer afneemt, krijgt de grootste economie van de wereld een patserige president die het fenomeen klimaatverandering nog steeds glashard ontkent. Een cartoonske, van enige feitenkennis gespeende figuur die de belangen van cynische multinationals en grote vervuilers bovendien altijd zwaarder zal laten wegen dan de natuur en wetenschappelijk-ecologische argumenten.

Gebrek aan nuance

Maar ook in Europa en ons eigen kikkerlandje wordt het politieke klimaat langzaamaan verstikkend. Genuanceerdheid en bedachtzaamheid lijken inmiddels scheldwoorden uit lang vervlogen tijden te zijn geworden.

‘Rattenparadijs’ Rotterdam moet overlast inperken

Foto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Rattus_norvegicus

Rotterdam krijgt begin volgend jaar een ‘rattenparadijs’ waarmee de knaagdieren op diervriendelijke wijze kunnen worden gevangen. Met speciale kooien en een geprepareerde auto hopen de initiatiefnemers de overlastgevende ratten weg te lokken bij speeltuinen en stadsparken, zegt mede-initiatiefnemer Rini Biemans. Voor het idee heeft de zelfbenoemde ‘stadsdokter’ ruim vijftigduizend euro subsidie gekregen van de gemeente Rotterdam. Het geld is afkomstig uit een pot voor stadsinitiatieven van CityLab010. Biemans wil de kooien en de geprepareerde auto (met luikjes waardoor de ratten naar binnen kruipen, maar er niet uit kunnen) plaatsen op plekken in de stad waar veel overlast van bruine ratten wordt gesignaleerd. De dieren profiteren vooral van de voedeselresten die door veel mensen op straat worden achtergelaten.

Boswachter baalt van ‘natuurtokkies’

Foto: @Bosw8erDennis/Twitter

McD-bekertje2-715x408We hebben de mond vol van ‘asociale en criminele buitenlanders’ die niet bereid zijn zich aan te passen aan onze normen en waarden en een bedreiging zouden vormen voor de vaak zo geglorifieerde Nederlandse samenleving. Wat vergeten wordt is dat zich onder de autochtone bevolking ook heel wat smeerkezen bevinden die welbewust onze leefomgeving verzieken. Ze hebben geen greintje respect voor het beetje natuur dat in Nederland nog resteert en dumpen hun zwerfvuil ongegeneerd op willekeurige plekken in het buitengebied. Ik kan me dan ook helemaal vinden in de tirade die boswachter Dennis (zijn achternaam heeft hij wijselijk weggelaten om ongewenst bezoek van het onder impuls van Wilders en andere ordinaire schreeuwlelijken almaar uitdijende  vaderlandse asoleger te vermijden) het internet opslingert naar aanleiding van het trieste plaatje aan de linkerzijde van dit bericht.

Mogelijke mijnuitbreiding nieuwe bedreiging voor Great Barrier Reef

Foto: Ciambue, Wikimedia Commons/CC BY 2.0

Heron_IslandHet gaat al een poos slecht met het Australische Great Barrier Reef, een van de imposantste natuurlijke wereldwonderen op aarde. Alsof de bestaande gevaren al niet ernstig genoeg zijn, komt er uit industriële hoek weer een nieuwe bedreiging opzetten. De Australische overheid is namelijk van plan om de steenkoolmijnen die niet ver van het rif afzitten nog een stuk uit te breiden. Als klap op de vuurpijl wil de Australische overheid de steenkoolmijnen een lening van 1 miljard Australische dollars geven om de bouw te financieren.

Grootste rendierkudde ter wereld slinkt

Foto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0

Albino_raindeerHet gaat niet goed met de grootste rendierkudde ter wereld. in de laatste zestien jaar is het aantal dieren met maar liefst veertig procent afgenomen. De onderzoekers zeggen dat de dieren die leven op het Tajmyr-schiereiland in Siberië lijden onder stijgende temperaturen en diverse menselijke activiteiten. Die problemen dwingen de rendieren om hun jaarlijkse migratieroutes te veranderen.

rendieren op Spitsbergen krimpen door warmte

RendierNoorse rendieren worden steeds kleiner. De oplopende gemiddelde temperatuur in hun leefgebieden is de hoofdoorzaak voor de krimp. Een Brits onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van het James Hutton Institute (Aberdeen) wijst uit dat de gemiddelde lichaamsmassa van de op Spitsbergen levende soort Rangifer tarandus platyrhynchus is in de afgelopen twintig jaar met 12 procent afgenomen. De link tussen hogere temperaturen en lichaamskrimp is wellicht niet gelijk duidelijk, maar hangt vooral samen met regenval.

Veel diersoorten kunnen slecht omgaan met klimaatverandering

Ongeveer de helft van de diersoorten kan niet of nauwelijks omgaan met de opwarming van de aarde. De consequentie is dat een massaal uitsterven van diersoorten binnen vijftig jaar op gang kan komen. Die alarmerende stelling komt van John Wiens, die wereldwijd wordt beschouwd als een leidende evolutiebioloog. Wiens leidde aan de University of Arizona in de Verenigde Staten een studie naar de gevolgen van de almaar stijgende temperatuur op aarde. Die bedraagt circa een graad Celsius sinds het begin van het industriële tijdperk, maar kan volgens diverse scenario’s rond 2100 al oplopen tot een waarde tussen de 2,6 en 4,8 graden.

Natuurorganisaties halen opgelucht adem

Natuurorganisaties uit binnen- en buitenland zijn opgelucht dat belangrijke Europese natuurbeschermingswettenwetten die de natuur beschermen niet op de schop gaan. De Europese Commissie maakte woensdag bekend de zogeheten Vogel- en Habitatrichtlijnen niet te gaan herzien, een scenario waarvoor wel werd gevreesd.  Wel kondigde Brussel een actieplan aan om de uitvoering ervan te verbeteren. Uit een evaluatie is gebleken dat er nu te weinig wordt geïnvesteerd. Het actieplan moet in overleg met de lidstaten leiden tot effectievere natuurbeschermingsmaatregelen.

Duizenden sneeuwganzen dood na landing op giftig water

Foto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Chen_caerulenscens_jcwf1Hoe schadelijk mijnbouwactiviteiten voor de natuur kunnen zijn is maar weer eens gebleken in de Verenigde Staten. Duizenden sneeuwganzen (Anser caerulescens) vonden daar onlangs de dood toen ze neerstreken op het vergiftigde water van een ondergelopen mijngroeve in Montana. De dieren waren per ongeluk op die plek des onheils terechtgekomen toen een zware sneeuwstorm ze dwong om te landen. De ondergelopen groeve is het enige open water in de omgeving, maar tevens vervuild door zware metalen.