Vogelbescherming tekent bezwaar aan tegen massaal afschieten van ganzen in Friesland

De provincie Friesland heeft toestemming verleend voor het jaarlijks afschieten van 200.000 overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen. Vogelbescherming Nederland tekent vandaag bezwaar aan tegen het besluit waarmee de grootschalige afschotmaatregelen mogelijk wordt gemaakt. Het besluit gaat volgens de Vogelbescherming veel te ver. De provincie Friesland besloot vorige maand tot het goedkeuren van het faunabeheerplan voor overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen. Doel is om de schade die door de ganzen wordt veroorzaakt aan landbouwgewassen jaarlijks met vijf tot tien procent te laten dalen. Dit moet op papier gebeuren door de ganzen te verjagen van schadepercelen naar foerageergebieden, maar in de praktijk gaat het om intensieve bejaging. De winterrust is afgeschaft, de foerageergebieden zijn verkleind en er gelden vrijwel geen beperkingen meer voor het doden van de ganzen op de schadepercelen. Er mogen zelfs lokmiddelen worden gebruikt om de ganzen naar de schadepercelen te lokken, terwijl het juist de bedoeling is om de vogels daar verre van te houden. De Friese Provinciale Staten hebben bovendien een wijziging van de provinciale verordening aangenomen die ook afschot van ganzen mogelijk maakt vanaf een half uur voor zonsopkomst. Juist op dat moment vetrekken veel ganzen vanuit hun slaapplaatsen vertrekken richting hun foerageergebieden. Vogelbescherming Nederland wil dat de ganzen in de vier wintermaanden, wanneer de grasgroei nagenoeg stilstaat en de schade aan landbouwgewassen beperkt is, juist rust krijgen. In de maanden moet worden gezorgd voor voldoende en logisch gelegen foerageergebieden en dienen boeren in de rest van Friesland de ruimte te krijgen om ganzen te verjagen. Daarnaast acht de organisatie een goede schaderegeling onmisbaar, zodat de boeren tegemoet gekomen kunnen worden.

Bron: Vogelbescherming Nederland

Lees ook:Vogelbescherming wil verbod winterse ganzenjacht Overijjssel
Lees ook:Overijssel mag voorlopig geen ganzen bejagen
Lees ook:Provincie Overijssel berispt voor het afschieten van ganzen
Lees ook:Overijsselse rechtbank steekt stokje voor ongebreidelde ganzenjacht
Lees ook:Friesland wil duizenden grauwe ganzen afschieten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.