Categorie: "Ecologie"

Siberische tijger bijna uitgestorven in het wild?

DSC_0409De Siberische tijger: waarschijnlijk het imposantste roofdier op aarde, een wezen dat de pracht, woestheid en gratie van de wilde natuur belichaamt. Maar tegelijkertijd is het voortbestaan van de Siberische tijger in gevaar. Momenteel zouden er op de onmetelijke vlakten van oostelijk Rusland nog maar 56 exemplaren rondlopen. Dat concludeert althans de Wildlife Conservation Society. In de zestien gebieden die de WCS structureel onderzoekt, zouden zich nog maar 56 tijgers bevinden. De gebieden die door de organisatie worden uitgekamd, beslaan ongeveer achttien procent van het totale leefgebied dat in Rusland nog voor de Siberische tijger overblijft. Een rekensommetje leert ons dus dat de totale tijgerpopulatie met ongeveer veertig procent is teruggelopen. Een schokkende constatering volgens WCS-medewerker Dale Miquelle: “Deze ontnuchterende resultaten moeten ons wakker schudden. De inspanningen die nu worden gedaan om deze dieren te beschermen, gaan duidelijk niet ver genoeg. Maar we denken deze trend te kunnen omkeren indien we onmiddellijk actie ondernemen.” Niet iedereen stemt echter volmondig in met de cijfers die de WCS heeft vergaard.

Vijf voor twaalf voor bedreigde vogels in Nederland

Dieptepunt
Bijna de helft van de vogels die op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten staan, verkeert in serieuze problemen. Met name met ernstig bedreigde soorten als de strandplevier, de watersnip, kemphaan en de tapuit gaat het slecht. De Nederlandse populaties van deze soorten bevinden zich op een historisch dieptepunt. Ook heide- en weidevogels hebben met veel problemen te kampen en dreigen uit het pittoreske plattelandslandsplaatje te verdwijnen. Dat blijkt uit de Vogelbalans 2009 , een rapport van SOVON, de Vereniging Vogelonderzoek Nederland die verantwoordelijk is voor de wetenschappelijk verantwoorde vogeltellingen in ons land. Sinds 1990 is de helft van alle watersnippen en strandplevieren verdwenen, terwijl van de kemphanen en draaihalzen nog maar tien procent over is als je een terugkoppeling maakt naar 1990.

Dromedarissen overspoelen Australisch dorp

Foto: AFP
1915134794Ongeveer zesduizend dromedarissen trekken de laatste weken door de bewoonde delen van de Australische Outback. De dieren zijn op zoek naar de schaarse waterbronnen en trekken zich bij hun zoektocht weinig aan van door de mens geschapen obstakels. Ze vernielen infrastructurele voorzieningen en blokkeren zelfs de landingsbaan van het kleine vliegveldje in de Australische provincieplaats Docker River. Veel mensen durven zelfs niet meer hun huizen te verlaten uit angst voor de stampeimakende dromedarissenkudde. Volgens de lokale politicus Rob Knight is er sprake van een bescheiden noodsituatie.

Duizenden nieuwe diersoorten ontdekt in de diepzee

Onderzoekers hebben de laatste negen jaar al meer dan 17.650 nieuwe diersoorten ontdekt in de onmetelijke diepzee. Dat maakten wetenschappers van de Census of Marine Life, een internationaal onderzoeksproject dat tien jaar duurt en dat in oktober volgend jaar wordt afgesloten, zondag bekend. De dieren, die nog niet eerder werden gecategoriseerd, leven in totale duisternis. Het zonlicht dringt door tot ongeveer 200 meter onder de zee- en oceaanspiegel, terwijl veel van de nieuwe diersoorten op diepten van duizenden meters leven. Het gaat vooral om ongewervelde dieren zoals garnalen, krabben, zeesterren, weekdieren en kwallen. Sommige van deze kwallen zijn ware reuzen en komen qua omvang dicht in de buurt van een kleine walvis. Opvallend is ook het gebruik van bioluminiscentie dat veel diepzeedieren aan de dag blijken te leggen.

Handtekeningenactie moet bijensterfte een halt toeroepen

Ongeveer 40.000 Nederlanders hebben de afgelopen weken een petitie ondertekend tegen bijensterfte. Een aantal bijenliefhebbers van het eerste uur zal de petitie dinsdag overhandigen aan leden van de Tweede Kamer. Volgens hen was de sterfte onder bijen in Zuid-Holland en Flevoland vorig jaar zes keer zo hoog als in andere jaren. Sommige bijenvolken zouden inmiddels zijn gehalveerd. Het gaat bijvoorbeeld om honingbijen die door imkers worden gekweekt. De verhoogde sterfte zou een aantal jaar geleden zijn ingezet. De bijendeskundigen denken dat nieuwe bestrijdingsmiddelen in de landbouw de voornaamste boosdoener zijn.

Europese honingbijen slimmer dan ‘killer bees’

Bee_PD_foto_explained1Kruising
De geafrikaniseerde honingbij behoort tot de meest gevreesde insecten van onze planeet. Berucht om zijn aanvalslust is het dier al meermaals het hoofdonderwerp geweest van films en documentaires. Wat deze bijen vooral zo gevaarlijk maakt, is hun gewoonte om zich met duizenden tegelijk te storten op elke levensvorm die te dicht in de buurt van hun korf komt. En van een acute bedreiging hoeft niet eens sprake te zijn: de bijen kunnen al tot razernij gebracht worden door het geluid van een grasmaaier. De felle geafrikaniseerde bijen verdringen op veel plaatsen ook de inheemse honingbijenpopulaties. De zogenaamde killer bee ontstond na een ménage à deux tussen de Afrikaanse en de Braziliaanse honingbij. Het dier is inmiddels in het zuiden van de Verenigde Staten al wijdverspreid.

Intelligentietest
Entomologen schreven de succesvolle opmars van de geafrikaniseerde honingbij toe aan de intelligentie van het insect. Toch heeft onderzoek van Britse wetenschappers blootgelegd dat de nukkige vechtbijen niet overdreven snugger zijn.

Boomkikker doet het steeds beter in Nederland

boomkikker De DoortHet gaat goed met de boomkikker. Vooral in de Achterhoek, Noord-Brabant en Zeeland is het grasgroene paradepaardje onder de kikkers aan een flinke opmars bezig. De stijging is onder meer te danken aan de creatie van honderden nieuwe poelen en de inzet van bevlogen natuurbeschermers. Dat heeft de amfibieën-, reptielen- en vissenorganisatie Ravon woensdag bekendgemaakt. Ook in Limburg, waar het natuurgebied De Doort tussen Echt en Dieteren lange tijd de enige boomkikkerenclave was, heeft het diertje met hulp van de mens nieuwe gebieden in het noorden van de provincie gekoloniseerd. Het planten van braamstruwelen, het creëren van nieuwe poelen, het snoeien van te dichte begroeiing en het herintroduceren van natte laagtes en oevers zijn de belangrijkste maatregelen die hebben bijgedragen aan het herstel van de boomkikker.

Varkens en kippen eten de wereldzeeën leeg

Eén op de vier kinderen in Peru is ondervoed, terwijl het land tegelijkertijd jaarlijks de helft van zijn enorme visvangst – vooral ansjovis – verwerkt in vismeel dat gebruikt wordt om varkens en kippen te voeren in het buitenland. Dat is een van de trieste voorbeelden die opgesomd worden in een pas verschenen rapport van het Visserijcentrum van de Canadese University of British Columbia. De varkens en kippen die wereldwijd zitten opgesloten in overbevolkte vleesfabrieken eten samen zes keer zoveel vis als de inwoners van Amerika en zelfs twee keer zoveel als de Japanners, de fanatiekste viseters ter wereld.

Vangstverbod blauwvintonijn van de baan

De belangrijkste visserijlanden hebben op een bijeenkomst in Brazilië afgesproken dat de tonijnvangst in de Atlantische Oceaan met eenderde zal worden verminderd. Dit besluit bracht grote teleurstelling teweeg onder milieugroeperingen en betrokken wetenschappers. Volgens milieubeschermers, biologen en ecologen is een vangstverbod absoluut noodzakelijk om de toekomst van de blauwvintonijn veilig te stellen.

Investeren in natuur kan lucratieve vorm van ondernemen zijn

Winstgevend
Investeren in natuur kan zeer winstgevend zijn. Dat blijkt uit een onafhankelijke evaluatie van 1100 onderzoeken. “Het investeren in bijvoorbeeld beschermde gebieden, levert, hoe je het wendt of keert, een kosten-batenratio op tussen 1 op 25 tot 1 op 100″, zegt Pavan Sukhdev, die de supervisie over het onderzoek had en in het dagelijks leven werkt als econoom voor de Deutsche Bank. Als voorbeeld noemt hij de creatie van zeereservaten. Dat vergt weliswaar een flinke investering van 25 tot 30 miljard euro, maar levert volgens Sukhdev een veelvoud daarvan op, in totaal zo’n 3000 miljoen euro. De reservaten kunnen dienen als kraamkamers voor de visserij en drommen bevlogen ecotoeristen trekken. Voor het onderzoek, gedaan in opdracht van de Verenigde Naties en de Europese Unie, zijn niet alleen de winsten in kaart gebracht. Ook de kosten die gepaard gaan met natuurvernietiging zijn doorberekend.