Categorie: "Ecologie"

Slangen plaatselijk in grote problemen

Het is niet bepaald een van de sympathiekste dieren in de menselijke belevingswereld: de slang. Van oudsher worden deze reptielen door veel mensen gezien als het symbool van het kwaad. Het was niet voor niets de slang die de uittocht van Adam en Eva uit het paradijs inleidde en zo de kiem legde voor de menselijke zondeval. Wie echter de moeite neemt om deze dogmatische en religieuze luchtballonnen te doorprikken, ziet dat slangen prachtige en uiterst nuttige dieren zijn, vitale schakels in veel soortenrijke ecosystemen. Maar het gaat niet goed met veel plaatselijke slangenpopulaties. Een doorwrocht onderzoek van een internationaal team vooraanstaande herpetologen laat zien dat slangen in veel gebieden in zwaar weer verkeren.

Konijn bijna uitgestorven op Schiermonnikoog

Foto: Wikimedia
Het is een van de algemeenste zoogdieren die je in ons land aantreft: het konijn. Het dier is vooral succesvol omdat het zich snel en makkelijk voortplant, maar ook omdat hij vrij flexibel is als het op de biotoopkeuze aankomt. Maar op Schiermonnikoog zit het konijn momenteel in de problemen. Begin jaren zeventig leefden er nog vele tienduizenden exemplaren op het Waddeneiland. Maar door de ziekte myxomatose en het besmettelijke virus VHS is het aantal knagende flaporen de afgelopen tien jaar in rap tempo afgenomen. Natuurmonumenten stelt dat er momenteel nog amper honderd exemplaren op het eiland rondhuppelen. “Op alle Waddeneilanden loopt de konijnenpopulatie terug“, stelt een boswachter. “Maar de snelheid waarmee het op Schiermonnikoog gebeurt, baart ons echt grote zorgen.”

Een ode aan de Limburgse zoogdierenwereld

Soortenrijkdom
Afgelopen zaterdag vond in het Roermondse TheaterHotel De Oranjerie de presentatie plaats van de actuele verspreidingsatlas Zoogdieren van Limburg. Verspreiding en ecologie in de periode 1980-2007. Het lijvige boekwerk is een initiatief van het jubilerende Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en de Zoogdiervereniging. In totaal zijn in ons dichtbevolkte kikkerlandje buiten de mens na 1980 75 wilde landzoogdiersoorten waargenomen. Voor de provincie Limburg bedraagt dit aantal 68. Onder dit bonte gezelschap bevinden zich naast gangbare klanten als het konijn, de ree, de haas, de mol of de vos ook soorten die nergens anders in Nederland te vinden zijn. Toegegeven, het vinden van deze unieke zoogdieren is bepaald geen sinecure, waardoor de kans groot is dat u ze nog nooit in levenden lijve hebt mogen aanschouwen. Diertjes als de hamster of de hazelmuis zijn immers klein en occuperen zeer specialistische ecologische niches.

Wisent terug in Spanje

Goed nieuws voor natuurminnend Europa: in Spanje zijn met succes zeven wisenten (Europese bizons) aangekomen die binnenkort losgelaten zullen worden in de Spaanse bossen. De zeven bizons zijn afkomstig uit de Poolse bossen van Bialowieża en Pszczyna, de enige plaatsen In Europa waar nog natuurlijke populaties volledig in het wild leven. Ze kwamen aan in een Europees opvangcentrum voor bizons in San Cebrián de Mudá. Later worden ze uitgezet in de bossen in de provincie Palencia, waar ze kunnen genieten van een haast onbegrensde vrijheid.

Aarde herbergt beduidend minder diersoorten dan gedacht

Foto: Jurgen E. Haug
Er leven veel minder soorten op aarde dan wetenschappers altijd hebben aangenomen. Dat beweert een Australische onderzoeker in een nieuwe studie. Volgens wetenschapper Andrew Hamilton van de University of Melbourne zijn er ongeveer 5,5 miljoen verschillende soorten organismen op aarde te vinden. Dat is veel minder dan het aantal van ruim dertig miljoen dat vaak wordt gehanteerd door biologen. Hamilton stelt dat vooral het aantal soorten onder de zogenaamde tropische geleedpotigen vaak schromelijk wordt overschat. “Ons begrip van het aantal soorten is vertroebeld door een bepaalde groep van organismen, de tropische geleedpotigen. Deze groep bestaat uit insecten, spinnen, mijten en andere vergelijkbare diersoorten”, verklaart Hamilton op nieuwssite ScienceDaily.

Olielek richt massaslachting aan in Golf van Mexico

Foto:AP
Stervend zeeleven
Het olielek in de Golf van Mexico richt een ware slachting aan onder het plaatselijke onderwaterleven. Het zal volgens biologen onvermijdelijk leiden tot het uitsterven van een aantal diersoorten. De dode dieren die nu aanspoelen vormen hooguit twee procent van het werkelijke aantal slachtoffers. Amper 30 kilometer van het ontplofte olieplatform, op een diepte van bijna 1000 meter, ligt bijvoorbeeld een koraalrif. Ondanks de volledige duisternis en koude temperaturen (tegen het vriespunt) barstte het er van het leven. Koralen, vissen, schaal-en schelpdieren; de biodiversiteit was van het kaliber dat je doorgaans vindt in koraalriffen die het grootste deel van de tijd baden in het zonlicht. Negen maanden later is de kans groot dat van dat magische koraalrif niet veel meer over is.

De waarheid over vis

Vis is gezond en een duurzame bron van goede vetten. Maar onze honger naar vis en schaaldieren is in de loop der jaren flink uit de klauwen gelopen. Het bewijs voor deze stelling wordt onder meer geleverd door de films The End of the Line en Sea the Truth. In deze films doen ecologen en biologen uit de doeken hoe de wereldzeeën kreunen en steunen onder het juk van de commerciële fabrieksvisserij. In Sea the Truth en The End of the Line staat de conditie van onze zeeën en oceanen centraal. Toonaangevende wetenschappers, zoals professor Daniel Pauly, geven aan dat als we in het huidige tempo vis blijven vangen en eten de oceanen en zeeën binnen 40 jaar leeggevist zullen zijn.

Wetenschappers ontdekken nieuwe oliewolk in Golf van Mexico

De misère in de Golf van Mexico lijkt nog lang niet voorbij te zijn. Wetenschappers van de University of South Florida hebben op 35 kilometer afstand van de lekkende oliebron in de Golf van Mexico in de diepte een enorme nieuwe oliewolk ontdekt. De oliewolk strekt zich uit van vlak onder de oppervlakte tot duizend meter diepte en is bijna tien kilometer breed. De wetenschappers vrezen dat dergelijke oliewolken – eerder werd al een vergelijkbare oliewolk ontdekt – het gevolg zijn van de chemicaliën die gebruikt worden om de olie uit het lek op te lossen.

Vale fuut uitgestorven op Madagaskar

Illustratie: Chris Rose
De vale fuut, een kleine watervogel die alleen voorkwam op Madagaskar, is uitgestorven. Dat heeft milieugroep BirdLife International woensdag gezegd. De watervogel is waarschijnlijk uitgestorven doordat vissers nylonnetten zijn gaan gebruiken en door de introductie van baarzen, roofvissen die graag een futenkuiken naar binnen werken en voorheen niet in het gebied voorkwamen. De laatste keer dat het dier is gezien was 25 jaar geleden. Wetenschappers wilden de fuut echter niet te snel als uitgestorven beschouwen, omdat de habitat van het dier moeilijk te doorzoeken is. “We wilden niet het risico lopen om van de daken te schreeuwen dat de vogel was uitgestorven om vervolgens twee jaar later het dier ineens te zien opduiken”, vertelt Leon Bennun van BirdLife International.

Hulp voor getroffen vissers in de Golf van Mexico

Foto: Bob Jagendorf

De Amerikaanse regering heeft de staten Louisiana, Alabama en Mississippi tot rampgebied verklaard voor de visserij. Ze komen daarmee in aanmerking voor federale hulp. Door de olieramp in de Golf van Mexico is het inkomen van duizenden vissers in gevaar. In Louisiana werken 27.000 mensen in de sector. De staat is goed voor 40 procent van de vishandel in de VS. Er wordt vooral op garnaal, oesters en krab gevist. De overheid maakte nog niet bekend welk bedrag er wordt uitgetrokken voor de vissers of wanneer dat zal worden uitgekeerd. Sinds het boorplatform Deepwater Horizon op 20 april explodeerde en olie in de Golf van Mexico begon te stromen, worden er steeds meer dode dieren gevonden. Hoewel er nog geen grote hoeveelheden olie de kust hebben bereikt, zijn al minstens honderden dierenkarkassen aangespoeld.