Categorie: "Ecologie"

Jacht in tropische gebieden draagt bij aan broeikaseffect

800px-Taman_Negara_1Overbejaging van dieren in tropische bossen werkt het broeikaseffect in de hand. De gestage uitdunning van het dierenbestand gaat namelijk ten koste van de opname van koolstofdioxide (CO2) door bomen. Dat stellen althans ecologen van de Wageningen Universiteit. Tropische bossen zijn grotendeels afhankelijk van dieren voor de verspreiding van hun zaden. Door jacht op dieren komt die verspreiding in gevaar en krijgen lianen in het bos de overhand. En de sliertdunne lianen nemen veel minder koolstofdioxide op dan bladeren van bomen, stellen de wetenschappers. Tropische fauna is steeds vaker het doelwit van stropers, zeker omdat de markt voor vlees en andere producten van wilde dieren steeds groter wordt.

Nederland heeft er een spinnensoort bij

Niet iedereen is er waarschijnlijk even blij mee, maar Nederland telt een nieuwe spinnensoort. In de kerstvakantie werd voor het eerst de rotskampoot waargenomen in Nederland, meldt Natuurmonumenten. De spin werd gevonden door een onderzoeker in het natuurgebied Groote Meer in West-Brabant. De onderzoeker stuitte op de spin tijdens een onderzoek naar loopkevers in het gebied. De spin behoort tot de bodemjachtspinnen en is niet giftig.

Provincie Limburg stelt voorlopig jachtverbod in

wildezwijneninsneeuwHet college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg heeft in verband met de huidige winterse weersomstandigheden besloten om met ingang van donderdag 7 januari 2010 tijdelijk de jacht te sluiten. Het verbod geldt niet voor de jacht op konijnen en houtduiven die het op schadegevoelige gewassen hebben gemunt. De ontheffingen, onder andere voor het populatiebeheer van wilde zwijnen en reeën, blijven van kracht. Voor het nemen van het besluit zijn belanghebbende organisaties geconsulteerd. Denk aan de Limburgse land- en Tuinbouwbond (LLTB), de verzamelde jachtorganisaties, de Faunabeheereenheid Limburg, het Faunafonds, Vogelbescherming Nederland en de Faunabescherming. De jachtorganisaties kunnen zich vinden in het sluiten van de jacht, maar adviseren ontheffingen voor overwinterende ganzen niet op te schorten. De LLTB is, als dogmatische spreekbuis van de land- en tuinbouwsector, uiteraard over de gehele lijn nog geen voorstander van jachtsluiting.

Dolfijnen intelligentste niet-menselijke dieren

Foto: NASA
800px-Bottlenose_Dolphin_KSC04pd0178Niet-menselijke personen
Diverse studies hebben aangetoond dat dolfijnen hoogstwaarschijnlijk intelligenter zijn dan chimpansees. Relatief gezien is hun hersenomvang zelfs groter dan die van de mens. Deze baanbrekende resultaten worden volgende maand gepresenteerd op een conferentie in San Diego. De onderzoekers concluderen in hun rapport dat het daarom ook ethisch onverantwoord is om deze slimme dieren op te sluiten in pretparken, opzettelijk te doden en tot voedsel te verwerken of te laten stikken in visnetten. De wetenschappers omschrijven de dieren als “niet-menselijke personen” en pleiten zelfs voor morele rechten voor dolfijnen. Dolfijnen hebben net zoals mensen elk een eigen persoonlijkheid, zijn zelfbewust en denken na over de toekomst. Bovendien zijn het sociale dieren, waardoor nieuw gedrag snel wordt overgenomen door soortgenoten. Een studie van de Universiteit van New York heeft aangetoond dat dolfijnen zichzelf herkennen in een spiegel en die zelfs gebruiken als instrument om zichzelf volledig te inspecteren. Bovendien kunnen deze dieren probleemoplossend denken en samenwerken met andere dolfijnen om tot een pasklare oplossing voor een probleem te komen.

Ecologische intelligentie
Als je een ecologisch getinte definitie van intelligentie hanteert, steken dolfijnen mensen waarschijnlijk zelfs naar de kroon.

Zweden opent jacht op wolven

480px-Canis_lupus_layingTe veel wolven?
In Zweden wordt vandaag voor het eerst in 45 jaar de jacht op wolven geopend. Van de naar schatting tweehonderd wolven mogen er 27 worden afgeschoten. De autoriteiten zeggen dat het wolvenbestand te groot is geworden. Een drogreden en stuitende contradictio in terminis: want als het land en prooidierenbestand werkelijk te beperkt zouden zijn voor de Zweedse wolvenpopulatie, zouden de wolvenroedels vanzelf uitgedund worden door natuurlijke sterfgevallen. De ware reden om tot de jacht over te gaan is veel simpeler: lafhartige plezierjagers willen hun opgeblazen ego’s strelen en de concurrentie beperken door een van de weinige superpredatoren die Europa nog heeft te vellen met hun kogels.

Stadsmerels zingen harder dan soortgenoten op het platteland

jongemerelEen stadsmerel zingt harder en met minder tussenpauzes dan zijn soortgenoten in het bos. De vogel is daarnaast zwaarder dan een bosmerel, met kortere poten en een kortere snavel. Dat heeft gedragsbioloog Erwin Ripmeester van de Universiteit Leiden tijdens zijn onderzoek vastgesteld. Ripmeester vergeleek ook DNA van bos- en stadsmerels en komt tot de conclusie dat er in de loop der jaren een echt onderscheid is ontstaan tussen de merelsoorten. Zijn onderzoek is belangrijk voor het landelijke natuurbeschermingsbeleid en om te bepalen wat de invloed van stadsuitbreiding is op biodiversiteit, aldus de Universiteit Leiden. De merel heeft de stad in snel tempo als leefomgeving ingericht.

Werken aan de toekomst van de zeldzame Amoerpanter

Foto: ALTA

AmurleopardKat in het nauw
Een quizvraagje: wat is de zeldzaamste kat ter wereld? Het antwoord moet gezocht worden in de uitgestrekte bossen en op de toendra’s van noordoostelijk Siberië. Hier lopen namelijk de laatste 35 wilde Amoerpanters rond, de meest oostelijk voorkomende ondersoort. De Amoerpanter leeft in het gebergte Sichote-Alin (vooral in de regio rond het Chasanmeer in het uiterste zuiden), de Russische kraj (regio, provincie) Primorski en in het bergachtige noorden van Noord-Korea. De gevlekte prachtkat wordt op een aantal manieren door de mens in het nauw gedreven. Bonthandelaren zijn belust op zijn vacht, houthakkers zijn uit op het bos dat zijn leef- en jachtterrein vormt en trofeeënjagers pochen graag met een luipaardhoofd op hun kast of een pantervel op de vloer.

ALTA
Toch is er de laatste jaren meer schot gekomen in de bescherming van deze met uitsterven bedreigde diersoort.

Nederlandse havikenpopulatie groeit gestaag

havikHij is een van de imposantste en grootste roofvogels van ons land: de havik, een ietwat teruggetrokken jager die zich vaak aan de menselijke waarneming weet te onttrekken. Momenteel lijkt het erg goed te gaan met de Nederlandse havikenpopulatie, een heel verschil met de voorgaande decennia. Vanaf de jaren zestig tot kort voor de eeuwwisseling nam het aantal haviken namelijk in rap tempo af, onder meer door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw en habitatverlies. Het recente succes van de havik valt onder meer toe te schrijven aan de kolonisatie van nieuwe broedgebieden. Voorheen zocht de roofvogel vooral de bossen in Midden-, Oost- en Zuid-Nederland op, maar nu broeden havikpaartjes vooral in de duinen in het westen en noorden van het land.

Plek milieuramp Exxon Valdez opnieuw getroffen door lekkend schip

Een sleepboot heeft voor de kust van Alaska hetzelfde rif geraakt waar twintig jaar geleden de gigantische olietanker Exxon Valdez miljoenen tonnen olie verloor. Uit de sleepboot lekt diesel en er ligt een olievlek van ongeveer 5 kilometer bij 30 meter op het water. Dat heeft de Amerikaanse kustwacht vrijdag bekendgemaakt. De olietanker van oliemaatschappij ExxonMobil liep in mei 1989 aan de grond wat leidde tot de grootste milieuramp in de Amerikaanse geschiedenis. Meer dan 40 miljoen liter olie lekte in het water. Duizenden vogels en zeedieren raakten besmeurd met olie, waarbij velen het leven lieten.

Zweden gaat jacht op beperkt aantal wolven toestaan

DSC_0123De circa 250 wolven die tegenwoordig nog rondlopen in Zweden krijgen het zwaar na Nieuwjaar. Voor het eerst in 45 jaar kan iedereen een vergunning krijgen om de dieren af te schieten. Gevolg: bijna 11.000 Zweden zullen tussen 2 januari en 15 februari het vizier richten op het vastgestelde quotum van 27 wolven. Een woordvoerster van de afdeling wildbeheer van het toonaangevende natuurbeschermingsinstituut Naturvardsverket noemt het ‘allemansjachtrecht’ een experiment. Maar andere werknemers en de Zweedse Roofdierenvereniging vrezen wantoestanden.