Geen zin in 2017

Patser

Het jaar is weer bijna voorbij en 2017 klopt al heftig aan de deur. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik niet bepaald uitkijk naar het aankomende jaar. Ondanks dat er op mondiaal vlak nog steeds aan de lopende band warmterecords worden gebroken en de biodiversiteit wereldwijd nog immer afneemt, krijgt de grootste economie van de wereld een patserige president die het fenomeen klimaatverandering nog steeds glashard ontkent. Een cartoonske, van enige feitenkennis gespeende figuur die de belangen van cynische multinationals en grote vervuilers bovendien altijd zwaarder zal laten wegen dan de natuur en wetenschappelijk-ecologische argumenten.

Gebrek aan nuance

Maar ook in Europa en ons eigen kikkerlandje wordt het politieke klimaat langzaamaan verstikkend. Genuanceerdheid en bedachtzaamheid lijken inmiddels scheldwoorden uit lang vervlogen tijden te zijn geworden. Alles wat een beetje naar intellectualisme ruikt is verdacht bij de revanchistisch rechtse schreeuwlelijken die zich laten gelden in het publieke debat en op de diverse internetfora. Een naar de wetenschap gemodelleerde, op trial and error en voortschrijdend inzicht gebaseerde denkwijze, waarin vooronderstellingen en opinies continu getoetst worden aan empirische bewijzen, maakt plaats voor matig onderbouwde, doch onwrikbare apriori’s en apodictische stellingen die door de bedenkers ervan steevast met een rabiate vastberadenheid worden verdedigd. Die ontwikkeling speelt vooral de populisten inde kaart, wat komend jaar vermoedelijk zal resulteren in groot electoraal succes voor een partij als de PVV. Helaas zullen veel kiezers niet hun stem uitbrengen om aan te geven welke politieke stroming zij ondersteunen, maar vooral om af te rekenen met de gehate ‘elites’die van het nog steeds uiterst welvarende en veilige Nederland een troosteloze poel van verderf hebben gemaakt.

Zorgen

Klimaatverandering, het uitsterven van diersoorten en de teloorgang van prachtige natuuroases staan helaas niet of nauwelijks op de zorgenlijst van de gemiddelde Nederlander. Die maakt zich liever druk over de duivelse invloed van vluchtelingen en buitenlanders op onze ‘nationale identiteit’ of richt zijn in doelloze woede gedrenkte pijlen op vertegenwoordigers van een niet nader omschreven elite die blijkbaar in hun eentje verantwoordelijk zijn voor de versobering van de verzorgingsstaat, financiële crisis en elk ander ongemak dat ons dagelijks leven net wat ingewikkelder of minder comfortabel maakt. Wat echter wordt vergeten is dat een verdere veronachtzaming van het klimaatprobleem in de wat verdere toekomst kan leiden tot een migrantenstroom richting Europa die de huidige Syrische vluchtelingencrisis zal doen verbleken. Een duurzame visie op de toekomst en het welzijn van volgende generaties is echter nooit het sterke punt van een kortetermijndier als de mens geweest.

Lees ook:Weer recordaantal broeikasgassen in aardatmosfeer
Lees ook:‘Vanessa’ overrompelt Limburg
Lees ook:Brazilië blokkeert mijnbouw in Amazonegebied
Lees ook:Klimaat Benelux steeds geschikter voor tijgermug
Lees ook:Adelie- en stormbandpinguïn in de problemen door klimaatverandering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.