Categorie: "Natuur in Nederland"

Hop duikt steeds vaker op in Nederland

Foto: William Kreijkes
Vogelaars hebben steeds meer kans om in Nederland een hop tegen het lijf te lopen. Ook wordt de oranjegekleurde vogel, goed herkenbaar aan zijn opvallende kuif en zebrapatroon op de vleugels, steeds vroeger in het jaar waargenomen. Dat meldde SOVON Vogelonderzoek dinsdag verheugd. Volgens de organisatie behoort de hop tot de mooiste vogels die in ons land kunnen worden aangetroffen. Het is echter tevens een zeldzame soort die doorgaans niet in Nederland broedt. Vanaf oktober hebben vogelliefhebbers doorgaans de meeste kans om een hop te zien.

Grote bijtschildpad ontsnapt in Drenthe

Foto: Mary Jane Baker
Een grote bijtschildpad (Chelydra serpentina) heeft in het Drentse Diever het pad naar vrijheid gekozen. Het dier van een centimeter of 50 lang kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de eigenaar. De schildpad kan met speels gemak vingers, tenen of zelfs een hele hand afbijten als iemand te dichtbij komt. Ook vormt het reptiel een potentieel gevaar voor nieuwsgierige huisdieren. De eigenaar van de schildpad zit midden in een verhuizing en had de schildpad tijdelijk in een grote kuip gezet.

Oost-Aziatische boktor gevonden op bomen in Westland

Foto: Matteo Maspero
De Plantenziektenkundige Dienst heeft in het Westland de Oost-Aziatische boktor (Anoplophora chinensis) aangetroffen. Het ministerie van Landbouw heeft besloten dat alle loofbomen en struiken binnen een straal van 100 meter rond het betreffende gemeenteplantsoen verwijderd moeten worden. De maatregel moet voorkomen dat de boktor zich permanent kan gaan vestigen in het Westland. De vraatzuchtige boktor is erg schadelijk voor bomen en struiken.

De nacht in het teken van nachtvlinders

Foto: Eddy Clerx

Nachtvlinders staan komende vrijdagavond in de schijnwerpers tijdens de vijfde Nationale NachtvlinderNacht. Ook letterlijk, want een felle lamp trekt de meeste soorten aan. Maar dit gaat niet op voor alle nachtelijke fladderaars. Sommige vlinders laten zich liever lokken door een mengsel van stroop en bier. De Nacht is een initiatief van de Vlinderstichting. In het hele land kunnen mensen van vrijdag tot en met zondag naar de nachtvlinders kijken en de diertjes tellen.

Laatgeboren egeljongen groeien sneller

Foto: Egelbescherming Nederland

Groeiproces
Kleine egels die in een tweede worp van de moeder worden geboren, groeien aanzienlijk sneller dan de jonge egels uit de eerste worp. De egelbaby’s die laat worden geboren hebben dus een even grote kans de eerste winterslaap te overleven als hun soortgenootjes die vroeg in het jaar ter wereld komen. Dat is gebleken uit Brits onderzoek onder egels, allemaal diertjes die tussen 1998 en 2006 binnenkwamen bij een egelopvang in York. Tot nu toe namen wetenschappers aan dat jonge egels die laat in het seizoen ter wereld kwamen nauwelijks een kans maakten om te overleven, aldus de Zoogdiervereniging donderdag in het vakblad Lutra.

Trekvogels zoeken het dichter bij huis

Nederlandse trekvogels blijven in de winter steeds dichter bij huis. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie. De onderzoekers zeggen dat de vogels waarschijnlijk minder verafgelegen oorden opzoeken omdat het in de laatste 70 jaar warmer is geworden. Daardoor is het niet nodig verder te vliegen. In het onderzoek is gekeken naar 24 vogelsoorten die overwinteren binnen Europa. Bij vrijwel alle soorten nam de trekafstand af. De blauwe kiekendief, de stormmeeuw, de merel en de kerkuil lieten de grootste verandering optekenen.

Zeldzame vleermuizen aangetroffen in Twente

Foto: Manuel Werner

Landschap Overijssel heeft op landgoed Smalenbroek in Twente bosvleermuizen aangetroffen. In een holle boom op het landgoed bevindt zich zelfs een hele kraamgroep. Het is voor het eerst sinds de jaren tachtig dat er weer reproductieve bosvleermuizen in Nederland zijn gevonden. De bosvleermuis (Nyctalus leisleri) is een zeer zeldzame verschijning in Nederland. In de jaren tachtig bevonden zich kraamgroepen bij Heerlen en Nijmegen. Daarna werden er nog enkele jagende dieren waargenomen in de buurt van Nijmegen, maar bleef het toch grotendeels stil.

Krantenartikel leidt tot nieuwe huisgenoot

Vorige week sierde een door mij geschreven artikel over nachtvlinders een van de pagina’s in het regiokatern Midden-Limburg van Dagblad De Limburger. Een paar dagen na publicatie rinkelde de telefoon: een man had het artikel gelezen, de foto’s bekeken en een rups herkend die in zijn tuin een sering had opgezocht. Het ging om de rups van een ligusterpijlstaart, een van de grootste nachtvlindersoorten die je in Nederland kunt aantreffen. Vorig jaar bleek de man ook al bezoek van zo’n rups te hebben gehad en heeft hij het diertje grootgebracht tot een gracieuze nachtvlinder. De vraag was dan ook: is dit niet ook iets voor jou, gezien de interesse voor vlinders die je in jouw artikel aan de dag legt.

Vogelbescherming roept tuinbezitters op om te stoppen met voeren

Vogelbescherming Nederland roept mensen op om vogels voorlopig niet meer te voeren of drinkwater te geven. Dit in verband met de verspreiding van de besmettelijke vogelziekte Trichomonas gallinae, ook wel ‘het geel’ genoemd. De ziekte verspreidt zich in rap tempo als vogels dichtbij elkaar zijn en wordt onder meer overgebracht door snavelcontact. In het VARA-programma Vroege Vogels riep de Vogelbescherming op om voederplankjes, drinkschalen en badjes weg te halen.

Vlielandse vossenjagers krijgen versterking

De jagers die in Vlieland naarstig in de weer zijn met het vangen van vossen, krijgen hulp van hun collega’s op het vasteland. De groep Vlielandse jagers is te klein om de vossen zelfstandig op te sporen en te vangen. Jagers en medewerkers van Staatsbosbeheer hebben de laatste weken steeds meer vossen op het Waddeneiland gezien.