Categorie: "Natuur in Nederland"

De nacht in het teken van nachtvlinders

Foto: Eddy Clerx

Nachtvlinders staan komende vrijdagavond in de schijnwerpers tijdens de vijfde Nationale NachtvlinderNacht. Ook letterlijk, want een felle lamp trekt de meeste soorten aan. Maar dit gaat niet op voor alle nachtelijke fladderaars. Sommige vlinders laten zich liever lokken door een mengsel van stroop en bier. De Nacht is een initiatief van de Vlinderstichting. In het hele land kunnen mensen van vrijdag tot en met zondag naar de nachtvlinders kijken en de diertjes tellen.

Laatgeboren egeljongen groeien sneller

Foto: Egelbescherming Nederland

Groeiproces
Kleine egels die in een tweede worp van de moeder worden geboren, groeien aanzienlijk sneller dan de jonge egels uit de eerste worp. De egelbaby’s die laat worden geboren hebben dus een even grote kans de eerste winterslaap te overleven als hun soortgenootjes die vroeg in het jaar ter wereld komen. Dat is gebleken uit Brits onderzoek onder egels, allemaal diertjes die tussen 1998 en 2006 binnenkwamen bij een egelopvang in York. Tot nu toe namen wetenschappers aan dat jonge egels die laat in het seizoen ter wereld kwamen nauwelijks een kans maakten om te overleven, aldus de Zoogdiervereniging donderdag in het vakblad Lutra.

Trekvogels zoeken het dichter bij huis

Nederlandse trekvogels blijven in de winter steeds dichter bij huis. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie. De onderzoekers zeggen dat de vogels waarschijnlijk minder verafgelegen oorden opzoeken omdat het in de laatste 70 jaar warmer is geworden. Daardoor is het niet nodig verder te vliegen. In het onderzoek is gekeken naar 24 vogelsoorten die overwinteren binnen Europa. Bij vrijwel alle soorten nam de trekafstand af. De blauwe kiekendief, de stormmeeuw, de merel en de kerkuil lieten de grootste verandering optekenen.

Zeldzame vleermuizen aangetroffen in Twente

Foto: Manuel Werner

Landschap Overijssel heeft op landgoed Smalenbroek in Twente bosvleermuizen aangetroffen. In een holle boom op het landgoed bevindt zich zelfs een hele kraamgroep. Het is voor het eerst sinds de jaren tachtig dat er weer reproductieve bosvleermuizen in Nederland zijn gevonden. De bosvleermuis (Nyctalus leisleri) is een zeer zeldzame verschijning in Nederland. In de jaren tachtig bevonden zich kraamgroepen bij Heerlen en Nijmegen. Daarna werden er nog enkele jagende dieren waargenomen in de buurt van Nijmegen, maar bleef het toch grotendeels stil.

Krantenartikel leidt tot nieuwe huisgenoot

Vorige week sierde een door mij geschreven artikel over nachtvlinders een van de pagina’s in het regiokatern Midden-Limburg van Dagblad De Limburger. Een paar dagen na publicatie rinkelde de telefoon: een man had het artikel gelezen, de foto’s bekeken en een rups herkend die in zijn tuin een sering had opgezocht. Het ging om de rups van een ligusterpijlstaart, een van de grootste nachtvlindersoorten die je in Nederland kunt aantreffen. Vorig jaar bleek de man ook al bezoek van zo’n rups te hebben gehad en heeft hij het diertje grootgebracht tot een gracieuze nachtvlinder. De vraag was dan ook: is dit niet ook iets voor jou, gezien de interesse voor vlinders die je in jouw artikel aan de dag legt.

Vogelbescherming roept tuinbezitters op om te stoppen met voeren

Vogelbescherming Nederland roept mensen op om vogels voorlopig niet meer te voeren of drinkwater te geven. Dit in verband met de verspreiding van de besmettelijke vogelziekte Trichomonas gallinae, ook wel ‘het geel’ genoemd. De ziekte verspreidt zich in rap tempo als vogels dichtbij elkaar zijn en wordt onder meer overgebracht door snavelcontact. In het VARA-programma Vroege Vogels riep de Vogelbescherming op om voederplankjes, drinkschalen en badjes weg te halen.

Vlielandse vossenjagers krijgen versterking

De jagers die in Vlieland naarstig in de weer zijn met het vangen van vossen, krijgen hulp van hun collega’s op het vasteland. De groep Vlielandse jagers is te klein om de vossen zelfstandig op te sporen en te vangen. Jagers en medewerkers van Staatsbosbeheer hebben de laatste weken steeds meer vossen op het Waddeneiland gezien.

Keizersmantel terug in Nederland

Foto: Hans Gasperl
Een heuglijke mededeling voor de Nederlandse vlinderliefhebber: het ziet er naar uit dat de keizersmantel, een bijzonder mooie en behoorlijk grote dagvlinder weer voorkomt binnen onze landsgrenzen. De vlinder is vrij algemeen in grote delen van Europa, maar kwam al tientallen jaren niet meer voor in Nederland. Alleen in het uiterste zuiden werd heel incidenteel nog wel eens een verdwaald exemplaar waargenomen.

Vogelziekte ook opgedoken in Nederland

In Nederland is een besmettelijke vogelziekte opgedoken. De ziekte, die officieel Trachomonas gallinae heet, staat in de volksmond ook wel bekend als ‘het geel’. Dat meldt het radioprogramma Vroege Vogels. Het is voor het eerst dat de ziekte onder zangvogels als merels en groenlingen voorkomt. Tot nu toe kwam de ziekte vooral voor bij duiven en sporadisch bij roofvogels en uilen. Besmette vogels stikken of verhongeren door een groot geel abces in hun keel. De ziekte, die niet overdraagbaar is op mensen, is vastgesteld bij twee groenlingen uit Overijssel en Gelderland. De Vogelbescherming heeft de afgelopen weken uit het oosten en zuidoosten van het land een tiental verdachte meldingen gekregen, maar die dieren waren al te lang dood om een goed oordeel te kunnen vellen.

Ree gezien op Schiermonnikoog

Voor het eerst in vijftien jaar is een ree gesignaleerd op Schiermonnikoog. Twee mannen zagen het dier lopen. Volgens het tweetal gaat het om een mannetje, dat in tegenstelling tot een vrouwtje in de zomer niet getooid is met een herkenbare witte rompvlek. De ree is waarschijnlijk naar het eiland gezwommen, zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten op Schiermonnikoog. De woordvoerder kan zich goed voorstellen dat een ree het eiland komt bezoeken.