Categorie: "Natuur in Nederland"

Nederlandse trekvogels gevolgd met gps-systeem

Nederlandse onderzoekers hebben een technologisch hoogwaardig gps-systeem ontwikkeld om het gedrag van vogels tot in het kleinste detail te kunnen volgen. Het weegt 14 gram en kan volgens de wetenschappers zonder al te veel hinder op de rug van een vogel worden gebonden. Afgelopen jaar hebben onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam op Texel geëxperimenteerd met het systeem.

‘Vanessa’ overrompelt Limburg

Het is een dier dat steeds vaker opduikt in het zuiden van ons land: de Vanessa cardui, oftewel de distelvlinder, een fraai dier dat behoort tot de familie van de Nymphalinae. Limburg lijkt momenteel overspoeld te worden met een ongekende hoeveelheid van deze oranje fladderaars met de karakteristieke, driehoekige vlek die prominent de voorvleugel van het dier siert. De trekvlinder, die aanvliegt vanuit het zuiden van Europa, wordt in Nederland gewoonlijk tussen april en oktober waargenomen. Normaal gesproken komen er bij De Vlinderstichting in Wageningen rond deze tijd hooguit enkele honderden meldingen binnen van distelvlinders.

Stranddrukte stoort vogels

Broedvogels aan de Nederlandse kust maken mede dankzij het zonnige voorjaar moeilijke tijden door. Door de drukte aan de diverse vaderlandse stranden worden de dieren tijdens het broeden gestoord. Het tekent de noodzaak om langs de kust meer natuurreservaten of stille stranden aan te leggen waar de vogels ongestoord hun gang kunnen gaan. Die mening is onderzoeker Rutger Engelbertink van de Wageningen Universiteit toegedaan.

Utrechts park verandert in ganzenbegraafplaats

Het Utrechtse park Lepelenburg verandert zaterdag in een ganzenbegraafplaats.
De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren slaat er 8400 houten kruisen in de grond om aandacht te vragen voor de 8400 ganzen die in de provincie zijn gedood. Ganzen worden vergast of afgeschoten om de populatie beheersbaar te houden, maar dat kan ook op een andere manier, vindt Statenlid voor de PVDD Wanda Bodewitz.

Intratuin past vlinderactie aan na kritiek

Intratuin Rhoon en de Dierenbescherming Rijnmond staan zaterdag 9 mei van 12.00 tot 17.00 uur met een informatiestand bij de Intratuin-vestiging in Rhoon om gezamenlijk aandacht te vragen voor de slechte vlinderstand in Nederland. Daarnaast geven zij advies over wat men kan doen om de leefomgeving van vlinders positief te beïnvloeden. En… in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan van Intratuin, zullen er geen vlinders verkocht worden.

Insecticiden veroorzaken grote bijensterfte

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht luiden de noodklok over de sterk toegenomen bijensterfte in Nederland. De oorzaak zou liggen in het toelaten van een nieuwe generatie insectenbestrijdingsmiddelen in ons land, zo melden de Utrechtse wetenschappers vrijdag. De zogeheten ‘neonicotinoïden’ leiden volgens Frans onderzoek tot ineenstorting van de bijenstand. Dit type insecticide is daarom in meerdere Europese landen reeds verboden.

Texel verbindt natuurgebieden

Bevolkingsdruk
Honderd jaar nadat Jac. P. Thijsse het eerste stukje natuur op Texel aankocht, wordt de Ecologische Hoofdstructuur op dit eiland eindelijk voltooid. Natuurmonumenten wil dit jaar nog het laatste ontbrekende stuk natuur bij Waal en Burg kopen en kan daarna beginnen met de inrichting. De Nederlandse natuur staat steeds meer onder druk, bijvoorbeeld door huizenbouw, de aanleg van wegen en industriële uitbreiding. Toch willen Nederlanders graag natuurgebieden in de buurt hebben voor rust en recreatie.

Extra investeringen
Daarom heeft de overheid extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en verder te ontwikkelen.

Teruggekeerde dassen zijn hun leven niet zeker

De dassen in de bossen van het Drents-Friese Wold zijn hun leven niet zeker. Vorige week werd weer een das aangereden in het gebied; al het vijfde slachtoffer in het voorjaar. “Een trieste score”, constateert boswachter André Donker van Natuurmonumenten. Hij is bang dat nog veel meer dassen het loodje zullen leggen. Met name jongen, die doorgaans in januari en februari geboren worden, trekken vanaf april eropuit en zijn door hun onervarenheid zeer kwetsbaar. De gemeente Westerveld en de natuurbeheerders gaan samen broeden op effectieve maatregelen die bij moeten dragen aan de veiligheid van de dassen.

Zwarte zeehond binnengebracht in Pieterburen

Foto: Zeehondencrèche Lenie ‘t Hart

Bij de Zeehondencrèche in Pieterburen is afgelopen weekend een zeldzame, gitzwarte zeehond binnengebracht. Het beestje spoelde in het weekend aan en is zwaar vermagerd. Of de zeehond een broertje is van Zwarte Lola, een zwarte zeehond die twee jaar geleden aanspoelde, wordt momenteel onderzocht. De zeehond heeft de tijdelijke naam Black Beauty gekregen. Het is de derde zwarte zeehond die in 35 jaar in Nederland is gezien

Gelderse wilde zwijnen woelen voetbalveld om

Wilde zwijnen hebben begin deze week twee voetbalvelden van de Groesbeekse voetbalvereniging Germania grondig omgeploegd. Op zoek naar voedsel hebben de dieren in de nacht van maandag op dinsdag het eerste bijveld en een trainingsveld van het sportpark aan de Nijmeegsebaan met hun snuit omgewoeld. Wilde zwijnen zijn echte wroeters en kunnen een perfecte grasmat in een mum van tijd omtoveren tot een onbespeelbare knollentuin.