Dode lammetjes gedumpt naast A15 bij Hardinxveld-Giessendam

Foto: Dierenambulance Drechtsteden

xxlEen ietwat lugubere vondst in Hardinxveld-Giessendam. Daar zijn, tussen de A15 en een fietspad, meerdere dode lammetjes gevonden. De kadavers zijn er waarschijnlijk gedumpt. “Het komt niet vaak voor dat we zo veel dieren tegelijk dood aantreffen”, vertelt Henk Beugeling van Dierenbescherming Rijnmond tegenover de NOS. “Af en toe vinden we er eentje, maar dat is dan meestal een volwassen dier. Zo veel lammetjes bij elkaar, zonder moeder, is opmerkelijk. Rond deze leeftijd is hun moeder normaal gesproken nog altijd bij hen.” Het is niet duidelijk wie de dieren heeft achtergelaten of aan wie ze toebehoren.

Krill breekt microplastic af tot nanoplastic

Foto: Uwe Kils, Wikimedia Commons/

266px-Krill666Australische onderzoekers hebben ontdekt dat Antarctische krill (kleine, garnaalachtige beestjes) over het vermogen beschikt om microplastics te verteren. Ze deden die ontdekking tijdens experimenten, waarbij ze het krill op een dieet zetten dat bestond uit heel kleine bolletjes polyetheen en algen. Een deel van de zeediertjes volgde een dieet dat voor 80 procent uit polyetheen en voor 20 procent uit algen bestond. Bij de overige zeediertjes was het net andersom. De onderzoekers bestudeerden vervolgens onder meer de krilluitwerpselen. En wat blijkt: de diertjes zetten microplastic om in stukjes kunststof die gemiddeld zo’n 78 procent kleiner zijn. ze maken van microplastic dus nanoplastic. Het is nog ongewis of de adaptatie van het krill gunstig of ongunstig is voor de plasticvervuiling in de oceanen.

Weinig problematische confrontaties tussen mensen en grote grazers in Nederland

SchotsehooglandersmeinwegIn de afgelopen tien jaar is het in natuurgebieden maar zeer sporadisch tot serieuze confrontaties gekomen tussen grote grazers en het publiek. Tussen 2006 en 2016 gebeurde het vijftien keer dat een treffen leidde tot behandeling in het ziekenhuis. Daarnaast was er nog een kleine honderd keer sprake van een ‘beangstigende ontmoeting’ met grote grazers die resulteerde in geen of slechts zeer licht letsel. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van ARK Natuurontwikkeling.

Kostbare tand van C. megalodon gestolen

Foto: WaParksWildlife/Twitter

DYI6mIaVMAAb-GmDieven hebben in Australië een kostbare tand van de prehistorische reuzenhaai Carcharocles megalodon gestolen. Deze enorme soort leefde tot ongeveer 1,6 miljoen jaar geleden en had qua uiterlijk vermoedelijk veel weg van de moderne witte haai. De fossiele tand verdween uit een nationaal park, berichten Australische media. De autoriteiten hadden de locatie van de tand uit voorzorg geheim gehouden. Het fossiel zat nog vast aan een rots in het Cape Range National Park. Met een hamer en beitel was de tand vermoedelijk in vijf tot tien minuten los te hakken, zei een lokale manager van de Department of Parks and Wildlife, de overheidsdienst die Australische natuurparken beheert.

Alle mierensoorten in Nederland in kaart gebracht

MierenNederland telt momenteel 68 inheemse soorten mieren. Dit blijkt uit de Ecologische atlas van Nederlandse mieren die zaterdag is verschenen. Sinds de laatste mierenatlas uitkwam in 2004 zijn elf nieuwe inheemse soorten ontdekt. Het gaat vooral om verborgen levende soorten die door pas door intensief speuren zijn ontdekt, zoals bijvoorbeeld parasitaire soorten die alleen in de nesten van andere mierensoorten leven en vrijwel niet aan de oppervlakte komen. Voorbeelden hiervan zijn de steppemier en de puntschubmier. In het uiterste zuiden van Zuid-Limburg zijn de bergrenmier en de roodgele slankmier ontdekt. Dankzij de opwarming van het klimaat kan ook de warmteminnende muurmier in Nederland leven.

Klimaatverandering raakt vooral rijkste natuurgebieden erg hard

Foto: roodkraagmaki’s, Wikimedia Commons/CC BY 3.0

Eulemur_collaris_001_editDe gevolgen van klimaatverandering raken juist de ecologisch rijkste natuurgebieden op aarde het hardst. Maar liefst de helft van alle plant- en diersoorten in deze gebieden dreigt door opwarming te verdwijnen of op zijn minst hard in aantal achteruit te gaan. Het nettoresultaat: een enorm verlies aan biodiversiteit. Tot die conclusie komen wetenschappers in het blad Climatic Change. Bij rijke natuurgebieden moet je onder meer denken aan gebieden zoals de Amazone, Madagaskar, maar ook de savannes van zuidelijk Afrika en het Middellandse Zeegebied. Het zijn regio’s met een enorme biodiversiteit, die ook nog eens veel soorten herbergen die nergens anders ter wereld te vinden zijn.

Het onderzoek laat zien wat de rijke natuurgebieden op aarde te wachten staat als we de opwarming van de aarde geen halt toeroepen. In dit ‘business as usual-scenario’ stevent de aarde af op een opwarming van ruim vier graden. En dat zou verstrekkende gevolgen hebben voor bijvoorbeeld Madagaskar. Volgens de onderzoekers dreigt zo’n 60 procent van alle soorten op het Afrikaanse eiland, dat vooral bekend is van de vele soorten maki’s (zie foto) en kameleons, onder dit scenario plaatselijk uit te sterven. Het Amazonegebied dreigt 69 procent van zijn plantensoorten te verliezen en in het zuidwesten van Australië kan 89 procent van de amfibieën lokaal uitsterven als de klimaatverandering niet wordt afgeremd. Ook zijn er grote zorgen over de Miombo Woodlands in zuidelijk Afrika: tot wel 90% van de amfibieën, 86% van de vogels en 80% van de zoogdieren dreigt hier bij een opwarming van 4,5 graad uit te sterven.

Dat de opwarming van de aarde zulke grote gevolgen heeft voor de rijkste natuurgebieden op aarde heeft meerdere redenen. Allereerst hebben de meeste van deze gebieden de laatste decennia al heel wat te verduren gehad; ze zijn versnipperd geraakt door aanleg van wegen en andere menselijke activiteiten. Het betekent dat veel diersoorten als het ware gevangen zitten in hun leefgebied; ze kunnen zich niet of nauwelijks verplaatsen naar nieuwe gebieden. Daarnaast gaat de opwarming voor veel soorten veel te snel. Planten, amfibieën en reptielen kunnen – zelfs als hun leefgebied niet sterk versnipperd is – zich niet snel genoeg vanuit hun veranderende leefgebied verplaatsen naar een plek die beter in hun behoeften voorziet.

Bron: Scientias

Pterosauriërs stierven waarschijnlijk uit op hoogtepunt

266px-Coloborhynchus_piscator_jconwayIllustratie: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Pterosauriërs waren in het dinotijdperk de onomstreden heersers van het luchtruim. Ze werden gelijk met de terrestrische reuzenreptielen van de aardbodem geveegd, hoogstwaarschijnlijk door de inslag van een grote planetoïde. Paleontologen namen altijd aan dat de ondergang van de pterosauriërs al voor de inslag in gang was gezet. De reden voor die aanname: er waren tot voor kort maar weinig fossiele resten van pterosauriërs uit het late Krijt gevonden. Maar een nieuw onderzoek veegt die conclusie op overtuigende wijze van tafel. In Marokko hebben onderzoekers namelijk honderden fossiele resten ontdekt van pterosaurussen die tegen het einde van het Krijt (oftewel rond 66 miljoen jaar geleden) leefden. De resten behoren toe aan zeven soorten pterosauriërs die tot drie verschillende families gerekend kunnen worden. De ontdekte pterosauriërs hadden spanwijdtes die uiteenliepen van twee tot bijna tien meter. De zwaarste soorten konden naar schatting wel tweehonderd kilo wegen. De fossiele resten zijn iets meer dan 66 miljoen jaar oud, wat betekent dat ze toebehoren aan enkele van de laatste pterosauriërs op aarde.

Man aangehouden na aanbieden kop van zeldzame lynx

Foto: Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico, Wikimedia Commons/CC BY 3.0 es

266px-Linces19De Spaanse politie heeft in Valencia een man aangehouden die op internet de kop van een Iberische lynx te koop aanbood. De Iberische lynx is een van de zeldzaamste katachtigen ter wereld. Volgens het Spaanse persbureau Europa Press vroeg de 79-jarige man vierhonderd euro voor de kop. Het is onduidelijk hoe de illegaal opererende handelaar aan de kop van de lynx is gekomen. Hij beschikte ook over een geweer waarvoor hij geen vergunning had. Het is niet bekend of hij dit wapen heeft gebruikt om de lynx dood te schieten.

Zwarte slingeraap geboren in Artis

Foto:  Hans Hillewaert, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

266px-Ateles_paniscusArtis heeft er weer een nieuwe bewoner bij. In de Amsterdamse dierentuin is afgelopen dinsdag een zwarte slingeraap (Ateles paniscus) geboren. Het beestje heeft al bij de moeder gedronken en maakt het volgens de dierentuin goed. Zwarte slingerapen hebben een draagtijd van 7,5 maanden, een stuk langer dan die van vergelijkbare apensoorten. Omdat het jonge aapje zich stevig vasthoudt aan de moeder, is het nog niet duidelijk of het om een mannetje of een vrouwtje gaat. Zwarte slingerapen leven in de boomkruinen van het regenwoud van noordelijk Zuid-Amerika.

Koraalrif bij Saba in opvallend goede staat

Foto: Erik Meesters

xxlWetenschappers van Wageningen University en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee hebben bij Saba een groot koraalrif onderzocht en concluderen dat het natuurlijke bouwwerk in een opvallend goede staat verkeert. Een bijzondere vondst dus, want de meeste koraalriffen hebben juist te lijden onder kwaliteitsverlies en toenemende verbleking. De grote richels, die zijn begroeid met zachte en harde koralen, vertonen volgens ecoloog Erik Meesters een schoonheid die doet denken aan de koraalriffen van vijftig jaar geleden, toen het verbleken van koralen door te warm zeewater nog niet bestond.