Nederlandse natuur vertoont licht herstel

Het gaat weer iets beter met de Nederlandse dierenwereld. Volgens het eerste Living Planet Report-Natuur in Nederland van het Wereld Natuur Fonds zijn de populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders zijn tussen 1990 en 2014 met gemiddeld 15 procent toegenomen. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. De stijging compenseert volgens het WNF slechts een fractie van het door vervuiling, versnippering en habitatvernietiging geleden verlies in de vorige eeuw en beperkt zich vooral tot dieren in en rond het water zoals libellen, otters en moerasvogels. Op het land staat de natuur onverminderd onder druk, vooral door de intensieve landbouw die gretig gebruikmaakt van presticiden, kunstmest en intensief maaibeheer. Weidevogels en vlinders op het platteland nemen nog steeds zorgwekkend snel af. Ook in de duinen en het heidelandschap staat de natuur er slecht voor.

Lees ook:Libellen en libellentellers nemen toe in Nederland
Lees ook:Vlinders en libellen vliegen steeds vroeger
Lees ook:9 nieuwe watermijtsoorten voor Nederland
Lees ook:Libellen doen het goed in Nederland
Lees ook:Reus onder de Nederlandse libellen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.