Categorie: "Landbouw en veehouderij"

Nu al meer dieren dood door stalbranden dan in 2016

Het jaar is nog lang niet voorbij, maar nu al ligt het aantal dieren dat in Nederland is overleden aan de gevolgen van een stalbrand hoger dan vorig jaar. Dit jaar zijn er 225.000 dieren (vooral kippen en varkens) omgekomen. In heel 2016 waren dat er 201.000. Dat wijzen cijfers van Wakker Dier uit. De organisatie wil dan ook dat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om het aantal dierlijke slachtoffers in te perken. Wakker Dier wil onder meer dat verplicht sprinklerinstallaties en brandmelders in de stallen geplaatst worden. Ook wil de organisatie dat er voldoende bluswater, betere vluchtwegen, brandveilige ventilatiesystemen en een verplichte keuring van elektrische installaties.

Al ruim veertigduizend handtekeningen tegen varkensboer Straathof

Meer dan veertigduizend mensen hebben al hun afschuw uitgesproken over de eigenaar van de uitgebrande megastal in het Gelderse Erichem. Ze hebben een petitie van Varkens in Nood ondertekent die eist dat Adriaan Straathof een beroepsverbod krijgt. De varkensboer heeft al een beroepsverbod in Duitsland, omdat er veel mis bleek te zijn in zijn stallen. Straathof zou op grote schaal de dierenwelzijnsregels aan zijn laars lappen. Volgens Varkens in Nood had Straathof daarna een beroepsverbod voor de hele EU moeten krijgen, maar in het immer boerencoulante Nederland kreeg de varkenshouder dit voorjaar nog een vergunning om een stal voor elfduizend varkens te bouwen in Overijssel.

Protest tegen doden van besmette kippen

Zes dierenwelzijnsorganisaties (Comité Dierennoodhulp, Levende Have, Een dier een vriend, Rechten voor al wat leeft, Konijn in Nood en stichting Dierennood) hebben vanmiddag in Drenthe geprotesteerd tegen het afmaken van met fipronil besmette kippen. Volgens de groeperingen hoeven de kippen niet te worden gedood omdat de verboden stof na vier tot zes weken uit de kippenlijven kan zijn, waarna de eieren weer gebruikt kunnen worden. Veel pluimveebedrijven houden er echter een meer bedrijfsmatige en cynische visie op na. Ze kunnen namelijk een paar weken geen eieren verkopen van kippen die in de tussentijd wel gevoed moeten worden. Het doden van de kippen is in zo’n geval een stuk goedkoper.

Twintigduizend varkens omgekomen bij grote stalbrand in Erichem

Bij een grote brand in een intensieve veehouderij zijn gisteren twintigduizend varkens omgekomen. Het drama speelde zich af bij een varkensstal aan de Erichemsewal, even buiten het Gelderse dorp Erichem. De brand is inmiddels afgeblust. Op de locatie zijn door de brandweer ook metingen verricht. Er is vastgesteld dat bij de brand geringe hoeveelheden asbest zijn vrijgekomen. Brandweerlieden probeerden zoveel mogelijk varkens te redden, maar die hulp kwam te laat.

Dode en verwaarloosde dieren gevonden bij Amsterdamse hobbyboer

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Amsterdamse politie hebben vorige week dinsdag bij een hobbyboer in Amsterdam tientallen verwaarloosde ganzen, schapen en kippen aangetroffen. Sommige dieren waren bij het ontdekken van de hobbyboerderij al overleden. De schapen waren bijvoorbeeld sterk vermagerd en niet geschoren, terwijl de kippen ondervoed waren en in sommige gevallen kalktenen hadden. Als die kwaal niet tijdig wordt behandeld, sterven de poten van de kippen uiteindelijk af. Een van de ganzen liep bovendien rond met een gebroken poot die al volledig vergroeid was. De hobbyboer is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij gedroeg zich agressief en bedreigde de dienstdoende inspecteur zelfs met een hamer.

Bron: AT5   

Meer geiten en minder runderen in Nederland

Het afgelopen jaar liepen er ruim vier miljoen runderen rond in Nederland. Dat is ongeveer vier procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarlijkse landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondanks de daling in het laatste jaar ligt het aantal runderen nog wel hoger dan vijf jaar eerder (zes procent). Dat komt vooral door het loslaten van de melkquota, waardoor er tussen 2014 en 2016 veel melkkoeien bij kwamen. Bij de kippen en varkens waren slechts kleine verschuivingen. Er werden momenteel 105 miljoen kippen en twaalf miljoen varkens gehouden in Nederland.

Ruim een miljoen handtekeningen tegen ellenlange veetransporten

Dierenrechtenorganisaties hebben in ruim een jaar tijd meer dan 1 miljoen handtekeningen van Europeanen verzameld tegen langdurig gezeul met vee. Het transport van levende dieren zou niet langer dan acht uur moeten duren. De ondertekenaars, onder wie 47.225 Nederlanders, eisen naast een maximale transportduur van acht uur, strengere controles en een betere bescherming voor vee, ook buiten de EU.

Misstanden gefilmd bij pluimveebedrijf in Tielt

De Belgische plaats Tielt krijgt steeds meer weg van een marteloord voor consumptiedieren, een Tartarus op aarde waar andersoortige wezens massaal worden blootgesteld aan botte mishandelingen ter bevrediging van ons eigen zinnelijk genot. Na de schokkende beelden uit een varkensslachthuis die eerder dit jaar opdoken, heeft een medewerker van Animal Rights nu undercoverbeelden gepresenteerd die afkomstig zijn uit een pluimveehouderij in Tielt. Op de video is te zien hoe medewerkers en masse ’ongeschikte’ kuikens doden door ze te verdrinken of de nek door te breken.

Boeren pleiten voor afschieten van dassen

Foto: Wikimedia Commons/CC BY 2.0

De grootste subsidievreters van Nederland, onze nationale boerenstand, hebben middels hun lobbyorganisatie de LTO hun pijlen gericht op een nieuwe vijand. De voorzitter van LTO Noord, Jakob Bartelds, vertelde in het radioprogramma Dit is de dag dat een groot deel van de boeren pleit voor het afschieten van dassen. De dassenpopulatie zou inmiddels zo groot zijn dat ‘verantwoord faunabeheer’ noodzakelijk is om schade te voorkomen. Bartelds wees onder meer op schade die dassen aan gewassen (met name mais) toebrengen en op trekkers die deels wegzakken in door dassen gegraven gaten en holen. Jaap Dirkmaat van Stichting Das&Boom noemt die voorstelling van zaken overdreven en spreekt van een hetze tegen de das. “Er zijn in Nederland een paar miljoen koeien en varkens en maar zo’n zesduizend dassen. We wonen op een levende planeet die we moeten delen met de natuur, niet in een steriel laboratorium waarin je onbeperkt vee kunt houden.” De cijfers lijken Dirkmaat grotendeels gelijk te geven. De schade die dassen veroorzaken blijkt, zeker in vergelijking met de schade die wordt veroorzaakt door andere dieren zoals ganzen, wilde zwijnen of mezen, behoorlijk mee te vallen.

Kabinet spaart zeldzame koeienrassen

Foto: Tjibbe, Wikimedia Commons/publiek domein

Boeren die zeldzame koeienrassen houden, hoeven geen dieren af te staan om het mestoverschot terug te dringen. Staatssecretaris Martijn van Dam maakt voor hen een uitzondering, zo liet hij donderdag aan de Tweede Kamer weten. Van Dams mestmaatregelen dreigden zeldzame runderen als de blaarkop (zie foto), de lakenvelder, de heidekoe en het Fries roodbont de kop te kosten. Om inteelt bij deze kleine rassen te voorkomen, is voortdurende aanwas nodig. Maar Van Dam stelde alle melkveehouders die hun veestapel uitbreiden een straf in het vooruitzicht. Voor de zeldzame runderen kon de staatssecretaris echter gemakkelijk een uitzondering maken, zo stelt hij.