Categorie: "Landbouw en veehouderij"

Paul McCartney maakt video tegen dierenmishandeling in de vleesindustrie

De kerstperiode is voor velen een tijd van overvloed. Lekker dineren met speciale disgenoten en genieten van een overvloedige gourmetschotel, sappige steak of lekkere vogel. Niets mis mee toch. De beroemdste musicus/componist van onze tijden is het hier echter niet mee eens. Speciaal voor eetmaand december maakte Paul McCartney een video met de titel If slaughterhouses had glass walls…. Als abbatoirs glazen muren hadden…dan was iedereen vegetariër. Het is een video geworden die op zijn zachtst gezegd niet tot vrolijkheid stemt, zeg maar gerust een gruwelfilm die berust op ware feiten en niet ontsproten is aan het brein van een met een rijke fantasie begiftigde horrorregisseur.

Zwanenzang van een ter dood veroordeelde geit

Beul van mij. Voordat ik binnenkort mijn laatste adem uitblaas, wil ik je wijzen op de ethische feilbaarheid van jouw daden. Jarenlang heb jij velen van mijn soort met duizenden tegelijk opgesloten in krappe stallen, gereduceerd tot gevoelloos slachtvee, slaafse wegwerpartikelen van een door spilzucht geteisterde consumptiemaatschappij. Beul van mij, jouw onachtzaamheid en onverschilligheid heeft talloze van mijn verwanten en soortgenoten in de klauwen van een sluimerende infectieziekte gedreven. Nu heb jij, verblind door je megalomane Godcomplex, ons aller doodsvonnis getekend. Mijn levendige ogen zullen zich binnenkort voorgoed sluiten, het laatste restje gezonde levenskracht zal na toediening van de doodsspuit mijn lichaam verlaten. Ook het leven van mijn ongeboren vrucht zal wreed gesmoord worden, nog voor het zijn eerste ademtocht uit heeft mogen blazen, zijn eerste kreet heeft mogen slaken. Onze levenloze lichamen zullen routineus aan de vlammen des doods geofferd worden, koelbloedig gereduceerd tot vluchtige hoopjes stof. Beul van mij, hoe zul je dit verantwoorden als je na jouw eigen dood de mysterieuze sferen van het hiernamaals moet betreden? Zul je een beroep doen op de genade van de Heer of volharden in je rol als de speciale, naar Gods evenbeeld geschapen rechter over leven en dood? Maar wat als de Schepper niet beantwoordt aan jouw antropocentrische waanvoorstellingen, de bespiegelingen die de leidraad vormden voor jouw aardse bestaan?

Verburg en Klink gaan over tot massale ruiming van geiten

Drachtig
De komende tijd zullen op zeker 55 bedrijven zo’n 35.000 dieren worden gedood om de verspreiding van Q-koorts te voorkomen. De CDA-ministers Klink (Volksgezondheid) en Verburg (Landbouw) hebben bepaald dat op bedrijven waar de ziekte heerst, niet alleen zieke drachtige geiten en schapen zullen worden afgemaakt, maar ook gezonde drachtige dieren en alle bokken en rammen. Niet-drachtige geiten worden gespaard, of ze nu ziek zijn of niet. Zij worden gevaccineerd. Eerst wilden Klink en Verburg onderscheid maken tussen bedrijven waar de dieren zijn ingeënt en de bedrijven waar dat niet is gebeurd, maar naar aanleiding van nieuwe adviezen, gebaseerd op uiterst vluchtig onderzoek, zien ze daarvan af.

‘Heilige’ koe geboren in de Verenigde Staten

Foto: Aaron Flaum/Norwich Bulletin

Het doorgaans slaperige provincieplaatsje Sterling in de Oost-Amerikaanse staat Connecticut is verblijd met de geboorte van een kalf met een kruis op het voorhoofd. Volgens de godsvruchtige eigenaar Brad Davis is dit een teken van Onze Lieve Heer. Welk teken precies, daar is hij nog niet uit. In een vlaag van collectieve vroomheid hebben de plaatselijke dorpskinderen het kalfje alvast de bijbelse naam Mozes gegeven. Het bruine kalf – half Jersey en half Holstein - werd inmiddels al onder de loep genomen door de faculteit Dierkunde van de University of Wisconsin-Madison. Decaan Ric Grummer verklaart aan de krant Norwich Bulletin dat Holsteinkoeien wel vaker een witte vlek op het voorhoofd hebben. “Maar een kruisvormige vlek is toch wel een unieke markering”, vindt de professor.

Zwangerschapsgym voor drachtige koeien

Vijftien drachtige koeien op een proefboerderij in het Utrechtse Zegveld hebben in de afgelopen maanden meegedaan aan speciaal voor hen ontworpen vorm van zwangerschapsgymnastiek. De koeien zijn naderhand allemaal bevallen van een gezond kalf. Of de experimentele zwangerschapsgym ook daadwerkelijk goed is geweest voor de koeien moet nog blijken uit laboratoriumtesten die naar verwachting in januari hun voltooiing krijgen. Dierenarts Roselinde Goselink van de faculteit Dierenwelzijn van de Wageningen Universiteit heeft het project opgezet. “Het begon als een wild idee. Het leek ons namelijk niet onlogisch dat een uitgekiend bewegingspatroon ook goed zou zijn voor zwangere koeien. Het Productschap Zuivel zag wel iets in het door ons opgelaten proefballonnetje. Daarom onderzoeken we nu of het goed is voor koeien om in de laatste zes weken van hun dracht wat actiever te blijven. Dat doen koeien niet vanzelf, want ze zijn van nature aartslui.”

Vierduizend varkens omgekomen bij stalbrand

Bij een felle brand in het Limburgse Leunen zijn duizenden varkens om het leven gekomen. Ze zaten in een stal die volledig door de vlammenzee is verwoest. Het bluswerk heeft ruim een uur geduurd. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak aan het begin van de middag. De vierduizend varkens op de boerderij waren volgens de brandweer niet meer te redden.