Categorie: "Dier en politiek"

Rechtbank Utrecht verbiedt vergassen van ganzen

De rechtbank Utrecht heeft het vergassen van grauwe ganzen, Canadese ganzen en verwilderde gedomesticeerde ganzen verboden. De provincie Utrecht had hiervoor aan de Faunabeheereenheid toestemming verleend tot en met augustus 2019. De Faunabescherming heeft tegen deze ontheffing beroep aangetekend, onder meer omdat de bestrijdingsmethode onvoldoende onderbouwd zou zijn. Er is geen bewijs dat het vergassen van jaarlijks duizenden ganzen de populatie in de provincie kan verkleinen en ook niet dat de door boeren geclaimde landbouwschade daardoor sterk afneemt. Ganzen kunnen volgens de Faunabescherming gericht verjaagd worden van akkers, zonder dat daar duizenden vogels voor hoeven te sterven. De Raad van State volgde de redenering van de Faunabescherming vorig jaar al. Nieuwe argumenten om toch weer ganzen te mogen doden, zijn met de uitspraak van vandaag door de rechtbank ongegrond verklaard. Voor het vergassen van ganzen in de rui worden de vogels uren lang opgedreven.

Verenigde Staten openen deur voor olifantenjagers

De Verenigde Staten zijn stilletjes bezig de deur open te zetten voor olifantenjagers door het hun mogelijk te maken slagtanden of andere delen van het dier mee te nemen als trofee. Opmerkelijk, zeker gezien de opmerkingen van president Donald Trump die deze praktijken heeft weggezet als horror shows. Binnenlandse Zaken is van plan om anders te gaan kijken naar vergunningsaanvragen voor de import van delen van geschoten groot wild. De bestaande, zeer uitgebreide regelgeving over Afrikaanse olifanten zou daarbij worden ingetrokken. Deze politieke maatregel, uiteengezet in een memo van 1 maart, betekent dat een aantal in Zimbabwe afgeschoten dieren de Verenigde Staten in mag. De verzoeken zullen wel individueel worden beoordeeld. De Fish and Wildlife Service besloot in november om het meenemen van sommige jachttrofeeën toe te staan.

Braziliaanse rechter keurt omstreden kapwet Amazone goed

Foto: Neil Palmer/CIAT, Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0

Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft een wetswijziging goedgekeurd die amnestie verleent aan landbezitters die vóór 2008 illegaal bomen hebben gekapt in het Amazonewoud. De uitspraak betekent een grote tegenslag voor milieubeschermers. Die vrezen dat nu de weg is vrijgemaakt voor grootschalig kappen in het Amazonegebied. De wetswijziging, die in 2012 door het parlement werd aangenomen, verlicht de verplichting voor boeren om minimaal twintig procent van hun land bebost te houden. Ook hoeven landeigenaren die illegaal hebben gekapt hun boetes niet meer te betalen.

Kamermeerderheid wil katten verplicht laten chippen

Katten moeten net als honden verplicht een chip krijgen. Regeringspartij D66 wil met de maatregel het aantal zwerfkatten terugdringen. De partij zegt steun van een meerderheid van de Tweede Kamer te hebben. Met een chip kan een eigenaar van een kat sneller worden teruggevonden. Daarnaast doden zwerfkatten per jaar ook miljoenen vogels. De Dierenbescherming steunt het voorstel van D66. ”Het plan  zorgt er uiteindelijk voor dat mensen zich bij de aanschaf van een kat bewuster zijn van hun zorgplicht en voorkomt mogelijk ook dumpen”, aldus de organisatie.

Natuurmonumenten organiseert op verkiezing Groenste Politicus

Illustratie: Natuurmonumenten

Vanaf zondag 4 februari kan iedereen stemmen voor de Groenste Politicus van 2017. Na de nominatieperiode is het nu aan de kiezer om één van de zes kanshebbers dichterbij deze felbegeerde titel te brengen. Natuurmonumenten organiseert de verkiezing dit jaar voor de tiende keer. De genomineerden zijn Abdeluheb Choho (wethouder, D66), Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid, ChristenUnie), Gerben-Jan Gerbrandy (Europarlementariër, D66), Mario Jacobs (wethouder GroenLinks), Govert van Oord (wethouder OGP Midden-Delfland) en Joost van Oostrum (burgemeester, VVD).

Hongkong verbiedt ivoorhandel

Per 2021 verbiedt Hong Kong de verkoop van ivoor. De semi-autonome staat wordt samen met China gezien als de grootste handelsmarkt in olifantenivoor. De wetgevende raad van Hongkong stemde woensdag met een overweldigende meerderheid voor het verbod op de handel, zo meldt de South China Morning Post. De handel wordt de komende drie jaar gefaseerd afgebouwd. Hongkong volgt hiermee China, waar de ivoorhandel vorige maand al aan banden werd gelegd.

Vogelbescherming tekent bezwaar aan tegen massaal afschieten van ganzen in Friesland

De provincie Friesland heeft toestemming verleend voor het jaarlijks afschieten van 200.000 overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen. Vogelbescherming Nederland tekent vandaag bezwaar aan tegen het besluit waarmee de grootschalige afschotmaatregelen mogelijk wordt gemaakt. Het besluit gaat volgens de Vogelbescherming veel te ver. De provincie Friesland besloot vorige maand tot het goedkeuren van het faunabeheerplan voor overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen. Doel is om de schade die door de ganzen wordt veroorzaakt aan landbouwgewassen jaarlijks met vijf tot tien procent te laten dalen. Dit moet op papier gebeuren door de ganzen te verjagen van schadepercelen naar foerageergebieden, maar in de praktijk gaat het om intensieve bejaging. De winterrust is afgeschaft, de foerageergebieden zijn verkleind en er gelden vrijwel geen beperkingen meer voor het doden van de ganzen op de schadepercelen.

Australische regering stelt ruim een miljoen beschikbaar voor redding Great Barrier Reef

Foto: WNF

De Australische regering trekt  1,3 miljoen euro uit voor de redding van het koraal in het Great Barrier Reef, het grootste koraalriffensysteem ter wereld. “Dit is een open uitnodiging aan onze beste wetenschappers”, zei milieuminister Josh Frydenberg dinsdag. De Australiërs hopen op innovatieve oplossingen die het koraal beschermen en het rif kunnen genezen. De afgelopen twee jaar is er op veel plaatsen in het Great Barrier Reef grootschalige koraalverbleking geconstateerd. Vanwege de omvang van de schade zijn grote denkers en slimme technieken nodig om het rif van de ondergang te redden.

Vossenjacht blijft verboden in Engeland en Wales

Foto: John Poyser, Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0

De vossenjacht, een adellijke traditie in Groot-Brittannië, blijft verboden in Engeland en Wales. Dat heeft de Britse premier Theresa May zondag gezegd in een interview met de BBC. May had in de aanloop naar de verkiezingen vorig jaar beloofd dat het parlement over een intrekking van het verbod zou stemmen, maar dat gaat niet door. Ze leed bij de stembusgang namelijk een pijnlijke nederlaag. ”Een duidelijke boodschap”, zei de premier in het vraaggesprek. Oud-premier Tony Blair verbood de traditionele jacht met honden op vossen in 2004.

China verbiedt ivoorhandel

Vanaf vandaag is de handel in ivoor ook in China illegaal. Het Aziatische land gold lange tijd als een van de grootste handelaren ter wereld in de slagtanden van olifanten. Het is daarom een belangrijk besluit dat helpt de bedreigde dieren te beschermen. Volgens natuurbeschermers werden/worden er jaarlijks zo’n dertigduizend Afrikaanse olifanten gedood voor hun ivoor. In China is het luxemateriaal een statussymbool en wordt het cadeau gegeven aan zakenrelaties. Ook wordt het preventief voor gezondheidsdoeleinden (zonder dat er wetenschappelijke aanwijzingen voor de heilzaamheid zijn) gebruikt.