Overheid richt haar pijlen op dierenactivisten

Euronext
De Nederlandse regering heeft besloten om de kruistocht tegen militaristisch getinte milieu- en dierenrechtenorganisaties te intensiveren. Een speciaal team van de politie, de AIVD en het OM gaat jacht maken op extremistische activisten en zogenaamde ‘milieuterroristen’. De afgelopen tijd zijn er verschillende acties van activisten geweest, met name gericht tegen materiële bezittingen van topmannen die werken voor Euronext, het beursbedrijf dat aandelen verhandelt van het omstreden Britse dierproevencentrum Huntingdon Life Sciences. Het is een maatregel die naadloos aansluit bij de tactiek van de huidige overheid, een strategie die gericht is op inperking van persoonlijke, burgerlijke vrijheden en het vergroten van de macht van Vadertje Staat door de grenzeloze verbreiding van angst voor allerlei vage en nauwelijks concrete terroristische dreigingen.

Fluisterende vleermuizen veel luidruchtiger dan gedacht

Echolocatie
Dat vleermuizen grotendeels communiceren en jagen met behulp van echolocatie, een aparte en zeer gesofisticeerde vorm van zintuiglijke waarneming, is een bekend gegeven. De Deense biologe Annemarie Surlykke heeft een jarenlange fascinatie voor dit natuurlijke fenomeen ontwikkeld en zich tot doel gesteld om tot op de bodem uit zoeken hoe echolocatie precies functioneert. Ze vraagt zich met name af hoe het mogelijk is dat echolocatie ook functioneert bij zogenaamde ‘fluistervleermuizen’, soorten die klanken voortbrengen die op de geluidsschaal niet voorbij de 70 decibel komen.

Sprinkhaneninvasie teistert Mauritanië

Hongerige zwermen
Sprinkhanenplagen zijn niet alleen verwoestende rampen uit deels fictieve Bijbelverhalen, maar teisteren ook tegenwoordig nog regelmatig grote delen van het Afrikaanse continent. Het meest recente slachtoffer is Mauritanië. Het land wordt momenteel geteisterd door een omvangrijke zwerm die zich over 400.000 hectare (400 vierkante kilometer) woestijnland heeft verspreid. De plaag nam eind augustus zijn aanvang en verergerde nadat de vraatzuchtige insecten zich eind oktober massaal hadden voortgeplant.

Vaderdinosauriërs tevens zorgzame moeders

Taakverdeling in de vogelwereld
Voor veel vogelsoorten (met name emoes en struisvogels) is gedeeld ouderschap de normaalste zaak van de wereld. Veel gevederde vaders helpen bij het uitbroeden van eieren, voeden de jongen of bewaken het nest tegen hongerige rovers die wel trek hebben in een vers kuikentje. Wetenschappers hadden al langer het vermoeden dat dergelijke vormen van paternalistische zorg ook al voorkwamen bij bepaalde tweebenige roofdinosauriërs, vermoedelijk de voorouders van de meeste moderne vogels.

Oog in oog met de witte dood

De witte haai is een indrukwekkend en mythisch roofdier. Volwassen exemplaren kunnen 4 tot 6 meter lang worden en zijn uitgerust met een indrukwekkende bek vol driehoekige, messcherpe tanden. Je zou niet verwachten dat veel mensen de wens koesteren om deze dieren in levenden lijve tegen te komen. Toch is het haaientoerisme in landen als Zuid-Afrika en Australië een florerende bedrijfstak. Met name het slaperige Zuid-Afrikaanse kustdorpje Gansbaai, dat ongeveer 165 km ten oosten van Kaapstad ligt, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot de haaienhoofdstad van de wereld.

Mokele-mbembe: Afrikaans fabeldier of levende dinosaurus

Legenden
Er bestaan talrijke legendes en verhalen over vreemde monsters of uitgestorven gewaande dieren die hun toevlucht zouden hebben genomen tot de laatste ongerepte plekken die onze aarde nog kent. Ook Afrika heeft zijn eigen mythische creatuur, namelijk de Mokele-mbembe (“degene die de stroom van de rivier stopt”). Dit wezen zou zich in Congo bevinden en in 1913 door lokale pygmeeën onder de aandacht zijn gebracht van westerse avonturiers en wetenschappers.

Nieuwe prehistorische giganten ontdekt in de Sahara

Zeldzame vondsten
Fossielenjagers die al ruim een maand het onherbergzame woestijnlandschap van de Sahara uitkammen, kunnen met voldoening terugblikken op hun expeditie en het paleontologische thuisfront verblijden met een paar mooie kerstgeschenken. Het team dat bestaat uit wetenschappers van de Universiteit van Portsmouth, paleontologen van het University College of Dublin (UCD) en deskundigen van de Marokkaanse universiteit Hassan II in Casablanca, hebben hoogstwaarschijnlijk twee nieuwe soorten ontdekt.

Zuidoost-Azië broeinest van onontdekte diersoorten

Wonderbaarlijke ontdekkingen
Het stroomgebied van de Mekong in Zuidoost-Azië ontpopt zich steeds meer als een schatkamer voor biologen. De afgelopen tien jaar ontdekten wetenschappers in totaal maar liefst 1068 nieuwe dier-en plantensoorten die lange tijd aan wetenschappelijke classificatie wisten te ontkomen. Het door WNF International uitgebrachte rapport First Contact in the Greater Mekong beschrijft de ontdekking van deze nieuwe dieren en planten.

Het Beest van Gévaudan

Dood en verderf
In de jaren zestig van de achttiende eeuw werd de Franse streek Gévaudan (gelegen in het departement Lozère) geteisterd door een uiterst moorddadig en mensenetend wezen dat in de Franse geschiedenisboeken terecht is gekomen als La Bête du Gévaudan. Het lugubere verhaal van het Beest van de Gévaudan begon op 30 juni 1764 toen dit monster volgens de legende in de parochie van St.Etienne de Lugdares in de Vivairas zijn eerste slachtoffer opeiste. Gaandeweg veranderde dit verhaal in een steeds bloederiger epos aangezien het wezen ook verantwoordelijk werd gehouden voor de verminking van of moord op nog eens bijna honderd mensen uit deze destijds verder zo rurale en pittoresk ogende Franse landstreek.

Europese vlinders in zwaar weer door klimaatverandering

Mogelijke massaextinctie
Een verdere stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde zou slecht nieuws betekenen voor een aantal van Europa’s zeldzame en kwetsbare vlindersoorten. Dit concludeert Josef Settele, een ecoloog verbonden aan het Duitse Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. De uitbreiding van landbouwgronden en oprukkende bebouwing hebben er al voor gezorgd dat de leefgebieden van veel vlindersoorten ernstig versnipperd zijn.