Categorie: "Natuur in Nederland"

Gelderse wilde zwijnen woelen voetbalveld om

Wilde zwijnen hebben begin deze week twee voetbalvelden van de Groesbeekse voetbalvereniging Germania grondig omgeploegd. Op zoek naar voedsel hebben de dieren in de nacht van maandag op dinsdag het eerste bijveld en een trainingsveld van het sportpark aan de Nijmeegsebaan met hun snuit omgewoeld. Wilde zwijnen zijn echte wroeters en kunnen een perfecte grasmat in een mum van tijd omtoveren tot een onbespeelbare knollentuin.

Helft ijsvogels overleeft strenge winter niet

IJsvorming
De langdurige vrieskou is veel ijsvogels fataal geworden. Uit tellingen van SOVON Vogelonderzoek blijkt dat ongeveer de helft van het aantal ijsvogels in de afgelopen winter is overleden, met name doordat de gevederde jagers niet konden vissen. IJsvogels zijn voor hun eten afhankelijk van water aangezien ze vooral vis op het menu hebben staan. Ze zijn over het algemeen niet kieskeurig, al hebben de relatief kleine vogels wel moeite met vissen die groter zijn dan 7 centimeter. Daarnaast vormen alle mogelijke waterdieren, zoals larven van libelles en watertorren, bootsmannetjes en jonge kikkers, uiterst geschikte prooien. Omdat de ijsvogels kleine vissen en waterdieren eten, zijn ze gebonden aan beekjes en andere kleine stromen.

Eerste kievitsei gevonden

In een polder bij Eemnes, in de provincie Utrecht, is het eerste kievitsei van dit jaar gevonden. Een vrijwilliger van een beschermingsgroep voor inheemse vogels vond het ei om kwart voor twaalf. Medewerkers van de stichting Landschapsbeheer Nederland hebben het kievitsei gecontroleerd op echtheid. De stichting ging afgelopen week al kijken in Zeeland na de melding van een gevonden kievitsei, maar dat ei bleek onvindbaar.

Paddentrek weer begonnen

Rond deze tijd van het jaar vormen verschillende natuurgebieden in Nederland, België en de rest van Europa weer het decor van een spectaculaire natuurlijke migratie. Diverse amfibieën, voornamelijk padden en salamanders, ontwaken uit hun winterslaap en trekken naar beken en poelen om daar te paren en hun eitjes te deponeren. In ons dichtbevolkte landje met zijn vele wegen is dit een gevaarlijke onderneming voor de beestjes.

2008 zeer slecht vlinderjaar

2008 zal de boeken ingaan als het slechtste vlinderjaar sinds het begin van de jaarlijkse soortentellingen in 1990. Dat is de conclusie van de Vlinderstichting na bestudering van de cijfers over het afgelopen jaar. Op meer dan 800 plaatsen in Nederland hebben vrijwilligers vorig jaar tussen april en september uitgebreid vlinders geteld. Ze doen dat op vaste plekken en altijd bij voor vlinders gunstige weersomstandigheden. Het hoogste aantal op een locatie was 479, terwijl het gemiddelde voorheen altijd rond de 680 lag.

‘Mussenvilla’ moet huismussen terug naar de stad lokken

De huismus is in veel Nederlandse steden op zijn retour en dreigt op veel plaatsen uit het traditionele stadsbeeld te verdwijnen. Daarom heeft de gemeente Den Haag de actie ‘Haal de huismus terug’ in het leven geroepen. Inwoners van de Hofstad kunnen vanaf heden een fors gesubsidieerde mussenvilla kopen. De royaal bemeten vogelhuisjes kunnen tegen het luttele bedrag van 7,50 aangeschaft worden bij diverse filialen van een bekend tuincentrum en bieden plaats aan een aantal mussenpaartjes.

CDA is de dieronvriendelijkste partij van Nederland

Benieuwd naar de ‘diervriendelijkheidsfactor’ van de verschillende Nederlandse politieke partijen? Dan is het wellicht een goed idee om eens een kijkje te nemen op de website www.dierenpolitiek.nl. Deze site bevat een handige politieke barometer die het stemgedrag van elke partij laat zien als het aankomt op moties en wetsvoorstellen die het lot van dieren verbeteren of juist verslechteren.

Grote gezondheidsproblemen voor wilde zeehonden

Het gaat niet bepaald crescendo met de zeehonden in Nederland. Er duiken namelijk steeds meer zieke dieren op. Sinds september vorig jaar zijn er bij de zeehondencrèche in Pieterburen maar liefst 152 zieke zeehonden binnengebracht. Een jaar eerder doken er in dezelfde periode slechts 54 zieke individuen op. Volgens Lenie ‘t Hart zijn de dieren er vaak heel slecht aan toe: “Ze hebben ernstige longproblemen, een aandoening die veroorzaakt wordt door parasitaire longwormen.”