Categorie: "Natuur in Nederland"

Provincie Limburg stelt voorlopig jachtverbod in

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg heeft in verband met de huidige winterse weersomstandigheden besloten om met ingang van donderdag 7 januari 2010 tijdelijk de jacht te sluiten. Het verbod geldt niet voor de jacht op konijnen en houtduiven die het op schadegevoelige gewassen hebben gemunt. De ontheffingen, onder andere voor het populatiebeheer van wilde zwijnen en reeën, blijven van kracht. Voor het nemen van het besluit zijn belanghebbende organisaties geconsulteerd. Denk aan de Limburgse land- en Tuinbouwbond (LLTB), de verzamelde jachtorganisaties, de Faunabeheereenheid Limburg, het Faunafonds, Vogelbescherming Nederland en de Faunabescherming. De jachtorganisaties kunnen zich vinden in het sluiten van de jacht, maar adviseren ontheffingen voor overwinterende ganzen niet op te schorten. De LLTB is, als dogmatische spreekbuis van de land- en tuinbouwsector, uiteraard over de gehele lijn nog geen voorstander van jachtsluiting.

Bijzondere vogel gezien in Alkmaar

Een zeer bijzondere vogel is opgedoken in verscheidene Alkmaarse tuinen. Het gaat om de Baltimoretroepiaal. Het vogeltje heeft oranje-gele en zwarte veren en is voorzien van een puntige, scherpe snavel. Hij broedt in Noord-Amerika en hoort in deze tijd van het jaar eigenlijk in Latijns-Amerika rond te fladderen. Volgens voorzitter Arnoud van den Berg van de Dutch Birding Association is de wereld der vogelaars in rep en roer. Het is pas de tweede keer sinds 1890 dat de troepiaal in ons land is gezien. In totaal zijn er in Europa sinds 1890 welgeteld 34 exemplaren waargenomen, waarvan het overgrote deel in Groot-Brittannië opdook.

Merel zingt het mooiste lied

De merel zingt het mooist van alle vogels in Nederland. Dat blijkt uit de Vogel Top 100 die het populaire radioprogramma Vroege Vogels zondag in zijn geheel heeft laten horen. De merel kreeg 4190 van de ruim 77.000 door luisteraars uitgebrachte stemmen. De nachtegaal eindigde als tweede met 3331 stemmen, gevolgd door de zanglijster met 2548 stemmen. Vroege Vogels, Vogelbescherming Nederland, SOVON Vogelonderzoek en het door Nico de Haan bestierde Vogelkijkcentrum Nederland hadden een voorselectie gemaakt van 140 Nederlandse vogels waarop gestemd kon worden.

Stadsmerels zingen harder dan soortgenoten op het platteland

Een stadsmerel zingt harder en met minder tussenpauzes dan zijn soortgenoten in het bos. De vogel is daarnaast zwaarder dan een bosmerel, met kortere poten en een kortere snavel. Dat heeft gedragsbioloog Erwin Ripmeester van de Universiteit Leiden tijdens zijn onderzoek vastgesteld. Ripmeester vergeleek ook DNA van bos- en stadsmerels en komt tot de conclusie dat er in de loop der jaren een echt onderscheid is ontstaan tussen de merelsoorten. Zijn onderzoek is belangrijk voor het landelijke natuurbeschermingsbeleid en om te bepalen wat de invloed van stadsuitbreiding is op biodiversiteit, aldus de Universiteit Leiden. De merel heeft de stad in snel tempo als leefomgeving ingericht.

Nederlandse havikenpopulatie groeit gestaag

Hij is een van de imposantste en grootste roofvogels van ons land: de havik, een ietwat teruggetrokken jager die zich vaak aan de menselijke waarneming weet te onttrekken. Momenteel lijkt het erg goed te gaan met de Nederlandse havikenpopulatie, een heel verschil met de voorgaande decennia. Vanaf de jaren zestig tot kort voor de eeuwwisseling nam het aantal haviken namelijk in rap tempo af, onder meer door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw en habitatverlies. Het recente succes van de havik valt onder meer toe te schrijven aan de kolonisatie van nieuwe broedgebieden. Voorheen zocht de roofvogel vooral de bossen in Midden-, Oost- en Zuid-Nederland op, maar nu broeden havikpaartjes vooral in de duinen in het westen en noorden van het land.

Dolfijnenmoeder met jong aangespoeld op Ameland

Op de oostpunt van Ameland zijn zondag twee dolfijnen aangespoeld, een moeder en een jong. De jonge dolfijn was al dood, de moeder was reeds ernstig verzwakt. Medewerkers van het natuurmuseum op Ameland hebben de moeder een spuitje moeten geven. “Ze was te erg verzwakt om nog te kunnen herstellen” , aldus Jan Krol van het Amelander museum. De aangespoelde dieren zijn witsnuitdolfijnen. Deze soort komt vrij algemeen voor in de Noordzee, maar laat zich maar zelden zien langs de Nederlandse kust.

Nederlandse rugstreeppadden in grote problemen

Foto: RAVON
Het gaat verre van goed met de Nederlandse rugstreeppaddenpopulatie. Het aantal dieren is in de afgelopen tien jaar met 43 procent afgenomen. Ook het aantal plaatsen waar het beestje voorkomt, wordt steeds beperkter. Volgens RAVON, een organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar amfibieën, reptielen en vissen, komt dit vooral doordat de leefgebieden van de diertjes ecologisch steeds armer worden. Vooral versnippering van paddenwoongebieden is een serieus probleem. Ecologische armoede zorgt voor minder voedsel en logischerwijs tevens voor minder padden. De rugstreeppad is in ons land een beschermde diersoort, een dier dat zich vooral in duingebieden, zandgronden, uiterwaarden, heidevelden en akkers op zijn gemak voelt.

Provincie Noord-Holland eist afschot damherten

De provincie Noord-Holland eist dat de gemeente Amsterdam loslopende damherten in het kustgebied tussen Zandvoort en Noordwijk snel afschiet. Een woordvoerster van de provincie heeft een bericht daarover in De Telegraaf woensdag bevestigd. Volgens de woordvoerster veroorzaken de herten in het duingebied veel overlast. Ze grazen tuinen leeg en vormen voortdurend een gevaar voor het verkeer. “Afgelopen weekend was er voor het eerst een ongeluk met letsel”, zegt zij. “Dat is ook bijna niet te voorkomen, want die herten lopen zomaar de weg over.” De hoeveelheid herten is de laatste vijf jaar fors toegenomen. Volgens Noord-Holland moet Amsterdam als eigenaar van het gebied snel actie ondernemen. “Wij verwachten voor het eind van het jaar een reactie van de gemeente”, zegt de woordvoerster van de provincie. “Anders gaan we zelf maatregelen nemen.” Zelf maatregelen nemen? Klinkt een beetje als de plaatselijke dorpssheriff uit een vergeelde westernroman die de lastposten die zijn persoonlijke heerlijkheid wagen te betreden persoonlijk naar de eeuwige jachtvelden helpt.

Afschieten wilde zwijnen werkt volgens boswachter averechts

Kunstmatig
De overlast van wilde zwijnen is een jaarlijks terugkerend probleem. Ook dit jaar worden weer tientallen afschotvergunningen afgegeven om de populatie een kopje kleiner te maken. Een noodzakelijk kwaad, roepen gemeenten en provincies steevast in koor. De dieren zijn een gevaar voor het verkeer en richten daarnaast de nodige vernielingen aan. Boswachter Eddie Nijenhuis van vereniging Natuurmonumenten denkt echter een oplossing te hebben gevonden waarmee het zwijnenprobleem voor eens en altijd kan worden opgelost. “Het afschieten van zwijnen werkt naar ons idee averechts”, zegt Nijenhuis. “Wanneer het aantal dieren in een rotte (de biologische term voor een troep wilde zwijnen) kunstmatig laag wordt gehouden dankzij de jacht, blijft er meer voedsel over voor een betrekkelijk kleine groep zwijnen. Het gevolg is dat de dieren fit blijven en dus meer jongen voort zullen brengen. Het is logisch dat die voortplantingsdrift leidt tot grotere populaties.” Volgens Nijenhuis is dat een van de redenen voor de zwijnenoverlast waarmee delen van de Veluwe elk jaar te kampen hebben. Hij ziet een overeenkomst met de menselijke bevolkingspiramide.

Zeehondencrèche Pieterburen puilt uit

De Zeehondencrèche in Pieterburen zit momenteel overvol. De crèche heeft op het moment 110 zieke zeehonden binnen de poorten. Voor deze tijd van het jaar is een aantal van vijftig gebruikelijk. Crèche-eigenaar Lenie ’t Hart sluit niet uit dat er te weinig voedsel in zee is voor de zeehonden, waardoor ze meer moeten zwemmen en oververmoeidheid en ondervoeding op de loer liggen. De crèche kampt naast plaatsgebrek ook met een tekort aan gespecialiseerde vrijwilligers.