Categorie: "Natuur in Nederland"

Het verdict van de groene kieswijzers

De verkiezingen voor de Tweede Kamer naderen met rasse schreden. Uiteraard wordt de kiezer weer bestookt met allerlei kieswijzers, debatten, partijpropaganda en informatie. Speciaal voor de mensen die natuur en milieu hoog in het vaandel hebben staan, zijn er ook speciale groene en duurzame kieswijzers. De pikantste ranglijst is waarschijnlijk te vinden op de website van Greenpeace. Alle elf de partijen die aan de landelijke verkiezingen op 9 juni meedoen, worden langs de groene meetlat gelegd. Bij Jan Peter Balkenende (CDA), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66), Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV) gaat telkens een kledingstuk uit als ze iets prijsgeven van hun milieuplannen. Uiteindelijk staat op hun naakte achterste de positie van hun partij op de Greenpeaceranglijst. Greenpeace komt overigens tot dezelfde conclusie als vrijwel alle milieuorganisaties. GroenLinks heeft de beste plannen als het aankomt op milieubeleid en natuurbescherming, op de voet gevolgd door de Partij voor de Dieren.

Bruinvissen voelen zich thuis in de Oosterschelde

De bruinvis heeft zich definitief gevestigd in de Oosterschelde. Dat concludeert de Stichting Rugvin na een telling die het zaterdag met het Wereld Natuur Fonds in de Zeeuwse zeearm heeft uitgevoerd. De organisaties telden vijftien bruinvissen (kleine walvisachtigen). In september 2009 werd de Oosterschelde voor het eerst gescand en toen telden de speurders 37 bruinvissen, waaronder 5 kalfjes. Met 9 schepen werd zaterdag van de Oosterscheldekering in het westen langzaam naar het oosten gevaren om te speuren naar de charismatische zeezoogdieren. Dat er dit keer slechts 15 dieren zijn geteld, wil volgens de stichting niet zeggen dat er nu minder bruinvissen in de Oosterschelde zwemmen dan in september vorig jaar.

Bruinvissenonderzoek in Oosterschelde

De Stichting Rugvin voert vandaag een scan uit van het water in de Oosterschelde om te bepalen hoeveel bruinvissen er in het gebied zwemmen. Dat heeft de organisatie, die de scan samen met het Wereld Natuur Fonds doet, vrijdag laten weten. Zaterdag 22 mei is dit jaar immers omgedoopt tot Internationale Dag van de Biodiversiteit. In september werd de Oosterschelde voor het eerst gescand. Toen telden de speurders 37 bruinvissen, waaronder 5 kalfjes. Verwacht wordt dat ook dit keer zeer jonge dieren zullen worden gezien. De resultaten van het onderzoek zullen hoogstwaarschijnlijk morgen al bekendgemaakt worden.

Aantal bloemen- en vlindersoorten spectaculair afgenomen

Het aantal bloemensoorten is in de afgelopen 10 jaar met 34 procent afgenomen. Daardoor zijn er ook veel minder verschillende vlinders en insecten. Dat stellen wetenschappers van de Wageningen Universiteit, de Vlinderstichting en het Centraal Bureau voor de Statistiek. “Vlinders blijken sterk te reageren op bloemenrijkdom”, zeggen de onderzoekers. Honderden vrijwilligers hebben sinds 1994 bloemen en vlinders geteld langs 388 bekende vlinderroutes in het land. Gebleken is dat vooral op plaatsen waar distelsoorten en knoopjeskruid is verdwenen ook de vlinders massaal zijn vertrokken. Binnen 10 jaar tijd is het aantal vlinders met 28 procent afgenomen.

Biologen pleiten voor grote woelmuisgebieden

Natuurontwikkeling
De noordse woelmuis moet een groot leefgebied krijgen, waar het beestje zich rustig kan voortplanten. De Oostvaardersplassen zouden bijvoorbeeld erg geschikt zijn als habitat voor de zeldzame muis. De noordse woelmuis heeft een bijzondere status; het (de ondersoort die we hier aantreffen) is het enige endemische zoogdier van Nederland. Maar tegelijkertijd wordt de muis direct met uitsterven bedreigd. Wouter Helmer, directeur van ARK Natuurontwikkeling, en onderzoeker Johan Thissen van de Zoogdiervereniging constateren dat de achteruitgang van de zoogdieren in Nederland tot stilstand lijkt te zijn gekomen, maar dat voor een aantal soorten meer actie nodig is om uitsterven te voorkomen.

Vangst van grote exemplaren bedreigt vispopulaties

Vissers op de Noordzee moeten de grote vissen sparen en zich meer op vis van gemiddelde grootte richten. Dat stelt Fabian Mollet in een proefschrift, waarop hij vrijdag promoveert aan Wageningen Universiteit. Het sparen van grote vissen leidt tot een kleinere vangst op korte termijn, maar voorkomt dat in de toekomst de vangst dramatisch zal teruglopen, beweert Mollet in zijn proefschrift. Hij deed onderzoek naar de effecten van visserij op de evolutie van schol en tong, twee vissoorten die erg in trek zijn bij de talloze vissers die de Noordzee afstropen. Voor een vis is het niet gunstig om groot te zijn, omdat hij dan een grote kans loopt om in de visnetten verstrikt te raken.

Steenmarters bezorgen automobilisten veel overlast

De wegenwachters van de ANWB kampen in Twente en Limburg met een bijzondere tegenstander: de steenmarter (Martes foina). Een zegsman van de verkeersdienst meldde vrijdag dat het de afgelopen tijd in het oosten en zuiden van Nederland ‘schering en inslag is’ dat de enthousiaste knaagdiertjes met hun scherpe bijtertjes bedrading onder de motorkap van auto’s kapotbijten. Volgens kennisinstituut Alterra van de Wageningen Universiteit zouden er zich op dit moment in Nederland duizenden steenmarters bevinden. “Maar vooral het aantal plekken waar steenmarters voorkomen, is toegenomen”, laat een woordvoerder van Alterra weten. “Vroeger hielden de roofdieren zich voornamelijk op rond boerderijen en schuurtjes. Maar het bevalt de marters steeds beter dicht in dorpscentra of stedelijke buitenwijken.”

Donaubrasem gesignaleerd in de Maas

Medewerkers van Stichting RAVON en Natuurbalans hebben in de afgelopen week een donaubrasem gevangen in de Zandmaas. Het is de eerste keer dat deze vissoort in de Maas is aangetroffen. Dat meldt Natuurbericht.nl. Het zou gaan om een volwassen exemplaar (31 centimeter), gevangen tijdens de vismonitoring van Rijkswaterstaat Waterdienst. De soort, ook wel bekend onder de Latijnse naam Ballerus sapa, is oorspronkelijk afkomstig uit het stroomgebied van de Donau.

Australische wallabies voelen zich thuis in Nederland

We hebben er wellicht weer een leuke exoot bij. Voor het eerst is er in Nederland namelijk een groep in het wild levende wallabies met een jong gespot. Het voortplantingssucces zou volgens de Zoogdiervereniging de opmaat kunnen zijn naar de vorming van een heuse Nederlandse kangoeroepopulatie. Eerder werden al volwassen bennetwallabies in het wild waargenomen, maar tot nu toe waren er geen jongen gezien. De groep van vijf zoogdieren met een jong is in Friesland waargenomen. Een jaar of vier geleden zijn deze kangoeroes ontsnapt bij een familie uit Makkinga, meldt Natuurbericht.nl. Boswachter Kees van Son van Staatsbosbeheer ziet al enkele jaren wallabies in het gebied.

Gevaarlijke schimmel bedreigt ook Nederlandse amfibieën

Slecht nieuws voor amfibieënliefhebbers. Een gevaarlijke schimmel, die wereldwijd al diverse soorten heeft gedecimeerd, is nu ook aangetroffen in Nederland en België. Dat blijkt uit onderzoeken die zijn uitgevoerd door RAVON en de Universiteit van Gent. RAVON onderzoekt nu in opdracht van het Team Invasieve Exoten van het ministerie van LNV de gevolgen van de schimmel Batrachochytrium dendrobatidis voor de 19 soorten die de Lage Landen (in Nederland vinden we 16 inheemse soorten) bewonen. Die kunnen desastreus zijn; in sommige gevallen sterft 90 tot 100 procent van een getroffen populatie. De schimmel kan de voor amfibieën gevaarlijke infectieziekte chytridiomycose veroorzaken.