Categorie: "Natuur in Nederland"

Vangst van grote exemplaren bedreigt vispopulaties

kotterVissers op de Noordzee moeten de grote vissen sparen en zich meer op vis van gemiddelde grootte richten. Dat stelt Fabian Mollet in een proefschrift, waarop hij vrijdag promoveert aan Wageningen Universiteit. Het sparen van grote vissen leidt tot een kleinere vangst op korte termijn, maar voorkomt dat in de toekomst de vangst dramatisch zal teruglopen, beweert Mollet in zijn proefschrift. Hij deed onderzoek naar de effecten van visserij op de evolutie van schol en tong, twee vissoorten die erg in trek zijn bij de talloze vissers die de Noordzee afstropen. Voor een vis is het niet gunstig om groot te zijn, omdat hij dan een grote kans loopt om in de visnetten verstrikt te raken.

Steenmarters bezorgen automobilisten veel overlast

400px-Praatpaal_2De wegenwachters van de ANWB kampen in Twente en Limburg met een bijzondere tegenstander: de steenmarter (Martes foina). Een zegsman van de verkeersdienst meldde vrijdag dat het de afgelopen tijd in het oosten en zuiden van Nederland ‘schering en inslag is’ dat de enthousiaste knaagdiertjes met hun scherpe bijtertjes bedrading onder de motorkap van auto’s kapotbijten. Volgens kennisinstituut Alterra van de Wageningen Universiteit zouden er zich op dit moment in Nederland duizenden steenmarters bevinden. “Maar vooral het aantal plekken waar steenmarters voorkomen, is toegenomen”, laat een woordvoerder van Alterra weten. “Vroeger hielden de roofdieren zich voornamelijk op rond boerderijen en schuurtjes. Maar het bevalt de marters steeds beter dicht in dorpscentra of stedelijke buitenwijken.”

Donaubrasem gesignaleerd in de Maas

Medewerkers van Stichting RAVON en Natuurbalans hebben in de afgelopen week een donaubrasem gevangen in de Zandmaas. Het is de eerste keer dat deze vissoort in de Maas is aangetroffen. Dat meldt Natuurbericht.nl. Het zou gaan om een volwassen exemplaar (31 centimeter), gevangen tijdens de vismonitoring van Rijkswaterstaat Waterdienst. De soort, ook wel bekend onder de Latijnse naam Ballerus sapa, is oorspronkelijk afkomstig uit het stroomgebied van de Donau.

Australische wallabies voelen zich thuis in Nederland

BennetwallabyWe hebben er wellicht weer een leuke exoot bij. Voor het eerst is er in Nederland namelijk een groep in het wild levende wallabies met een jong gespot. Het voortplantingssucces zou volgens de Zoogdiervereniging de opmaat kunnen zijn naar de vorming van een heuse Nederlandse kangoeroepopulatie. Eerder werden al volwassen bennetwallabies in het wild waargenomen, maar tot nu toe waren er geen jongen gezien. De groep van vijf zoogdieren met een jong is in Friesland waargenomen. Een jaar of vier geleden zijn deze kangoeroes ontsnapt bij een familie uit Makkinga, meldt Natuurbericht.nl. Boswachter Kees van Son van Staatsbosbeheer ziet al enkele jaren wallabies in het gebied.

Gevaarlijke schimmel bedreigt ook Nederlandse amfibieën

padMeinwegSlecht nieuws voor amfibieënliefhebbers. Een gevaarlijke schimmel, die wereldwijd al diverse soorten heeft gedecimeerd, is nu ook aangetroffen in Nederland en België. Dat blijkt uit onderzoeken die zijn uitgevoerd door RAVON en de Universiteit van Gent. RAVON onderzoekt nu in opdracht van het Team Invasieve Exoten van het ministerie van LNV de gevolgen van de schimmel Batrachochytrium dendrobatidis voor de 19 soorten die de Lage Landen (in Nederland vinden we 16 inheemse soorten) bewonen. Die kunnen desastreus zijn; in sommige gevallen sterft 90 tot 100 procent van een getroffen populatie. De schimmel kan de voor amfibieën gevaarlijke infectieziekte chytridiomycose veroorzaken.

Recordaantal bruinvissen geteld tussen Hoek van Holland en Harwich

Bron: Foto: Frank Zanderink

bruinvis_dichtbij_12-5Tussen Hoek van Holland en het Britse Harwich zijn in april uitzonderlijk veel bruinvissen waargenomen. Vrijwilligers telden in het weekeinde van 17 en 18 april 316 bruinvissen, bijna vier keer meer dan anders, meldt de Zoogdiervereniging vandaag. Namens de Stichting Rugvin staan sinds 2005 een keer per maand waarnemers op de brug van de veerboten die worden ingezet tussen Hoek van Holland en Harwich. Per retourtje worden dan gemiddeld hooguit 44 bruinvissen waargenomen. In het bewuste weekeinde werden er op de heenweg 148 en de terugweg 168 dieren gesignaleerd. Alleen dicht bij de kust van Nederland en Engeland lieten ze zich amper zien.

Wie maakt de mooiste vogelfoto van 2010?

DSC_0364Mensen met een passie voor natuur, vogels én fotografie kunnen zich momenteel uitleven. National Geographic en Vogelbescherming Nederland organiseren namelijk een fotowedstrijd rondom het thema vogeltrek. De wedstrijd is georganiseerd voor iedereen die op amateurniveau fotografeert. Trekvogels, die vaak epische afstanden afleggen op weg naar hun foerageergronden of broedplaatsen, vormen de inspiratiebron voor de fotowedstrijd. Per persoon kan maar één foto ingestuurd worden, een plaatje dat bovendien betrekking moet hebben op vogelsoorten die in Nederland broeden, overwinteren of doortrekken. Insturen kan nog tot en met 15 juni aanstaande.

Stropers vergiftigen haviken in Baarle-Nassau

Foto: Riet Pijnappels
BS_10992735_109927_1440833hActueel probleem
Roofvogelvervolging. Het lijkt een archaïsch fenomeen dat in het moderne tijdsgewricht inmiddels toch wel uitgebannen zou moeten zijn. Niet dus. Nog steeds worden in diverse provincies met de regelmaat van de klok giftige aassporen uitgelegd om roofvogels een kopje kleiner te maken. Zo ook in Brabant. Boswachters van Staatsbosbeheer hebben gisteren in de bossen vlakbij de Castelrese Heide, in Baarle-Nassau, drie dode haviken gevonden. Het gaat om een vrouwtje, dat nog eieren in de buik had, en twee mannetjes. De beschermde roofvogels zijn zeer waarschijnlijk vergiftigd door illegale fazantenjagers, zegt boswachter Marcel Douma.

Handige gids voor de actieve vogelaar

VOGELS OP DE KAART 2:Opmaak 1Vogelgidsen in zakformaat zijn onmisbare naslagwerkjes voor de echte vogelaar. Het zal dan ook nauwelijks verbazing wekken dat het nationale en internationale aanbod aan compacte vogelgidsen overweldigend is. Toch heeft Monica Wesseling recentelijk in samenwerking met de Nederlandse Vogelbescherming een mooi boekje geschreven dat een net iets andere opzet kent dan de gangbare gidsen. Vogels op de kaart is namelijk een praktijkgids die een aantal bijzondere vogelgebieden in Nederland onder de loep neemt. Iedereen kent vogelmekka’s als de Oostvaardersplassen en het Naardermeer wel, maar deze gids herbergt veel meer interessante tips.

Rotterdamse ooievaar doodgeschoten en onthoofd

ooievaarblijdorpEen van de twee ooievaars die sinds kort zaten te broeden op het kunstwerk het Uiverbeen in de Rotterdamse polder Zestienhoven, is door onbekenden om het leven gebracht. Het mannetje werd zondagochtend gevonden met schotwonden en zonder kop. Zijn vrouwtje lijkt ongedeerd te zijn. Het Uiverbeen is een kunstwerk van de Rotterdamse kunstenares Anne Mieke Backer. Het kunstwerk wordt komende woensdag officieel in gebruik genomen. Het ooievaarspaar was daar vast op vooruitgelopen door zijn intrek te nemen op het nest. Voorbijgangers vonden de vogel en waarschuwden de plaatselijke Dierenambulance, die de politie erbij haalde.