Categorie: "Natuur in Nederland"

Stadsmerels zingen harder dan soortgenoten op het platteland

jongemerelEen stadsmerel zingt harder en met minder tussenpauzes dan zijn soortgenoten in het bos. De vogel is daarnaast zwaarder dan een bosmerel, met kortere poten en een kortere snavel. Dat heeft gedragsbioloog Erwin Ripmeester van de Universiteit Leiden tijdens zijn onderzoek vastgesteld. Ripmeester vergeleek ook DNA van bos- en stadsmerels en komt tot de conclusie dat er in de loop der jaren een echt onderscheid is ontstaan tussen de merelsoorten. Zijn onderzoek is belangrijk voor het landelijke natuurbeschermingsbeleid en om te bepalen wat de invloed van stadsuitbreiding is op biodiversiteit, aldus de Universiteit Leiden. De merel heeft de stad in snel tempo als leefomgeving ingericht.

Nederlandse havikenpopulatie groeit gestaag

havikHij is een van de imposantste en grootste roofvogels van ons land: de havik, een ietwat teruggetrokken jager die zich vaak aan de menselijke waarneming weet te onttrekken. Momenteel lijkt het erg goed te gaan met de Nederlandse havikenpopulatie, een heel verschil met de voorgaande decennia. Vanaf de jaren zestig tot kort voor de eeuwwisseling nam het aantal haviken namelijk in rap tempo af, onder meer door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw en habitatverlies. Het recente succes van de havik valt onder meer toe te schrijven aan de kolonisatie van nieuwe broedgebieden. Voorheen zocht de roofvogel vooral de bossen in Midden-, Oost- en Zuid-Nederland op, maar nu broeden havikpaartjes vooral in de duinen in het westen en noorden van het land.

Dolfijnenmoeder met jong aangespoeld op Ameland

Op de oostpunt van Ameland zijn zondag twee dolfijnen aangespoeld, een moeder en een jong. De jonge dolfijn was al dood, de moeder was reeds ernstig verzwakt. Medewerkers van het natuurmuseum op Ameland hebben de moeder een spuitje moeten geven. “Ze was te erg verzwakt om nog te kunnen herstellen” , aldus Jan Krol van het Amelander museum. De aangespoelde dieren zijn witsnuitdolfijnen. Deze soort komt vrij algemeen voor in de Noordzee, maar laat zich maar zelden zien langs de Nederlandse kust.

Nederlandse rugstreeppadden in grote problemen

Foto: RAVON
rugstreeppadHet gaat verre van goed met de Nederlandse rugstreeppaddenpopulatie. Het aantal dieren is in de afgelopen tien jaar met 43 procent afgenomen. Ook het aantal plaatsen waar het beestje voorkomt, wordt steeds beperkter. Volgens RAVON, een organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar amfibieën, reptielen en vissen, komt dit vooral doordat de leefgebieden van de diertjes ecologisch steeds armer worden. Vooral versnippering van paddenwoongebieden is een serieus probleem. Ecologische armoede zorgt voor minder voedsel en logischerwijs tevens voor minder padden. De rugstreeppad is in ons land een beschermde diersoort, een dier dat zich vooral in duingebieden, zandgronden, uiterwaarden, heidevelden en akkers op zijn gemak voelt.

Provincie Noord-Holland eist afschot damherten

675px-Daniel_wisniokDe provincie Noord-Holland eist dat de gemeente Amsterdam loslopende damherten in het kustgebied tussen Zandvoort en Noordwijk snel afschiet. Een woordvoerster van de provincie heeft een bericht daarover in De Telegraaf woensdag bevestigd. Volgens de woordvoerster veroorzaken de herten in het duingebied veel overlast. Ze grazen tuinen leeg en vormen voortdurend een gevaar voor het verkeer. “Afgelopen weekend was er voor het eerst een ongeluk met letsel”, zegt zij. “Dat is ook bijna niet te voorkomen, want die herten lopen zomaar de weg over.” De hoeveelheid herten is de laatste vijf jaar fors toegenomen. Volgens Noord-Holland moet Amsterdam als eigenaar van het gebied snel actie ondernemen. “Wij verwachten voor het eind van het jaar een reactie van de gemeente”, zegt de woordvoerster van de provincie. “Anders gaan we zelf maatregelen nemen.” Zelf maatregelen nemen? Klinkt een beetje als de plaatselijke dorpssheriff uit een vergeelde westernroman die de lastposten die zijn persoonlijke heerlijkheid wagen te betreden persoonlijk naar de eeuwige jachtvelden helpt.

Afschieten wilde zwijnen werkt volgens boswachter averechts

800px-HPIM9277Kunstmatig
De overlast van wilde zwijnen is een jaarlijks terugkerend probleem. Ook dit jaar worden weer tientallen afschotvergunningen afgegeven om de populatie een kopje kleiner te maken. Een noodzakelijk kwaad, roepen gemeenten en provincies steevast in koor. De dieren zijn een gevaar voor het verkeer en richten daarnaast de nodige vernielingen aan. Boswachter Eddie Nijenhuis van vereniging Natuurmonumenten denkt echter een oplossing te hebben gevonden waarmee het zwijnenprobleem voor eens en altijd kan worden opgelost. “Het afschieten van zwijnen werkt naar ons idee averechts”, zegt Nijenhuis. “Wanneer het aantal dieren in een rotte (de biologische term voor een troep wilde zwijnen) kunstmatig laag wordt gehouden dankzij de jacht, blijft er meer voedsel over voor een betrekkelijk kleine groep zwijnen. Het gevolg is dat de dieren fit blijven en dus meer jongen voort zullen brengen. Het is logisch dat die voortplantingsdrift leidt tot grotere populaties.” Volgens Nijenhuis is dat een van de redenen voor de zwijnenoverlast waarmee delen van de Veluwe elk jaar te kampen hebben. Hij ziet een overeenkomst met de menselijke bevolkingspiramide.

Zeehondencrèche Pieterburen puilt uit

De Zeehondencrèche in Pieterburen zit momenteel overvol. De crèche heeft op het moment 110 zieke zeehonden binnen de poorten. Voor deze tijd van het jaar is een aantal van vijftig gebruikelijk. Crèche-eigenaar Lenie ’t Hart sluit niet uit dat er te weinig voedsel in zee is voor de zeehonden, waardoor ze meer moeten zwemmen en oververmoeidheid en ondervoeding op de loer liggen. De crèche kampt naast plaatsgebrek ook met een tekort aan gespecialiseerde vrijwilligers.

Jonge reuzenhaai aangespoeld op Ameland

Foto: Dirk Visser

reuzehaai-foto_tcm44-603999Op het strand van Ameland is het kadaver van een jonge reuzenhaai aangespoeld. Het dier is vermoedelijk al minstens een week of vijf dood. Oorspronkelijk was de vis meer dan drie meter lang, maar doordat de kop en de staart zijn weggerot, is er nog maar twee meter van het kadaver over. “Het karkas verkeert in verregaande staat van ontbinding. Er valt zelfs nauwelijks nog een haai in te herkennen”, zegt Dirk Visser van Rijkswaterstaat. De reuzenhaai is de op een na grootste haaiensoort ter wereld en hoeft alleen zijn meerdere te erkennen in de nog kolossalere walvishaai.

Natuur van slag door warme novembermaand

Door het warme weer dat Nederland deze maand in zijn greep heeft, zijn veel dieren nog niet toe aan hun winterslaap. Dieren die normaal gesproken eind november in rust zijn, scharrelen nog rond. Ze maken van de gelegenheid gebruik om extra vetreserves op te bouwen voordat ze een slaapplaats opzoeken. Volgens natuurbericht.nl is deze novembermaand uitzonderlijk zacht. De gemiddelde temperatuur is ruim drie graden hoger dan normaal. De tweede helft van november is zelfs de warmste ooit. Daardoor zijn bijvoorbeeld jonge egels en hazelmuizen nog klaarwakker.

Vijf voor twaalf voor bedreigde vogels in Nederland

Dieptepunt
Bijna de helft van de vogels die op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten staan, verkeert in serieuze problemen. Met name met ernstig bedreigde soorten als de strandplevier, de watersnip, kemphaan en de tapuit gaat het slecht. De Nederlandse populaties van deze soorten bevinden zich op een historisch dieptepunt. Ook heide- en weidevogels hebben met veel problemen te kampen en dreigen uit het pittoreske plattelandslandsplaatje te verdwijnen. Dat blijkt uit de Vogelbalans 2009 , een rapport van SOVON, de Vereniging Vogelonderzoek Nederland die verantwoordelijk is voor de wetenschappelijk verantwoorde vogeltellingen in ons land. Sinds 1990 is de helft van alle watersnippen en strandplevieren verdwenen, terwijl van de kemphanen en draaihalzen nog maar tien procent over is als je een terugkoppeling maakt naar 1990.