Grote lijster wordt kwetsbare soort

Foto: Gerard Blokhuis, Wikimedia Commons/CC BY 3.0

De grote lijster (Turdus viscivorus) is bestempeld als ‘kwetsbaar’ op de nieuwe Rode Lijst. Dat klinkt niet zo gruwelijk als ‘verdwenen’ of ‘ernstig bedreigd’, maar geeft toch stof tot nadenken. Hoe komt het dat zo’n toch vrij algemene soort snel in aantal achteruit gaat? De afname van de grote lijster begon halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw en heeft zich, vooral in de zuidelijke helft van Nederland, sindsdien gestaag doorgezet. Het verspreidingsgebied is daarentegen nauwelijks kleiner geworden. Er zijn momenteel ongeveer 13.000 tot 17.000 broedparen in Nederland. Het verlies van voedselgebieden heeft in Nederland zeker een grote invloed op de inzakkende stand. Op plekken waar de soort het meest voorkomt zijn vele graslanden te droog of zijn boeren maïs gaan telen. Ook in omliggende landen zijn de aantallen afgenomen, maar daar zijn soms ook heel andere lokale factoren van belang: in Spanje is dat bijvoorbeeld de jacht en in Finland de kap van oerbos. Het terugdringen van stikstof- en fosfaatniveaus, minder pesticiden en meer graslanden met lichte beweiding kunnen het probleem van geschikte lijsterhabitats oplossen.

Bron: Nature Today  

Lees ook:Europese vlinderpopulatie holt achteruit
Lees ook:Haringvlietsluizen gaan toch gedeeltelijk open
Lees ook:Rechter verbiedt afschieten smienten in Noord-Holland
Lees ook:Vier doodgevonden otters waarschijnlijk verdronken in visfuiken
Lees ook:Zomertortels hebben het lastig in Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.