Steeds meer Nederlandse broedvogels in zwaar weer

Foto: J.M.Garg, Wikimedia Commons/ CC BY-SA 3.0

Het aantal bedreigde Nederlandse broedvogels is toegenomen. Volgens de Rode Lijst gaat het inmiddels om 44 procent van de in ons land broedende soorten. De Rode Lijst laat zien welke soorten zijn verdwenen of het meeste risico lopen op uitsterven en is samengesteld op basis van tellingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit publiceerde de kersverse lijst vandaag. Nederland telt in totaal 197 soorten broedvogels, waarvan er 87 op de nieuwe lijst staan. Dat zijn er negen meer dan op de vorige lijst, die in 2004 werd gepubliceerd. De vogels op de lijst zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar en gevoelig. Volgens de Vogelbescherming zijn de grootste boosdoeners het gebruik van insecticiden en de forse uitstoot van stikstof. De duinpieper en klapekster zijn voorbeelden van soorten die niet meer als broedvogel voorkomen in Nederland. De kuifleeuwerik (zie foto), dwergmeeuw en woudaap behoren tot de soorten die nog maar weinig voorkomen. Volgens de Vogelbescherming is de kans groot dat deze soorten binnen korte tijd uit Nederland verdwijnen als er geen extra beschermingsmaatregelen worden genomen. Hetzelfde geldt ook voor soorten zoals de velduil, grauwe kiekendief en woudaap (een kleine reiger).

Lees ook:In Nederland overwinterende toendravogels hebben het zwaar
Lees ook:Zeldzame griel gezien in Amsterdamse Waterleidingduinen
Lees ook:Wereldwijde toename aantal bedreigde vogels
Lees ook:Ruim twintigduizend dieren en planten met uitsterven bedreigd
Lees ook:Rode Lijst Nederlandse libellen wordt korter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.