Nederlandse otterpopulatie groeit nauwelijks

Er leven momenteel zo’n tweehonderd otters in Nederland. Na een lang aanhoudende stijgende lijn in het populatieverloop, neemt het aantal individuen de afgelopen jaren paar jaar meer toe. Wageningen Environmental Research houdt jaarlijks de ontwikkeling van de Nederlandse otterpopulatie in de gaten. Dit gebeurt vooral omdat er in kleine populaties altijd het risico op inteelt heerst. Inteelt kan invloed hebben op hun voortplantingsvermogen en de gezondheid van de soort. De genetische variatie van de otterpopulatie in Nederland schommelt van jaar tot jaar, maar is momenteel nog vrij groot. Dit betekent dat er een betere menging is van de aanwezige genotypen. Op zich goed nieuws, ware het niet dat de genetische variatie per otter wel licht is afgenomen. Dit geeft aan dat inteelt toch langzaam voortschrijdt en er eigenlijk net wat te weinig verse aanwas van nieuwe individuen is. De grootste populatie otters bevindt zich in De Wieden-Weerribben, waar zo’n tachtigduizend dieren leven. De uitbreiding van verspreidingsgebied breidt zich traag uit. De meest merkwaardige toename is het aantal individuele otters in Drenthe. Ook opvallend is dat veel oudere vrouwtjes van ruim tien jaar nog steeds leven.

Lees ook:Nederlandse otterpopulatie gegroeid, maar genetisch minder divers
Lees ook:Otter dreigt opnieuw uit te sterven in Nederland
Lees ook:Aantal otters in Nederland blijft groeien
Lees ook:Otters Nieuwkoopse Plassen hebben jongen
Lees ook:Otters verspreiden zich nauwelijks door verkeer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.