Voorlopig rust voor vogels op Ameland

Foto: J.M.Garg, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Even leek het Waddeneiland Ameland zijn status als rustoord voor vogels definitief te verliezen. Schietclub De Grauwe Duun had namelijk plannen voor een schietbaan met clubhuis waar voortaan permanent kleiduiven geschoten mogen worden. Het terrein zou pal naast het vliegveld, maar ook vlakbij een belangrijk weidevogelgebied én Natura-2000-gebieden (Duinen Ameland en de Noordzeekustzone) moeten verrijzen. Vogelbescherming Nederland tekende bezwaar tegen het plan aan, waarop de gemeente heeft besloten om de zaak opnieuw te bekijken. De natuurgebieden zijn aangewezen voor vogels als de blauwe en bruine kiekendief (zie foto), roerdomp, tapuit, velduil, wulp, kluut, bontbekplevier en strandplevier, stuk voor stuk soorten die gevoelig zijn voor verstoring en de broodnodige rust vinden in het gebied. Het weidevogelgebied biedt daarnaast onderdak aan broedende grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters. Uit ecologisch onderzoek dat is uitgevoerd voor de vergunning, blijkt dat het kleiduifschieten een risico vormt voor deze soorten. Vogelbescherming is van mening dat de vergunning ten onrechte is verleend, vooral omdat niet is voldaan aan de vereisten die voortvloeien uit de Wet Natuurbescherming. De weerstand tegen de schietbaan kwam trouwens niet exclusief uit de natuurhoek. Ook omwonenden (geluidsoverlast) en de luchtvaartbranche (veiligheid) gaven aan niet zo blij te zijn met het plan.

Bronnen: Nature Today, Vogelbescherming Nederland

Lees ook:Opnieuw slecht jaar voor Nederlandse grutto’s
Lees ook:Slecht broedseizoen leidt tot verdere daling aantal grutto’s
Lees ook:Vogelbescherming Nederland begint actie tegen kabinetsbeleid
Lees ook:Aantal grutto’s in Nederland blijft dalen
Lees ook:Nederlandse scholeksters hebben dringend bescherming nodig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.