Nieuwe vindplaatsen van zeldzame vermiljoenkever in Nederland

In 2012 werd de vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus)  voor het eerst aangetroffen in Nederland. Na veel inventarisaties is deze bijzondere soort inmiddels bekend van aardig wat populaties. Door de strikte bescherming zullen veel terreinbeheerders nu rekening moeten gaan houden met deze fraaie kever. Hoewel de soort in Midden-Europa al langer bezig is aan een opmars, is de aanwezigheid in ons land toch wel verrassend omdat het gaat om een tamelijk warmteminnende soort. Waarschijnlijk heeft de uitbreiding te maken met klimaatfactoren en het meer beschikbaar komen van dood hout in onze bosgebieden. De vermiljoenkever leeft namelijk vrijwel permanent achter de schors van net gestorven bomen. Als broedboom kunnen verschillende boomsoorten gebruikt worden. In ons land zijn met name de populier en zomereik in trek. Naast dood hout stellen de vermiljoenkevers ook een hoge vochtigheidsgraad erg op prijs. De vermiljoenkever komt in elk geval voor in bossen langs de Dommel, Tongelreep, Sterkselse Aa, Goorloop, Bakelse Aa en de Hooidonkse Beek, maar kruipt waarschijnlijk nog in meer gebieden rond. De vermiljoenkever staat op de Europese Habitatrichtlijn, wat betekent dat de kevers en zijn biotoop strikt beschermd zijn.

Bron: Nature Today

Foto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Lees ook:Nieuwe keversoort voor Nederland ontdekt
Lees ook:Zeldzaam rolrond vliegend hert gevonden in Zuid-Limburg
Lees ook:Jacht in tropische gebieden draagt bij aan broeikaseffect
Lees ook:Herbebossing Europa heeft niet bijgedragen aan reductie broeikasgassen
Lees ook:Greenpeace trekt zich gedeeltelijk terug uit FSC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.