Zwanen illegaal bejaagd in Brabant

Gestuntel
De commissie Meldpunt Jachtmisstanden van de Partij voor de Dieren in Brabant heeft vandaag aangifte gedaan van het illegaal doden van beschermde zwarte zwanen door jagers in Steenbergen. De provincie Noord-Brabant heeft een ontheffing verleend om (witte) knobbelzwanen te mogen doden om zo schade aan landbouwgewassen te voorkomen. “Schijnbaar zien plezierjagers niet het verschil tussen zwart of wit”, schampert Dré Scheeres van het Meldpunt Jachtmisstanden sarcastisch. De milieupolitie is inmiddels een onderzoek gestart. Op een landbouwperceel in Steenbergen zijn vier (witte) knobbelzwanen en twee zwarte zwanen doodgeschoten. Die laatste (oorspronkelijk exotische) broedvogels zijn in Nederland zeer schaars en genieten daarom een beschermde status. Daarnaast zijn de dode zwanen niet verwijderd van het land, hetgeen vanwege risico’s op ziekten eveneens illegaal is. Bezorgde burgers hebben het incident bij het Meldpunt Jachtmisstanden van de Partij voor de Dieren gemeld. De beheerder van het meldpunt, Dré Scheeres, heeft vrijdag 19 februari aangifte gedaan van de jachtmisstand. Volgens hem is ook bij het afschieten van de witte knobbelzwanen niet aan de overige geldende ontheffingsvoorwaarden voldaan voor het verlenen van een jachtvergunning, want er was geen sprake van gewasbeschadiging. Plaatsing van vaantjes en vlaggetjes op deze locatie kan moeilijk gezien worden als een adequate poging om de zwanen op een andere manier af te schrikken.

Controle
Alvorens een jachtvergunning te verlenen, zou de provincie Brabant volgens de letter van de wet eerst een ambtenaar gestuurd moeten hebben om de situatie te bekijken. Birgit Verstappen (Provinciale Staten) van de Partij voor de Dieren hekelt het gebrek aan controle. “Eén van de problemen met de Flora- en faunawet is handhaving. Er is nauwelijks tot geen controle op het naleven van de regels. Burgers kunnen hier noodgedwongen een goede controlerende functie vervullen. Daarom heeft de Partij voor de Dieren het Meldpunt Jachtmisstanden opgericht dat op onze site te vinden is.”

Jagersprovincie
De Partij voor de Dieren is voor een algeheel jachtverbod. Brabant voert – in vergelijking met andere provincies in Nederland – een uiterst coulant jachtbeleid. Zo werd er vorige maand tijdens het extreme winterweer geen jachtstop afgekondigd, terwijl de meeste andere provincies dat wel deden. Statenlid Birgit Verstappen stelt het provinciale jachtbeleid regelmatig aan de kaak bij Gedeputeerde Staten. “Want faunabeheer is ook in Brabant vaak een gelikte façade, waarachter in werkelijkheid de plezierjacht schuilgaat.” Zij wijst op de vele alternatieve methoden die de jacht overbodig maken.

Bron: Partij voor de Dieren

Lees ook:Zwarte zwanen op de surftoer
Lees ook:Gestorven zwanen van Britse koningin Elizabeth hadden hoogstwaarschijnlijk vogelgriep
Lees ook:Edelhert keert terug in Noord-Brabant
Lees ook:Meldpunt ecocriminaliteit geopend
Lees ook:Meerderheid Europees Parlement tegen kloonvlees

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.