Categorie: "Natuur en wetenschap"

Fossielen bevatten nieuwe aanwijzingen over de evolutie van spinnen

Missing link
Nieuw onderzoek naar de in de staat New York ontdekte fossielen van primitieve spinachtige dieren, werpen wellicht een nieuwe licht op de evolutie van een van de meest diverse en gehate moderne landbewoners. Wetenschappers van de University of Kansas en het Hampden-Sydney College (Virginia) onderzochten fossiele exemplaren van een dier met de haast onuitspreekbare naam Attercopus fimbriunguis. Ze kwamen tot de conclusie dat dit dier wel eens een overgangsvorm kon zijn, een wezen dat laat zien hoe moderne spinnen zich ontwikkeld hebben uit hun archaïsche voorouders.

Ook orang-oetans bedrijven ruilhandel

Orang-oetans staan bekend als exceptioneel intelligente dieren. Ze zijn bijvoorbeeld in staat om gereedschap effectief te gebruiken voor het vergaren van voedsel. Daarnaast zijn deze Aziatische apen uiterst leergierig. Nu blijkt uit een recent experiment dat ze zelfs over een zekere handelsgeest beschikken. Het experiment focuste zich op een mannetjes- en een vrouwtjesorang-oetan en een aantal fiches. De twee apen konden onderling fiches met elkaar uitwisselen en de objecten inruilen voor een banaan.

Schedel werpt mogelijk nieuw licht op de roots van het jachtluipaard

Oude Wereld
De cheeta (Acinonyx jubatus) is het snelste moderne landdier en kan in volle vaart kortstondig een duizelingwekkende snelheid van om en nabij de 100 km per uur bereiken. De sierlijke, maar tevens bedreigde kat komt tegenwoordig alleen nog voor in Afrika, al herbergt ook Iran nog een bescheiden populatie wilde jachtluipaarden. Fossielen van primitieve en jongere voorouders van deze slanke en majestueuze roofkatten zijn gevonden in Afrika, Europa, Azië en zelfs Noord-Amerika. Volgens veel wetenschappers stond de wieg van het jachtluipaard (en de meeste katachtigen) zelfs in Noord-Amerika en hebben de geduchte roofdieren in prehistorische tijden gebruik gemaakt van de Beringstraat (destijds een landbrug) om vanuit Alaska de oversteek te maken naar Siberië.

Huisdier steun en toeverlaat voor uitwonende student

Heilzame werking
Dat honden een uiterst positieve invloed uitoefenen op ouderen, chronisch zieken en extreem introverte kinderen of volwassenen was al langer bekend. De vrolijke en trouwe viervoeters zijn vaak ideale speelkameraden en beoordelen mensen niet op fysieke kenmerken of geestelijke tekortkomingen. Een nieuw onderzoek wijst echter uit dat ook kerngezonde Amerikaanse universiteitsstudenten veel baat hebben bij het gezelschap van een kat of hond. Een uitgebreide enquête wees uit bijna een kwart van de studenten er heilig van overtuigd is dat intensief contact met hun huisdier het verwerken van verdriet en omgaan met problematische en stressvolle situaties vergemakkelijkt.

Stille mannetjes in trek bij vrouwtjesbizons

Populariteit
Recent onderzoek van Californische wetenschappers naar het gedrag van Amerikaanse bizons (Bison bison) in de paartijd heeft opvallende en verassende resultaten opgeleverd: het zijn niet de luidruchtige bizons die in zwang zijn bij de vruchtbare vrouwtjes, maar eerder de stillere dieren die zich vocaal wijselijk op de achtergrond houden. Deze bevindingen staan lijnrecht tegenover de verwachtingen die de wetenschappers voor hun veldonderzoek koesterden: “We hadden juist verwacht dat de grote, sterke mannetjes de luidste lokroepen zouden uitstoten, maar ons onderzoek wees juist het tegendeel uit”, aldus Megan Wyman van de University of California. Het onderzoek, waarvan de resultaten in het novembernummer van het tijdschrift Animal Behaviour werden gepubliceerd, richt zich specifiek op de relatie tussen volume en voortplantingssucces.

Fluitende orang-oetans en de ontwikkeling van taal

Naäpers
Fluiten is niet direct een bezigheid die je associeert met mensapen. Deze vorm van vocale expressie lijkt eerder exclusief voor mensen weggelegd te zijn. Toch is het voor de orang-oetan Bonnie, die zich bevindt in de National Zoo van Washington D.C., de normaalste zaak van de wereld. De ruim 63 kilogram wegende mensaap gaat al bijna twee decennia lang fluitend door het leven. Ze heeft dit gedrag waarschijnlijk gekopieerd van een fluitende bezoeker of verzorger. Het is al langer bekend dat mensapen door middel van extensieve training en oefening in staat zijn om veel dingen te leren, maar het is opvallend dat het fluitgedrag van Bonnie geen voorbeeld van aangeleerd gedrag is.

Fluisterende vleermuizen veel luidruchtiger dan gedacht

Echolocatie
Dat vleermuizen grotendeels communiceren en jagen met behulp van echolocatie, een aparte en zeer gesofisticeerde vorm van zintuiglijke waarneming, is een bekend gegeven. De Deense biologe Annemarie Surlykke heeft een jarenlange fascinatie voor dit natuurlijke fenomeen ontwikkeld en zich tot doel gesteld om tot op de bodem uit zoeken hoe echolocatie precies functioneert. Ze vraagt zich met name af hoe het mogelijk is dat echolocatie ook functioneert bij zogenaamde ‘fluistervleermuizen’, soorten die klanken voortbrengen die op de geluidsschaal niet voorbij de 70 decibel komen.

Vaderdinosauriërs tevens zorgzame moeders

Taakverdeling in de vogelwereld
Voor veel vogelsoorten (met name emoes en struisvogels) is gedeeld ouderschap de normaalste zaak van de wereld. Veel gevederde vaders helpen bij het uitbroeden van eieren, voeden de jongen of bewaken het nest tegen hongerige rovers die wel trek hebben in een vers kuikentje. Wetenschappers hadden al langer het vermoeden dat dergelijke vormen van paternalistische zorg ook al voorkwamen bij bepaalde tweebenige roofdinosauriërs, vermoedelijk de voorouders van de meeste moderne vogels.

Zuidoost-Azië broeinest van onontdekte diersoorten

Wonderbaarlijke ontdekkingen
Het stroomgebied van de Mekong in Zuidoost-Azië ontpopt zich steeds meer als een schatkamer voor biologen. De afgelopen tien jaar ontdekten wetenschappers in totaal maar liefst 1068 nieuwe dier-en plantensoorten die lange tijd aan wetenschappelijke classificatie wisten te ontkomen. Het door WNF International uitgebrachte rapport First Contact in the Greater Mekong beschrijft de ontdekking van deze nieuwe dieren en planten.

Dinosauriërs waren gigantische leeghoofden

Beperkte hersencapaciteit
Dat de meeste dinosauriërs niet gezegend waren met een omvangrijk superbrein was al langer duidelijk. Recente 3D-scans, die uitgevoerd zijn op de schedels van Tyrannosaurus rex en andere uitgestorven superreptielen, tonen echter aan dat dinosaurushoofden, nog meer dan voorheen werd aangenomen, gevuld waren met lege ruimte. De kop van Tyrannosaurus, die alleen al 500 kg woog en bijna net zo zwaar was als een volwassen koe van gemiddeld formaat, zou nog zo’n 18 procent zwaarder zijn geweest als de open ruimtes in zijn schedel gevuld waren geweest met hersenweefsel.