Categorie: "Mens en milieu"

Rashonden voortaan niet meer doorgefokt

Hondenfokkers stoppen zelf met het extreem doorfokken van rashonden. Binnen nu en tien jaar mag nog slechts tien procent van de half miljoen rashonden in ons land erfelijk ziek zijn of lijden onder extreme soortkenmerken als een te platte snuit, hangende oogleden of te veel huidplooien. Een team van onafhankelijke dierenartsen gaat per 2016 op hondenshows exemplaren van veertig probleemrassen checken. Ook moet de helft van de keurmeesters bij dergelijke wedstrijden voortaan uit Nederland afkomstig zijn. De plannen worden vandaag bekendgemaakt door de koepel van rashondenfokkers, de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, dierenartsen en het ministerie van Economische Zaken.

Britse natuurorganisatie wil betere bescherming voor grote zeedieren

De Britse natuurorganisatie The Wildlife Trusts pleit vurig voor de betere bescherming van grote dieren in de Noordzee. Grote vissen en zeezoogdieren zoals haaien, dolfijnen, walvissen en bruinvissen hebben veel last van de drukke scheepvaart, waterverontreiniging en overbevissing. The Wildlife Trusts wil dat er zeventien beschermde gebieden (‘hotspots voor mariene megafauna’ zoals de organisatie het zelf omschrijft) worden aangewezen op plaatsen met veel voedselrijk water.

Vooraanstaande wetenschappers bezorgd over toestand Great Barrier Reef

Foto: Wikimedia Commons
Een groep vooraanstaande Australische wetenschappers heeft haar zorgen geuit over het actieplan van de Austalische overheid om het Great Barrier Reef te beschermen. Dat meldt de Zuid-Afrikaanse website Times Live. De wetenschappers verwijten de Australische overheid vooral dat het ontworpen plan te weinig gericht is op de toekomst. In het plan wordt volgens de wetenschappers van de Australian Academy of Science vooral gekeken naar het stabiliseren van de huidige, reeds flink verslechterde staat van het rif, terwijl het volgens hen juist tijd is om een actieplan op te stellen waarmee het natuurwonder weer in zijn oude glorie hersteld wordt.

Imidacloprid niet verboden

Er komt voorlopig nog geen verbod op het gewasbeschermingsmiddel imidacloprid. Dat heeft verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) maandag aan de Tweede Kamer laten weten. Eerder dit jaar meldden Nederlandse onderzoekers in het vakblad Nature dat het gif behalve voor insecten zoals bijen ook voor veel vogels fataal kan zijn. Volgens het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Europese voedselveiligheidsautoriteit wijst de publicatie in Nature wel op een samenhang, maar is nog niet bewezen dat de vogels in directe zin sterven aan het gif.

Internationale overconsumptie hoofdoorzaak ontbossing

Meer dan een derde van de recent verdwenen tropische wouden heeft plaats moeten maken voor de productie van vlees, soja, palmolie en hout. Dat staat in een vandaag verschenen raport van het Center for Global Development (CGD). De onderzoekers uit onder meer Zweden en Oostenrijk keken naar de invloed van de internationale handel in land-en bosbouwproducten en onderzochten in hoeverre die te maken heeft met de ontbossing in zeven tropische landen, te weten Argentinië, Bolivia, Brazilië, Paraguay, Indonesië, Maleisië en Papua-Nieuw-Guinea. Een van de onderzoekers, de Zweed Martin Persson, zegt dat in tegenstelling tot vroeger een steeds belangrijker deel van de ontbossing in het huidige tijdsgewricht voor rekening komt van grootschalige productie voor de internationale markt.

Ook veel schadelijke plasticdeeltjes in zoet water

Niet alleen zeedieren, maar ook zoetwaterorganismen hebben veel last van plastic nanodeeltjes in hun leefomgeving. De minuscule stukjes plastic remmen in binnenwateren de groei van algen, veroorzaken misvormingen van watervlooien en verstoren de communicatie tussen kleine organismen en vissen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University en onderzoeksinstituut Imares. Voor het onderzoek werden watervlooien en algen blootgesteld aan verschillende concentraties van de superkleine plastic deeltjes in zoet water.

Massale stranding walrussen in Alaska door gebrek aan zee-ijs

Foto: United States National Oceanic and Atmospheric Administration

In Alaska voltrok zich onlangs een even spectaculair als verontrustend natuurtafereel: zo’n 35.000 walrussen zochten in het noordoosten van de gigantische staat gezamenlijk het land op. De Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration legde het schouwspel op beeld vast. In de buurt van de massale samenscholing werden ook nog 36 dode walrussen gevonden. Hoewel zo’n megaschare walrussen natuurlijk een adembenemend en machtig gezicht vormt, is de reden voor het gedrag van de besnorde zeezoogdieren van een meer sinistere aard.

Greenpeace mag geen actie voeren tegen tanker Gazprom

Greenpeace mag een tanker met Noordpool-olie van Gazprom niet blokkeren of op een andere manier hinderen als die de Rotterdamse haven binnenvaart. Dat heeft de rechter in kort geding besloten. De rederij die voor de Russische energiegigant Gazprom de olie vervoert, was naar de rechter gestapt om het actieverbod af te dwingen. De bezwaren van Greenpeace tegen olieboringen op de Noordpool zijn al bekend en de milieu-organisatie heeft er al veel publiciteit mee gehaald.

Helft van alle wilde dieren verdwenen sinds 1970

Volgens een eerder deze week verschenen rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF) is de wereldpopulatie gewervelde dieren (zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen) sinds 1970 met circa 53 procent gekelderd. Volgens het rapport is de staat van de mondiale biodiversiteit slechter dan ooit, terwijl de menselijke wereldbevolking in de laatste veertig jaar bijna is verdubbeld. De studie gebruikte een zogenaamde Living Planet Index om de staat van duizenden populaties gewervelde dieren nauwgezet in kaart te brengen. Vooral in de tropen (de soortenrijkste, maar meestal ook armste regio’s op aarde) sloeg de natuurlijke kaalslag keihard toe. Zeeschildpadden, haaien, zoetwatersoorten en grote trekvogels leden op mondiale schaal de zwaarste verliezen. De verslechtering of het verlies van leefgebieden, illegale jacht, visserij en de steeds groter wordende menselijke voetafdruk (grotendeels te wijten aan de opkomst van nieuwe economische supermachten die voorheen golden als straatarme ontwikkelingslanden) zijn de belangrijkste oorzaken voor het dramatische verlies aan biodiversiteit, een probleem dat zich volgens de studie vooral in Latijns-Amerika in een angstaanjagend snel tempo voltrekt. Ook voor de mens is de ecologische verarming een serieus probleem, want veel van de belangrijke, gratis ‘diensten’ die de natuur levert kunnen nauwelijks nog geleverd worden omdat complete ecosystemen op omkiepen staan.

Heerlen, Emmen en Lelystad groenste steden

Heerlen, Emmen en Lelystad zijn volgens een onderzoek van Alterra de Nederlandse steden met het meeste groen. Leiden en Haarlem staan onderaan groene lijst van de 31 grootste gemeenten van Nederland. Het onderzoeksbureau stelde de ranglijst samen op grond van de hoeveelheid vierkante meters groen, gedeeld door het aantal woningen in de bebouwde kom. Die cijfers zijn vergeleken met gegevens uit 2002, 2003 en 2009. Opvallend is volgens de onderzoekers dat de totale hoeveelheid groen in de grotere Nederlandse steden nauwelijks is toegenomen sinds 2009.