Categorie: "Mens en milieu"

Imidacloprid niet verboden

BijinbloemEr komt voorlopig nog geen verbod op het gewasbeschermingsmiddel imidacloprid. Dat heeft verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) maandag aan de Tweede Kamer laten weten. Eerder dit jaar meldden Nederlandse onderzoekers in het vakblad Nature dat het gif behalve voor insecten zoals bijen ook voor veel vogels fataal kan zijn. Volgens het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Europese voedselveiligheidsautoriteit wijst de publicatie in Nature wel op een samenhang, maar is nog niet bewezen dat de vogels in directe zin sterven aan het gif.

Internationale overconsumptie hoofdoorzaak ontbossing

DSC_1029bewerktMeer dan een derde van de recent verdwenen tropische wouden heeft plaats moeten maken voor de productie van vlees, soja, palmolie en hout. Dat staat in een vandaag verschenen raport van het Center for Global Development (CGD). De onderzoekers uit onder meer Zweden en Oostenrijk keken naar de invloed van de internationale handel in land-en bosbouwproducten en onderzochten in hoeverre die te maken heeft met de ontbossing in zeven tropische landen, te weten Argentinië, Bolivia, Brazilië, Paraguay, Indonesië, Maleisië en Papua-Nieuw-Guinea. Een van de onderzoekers, de Zweed Martin Persson, zegt dat in tegenstelling tot vroeger een steeds belangrijker deel van de ontbossing in het huidige tijdsgewricht voor rekening komt van grootschalige productie voor de internationale markt.

Ook veel schadelijke plasticdeeltjes in zoet water

RolvennenmeinwegNiet alleen zeedieren, maar ook zoetwaterorganismen hebben veel last van plastic nanodeeltjes in hun leefomgeving. De minuscule stukjes plastic remmen in binnenwateren de groei van algen, veroorzaken misvormingen van watervlooien en verstoren de communicatie tussen kleine organismen en vissen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University en onderzoeksinstituut Imares. Voor het onderzoek werden watervlooien en algen blootgesteld aan verschillende concentraties van de superkleine plastic deeltjes in zoet water.

Massale stranding walrussen in Alaska door gebrek aan zee-ijs

Foto: United States National Oceanic and Atmospheric Administration

walrus980In Alaska voltrok zich onlangs een even spectaculair als verontrustend natuurtafereel: zo’n 35.000 walrussen zochten in het noordoosten van de gigantische staat gezamenlijk het land op. De Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration legde het schouwspel op beeld vast. In de buurt van de massale samenscholing werden ook nog 36 dode walrussen gevonden. Hoewel zo’n megaschare walrussen natuurlijk een adembenemend en machtig gezicht vormt, is de reden voor het gedrag van de besnorde zeezoogdieren van een meer sinistere aard.

Greenpeace mag geen actie voeren tegen tanker Gazprom

greenpeace_logoGreenpeace mag een tanker met Noordpool-olie van Gazprom niet blokkeren of op een andere manier hinderen als die de Rotterdamse haven binnenvaart. Dat heeft de rechter in kort geding besloten. De rederij die voor de Russische energiegigant Gazprom de olie vervoert, was naar de rechter gestapt om het actieverbod af te dwingen. De bezwaren van Greenpeace tegen olieboringen op de Noordpool zijn al bekend en de milieu-organisatie heeft er al veel publiciteit mee gehaald.

Helft van alle wilde dieren verdwenen sinds 1970

Volgens een eerder deze week verschenen rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF) is de wereldpopulatie gewervelde dieren (zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen) sinds 1970 met circa 53 procent gekelderd. Volgens het rapport is de staat van de mondiale biodiversiteit slechter dan ooit, terwijl de menselijke wereldbevolking in de laatste veertig jaar bijna is verdubbeld. De studie gebruikte een zogenaamde Living Planet Index om de staat van duizenden populaties gewervelde dieren nauwgezet in kaart te brengen. Vooral in de tropen (de soortenrijkste, maar meestal ook armste regio’s op aarde) sloeg de natuurlijke kaalslag keihard toe. Zeeschildpadden, haaien, zoetwatersoorten en grote trekvogels leden op mondiale schaal de zwaarste verliezen. De verslechtering of het verlies van leefgebieden, illegale jacht, visserij en de steeds groter wordende menselijke voetafdruk (grotendeels te wijten aan de opkomst van nieuwe economische supermachten die voorheen golden als straatarme ontwikkelingslanden) zijn de belangrijkste oorzaken voor het dramatische verlies aan biodiversiteit, een probleem dat zich volgens de studie vooral in Latijns-Amerika in een angstaanjagend snel tempo voltrekt. Ook voor de mens is de ecologische verarming een serieus probleem, want veel van de belangrijke, gratis ‘diensten’ die de natuur levert kunnen nauwelijks nog geleverd worden omdat complete ecosystemen op omkiepen staan.

Heerlen, Emmen en Lelystad groenste steden

Heerlen, Emmen en Lelystad zijn volgens een onderzoek van Alterra de Nederlandse steden met het meeste groen. Leiden en Haarlem staan onderaan groene lijst van de 31 grootste gemeenten van Nederland. Het onderzoeksbureau stelde de ranglijst samen op grond van de hoeveelheid vierkante meters groen, gedeeld door het aantal woningen in de bebouwde kom. Die cijfers zijn vergeleken met gegevens uit 2002, 2003 en 2009. Opvallend is volgens de onderzoekers dat de totale hoeveelheid groen in de grotere Nederlandse steden nauwelijks is toegenomen sinds 2009.

Massale vissterfte in Mexico

Honderdduizenden dode vissen zijn de afgelopen week aangespoeld op de oevers van het Cajititlanmeer in Mexico.Er is inmiddels al zo’n vijftig ton vis uit het water geschept. Lokale autoriteiten zeggen dat de vissterfte een natuurlijke oorzaak heeft, maar de provinciale overheid bestrijdt die lezing. De minister van Milieu van de provincie Jalisco zegt dat de sterfte wordt veroorzaakt door de erbarmelijk slechte waterkwaliteit. “Daar zijn sterke aanwijzingen voor”, zegt minister Magdalena Ruiz. Volgens haar worden er onder meer bergen modder van een plaatselijke waterzuiveringsinstallatie in het meer geloosd. Een grondig onderzoek kan de minister niet uitvoeren, want de autoriteiten krijgen volgens haar geen toegang tot de installatie.

Zeldzaamste eend ter wereld moet verhuizen

Foto: Frank Vassen, Wikimedia Commonsmadagaskarwitoogeend

Met nog slechts 25 levende exemplaren is de madagaskarwitoogeend (Aythya innotata) de zeldzaamste vogel ter wereld. De enige wilde populatie broedt momenteel in een meer in het noordoosten van Madagaskar. Het probleem is echter dat het leefgebied van de eenden zo voedselarm en vervuild is dat de vogels er waarschijnlijk geen toekomst hebben. Volgens onderzoekers van de Wildfowl & Wetlands Trust (WTT) kan de soort alleen overleven als de eenden opnieuw worden uitgezet in een ander, nabijgelegen meer. De madagaskarwitoogeend werd lange tijd beschouwd als een uitgestorven vogelsoort, totdat in 2006 een kleine populatie van de dieren werd ontdekt in een meer in een drasland nabij de stad Bemanevika. Wetenschappers hebben de vogels en hun leefomgeving sindsdien uitvoerig bestudeerd.

Palmolieplantages mogelijke bedreiging voor Afrikaanse mensapen

Het is algemeen bekend dat palmolieplantages belangrijke nagels aan de doodskist van Aziatische primaten zoals de orang-oetan zijn. Maar ook in Afrika rukken de monoculturele gedrochten inmiddels op, met alle gevolgen van dien voor mensapen zoals gorilla’s en chimpansees en een heel arsenaal aan kleinere, overwegend bos- en boombewonende primatensoorten. In een in het tijdschrift Current Biology gepubliceerd artikel ziet bioloog Serge Wich een overlap van maar liefst 42 procent tussen leefgebieden van chimpansees en/of gorilla’s en gronden die geschikt zijn voor de verrijzenis van een palmolieplantage. Nog zorgwekkender is dat zo’n zestig procent van de gebieden die in de toekomst omgevormd zouden moeten worden tot plantages ook bewoond wordt door (mens)apen.