Categorie: "Mens en milieu"

Vijf biljoen delen plastic in zee

Hoewel het voor de mens een gemakkelijk en veelzijdig inzetbaar product is, vormt de opkomst van plastic een ramp voor de natuur en het milieu. Een nieuw onderzoek heeft aangetoond dat de hoeveelheid plasticafval die momenteel in zee rondzwerft werkelijk de spuitgaten uitloopt. De cijfers wijzen uit dat er momenteel zo’n vijf biljoen plasticdelen, met een geschat totaalgewicht van 269.000 ton, in de wereldzeeen ronddrijven. Onderzoeker Marcus Eriksen en zijn team bekeken data uit 24 verschillende onderzoeken en ruim 1500 monsters om te bepalen hoeveel deeltjes er ronddrijven en waar de grotere en kleinere stukjes plastic zich bevinden. Het blijkt dat langs de kusten de meeste grote stukken plastic, zoals flesjes en restanten van visnetten, drijven. In vijf grote kolken in de oceaan, stromingen van honderden of duizenden kilometers doorsnee, drijven de meeste kleine deeltjes en daarmee ook de grootste hoeveelheden plastic. De kleinste plasticdeeltjes werden echter gevonden in de wateren van de Noordpool. De plasticdeeltjes zijn vooral gevaarlijk voor bepaalde vissen en zeeschildpadden, dieren die plastic vaak aanzien voor natuurlijke voedselbronnen zoals kwallen.

Vogelbescherming schrikt van SOVON-vogelbalans

KleinezwaanDe Vogelbescherming is naar eigen zeggen geschrokken van de nieuwste SOVON-vogelbalans die vandaag is gepresenteerd. ”We wisten dat het niet goed ging met de Nederlandse vogelstand maar het is nog veel erger dan verwacht”", zegt een woordvoerder van de Vogelbescherming. Met name de weidevogels doen het slecht volgens de cijfers van SOVON. Soorten als de patrijs en veldleeuwerik zijn op de meeste plekken al uit het boerenland verdwenen, terwijl ook de perspectieven voor soorten als de grutto, watersnip en scholekster allesbehalve rooskleurig zijn. Hoofdschuldig aan deze ontwikkeling is de intensieve landbouw, want door laaghouden van waterstanden, het gevoerde maaibeleid en de hoeveelheden kunstmest die worden gebruikt zijn veel agrarisch benutte terreinen in Nederland inmiddels ecologische woestenijen. Niet alleen de weidevogels doen het trouwens slecht.

Canadese ijsberen in problemen door slinkend zee-ijs

Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration

264px-Ursus_maritinusIJsbeerpopulaties in het noorden van Canada dreigen tegen het eind van deze eeuw in te storten, vooral omdat het zee-ijs op de Noordpool sneller zal smelten dan verwacht ten gevolge van klimaatverandering. Zonder zee-ijs komen veel dieren om door verhongering en krijgen vrouwtjes geen of veel minder jongen. Ten noorden van Alaska is het aantal ijsberen al fors afgenomen. Tussen 2001 en 2010 daalde de populatie daar met zo’n veertig procent, van vijftienhonderd naar negenhonderd dieren. Volgens twee nieuwe wetenschappelijke onderzoeken naar de gevolgen die de snelle opwarming van het Arctisch gebied heeft voor de ijsbeer, is een gebrek aan zee-ijs de belangrijkste oorzaak voor de afname.

Rashonden voortaan niet meer doorgefokt

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHondenfokkers stoppen zelf met het extreem doorfokken van rashonden. Binnen nu en tien jaar mag nog slechts tien procent van de half miljoen rashonden in ons land erfelijk ziek zijn of lijden onder extreme soortkenmerken als een te platte snuit, hangende oogleden of te veel huidplooien. Een team van onafhankelijke dierenartsen gaat per 2016 op hondenshows exemplaren van veertig probleemrassen checken. Ook moet de helft van de keurmeesters bij dergelijke wedstrijden voortaan uit Nederland afkomstig zijn. De plannen worden vandaag bekendgemaakt door de koepel van rashondenfokkers, de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, dierenartsen en het ministerie van Economische Zaken.

Britse natuurorganisatie wil betere bescherming voor grote zeedieren

TuimelaarsgansbaaiDe Britse natuurorganisatie The Wildlife Trusts pleit vurig voor de betere bescherming van grote dieren in de Noordzee. Grote vissen en zeezoogdieren zoals haaien, dolfijnen, walvissen en bruinvissen hebben veel last van de drukke scheepvaart, waterverontreiniging en overbevissing. The Wildlife Trusts wil dat er zeventien beschermde gebieden (‘hotspots voor mariene megafauna’ zoals de organisatie het zelf omschrijft) worden aangewezen op plaatsen met veel voedselrijk water.

Vooraanstaande wetenschappers bezorgd over toestand Great Barrier Reef

Foto: Wikimedia CommonsGreatbarrierreef
Een groep vooraanstaande Australische wetenschappers heeft haar zorgen geuit over het actieplan van de Austalische overheid om het Great Barrier Reef te beschermen. Dat meldt de Zuid-Afrikaanse website Times Live. De wetenschappers verwijten de Australische overheid vooral dat het ontworpen plan te weinig gericht is op de toekomst. In het plan wordt volgens de wetenschappers van de Australian Academy of Science vooral gekeken naar het stabiliseren van de huidige, reeds flink verslechterde staat van het rif, terwijl het volgens hen juist tijd is om een actieplan op te stellen waarmee het natuurwonder weer in zijn oude glorie hersteld wordt.

Imidacloprid niet verboden

BijinbloemEr komt voorlopig nog geen verbod op het gewasbeschermingsmiddel imidacloprid. Dat heeft verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) maandag aan de Tweede Kamer laten weten. Eerder dit jaar meldden Nederlandse onderzoekers in het vakblad Nature dat het gif behalve voor insecten zoals bijen ook voor veel vogels fataal kan zijn. Volgens het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Europese voedselveiligheidsautoriteit wijst de publicatie in Nature wel op een samenhang, maar is nog niet bewezen dat de vogels in directe zin sterven aan het gif.

Internationale overconsumptie hoofdoorzaak ontbossing

DSC_1029bewerktMeer dan een derde van de recent verdwenen tropische wouden heeft plaats moeten maken voor de productie van vlees, soja, palmolie en hout. Dat staat in een vandaag verschenen raport van het Center for Global Development (CGD). De onderzoekers uit onder meer Zweden en Oostenrijk keken naar de invloed van de internationale handel in land-en bosbouwproducten en onderzochten in hoeverre die te maken heeft met de ontbossing in zeven tropische landen, te weten Argentinië, Bolivia, Brazilië, Paraguay, Indonesië, Maleisië en Papua-Nieuw-Guinea. Een van de onderzoekers, de Zweed Martin Persson, zegt dat in tegenstelling tot vroeger een steeds belangrijker deel van de ontbossing in het huidige tijdsgewricht voor rekening komt van grootschalige productie voor de internationale markt.

Ook veel schadelijke plasticdeeltjes in zoet water

RolvennenmeinwegNiet alleen zeedieren, maar ook zoetwaterorganismen hebben veel last van plastic nanodeeltjes in hun leefomgeving. De minuscule stukjes plastic remmen in binnenwateren de groei van algen, veroorzaken misvormingen van watervlooien en verstoren de communicatie tussen kleine organismen en vissen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University en onderzoeksinstituut Imares. Voor het onderzoek werden watervlooien en algen blootgesteld aan verschillende concentraties van de superkleine plastic deeltjes in zoet water.

Massale stranding walrussen in Alaska door gebrek aan zee-ijs

Foto: United States National Oceanic and Atmospheric Administration

walrus980In Alaska voltrok zich onlangs een even spectaculair als verontrustend natuurtafereel: zo’n 35.000 walrussen zochten in het noordoosten van de gigantische staat gezamenlijk het land op. De Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration legde het schouwspel op beeld vast. In de buurt van de massale samenscholing werden ook nog 36 dode walrussen gevonden. Hoewel zo’n megaschare walrussen natuurlijk een adembenemend en machtig gezicht vormt, is de reden voor het gedrag van de besnorde zeezoogdieren van een meer sinistere aard.