Categorie: "Mens en milieu"

Onbekommerd naar de afgrond

Eergisteren ging op Discovery Channel de documentaire Racing Extinction in première, het nieuwste werkstuk van The Cove-regisseur Louie Psihoyos. De film focust zich vooral op het thema uitsterven en de redenen voor de zesde massa-extinctie in de aardgeschiedenis die volgens veel ecologen inmiddels in gang is gezet. Dat het verdwijnen van soorten net zo’n normaal proces is als de evolutie van nieuwe levensvormen kan elke bioloog je vertellen, maar momenteel verdwijnen soorten duizend keer sneller dan dat ze volgens natuurlijke processen zouden moeten uitsterven.

Wat betreft het benoemen van de oorzaken voor het huidige, wereldwijd spelende verlies aan biodiversiteit heeft Racing Extinction weinig verrassingen in petto voor mensen die de problematiek een beetje volgen: de groei van de menselijke wereldbevolking, gekoppeld aan een verspillende levenswijze die de vernietiging van oerwouden en oceanen en de massale uitstoot van broeikasgassen in de hand werkt, is de grote boosdoener. De werkelijk schokkende boodschap die de film uitdraagt, is dat de vernietiging van de natuur op aarde een thema is dat in de kranten meestal weggemoffeld wordt in een klein berichtje op een obscure middenpagina.

KFC grootste liegebeest van 2015

Illustratie en bron: Wakker Dier

Kentucky Fried Chicken (KFC) is gekozen tot Liegebeest van 2015. Dat is de ‘prijs’ van Wakker Dier voor het in hun ogen meest misleidende product, uiting of reclame als het gaat om dierenwelzijn. KFC krijgt de prijs volgens Wakker Dier omdat de multinational op de website meldt dat de consument zich  ’geen zorgen hoeft te maken’, omdat KFC garant staat voor ‘goede kwaliteit kip’. In werkelijkheid gebruikt de fastfoodketen gewoon ordinaire plofkip.

Limburgse wateren zijn te vies

Het water in veel beken en plassen in Midden- en Noord-Limburg bevat te hoge hoeveelheden verontreinigende stoffen. Vooral water dat Limburg uitstroomt naar andere provincies is te vies. Het waterschap Peel en Maasvallei laat vrijdag weten 155.000 euro uit te trekken om te onderzoeken hoe dat kan, en waar de verontreiniging vandaan komt. De afgelopen twintig jaar is de kwaliteit van het oppervlaktewater weliswaar verbeterd, maar de laatste tijd lijkt daar de klad in te komen.

Nog steeds veel niet-duurzaam veevoer in Europa

Milieudefensie wil dat Nederlandse veevoerbedrijven stoppen met de import van soja- en palmproducten en kiezen voor regionaal veevoer. Uit onderzoek van Alterra en Livestock Research, onderzoeksinstituten van Wageningen University and Research Centre, blijkt dat, ondanks het voornemen van veevoerbedrijven om meer Europese grondstoffen te gebruiken, het percentage soja- en palmproducten van buiten Europa in ons veevoer nog niet wezenlijk is veranderd.

Weer recordaantal broeikasgassen in aardatmosfeer

De concentraties broeikasgassen in de aardatmosfeer hebben in 2014 opnieuw een recordhoogte bereikt. Dat meldt de meteorologische organisatie van de VN, de WMO (World Meteorological Organisation), maandag in haar jaarrapport. WMO-chef Michel Jarraud betreurt het dat ieder jaar de concentraties broeikasgassen nieuwe recordhoogten bereiken, terwijl ook jaarlijks wordt beklemtoond dat er nauwelijks tijd meer te verliezen is als we de ernstige gevolgen van een serieuze klimaatverandering in de nabije toekomst willen beteugelen.

Het grote probleem bij de aanpak van de klimaatcrisis is de mentale dispositie van de mens. Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat het in de natuur van de meeste mensen zit om een voorstelbare dreiging pas te herkennen en dientengevolge pas te handelen als de eerste serieuze, in de dagelijkse praktijk waarneembare problemen zich aandienen. Het denken in termen van ‘na ons komt de zondvloed’ zit helaas diep ingebakken in de menselijke psyche. In het geval van de klimaatcrisis zijn de gevolgen dan vermoedelijk al onontkoombaar en is schadebeperking voor toekomstige generaties het hoogst haalbare. Extra zuur is dat we in het rijke Westen de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de accumulatie van broeikasgassen in de atmosfeer, maar door onze technologische mogelijkheden en rijkdom de gevolgen van klimaatverandering (hoog water, extreem weer) nog redelijk het hoofd kunnen bieden. Dat geldt niet voor de meeste ontwikkelingslanden, waar extreme klimaatgrillen in de toekomst vermoedelijk steeds vaker zullen zorgen voor het verlies van mensenlevens en stromen ontheemde vluchtelingen.   

Obama verwerpt pijpleiding Keystone XL

Prachtig nieuws uit de Verenigde Staten: president Barack Obama heeft vandaag bekendgemaakt dat hij het voorstel voor de aanleg van de oliepijpleiding Keystone XL definitief verwerpt.  Hij deed dat in een rechtstreeks uitgezonden toespraak, in het bijzijn van vicepresident Joe Biden en John Kerry, die als minister van Buitenlandse Zaken is belast met het omvangrijke project. Het debat rondom Keystone XL is al ongeveer zeven jaar aan de gang. Keystone zou vanuit de teerzandvelden van Canada ruwe olie vervoeren naar raffinaderijen in het zuiden van de VS. Volgens milieuactivisten en veel onafhankelijke natuur- en milieudeskundigen zou de pijpleiding een groot gevaar betekenen voor natuur en milieu.

Oceanische voedselketens staan op instorten

Gezonde oceanen zijn van vitaal belang voor het leven op aarde, maar volgens een onderzoek van een groep Australische biologen ziet de toekomst van onze wereldzeeën er donker uit. De voedselketens in de wereldoceanen staan namelijk op instorten. Grote vissoorten zullen in de toekomst steeds meer energie nodig hebben om zich voort te bewegen in het steeds warmer wordende zeewater.

Hedwigepolder geen beschermd natuurgebied

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) mag de Hertogin Hedwigepolder in Zeeland niet aanwijzen als beschermd natuurgebied. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Vorig jaar februari wees Dijksma de polder, die onder water wordt gezet en daarmee wordt teruggegeven aan de natuur, voorlopig aan als speciale beschermingszone. Hiermee wilde de staatssecretaris voorkomen dat er maatregelen zouden worden genomen die de ontpoldering zouden belemmeren. De Belgische eigenaar en de pachters van het gebied gingen in beroep tegen de plannen. De Raad van State bepaalde in juli in een tussenuitspraak dat Dijksma inzichtelijk moest maken waarom ze de Hedwigepolder een beschermde status wilde geven. Daar heeft de staatssecretaris volgens de Raad van State niet aan voldaan. Haar besluit moet dan ook worden vernietigd. Desondanks kan de ontpoldering van het gebied gewoon doorgaan.
Bron: ANP

Nieuw-Zeeland wil gigantisch zeereservaat scheppen

Nieuw-Zeeland heeft plannen om een stuk oceaan dat twee keer zo groot is als het het eigen landoppervlak de status te geven van beschermd natuurgebied. De regio rond de Kermadeceilanden in de Stille Oceaan is volgens de regering van het land ‘een van de meest ongerepte en unieke gebieden ter wereld’. Visserij, mijnbouw en andere potentieel schadelijke activiteiten worden er door nieuwe wetgeving strikt verboden. Het beoogde gebied is met een oppervlakte van 620.000 vierkante kilometer bijna even groot als Frankrijk.

Utrecht krijgt nieuw bos

Op landgoed Haarzuilens in Utrecht worden de komende maand zeventigduizend bomen geplant. Het nieuwe Parkbos de Haar krijgt een grootte van honderdvijftig voetbalvelden. Natuurmonumenten wil met de aanleg van het bos rondom Kasteel de Haar in West-Utrecht de stad groener maken. De natuurorganisatie wil ook andere stadsranden aanpakken. In het parkbos zullen zo’n vijftig verschillende soorten bomen en struiken worden geplant.