Categorie: "Mens en milieu"

Massale vissterfte in Mexico

Honderdduizenden dode vissen zijn de afgelopen week aangespoeld op de oevers van het Cajititlanmeer in Mexico.Er is inmiddels al zo’n vijftig ton vis uit het water geschept. Lokale autoriteiten zeggen dat de vissterfte een natuurlijke oorzaak heeft, maar de provinciale overheid bestrijdt die lezing. De minister van Milieu van de provincie Jalisco zegt dat de sterfte wordt veroorzaakt door de erbarmelijk slechte waterkwaliteit. “Daar zijn sterke aanwijzingen voor”, zegt minister Magdalena Ruiz. Volgens haar worden er onder meer bergen modder van een plaatselijke waterzuiveringsinstallatie in het meer geloosd. Een grondig onderzoek kan de minister niet uitvoeren, want de autoriteiten krijgen volgens haar geen toegang tot de installatie.

Zeldzaamste eend ter wereld moet verhuizen

Foto: Frank Vassen, Wikimedia Commonsmadagaskarwitoogeend

Met nog slechts 25 levende exemplaren is de madagaskarwitoogeend (Aythya innotata) de zeldzaamste vogel ter wereld. De enige wilde populatie broedt momenteel in een meer in het noordoosten van Madagaskar. Het probleem is echter dat het leefgebied van de eenden zo voedselarm en vervuild is dat de vogels er waarschijnlijk geen toekomst hebben. Volgens onderzoekers van de Wildfowl & Wetlands Trust (WTT) kan de soort alleen overleven als de eenden opnieuw worden uitgezet in een ander, nabijgelegen meer. De madagaskarwitoogeend werd lange tijd beschouwd als een uitgestorven vogelsoort, totdat in 2006 een kleine populatie van de dieren werd ontdekt in een meer in een drasland nabij de stad Bemanevika. Wetenschappers hebben de vogels en hun leefomgeving sindsdien uitvoerig bestudeerd.

Palmolieplantages mogelijke bedreiging voor Afrikaanse mensapen

Het is algemeen bekend dat palmolieplantages belangrijke nagels aan de doodskist van Aziatische primaten zoals de orang-oetan zijn. Maar ook in Afrika rukken de monoculturele gedrochten inmiddels op, met alle gevolgen van dien voor mensapen zoals gorilla’s en chimpansees en een heel arsenaal aan kleinere, overwegend bos- en boombewonende primatensoorten. In een in het tijdschrift Current Biology gepubliceerd artikel ziet bioloog Serge Wich een overlap van maar liefst 42 procent tussen leefgebieden van chimpansees en/of gorilla’s en gronden die geschikt zijn voor de verrijzenis van een palmolieplantage. Nog zorgwekkender is dat zo’n zestig procent van de gebieden die in de toekomst omgevormd zouden moeten worden tot plantages ook bewoond wordt door (mens)apen.

Wetenschappers denken dat Australië uitdroogt door de mens

De toenemende droogte in Australië wordt primair veroorzaakt door de mens. Dat beweren wetenschappers althans in een nieuwe studie. Met name in de winter- en herfstmaanden zal er naar verwachting in het zuidwesten van Australië aan het einde van deze eeuw veertig procent minder regen vallen dan in de twintigste eeuw. Die ontwikkeling zou van het toch al droge land een dorre woestenij maken. De toenemende droogte is volgens de onderzoekers voornamelijk te wijten aan de uitstoot van door mensen geproduceerde broeikasgassen.

Imidacloprid ook bedreiging voor insectenetende vogels

SpreeuwEen populair bestrijdingsmiddel, dat in de landbouw wordt gebruikt tegen insecten, blijkt ook voor veel vogelsoorten fataal te zijn. Dat schrijven Nederlandse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Vogelbescherming Nederland is geschrokken en wil dat het middel Imidacloprid per direct wordt verboden. Biologen van de Radboud Universiteit en SOVON Vogelonderzoek legden een relatie bloot tussen de vogelstand en de hoeveelheid Imidacloprid in het oppervlaktewater. Waar veel van het gif in het water zit, blijken ook aanzienlijk minder vogels te leven. De onderzoekers bekeken de stand van insectenetende vogels als de spreeuw, de veldleeuwerik, de boerenzwaluw, de ringmus en elf andere vogelsoorten. Alle soorten lijden onder de aanwezigheid van imidacloprid in de natuur, een middel dat sinds 1995 in Nederland is toegestaan. Op plekken waar meer dan 20 nanogram per liter van het gif in het oppervlaktewater zit, nam het aantal vogels volgens de onderzoekers met gemiddeld 3,5 procent per jaar af.

Gezondheidstoestand van caribisch koraal zorgwekkend

De koraalriffen in het Caribisch gebied worden ernstig bedreigd en kunnen over twintig jaar zelfs helemaal verdwenen zijn als er niet snel wordt ingegrepen. Dat is de trieste conclusie die drie internationale natuurbeschermingsorganisaties trekken na een groot onderzoek dat in totaal drie jaar heeft geduurd. Volgens het onderzoek, dat veel van de riffen in het Caribisch gebied tussen 1970 en 2012 onder de loep heeft genomen, is het koraal vergeleken met ruim veertig jaar geleden in omvang gehalveerd. De zeedieren verdwijnen vooral doordat er veel minder papegaaivissen en zee-egels zijn, dieren die cruciaal zijn voor het handhaven van de ecologische balans. Door het ontbreken van de ‘grazers’ krijgen verstikkende algen steeds meer ruimte. Verder dragen ook de opwarming van het zeewater, vervuiling en toerisme bij aan de teloorgang van de Caribische riffen.

Keizerspinguïns in grote problemen door klimaatverandering

Foto: United States Science Foundation

Emperor_penguinsDoor de opwarming van de aarde dreigt de mondiale populatie keizerspinguïns op de lange termijn in grote problemen te komen. In totaal zouden 45 populaties op Antarctica getroffen worden door klimaatverandering, zo meldt de Britse staatsomroep BBC. “Het aantal pinguïns  loopt momenteel al terug. Tenzij we snel iets ondernemen om deze achteruitgang te stoppen, zal de populatie onverminderd blijven krimpen en uiteindelijk misschien zelfs compleet verdwijnen”, zegt Hal Caswell, een wetenschapper van het Woods Hole Oceanographic Institute.

Indonesië grootste ontbosser

WoudreusIndonesië is Brazilië voor het eerst voorbijgestreefd als grootste ontbosser ter wereld. De kap van de oeroude regenwouden in het eilandenrijk, die ten koste gaat van leefgebieden van bedreigde en iconische diersoorten zoals de orang-oetan en de Sumatraanse tijger, verloopt bovendien steeds sneller. Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. In totaal verdween tussen 2000 en 2012 ruim 60.000 vierkante kilometer Indonesische jungle.

Milieuorganisaties klagen Rabobank aan

Milieuorganisaties hebben een klacht ingediend tegen de Rabobank, vooral omdat de bank geregeld zaken doet met een bedrijf dat illegale plantages beheert en zich op grote schaal schuldig zou maken aan ontbossing. Dat heeft Milieudefensie, één van de aanklagers, vandaag bekendgemaakt. Het gaat om het Indonesische palmoliebedrijf Bumitama Agri Ltd. Rabobank heeft naar schatting zo’n 47 miljoen euro bij het bedrijf uitstaan. De klacht van de milieuorganisaties is voorgelegd aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Dode pelikanen aangespoeld in Peru

PelikaanOp verschillende stranden langs de westkust van Peru zijn de afgelopen dagen honderden dode pelikanen aangespoeld. De Peruaanse krant El Comercio heeft het over zeker zevenhonderd dode pelikanen. Andere bronnen reppen daarnaast over de vondst van aangespoelde dolfijnen en zeeleeuwen. Volgens bioloog Wilmer Carbajal wordt de dood van de dieren veroorzaakt door het gebrek aan ansjovis. De kleine vissoort, die dient als stapelvoedsel voor diverse grotere zee-organismen, wordt ernstig bedreigd door overbevissing en de opwarming van het zeewater door het natuurverschijnsel El Niño.