Categorie: "Mens en dier"

EU-verbod op zeehondenbont

Er komt een verbod op de commerciële handel in zeehondenbont binnen de Europese Unie. Volgens europarlementariër Toine Manders (VVD) hebben alle betrokken partijen hier gisteren overeenstemming over bereikt. Er komen wel enkele uitzonderingen op de algemene regel. Zo mogen de Inuit hun traditionele zeehondenjacht ook in de toekomst voortzetten om in hun levensonderhoud te voorzien. Ook kunnen ze, weliswaar onder strikte voorwaarden, bont en bontproducten in de EU blijven verkopen.

‘Zombiespinnen’ beleven opzienbarende wederopstanding

Frans onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde spinnen zeer taaie overlevers zijn. Een experiment moest uitkomst brengen over het vermogen van spinnen om te ontsnappen aan verdrinking, een vraag die ons vooral meer moest leren over de overlevingsstrategieën van spinnen die wonen in moerassige gebieden. Het uiteindelijke resultaat verbaasde ook de wetenschappers.

Douane Schiphol neemt 82 panterschildpadden in beslag

Foto: Lionel Rich
De Douane heeft vorige week op Schiphol 82 panterschildpadden in beslag genomen. De schildpadden zijn aangetroffen in postzakken in een vrachtloods. Ze zaten in drie kartonnen dozen. De schildpadden waren afkomstig uit Tanzania en bestemd voor Hong Kong. Panterschildpadden zijn internationaal beschermde dieren waarvoor in- en uitvoervergunningen nodig zijn. Er was hier duidelijk sprake van dierenkwelling, omdat de dieren afzonderlijk waren verpakt in een dichtgesnoerd linnen zakje.

Smokkel met een opvallend luchtje

De Maleisische douane trof onlangs wel een heel welriekende lading aan in een passerende vrachtwagen. De laadbak van het voertuig was gevuld met 2300 kilo knoflook. Omdat de douaniers vermoedden dat er een luchtje aan de zaak zat, besloten ze de wagen aan een nadere inspectie te onderwerpen. Behalve knoflook bleek de vrachtwagen ook een andere, minder onschuldige lading te vervoeren.

Luchtbrug voor kikkers

Ongeveer vijftig exemplaren van een uiterst zeldzame kikkersoort zijn per vliegtuig weggehaald van een van de laatste twee Caribische eilanden waar ze nog voorkomen. Eerder dit jaar brak een fatale schimmelziekte uit onder de ‘bergkippen’, zoals de kikkers om hun smakelijke vlees door de lokale bevolking worden genoemd. De soort Leptodactylus falax werd in een eerder stadium al fors uitgedund door overbejaging, waardoor de dieren alleen nog voorkomen op Montserrat en het naburige Dominica.

EU gaat zich inzetten voor betere bescherming van haaien

De Europese Unie gaat meer doen om de circa tachtig haaiensoorten in Europese wateren te beschermen. Dat zijn de diverse lidstaten gisteren overeengekomen. De 27 Europese ministers van visserij willen onder meer verbieden dat haaien exclusief voor hun vinnen worden gevangen en gedood. De vinnen, die in Aziatische landen als Japan en vooral China als een delicatesse gelden, worden afgesneden terwijl de vissen nog in leven zijn. Het vinloze karkas wordt vervolgens teruggegooid in zee.

Hoogbejaarde vrouw overleeft gevaarlijke spinnenbeet

De 94-jarige Australische Mavis Tanner is waarschijnlijk de oudste vrouw die ooit de beet van een zeer giftige trechterwebspin (Atrax robustus) overleefd heeft. De overgrootmoeder werd zelfs twee keer gebeten door de achtbenige sluipmoordenaar. Gelukkig kon de spin in het Australian Reptile Park tijdig geïdentificeerd worden. De medewerkers van dit park melken al jaren giftige slangen en spinnen, waardoor de plaatselijke voorraadkast rijkelijk gevuld is met verschillende soorten tegengif. De trechterwebspin is geen dier dat je graag per abuis tegen het lijf loopt.

Koe ontrafeld

Wetenschappers hebben het voor elkaar gekregen om de genetische code van de koe te ontrafelen en op te stellen. Dit kan in de nabije toekomst leiden tot een betere, doelmatigere productie van melk en vlees, aldus het toonaangevende wetenschapsblad Science.