Categorie: "Landbouw en veehouderij"

Dode en verwaarloosde dieren gevonden bij Amsterdamse hobbyboer

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Amsterdamse politie hebben vorige week dinsdag bij een hobbyboer in Amsterdam tientallen verwaarloosde ganzen, schapen en kippen aangetroffen. Sommige dieren waren bij het ontdekken van de hobbyboerderij al overleden. De schapen waren bijvoorbeeld sterk vermagerd en niet geschoren, terwijl de kippen ondervoed waren en in sommige gevallen kalktenen hadden. Als die kwaal niet tijdig wordt behandeld, sterven de poten van de kippen uiteindelijk af. Een van de ganzen liep bovendien rond met een gebroken poot die al volledig vergroeid was. De hobbyboer is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij gedroeg zich agressief en bedreigde de dienstdoende inspecteur zelfs met een hamer.

Bron: AT5   

Meer geiten en minder runderen in Nederland

KlassiekekoeHet afgelopen jaar liepen er ruim vier miljoen runderen rond in Nederland. Dat is ongeveer vier procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarlijkse landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondanks de daling in het laatste jaar ligt het aantal runderen nog wel hoger dan vijf jaar eerder (zes procent). Dat komt vooral door het loslaten van de melkquota, waardoor er tussen 2014 en 2016 veel melkkoeien bij kwamen. Bij de kippen en varkens waren slechts kleine verschuivingen. Er werden momenteel 105 miljoen kippen en twaalf miljoen varkens gehouden in Nederland.

Ruim een miljoen handtekeningen tegen ellenlange veetransporten

Koe-150x150Dierenrechtenorganisaties hebben in ruim een jaar tijd meer dan 1 miljoen handtekeningen van Europeanen verzameld tegen langdurig gezeul met vee. Het transport van levende dieren zou niet langer dan acht uur moeten duren. De ondertekenaars, onder wie 47.225 Nederlanders, eisen naast een maximale transportduur van acht uur, strengere controles en een betere bescherming voor vee, ook buiten de EU.

Misstanden gefilmd bij pluimveebedrijf in Tielt

De Belgische plaats Tielt krijgt steeds meer weg van een marteloord voor consumptiedieren, een Tartarus op aarde waar andersoortige wezens massaal worden blootgesteld aan botte mishandelingen ter bevrediging van ons eigen zinnelijk genot. Na de schokkende beelden uit een varkensslachthuis die eerder dit jaar opdoken, heeft een medewerker van Animal Rights nu undercoverbeelden gepresenteerd die afkomstig zijn uit een pluimveehouderij in Tielt. Op de video is te zien hoe medewerkers en masse ’ongeschikte’ kuikens doden door ze te verdrinken of de nek door te breken.

Boeren pleiten voor afschieten van dassen

'Honey'_the_badgerFoto: Wikimedia Commons/CC BY 2.0

De grootste subsidievreters van Nederland, onze nationale boerenstand, hebben middels hun lobbyorganisatie de LTO hun pijlen gericht op een nieuwe vijand. De voorzitter van LTO Noord, Jakob Bartelds, vertelde in het radioprogramma Dit is de dag dat een groot deel van de boeren pleit voor het afschieten van dassen. De dassenpopulatie zou inmiddels zo groot zijn dat ‘verantwoord faunabeheer’ noodzakelijk is om schade te voorkomen. Bartelds wees onder meer op schade die dassen aan gewassen (met name mais) toebrengen en op trekkers die deels wegzakken in door dassen gegraven gaten en holen. Jaap Dirkmaat van Stichting Das&Boom noemt die voorstelling van zaken overdreven en spreekt van een hetze tegen de das. “Er zijn in Nederland een paar miljoen koeien en varkens en maar zo’n zesduizend dassen. We wonen op een levende planeet die we moeten delen met de natuur, niet in een steriel laboratorium waarin je onbeperkt vee kunt houden.” De cijfers lijken Dirkmaat grotendeels gelijk te geven. De schade die dassen veroorzaken blijkt, zeker in vergelijking met de schade die wordt veroorzaakt door andere dieren zoals ganzen, wilde zwijnen of mezen, behoorlijk mee te vallen.

Kabinet spaart zeldzame koeienrassen

220px-BlaarkopFoto: Tjibbe, Wikimedia Commons/publiek domein

Boeren die zeldzame koeienrassen houden, hoeven geen dieren af te staan om het mestoverschot terug te dringen. Staatssecretaris Martijn van Dam maakt voor hen een uitzondering, zo liet hij donderdag aan de Tweede Kamer weten. Van Dams mestmaatregelen dreigden zeldzame runderen als de blaarkop (zie foto), de lakenvelder, de heidekoe en het Fries roodbont de kop te kosten. Om inteelt bij deze kleine rassen te voorkomen, is voortdurende aanwas nodig. Maar Van Dam stelde alle melkveehouders die hun veestapel uitbreiden een straf in het vooruitzicht. Voor de zeldzame runderen kon de staatssecretaris echter gemakkelijk een uitzondering maken, zo stelt hij.

‘Transparante’ slachtvideo VION toont volgens Wakker Dier slechts de halve waarheid

85589_w800_r800-450_fa6fe92Deze week heeft de Tweede Kamer een door de Partij van de Dieren ingediende motie die vroeg om cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen met een ruime meerderheid aangenomen. Nu komt VION, de grootste slachterij van Nederland, met een film waarin het bedrijf transparant is over hoe de slacht van de varkens in zijn werk gaat. Wakker Dier vindt deze boodschap echter onvolledig want het voor de varkens belangrijkste onderdeel wordt volgens de partij overgeslagen en blijft zo dus een goed bewaard geheim. De varkens worden namelijk in bedwelmingskamers met koolzuurgas (CO2) verdoofd. Door het gevoel dat ze stikken en de pijn van het gas in de longen raken de varkens in de afgesloten ruimte vaak in blinde paniek voordat ze na twintig lange seconden bewusteloos neervallen.

Schaap met vijf poten geboren in Zeeland

Foto: Omroep Zeeland

xxlIn Zeeland is een schaap met vijf poten geboren. Tussen de twee voorpoten bungelt een extra exemplaar. Het dier heeft volgens de eigenaar en hobbyboer Bertus Aartsen geen last van de afwijking. Het lammetje is nu al bijzonder voor de boer. Normaal gesproken geeft hij zijn dieren geen naam, omdat hij ze toch niet uit elkaar kan houden. Maar omdat het donkere lam is geboren op de sterfdag van de actrice Adèle Bloemendaal, bekend van ‘t Schaep met de vijf poten, is het jonge dier naar de comédienne vernoemd.

Aantal boerenlandvogels schrikbarend teruggelopen

Foto: Marek Szczepanek, Wikimedia Commmons/GFDL

Perdix_perdix_2_(Marek_Szczepanek)Volgens onderzoek van het CBS en Sovon is het aantal boerenlandvogels sinds 1960 met zestig tot zeventig procent teruggelopen. Meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels zijn in ruim vijftig jaar verdwenen. Er is een sterke terugloop van patrijzen (zie foto), veldleeuwerik, zomertortels en grutto’s. Het aantal ganzen die niet gelden als boerenlandvogels, maar als watervogels) is in dezelfde tijd juist meer dan vertienvoudigd. Hoewel de afname (van circa vier miljoen naar ruim anderhalf miljoen broedparen) dankzij diverse vormen van agrarisch natuurbeheer de laatste jaren wat is afgevlakt, is van herstel nog geen sprake. De laatste twintig jaar is meer dan 1200 vierkante kilometer landbouwgrond onttrokken voor onder andere de bouw van woningen en bedrijventerreinen of de aanleg van wegen. Daarvoor, in de jaren vijftig, begon de ruilverkaveling en met het opschalen van de percelen veranderde het landschap ingrijpend.

Voortbestaan van zeldzame runderrassen in gevaar

Foto: Tjibbe, Wikimedia Commons/publiek domein

220px-BlaarkopDe Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) vreest voor het voortbestaan van enkele zeldzame runderrassen in Nederland. Het gevaar schuilt volgens SZH vooral in de meststoffenwet van de overheid, die sinds eind vorig jaar van kracht is. Daarin worden hoge heffingen gevraagd van vijfduizend euro per dier voor de fosfaatuitstoot door runderen. Hoewel de wet gericht is op de intensieve veehouderij, zijn de regels volgens SZH funest voor de kleinschalige houders van runderen en komt het voortbestaan van sommige rassen, zoals de heidekoe, Fries roodbont en blaarkop (zie foto) in gevaar.