Categorie: "Landbouw en veehouderij"

“Geitenhouderij is intensieve veeteelt”

De Partij voor de Dieren wil de geitenhouderij weer onder intensieve veehouderij plaatsen. De partij dient een amendement in waardoor alle politieke partijen zich moeten uitspreken over bedrijfsmatige geitenhouderij en over de wenselijkheid van een dergelijke bedrijfsvorm op het Noord-Hollandse platteland. De partij reageert daarmee op de uitbraak van Q-koorts in Zuidermeer én op de conceptuele structuurvisie waarin de provincie Noord-Holland het ruimtelijk beleid voor de komende jaren regelt.

Zwanen illegaal bejaagd in Brabant

Gestuntel
De commissie Meldpunt Jachtmisstanden van de Partij voor de Dieren in Brabant heeft vandaag aangifte gedaan van het illegaal doden van beschermde zwarte zwanen door jagers in Steenbergen. De provincie Noord-Brabant heeft een ontheffing verleend om (witte) knobbelzwanen te mogen doden om zo schade aan landbouwgewassen te voorkomen. “Schijnbaar zien plezierjagers niet het verschil tussen zwart of wit”, schampert Dré Scheeres van het Meldpunt Jachtmisstanden sarcastisch. De milieupolitie is inmiddels een onderzoek gestart. Op een landbouwperceel in Steenbergen zijn vier (witte) knobbelzwanen en twee zwarte zwanen doodgeschoten. Die laatste (oorspronkelijk exotische) broedvogels zijn in Nederland zeer schaars en genieten daarom een beschermde status. Daarnaast zijn de dode zwanen niet verwijderd van het land, hetgeen vanwege risico’s op ziekten eveneens illegaal is.

Ruimingen eisen al 41.000 dierenlevens

Foto: ANP

De ruiming van drachtige dieren op Q-koortsbedrijven vordert gestaag. Het ministerie van LNV meldde woensdag dat 41.000 dieren op de 73 besmette bedrijven zijn gedood. Het zijn vooral geiten, want de Q-koorts is pas op twee bedrijven met melkschapen vastgesteld. Donderdag gaan de staatsbeulen van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in ieder geval door met hun lugubere taak in Vlist en Haren. De bedrijven in deze plaatsen staan sinds dinsdag op de zwarte lijst met Q-koortsbedrijven. Op 27 van de 68 veehouderijen die aanvankelijk werden getroffen, is de VWA-gestapo al twee keer langs geweest. De VWA controleert de eerste besmette bedrijven na een maand nogmaals om zeker te weten dat er geen drachtige dieren achterblijven.

Friesland wil duizenden grauwe ganzen afschieten


Bovengrens
De provincie Friesland heeft besloten tienduizend grauwe ganzen af te schieten of op andere manieren te laten verdwijnen. De ganzen vreten ‘s zomers gewassen op en poepen akkers en weilanden onder. “Als we nu niet ingrijpen wordt de overlast en de schade te groot en moeten we in de toekomst nog rigoureuzere stappen nemen”, zei gedeputeerde Hans Konst dinsdag. Op dit moment bezoeken in de zomer bijna 17.000 ganzen Friesland. Dat aantal moet worden teruggebracht naar zevenduizend, het niveau van 2006. Bij dat aantal is de geschatte schade van 75.000 euro volgens de provincie nog net acceptabel. Om van de vliegende veelvraten af te komen, wil de provincie de ganzen lokken in plaats van verjagen. Dan kunnen ze makkelijker worden gedood. Rondom broedgebieden wil de provincie eiwitrijke graslanden vervangen door minder eiwitrijke gewastypen. “In moeilijk toegankelijke gebieden kan de natuurlijke vijand van de gans, de vos, een bijdrage leveren”, zegt Konst.

Alternatieven
Jammer dat de Friezen niet wat meer oog hebben voor diervriendelijkere alternatieven.

1600 kippen komen om na ongeluk met vrachtwagen

Door een brand in een vrachtwagen zijn vannacht op de A28 1600 kippen gedood. De brand in het transport brak rond half twee vannacht uit, mogelijk door een defect aan een wielstel. De vrachtwagen was onderweg van een pluimveehouder in Baarle-Nassau naar een slachthuis in het Groningse Leek. De brand brak uit ter hoogte van het knooppunt Hoevelaken, op de rijbaan richting Zwolle.

Europese varkensboeren knippen massaal varkensstaarten af

Dierenbeschermers hebben met undercoverbeelden aangetoond dat boeren in Nederland en enkele andere EU-landen staarten van varkens afknippen. Deze werkwijze is in strijd met Europese regels. “We willen dat Brussel de varkenssector aan strengere inspecties onderwerpt”, stelde campagnecoördinator Geert Laughs van Compassion in World Farming donderdag bij de presentatie van de beelden in Brussel. Boeren knippen de staarten af om te voorkomen dat de dieren in elkaars staart gaan bijten en elkaar zo verwonden. Varkens doen dat als ze zich vervelen, wat vaak voorkomt in de monotone megastallen waarin ze vaak opgesloten worden. De EU-regels bepalen daarom dat er altijd voldoende stro of speelmateriaal in de hokken moet liggen. De dierenbeschermers bezochten in de afgelopen twee jaar 74 varkenshouderijen in zes EU-landen.

Status van met Q-koorts besmette hobbygeiten onduidelijk

Burgemeesters kunnen volgens minister Ab Klink van Volksgezondheid mogelijk zelf gaan beslissen of ze ingrijpen op kinderboerderijen of zorgboerderijen waar Q-koorts is vastgesteld. Hobbyboeren met besmette dieren vallen echter buiten deze regeling, omdat het besmettingsrisico beperkt is, zei een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdag. De gemeente Houten nam dinsdag het heft in eigen handen en besloot om maatregelen te treffen bij drie hobbyboeren met besmette geiten en schapen.

Geiten op kinderboerderijen worden door kabinet ontzien

Geiten op kinderboerderijen zullen niet worden niet geruimd. Dat schrijven de ministers Verburg en Klink vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn volgens de ministers geen aanwijzingen dat kinderboerderijen door de Q-koorts een hoog risico vormen. De dieren zullen worden gevaccineerd en ontspringen dus de dodelijke dans. Voor bedrijven die op kleine schaal schapen of geiten houden, komt er een protocol met hygiëne-adviezen.

Raad voor Veiligheid wil onderzoek naar Q-koorts

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil onderzoek doen naar de aanpak van de Q-koorts. Voorzitter Van Vollenhoven zei tegen het tv-programma Netwerk dat de ziekte een verschrikkelijk drama is voor mens en dier. De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar de aanpak van de Q-koorts. Van Vollenhoven zegt dat hij zijn best doet om zo snel mogelijk een onderzoek in te stellen. Of en wanneer dat gebeurt, is volgens hem vooral afhankelijk van de capaciteit van de Onderzoeksraad.

Tienduizenden kippen omgekomen bij brand

Bij een uitslaande brand bij een pluimveebedrijf in het Midden-Limburgse Ell zijn in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag twee loodsen met kippen uitgebrand. Hierbij gingen triest genoeg zestigduizend kippen in vlammen op. De brand brak even voor middernacht uit bij een kippenbedrijf aan de Kapittelstraat in het buitengebied van Ell. Twee stallen, een grote en een kleine, waren niet meer te redden. De brandweer liet deze twee stallen met in totaal zestigduizend kippen gecontroleerd uitbranden. De andere grote stal, die gevuld was met 120.000 vogels, kon de brandweer wel nog sauveren.