Categorie: "Ecologie"

‘Trumpagator’ gespot in Amerikaans dorp

GatorkinyongaInwoners van het Amerikaanse dorp Hanahan (South Carolina) hebben in een vijver een opvallende alligator ontdekt: het dier is namelijk knaloranje. Omdat de krokodilachtige qua kleur enige overeenkomsten vertoont met de warrige haardos van Donald Trump, is het reptiel al omgedoopt tot een ‘Trumpagator’. Het is niet zeker hoe de alligator aan zijn oranje kleur komt, maar sommige biologen denken op basis van eerder waargenomen, gelijkaardige gevallen dat bepaalde algen het dier de kleur geven. In 2011 hield  een oranje krokodil in de Australische stad Geelong de gemoederen bezig. Het dier Snappy, dat in een opvangcentrum leefde, verkleurde in een paar dagen van groen naar oranje.

Gekko met loslatende schubben ontdekt

zonderFoto: Frank Glaw

Madagaskar is een (helaas bedreigd) paradijs voor kameleons en gekko’s. Wetenschappers hebben op het Afrikaanse eiland een nieuwe, wel heel aparte gekkosoort ontdekt. Het is bekend dat gekko’s (net als veel andere hagedissen) een deel van hun staart kunnen afwerpen als ze gegrepen dreigen te worden door een roofdier. Maar de Geckolepis megalepis gaat nog een stapje verder: Hij kan zelfs de relatief grote (want het beestje zelf is vrij klein), visachtig aandoende schubben die zijn lichaam bedekken afwerpen, waardoor er letterlijk een vrijwel naakte hagedis overblijft. De waarde van deze truc is duidelijk: een roofdier dat toehapt krijgt geen lekkere gekko in zijn bek, maar blijft echter met een mondvol smakeloze schubben.

Kwart van alle Europese krekel- en sprinkhaansoorten bedreigd

Foto: zuidelijke sikkelsprinkhaan ((Phaneroptera nana), Gilles San Martin, Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0

266px-Phaneroptera_nana_male[1]Meer dan een kwart van de Europese sprinkhaan- en krekelsoorten worden met uitsterven bedreigd door onduurzame landbouw en het toenemende aantal bosbranden in Europa. Dit blijkt uit een nieuw rapport van de International Union for Conservation of Nature. Die achteruitgang is trouwens niet alleen een probleem voor de insecten zelf. Omdat krekels en sprinkhanen een belangrijke voedselbron zijn voor veel vogels en reptielsoorten, brengt hun achteruitgang tegelijkertijd hele ecosystemen in gevaar. Het is de eerste keer dat wetenschappers de status van alle 1.082 sprinkhaan- en krekelsoorten in Europa uitgebreid onder de loep nemen. Het onderzoek, waar meer dan 150 experts twee jaar lang mee in de weer waren, laat zien dat ruim een kwart van deze soorten met uitsterven bedreigd wordt. Hiermee zijn krekels en sprinkhanen voor zover bekend de meest bedreigde insectengroepen van Europa.

Bijen zoeken minder voedsel in door de mens aangetaste leefgebieden

BijinbloemBijen zoeken minder hard naar voedsel als hun leefgebied door menselijke activiteiten ernstig is aangetast. De stofwisseling van de insecten verloopt bijvoorbeeld aantoonbaar langzamer als ze leven in natuurgebieden waarin veel bomen zijn gekapt. De bijen in deze ecologisch gedegenereerde gebieden trekken er bovendien minder vaak op uit en eten relatief weinig. Dat melden Australische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B. De wetenschappers van de Universiteit of Western Australia volgden in totaal 76 bijen uit verschillende bijenkorven in de omgeving van de West-Australische stad Perth. Ze bevestigden piepkleine papieren kaartjes met nummers op het lichaam van de insecten om ze goed in de gaten te kunnen houden, zo meldt nieuwssite The Australian.

Nestelende zeearenden in Groningen

266px-Seeadler-flugFoto: Uclax, Wikimedia Commons/publiek domein

In het Groninger deel van het Hunzedal, rond het Zuidlaardermeer, leeft al enkele jaren een paartje jonge zeearenden. Goed nieuws is dat de zeearenden inmiddels de volwassen leeftijd hebben bereikt en inmiddels hun eerste nest aan het bouwen zijn. Het nest bevindt zich in een natuurgebied van Het Groninger Landschap dat niet toegankelijk is voor publiek. Hier vinden de grote roofvogels voldoende rust. Het Groninger Landschap heeft maatregelen getroffen om verstoring van de zeearenden te voorkomen.

Oudste aquariumvis ter wereld overleden

266px-Australian-Lungfish De oudste vis in gevangenschap ter wereld is overleden. De Australische longvis ‘Granddad’, die sinds 1933 rondzwom in het Shedd Aquarium in Chicago, was volgens de directrice helemaal op en heeft daarom een spuitje gekregen. De taaie zoetwaterbewoner at amper nog en kreeg steeds meer last van slecht functionerende, vitale organen. Volgens het aquarium is de vis gedurende zijn leven door zo’n 104 miljoen bezoekers bekeken. Longvissen kunnen niet alleen individueel indrukwekkende leeftijden bereiken, ook als diergroep zijn ze al stokoud. De longvissen ontstonden namelijk zo’n 380 miljoen jaar geleden, een tijdperk waarin van dinosauriërs bijvoorbeeld nog geen sprake was. Longvissen kunnen bij droogte of gebrek aan zuurstof, wanneer kieuwen tekortschieten, nog een hele poos overleven door zich in te graven in een laag modder en te ademen met een primitieve long.

Nieuwe vindplaatsen van zeldzame vermiljoenkever in Nederland

Cucujus_cinnaberinus_sideIn 2012 werd de vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus)  voor het eerst aangetroffen in Nederland. Na veel inventarisaties is deze bijzondere soort inmiddels bekend van aardig wat populaties. Door de strikte bescherming zullen veel terreinbeheerders nu rekening moeten gaan houden met deze fraaie kever. Hoewel de soort in Midden-Europa al langer bezig is aan een opmars, is de aanwezigheid in ons land toch wel verrassend omdat het gaat om een tamelijk warmteminnende soort. Waarschijnlijk heeft de uitbreiding te maken met klimaatfactoren en het meer beschikbaar komen van dood hout in onze bosgebieden. De vermiljoenkever leeft namelijk vrijwel permanent achter de schors van net gestorven bomen. Als broedboom kunnen verschillende boomsoorten gebruikt worden. In ons land zijn met name de populier en zomereik in trek. Naast dood hout stellen de vermiljoenkevers ook een hoge vochtigheidsgraad erg op prijs.

Duitse wolvenpopulatie gegroeid

WolfHet aantal wolven dat in Duitsland rondloopt is de vijfhonderd waarschijnlijk gepasseerd. Dat zouden er zo’n honderd meer zijn dan in 2015. Dat de Duitse wolvenpopulatie groeiende is, blijkt uit afgelopen dinsdag bekendgemaakte cijfers van het jachtgenootschap van Nedersaksen, een van de deelstaten waar het roofdier een sterke comeback heeft gemaakt.

Unieke hermelijnengeboorten in januari

Foto: Gert Stegeman

hermelijnmetjong33170988Op 26 januari 2017, hartje winter, werd bij Steenwijk een hermelijn met een jong op het ijs gefotografeerd. Iets wat tot dan toe door deskundigen voor vrijwel onmogelijk werd gehouden, want In Nederland krijgen hermelijnen normaliter namelijk voor het eerst pas jongen tegen het einde van maart. Een unieke waarneming dus. Aanvankelijk was er nog wat discussie over de foto en dachten veel natuurliefhebbers en -kenners dat het om een hermelijn ging die een rat in zijn bek had.

Texaanse familie heeft 24 ratelslangen onder huis

CrotalusatroxEen familie in het Texaanse dorp Buffalo Gap had zonder het te weten 24 Texaaanse ratelslangen (zie foto) in huis. Zij kwamen hier bij toeval achter toen een van de dieren in de toiletpot ronddobberde. De jonge Isac Mcfadden trof het reptiel aan bij een bezoek aan de wc. De moeder van het gezin beval haar zoon om het reptiel te doden met een schep voorwerp en schakelde de lokale slangenexpert Nathan Hawkins in. Hawkins haalde het dier weg en stelde voor om nog een rondje door de woning te maken om de familie gerust te stellen. Dat lukte niet echt, want in het hoekje van de kelder van het huis vond hij nog eens dertien Texaanse ratelslangen (Crotalus atrox).