Categorie: "Ecologie"

Europese honingbijen slimmer dan ‘killer bees’

Kruising
De geafrikaniseerde honingbij behoort tot de meest gevreesde insecten van onze planeet. Berucht om zijn aanvalslust is het dier al meermaals het hoofdonderwerp geweest van films en documentaires. Wat deze bijen vooral zo gevaarlijk maakt, is hun gewoonte om zich met duizenden tegelijk te storten op elke levensvorm die te dicht in de buurt van hun korf komt. En van een acute bedreiging hoeft niet eens sprake te zijn: de bijen kunnen al tot razernij gebracht worden door het geluid van een grasmaaier. De felle geafrikaniseerde bijen verdringen op veel plaatsen ook de inheemse honingbijenpopulaties. De zogenaamde killer bee ontstond na een ménage à deux tussen de Afrikaanse en de Braziliaanse honingbij. Het dier is inmiddels in het zuiden van de Verenigde Staten al wijdverspreid.

Intelligentietest
Entomologen schreven de succesvolle opmars van de geafrikaniseerde honingbij toe aan de intelligentie van het insect. Toch heeft onderzoek van Britse wetenschappers blootgelegd dat de nukkige vechtbijen niet overdreven snugger zijn.

Boomkikker doet het steeds beter in Nederland

Het gaat goed met de boomkikker. Vooral in de Achterhoek, Noord-Brabant en Zeeland is het grasgroene paradepaardje onder de kikkers aan een flinke opmars bezig. De stijging is onder meer te danken aan de creatie van honderden nieuwe poelen en de inzet van bevlogen natuurbeschermers. Dat heeft de amfibieën-, reptielen- en vissenorganisatie Ravon woensdag bekendgemaakt. Ook in Limburg, waar het natuurgebied De Doort tussen Echt en Dieteren lange tijd de enige boomkikkerenclave was, heeft het diertje met hulp van de mens nieuwe gebieden in het noorden van de provincie gekoloniseerd. Het planten van braamstruwelen, het creëren van nieuwe poelen, het snoeien van te dichte begroeiing en het herintroduceren van natte laagtes en oevers zijn de belangrijkste maatregelen die hebben bijgedragen aan het herstel van de boomkikker.

Varkens en kippen eten de wereldzeeën leeg

Eén op de vier kinderen in Peru is ondervoed, terwijl het land tegelijkertijd jaarlijks de helft van zijn enorme visvangst – vooral ansjovis – verwerkt in vismeel dat gebruikt wordt om varkens en kippen te voeren in het buitenland. Dat is een van de trieste voorbeelden die opgesomd worden in een pas verschenen rapport van het Visserijcentrum van de Canadese University of British Columbia. De varkens en kippen die wereldwijd zitten opgesloten in overbevolkte vleesfabrieken eten samen zes keer zoveel vis als de inwoners van Amerika en zelfs twee keer zoveel als de Japanners, de fanatiekste viseters ter wereld.

Vangstverbod blauwvintonijn van de baan

De belangrijkste visserijlanden hebben op een bijeenkomst in Brazilië afgesproken dat de tonijnvangst in de Atlantische Oceaan met eenderde zal worden verminderd. Dit besluit bracht grote teleurstelling teweeg onder milieugroeperingen en betrokken wetenschappers. Volgens milieubeschermers, biologen en ecologen is een vangstverbod absoluut noodzakelijk om de toekomst van de blauwvintonijn veilig te stellen.

Investeren in natuur kan lucratieve vorm van ondernemen zijn

Winstgevend
Investeren in natuur kan zeer winstgevend zijn. Dat blijkt uit een onafhankelijke evaluatie van 1100 onderzoeken. “Het investeren in bijvoorbeeld beschermde gebieden, levert, hoe je het wendt of keert, een kosten-batenratio op tussen 1 op 25 tot 1 op 100″, zegt Pavan Sukhdev, die de supervisie over het onderzoek had en in het dagelijks leven werkt als econoom voor de Deutsche Bank. Als voorbeeld noemt hij de creatie van zeereservaten. Dat vergt weliswaar een flinke investering van 25 tot 30 miljard euro, maar levert volgens Sukhdev een veelvoud daarvan op, in totaal zo’n 3000 miljoen euro. De reservaten kunnen dienen als kraamkamers voor de visserij en drommen bevlogen ecotoeristen trekken. Voor het onderzoek, gedaan in opdracht van de Verenigde Naties en de Europese Unie, zijn niet alleen de winsten in kaart gebracht. Ook de kosten die gepaard gaan met natuurvernietiging zijn doorberekend.

Schotse wetenschappers fotograferen mysterieuze diepzeebewoners

Foto: Hadeep Project/BBC News

Expeditie
Schotse wetenschappers hebben het voor elkaar gekregen om in de buurt van Nieuw-Zeeland een zeldzame vissoort in beeld te brengen op een diepte van ruim zeven kilometer. De vissen zijn gefotografeerd in de Kermadectrog, een kilometersdiepe spelonk die de zeebodem voor de kust van Nieuw-Zeeland splijt. De vissen zwommen rond op een diepte van 7560 meter. Geen enkele andere vis op het zuidelijk halfrond leeft zo diep onder water. De dieren zijn roze van kleur en hebben een bolvormig lichaam dat uitloopt in een lange staart. De soort luistert naar de Latijnse naam Notoliparis kermadecensis. De onderzoekers van het aan de Universiteit van Aberdeen gelieerde Oceanisch Laboratorium brachten de vissen in beeld met een fotocamera die was bevestigd aan een onbemande duikboot.

Minder regenwoud gekapt in Braziliaans Amazonegebied

Krimp
Het tempo waarin de Braziliaanse regenwouden met de grond gelijk worden gemaakt, neemt langzaam af. Tussen augustus 2008 en juli 2009 verdween ongeveer zevenduizend vierkante kilometer jungle, een daling van bijna 46 procent in vergelijking met het jaar daarvoor, zei de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. De Braziliaanse autoriteiten registreren sinds 1988 structureel in welk tempo de ontbossing voortschrijdt. De krimp is in al die jaren nog niet zo klein geweest. In 2004 ging de grootste hoeveelheid bos verloren: 27 duizend vierkante kilometer.

Maatregelen en voedselprijzen
Volgens de regering is de positieve ontwikkeling te danken aan beter toezicht op de houtkap in het Amazonegebied en aan een overheidsprogramma ter ondersteuning van duurzame activiteiten. Natuurbeschermingsorganisatie Conservation International vindt echter dat de Braziliaanse overheid zichzelf in haar verklaring een te grote pluim geeft.

Albatrossen sterven massaal in visnetten

Foto: National Oceanic and Atmospheric Organisation
Britse wetenschappers beweren dat er om de vijf minuten een albatros sterft die verstrikt is geraakt in een visnet. In totaal is de wereldpopulatie sinds de jaren zestig nagenoeg gehalveerd. De wetenschappers wilden voor aanvang van de visserijconferentie die gisteren plaatsvond in Brazilië aandacht vragen voor het lot van deze enorme zeevogels. Albatrossen, en met hen een veelvoud aan andere zeevogels, zullen uitsterven als de grootschalige visserij niet snel reageert.” Volgens de milieuorganisatie BirdLife International lopen 37 soorten zeevogels een risico, 18 van hen zijn daadwerkelijk met uitsterven bedreigd. Gisteren kwamen verschillende visserij-organisaties en wetenschappers samen in Brazilië om de visserijquota van tonijn en zwaardvis in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee te bepalen.

Australische koalapopulatie krimpt snel

Foto: Wikimedia
Het aantal koala’s in Australië is de laatste jaren dramatisch snel gedaald. Er leven nu nog hooguit 80.000 koalaberen in Australië. Dat zijn er 20.000 minder dan tien jaar geleden. Bovendien gaat het dan nog om een optimistische schatting. “Het kunnen er volgens pessimistischere schattingen ook nog maar 43.000 zijn”, zegt Deborah Tabart van de Australian Koala Foundation. De buideldieren verdwijnen vooral door het kappen van bossen, een toename van het aantal verzengende bosbranden en klimaatverandering. In het noorden van Queensland zijn de beestjes al vrijwel niet meer te vinden. Koalaberen leven in eucalyptusbossen en zijn wat hun voedsel betreft uiterst eenkennig. Dit maakt de dieren erg kwetsbaar, omdat het verdwijnen van eucalyptusbossen ook onontkoombaar de ondergang van lokale koalapopulaties inluidt. Ook heeft de koala veel leefruimte nodig.

Plaagmier bezig aan opmars in Nederland

Tuinliefhebbers
De zogenoemde plaagmier lijkt op te rukken in Nederland. Kolonies van de Lasius neglectus zijn dit jaar al aangetroffen in Leiden, Wassenaar, Katwijk aan Zee, Son en Maastricht. Dat heeft onderzoek, dat uitgevoerd werd in opdracht van het Ministerie van LNV , uitgewezen. Om te voorkomen dat de plaagmier zich verder verspreidt, zouden primair tuincentra regelmatig moeten worden gecontroleerd. De soort vestigt zich het makkelijkst in tuinen in nieuwbouwwijken, omdat concurrerende mierensoorten daar frequent ontbreken. De insecten komen vrijwel uitsluitend in steden voor en kruipen vooral graag onder bakstenen en tegels. Maar ze kunnen ook binnenshuis voor overlast zorgen.