Categorie: "Ecologie"

Werken aan de toekomst van de zeldzame Amoerpanter

Foto: ALTA

Kat in het nauw
Een quizvraagje: wat is de zeldzaamste kat ter wereld? Het antwoord moet gezocht worden in de uitgestrekte bossen en op de toendra’s van noordoostelijk Siberië. Hier lopen namelijk de laatste 35 wilde Amoerpanters rond, de meest oostelijk voorkomende ondersoort. De Amoerpanter leeft in het gebergte Sichote-Alin (vooral in de regio rond het Chasanmeer in het uiterste zuiden), de Russische kraj (regio, provincie) Primorski en in het bergachtige noorden van Noord-Korea. De gevlekte prachtkat wordt op een aantal manieren door de mens in het nauw gedreven. Bonthandelaren zijn belust op zijn vacht, houthakkers zijn uit op het bos dat zijn leef- en jachtterrein vormt en trofeeënjagers pochen graag met een luipaardhoofd op hun kast of een pantervel op de vloer.

ALTA
Toch is er de laatste jaren meer schot gekomen in de bescherming van deze met uitsterven bedreigde diersoort.

Nederlandse havikenpopulatie groeit gestaag

Hij is een van de imposantste en grootste roofvogels van ons land: de havik, een ietwat teruggetrokken jager die zich vaak aan de menselijke waarneming weet te onttrekken. Momenteel lijkt het erg goed te gaan met de Nederlandse havikenpopulatie, een heel verschil met de voorgaande decennia. Vanaf de jaren zestig tot kort voor de eeuwwisseling nam het aantal haviken namelijk in rap tempo af, onder meer door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw en habitatverlies. Het recente succes van de havik valt onder meer toe te schrijven aan de kolonisatie van nieuwe broedgebieden. Voorheen zocht de roofvogel vooral de bossen in Midden-, Oost- en Zuid-Nederland op, maar nu broeden havikpaartjes vooral in de duinen in het westen en noorden van het land.

Plek milieuramp Exxon Valdez opnieuw getroffen door lekkend schip

Een sleepboot heeft voor de kust van Alaska hetzelfde rif geraakt waar twintig jaar geleden de gigantische olietanker Exxon Valdez miljoenen tonnen olie verloor. Uit de sleepboot lekt diesel en er ligt een olievlek van ongeveer 5 kilometer bij 30 meter op het water. Dat heeft de Amerikaanse kustwacht vrijdag bekendgemaakt. De olietanker van oliemaatschappij ExxonMobil liep in mei 1989 aan de grond wat leidde tot de grootste milieuramp in de Amerikaanse geschiedenis. Meer dan 40 miljoen liter olie lekte in het water. Duizenden vogels en zeedieren raakten besmeurd met olie, waarbij velen het leven lieten.

Zweden gaat jacht op beperkt aantal wolven toestaan

De circa 250 wolven die tegenwoordig nog rondlopen in Zweden krijgen het zwaar na Nieuwjaar. Voor het eerst in 45 jaar kan iedereen een vergunning krijgen om de dieren af te schieten. Gevolg: bijna 11.000 Zweden zullen tussen 2 januari en 15 februari het vizier richten op het vastgestelde quotum van 27 wolven. Een woordvoerster van de afdeling wildbeheer van het toonaangevende natuurbeschermingsinstituut Naturvardsverket noemt het ‘allemansjachtrecht’ een experiment. Maar andere werknemers en de Zweedse Roofdierenvereniging vrezen wantoestanden.

Dierlijke iconen staan symbool voor klimaatverandering

Iconenlijst
Wat hebben de ijsbeer, de koala en de clownvis met elkaar gemeen? Het zijn allemaal dieren die veel last hebben van de wereldwijde klimaatveranderingen. Samen met de ringelrob, de beluga, de zeeschildpad, de keizerspinguïn, de poolvos, de zalm en het hertshoornkoraal zijn de door natuurbeschermingsorganisatie IUCN tot iconen uitgeroepen, enigmatische wezens die het publiek meer kunnen leren over de negatieve invloed die klimaatverandering op de biodiversiteit heeft en zal hebben. Voor elke soort liggen verschillende, klimaatgerelateerde bedreigingen op de loer: het spreekt voor zich dat ijsberen, poolvossen, keizerspinguïns en ringelrobben vooral last hebben van het smeltende zeeijs en afbrokkelende ijskappen. De zeeschildpadden, die toch al zwaar lijden onder de visserijgevaarten die de moderne wereldzeeën afstropen om onze welhaast onverzadigbare honger naar goedkope vis te stillen, ondervinden ook hinder van de steeds warmer wordende oceanen. De watertemperatuur bepaalt namelijk of er een vrouwtje of juist een mannetje uit het schildpaddenei tevoorschijn kruipt. Bij hogere temperaturen zullen overwegend vrouwtjes worden geboren en zal er een nijpend mannentekort in schildpaddenland ontstaan, een ontwikkeling die natuurlijk niet bevorderlijk is voor het ontstaan van duurzame broedpopulaties. Het grootste probleem van de koala is zijn nutritionele eenkennigheid en het lot van zijn enige voedselbron, de eucalyptusboom. De gestage toename van koolstofdioxide in de atmosfeer zorgt er namelijk voor dat eucalyptusbomen minder voedzame bladeren voortbrengen. Maar de diersoort die in het grootste gevaar verkeert, is waarschijnlijk het hertshoornkoraal.

Aussies openen jacht op dromedarissen

Scherpschutters hebben in een woestijn in de Australische deelstaat Northern Territory honderden wilde dromedarissen afgeschoten. De dieren waren op zoek naar water een afgelegen dorp binnengedrongen. Het is de bedoeling dat de jagers in totaal ongeveer drieduizend dromedarissen doodschieten. De autoriteiten spreken over een noodslachting. Zij verbieden verdacht (en ondemocratisch) genoeg het filmen van de kamelenslacht. Aan dat filmverbod zullen wel financiële drijfveren ten grondslag liggen. De in toeristenfolders en gelikte filmpresentaties geschetste idylle van een zonovergoten natuurparadijs loopt natuurlijk schade op als desolate beelden van rottende kamelenkadavers de wereld rondgaan.

Bisschop pleit voor vleesloze vrijdag

De oude katholieke traditie om op vrijdag af te zien van het eten van vlees zou in ere moeten worden hersteld. Dat opperde bisschop Gerard de Korte van Groningen en Leeuwarden zondagavond in het tv-programma Kruispunt. Een vleesloze dag per week zou een enorme bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot, aldus De Korte. De bisschop deed zijn voorstel op de dag waarop in Nederland ruim negenhonderd kerken hun klokken lieten luiden om de wereldleiders op te roepen tijdens de klimaattop in Kopenhagen een deugdelijk klimaatverdrag af te sluiten. De Korte: “We weten dat elke kilo vlees ontzettend veel energie opslurpt en gepaard gaat met de uitstoot van heel veel broeikasgassen. Een vleesloze dag zou daarom een goed idee zijn.”

Ruim twintig procent van de Nederlanders is klimaatscepticus

Peiling
22% van de Nederlanders denkt dat de mens geen schuld heeft aan de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. De PVV-kiezers zijn het meest sceptisch. 56% denkt dat er geen verband bestaat tussen de opwarming en menselijke activiteiten. Bij de VVD-aanhang is dat 34%. Aangezien ik zelf geen klimaatwetenschapper ben, is het niet aan mij om deze kwestie te resolveren. Maar het valt wel op dat de sceptische geluiden vooral afkomstig zijn uit de monden van mensen die niet gelden als autoriteiten in de wereld van de klimaatwetenschap. Er verschijnen amper artikelen in gezaghebbende wetenschappelijke tijdschriften die de klimaatverandering -en de invloed van de mens hierop- ontkennen of marginaliseren. Vrijwel elk wetenschappelijk gremium met enig aanzien onderschrijft in grote lijnen de conclusies van het IPCC. Bovendien zijn veel argumenten van klimaatsceptici al overtuigend weerlegd. Zo kan de theorie dat een verhoogde activiteit van de zon debet is aan de temperatuurstijging van de laatste decennia inmiddels gemakkelijk van tafel worden geveegd. Ook de theorie dat vulkanen structureel meer koolstofdioxide uitstoten dan de mens wordt door de meeste serieuze wetenschappers weggehoond.

De noodzaak van een nieuw energiebeleid
Soit. Voor het energiebeleid van de toekomst is de uitkomst van deze discussie feitelijk irrelevant.

Nederlandse rugstreeppadden in grote problemen

Foto: RAVON
Het gaat verre van goed met de Nederlandse rugstreeppaddenpopulatie. Het aantal dieren is in de afgelopen tien jaar met 43 procent afgenomen. Ook het aantal plaatsen waar het beestje voorkomt, wordt steeds beperkter. Volgens RAVON, een organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar amfibieën, reptielen en vissen, komt dit vooral doordat de leefgebieden van de diertjes ecologisch steeds armer worden. Vooral versnippering van paddenwoongebieden is een serieus probleem. Ecologische armoede zorgt voor minder voedsel en logischerwijs tevens voor minder padden. De rugstreeppad is in ons land een beschermde diersoort, een dier dat zich vooral in duingebieden, zandgronden, uiterwaarden, heidevelden en akkers op zijn gemak voelt.

Afschieten wilde zwijnen werkt volgens boswachter averechts

Kunstmatig
De overlast van wilde zwijnen is een jaarlijks terugkerend probleem. Ook dit jaar worden weer tientallen afschotvergunningen afgegeven om de populatie een kopje kleiner te maken. Een noodzakelijk kwaad, roepen gemeenten en provincies steevast in koor. De dieren zijn een gevaar voor het verkeer en richten daarnaast de nodige vernielingen aan. Boswachter Eddie Nijenhuis van vereniging Natuurmonumenten denkt echter een oplossing te hebben gevonden waarmee het zwijnenprobleem voor eens en altijd kan worden opgelost. “Het afschieten van zwijnen werkt naar ons idee averechts”, zegt Nijenhuis. “Wanneer het aantal dieren in een rotte (de biologische term voor een troep wilde zwijnen) kunstmatig laag wordt gehouden dankzij de jacht, blijft er meer voedsel over voor een betrekkelijk kleine groep zwijnen. Het gevolg is dat de dieren fit blijven en dus meer jongen voort zullen brengen. Het is logisch dat die voortplantingsdrift leidt tot grotere populaties.” Volgens Nijenhuis is dat een van de redenen voor de zwijnenoverlast waarmee delen van de Veluwe elk jaar te kampen hebben. Hij ziet een overeenkomst met de menselijke bevolkingspiramide.