Categorie: "Ecologie"

Dierlijke iconen staan symbool voor klimaatverandering

Iconenlijst
Wat hebben de ijsbeer, de koala en de clownvis met elkaar gemeen? Het zijn allemaal dieren die veel last hebben van de wereldwijde klimaatveranderingen. Samen met de ringelrob, de beluga, de zeeschildpad, de keizerspinguïn, de poolvos, de zalm en het hertshoornkoraal zijn de door natuurbeschermingsorganisatie IUCN tot iconen uitgeroepen, enigmatische wezens die het publiek meer kunnen leren over de negatieve invloed die klimaatverandering op de biodiversiteit heeft en zal hebben. Voor elke soort liggen verschillende, klimaatgerelateerde bedreigingen op de loer: het spreekt voor zich dat ijsberen, poolvossen, keizerspinguïns en ringelrobben vooral last hebben van het smeltende zeeijs en afbrokkelende ijskappen. De zeeschildpadden, die toch al zwaar lijden onder de visserijgevaarten die de moderne wereldzeeën afstropen om onze welhaast onverzadigbare honger naar goedkope vis te stillen, ondervinden ook hinder van de steeds warmer wordende oceanen. De watertemperatuur bepaalt namelijk of er een vrouwtje of juist een mannetje uit het schildpaddenei tevoorschijn kruipt. Bij hogere temperaturen zullen overwegend vrouwtjes worden geboren en zal er een nijpend mannentekort in schildpaddenland ontstaan, een ontwikkeling die natuurlijk niet bevorderlijk is voor het ontstaan van duurzame broedpopulaties. Het grootste probleem van de koala is zijn nutritionele eenkennigheid en het lot van zijn enige voedselbron, de eucalyptusboom. De gestage toename van koolstofdioxide in de atmosfeer zorgt er namelijk voor dat eucalyptusbomen minder voedzame bladeren voortbrengen. Maar de diersoort die in het grootste gevaar verkeert, is waarschijnlijk het hertshoornkoraal.

Aussies openen jacht op dromedarissen

800px-DromedarisScherpschutters hebben in een woestijn in de Australische deelstaat Northern Territory honderden wilde dromedarissen afgeschoten. De dieren waren op zoek naar water een afgelegen dorp binnengedrongen. Het is de bedoeling dat de jagers in totaal ongeveer drieduizend dromedarissen doodschieten. De autoriteiten spreken over een noodslachting. Zij verbieden verdacht (en ondemocratisch) genoeg het filmen van de kamelenslacht. Aan dat filmverbod zullen wel financiële drijfveren ten grondslag liggen. De in toeristenfolders en gelikte filmpresentaties geschetste idylle van een zonovergoten natuurparadijs loopt natuurlijk schade op als desolate beelden van rottende kamelenkadavers de wereld rondgaan.

Bisschop pleit voor vleesloze vrijdag

De oude katholieke traditie om op vrijdag af te zien van het eten van vlees zou in ere moeten worden hersteld. Dat opperde bisschop Gerard de Korte van Groningen en Leeuwarden zondagavond in het tv-programma Kruispunt. Een vleesloze dag per week zou een enorme bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot, aldus De Korte. De bisschop deed zijn voorstel op de dag waarop in Nederland ruim negenhonderd kerken hun klokken lieten luiden om de wereldleiders op te roepen tijdens de klimaattop in Kopenhagen een deugdelijk klimaatverdrag af te sluiten. De Korte: “We weten dat elke kilo vlees ontzettend veel energie opslurpt en gepaard gaat met de uitstoot van heel veel broeikasgassen. Een vleesloze dag zou daarom een goed idee zijn.”

Ruim twintig procent van de Nederlanders is klimaatscepticus

Peiling
22% van de Nederlanders denkt dat de mens geen schuld heeft aan de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. De PVV-kiezers zijn het meest sceptisch. 56% denkt dat er geen verband bestaat tussen de opwarming en menselijke activiteiten. Bij de VVD-aanhang is dat 34%. Aangezien ik zelf geen klimaatwetenschapper ben, is het niet aan mij om deze kwestie te resolveren. Maar het valt wel op dat de sceptische geluiden vooral afkomstig zijn uit de monden van mensen die niet gelden als autoriteiten in de wereld van de klimaatwetenschap. Er verschijnen amper artikelen in gezaghebbende wetenschappelijke tijdschriften die de klimaatverandering -en de invloed van de mens hierop- ontkennen of marginaliseren. Vrijwel elk wetenschappelijk gremium met enig aanzien onderschrijft in grote lijnen de conclusies van het IPCC. Bovendien zijn veel argumenten van klimaatsceptici al overtuigend weerlegd. Zo kan de theorie dat een verhoogde activiteit van de zon debet is aan de temperatuurstijging van de laatste decennia inmiddels gemakkelijk van tafel worden geveegd. Ook de theorie dat vulkanen structureel meer koolstofdioxide uitstoten dan de mens wordt door de meeste serieuze wetenschappers weggehoond.

De noodzaak van een nieuw energiebeleid
Soit. Voor het energiebeleid van de toekomst is de uitkomst van deze discussie feitelijk irrelevant.

Nederlandse rugstreeppadden in grote problemen

Foto: RAVON
rugstreeppadHet gaat verre van goed met de Nederlandse rugstreeppaddenpopulatie. Het aantal dieren is in de afgelopen tien jaar met 43 procent afgenomen. Ook het aantal plaatsen waar het beestje voorkomt, wordt steeds beperkter. Volgens RAVON, een organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar amfibieën, reptielen en vissen, komt dit vooral doordat de leefgebieden van de diertjes ecologisch steeds armer worden. Vooral versnippering van paddenwoongebieden is een serieus probleem. Ecologische armoede zorgt voor minder voedsel en logischerwijs tevens voor minder padden. De rugstreeppad is in ons land een beschermde diersoort, een dier dat zich vooral in duingebieden, zandgronden, uiterwaarden, heidevelden en akkers op zijn gemak voelt.

Afschieten wilde zwijnen werkt volgens boswachter averechts

800px-HPIM9277Kunstmatig
De overlast van wilde zwijnen is een jaarlijks terugkerend probleem. Ook dit jaar worden weer tientallen afschotvergunningen afgegeven om de populatie een kopje kleiner te maken. Een noodzakelijk kwaad, roepen gemeenten en provincies steevast in koor. De dieren zijn een gevaar voor het verkeer en richten daarnaast de nodige vernielingen aan. Boswachter Eddie Nijenhuis van vereniging Natuurmonumenten denkt echter een oplossing te hebben gevonden waarmee het zwijnenprobleem voor eens en altijd kan worden opgelost. “Het afschieten van zwijnen werkt naar ons idee averechts”, zegt Nijenhuis. “Wanneer het aantal dieren in een rotte (de biologische term voor een troep wilde zwijnen) kunstmatig laag wordt gehouden dankzij de jacht, blijft er meer voedsel over voor een betrekkelijk kleine groep zwijnen. Het gevolg is dat de dieren fit blijven en dus meer jongen voort zullen brengen. Het is logisch dat die voortplantingsdrift leidt tot grotere populaties.” Volgens Nijenhuis is dat een van de redenen voor de zwijnenoverlast waarmee delen van de Veluwe elk jaar te kampen hebben. Hij ziet een overeenkomst met de menselijke bevolkingspiramide.

Bijvoeren van vogels kan evolutie beïnvloeden

Foto: Jakub Stančo

sylviaatricaKortere route
Het lijkt een onbetekenende daad: het bijvoeren van vogels die in de winter moeite hebben om hun dagelijkse maaltijd bij elkaar te scharrelen. Toch kan deze akte van barmhartigheid grote veranderingen tot gevolg hebben. Sterker, je kunt er in sommige gevallen mogelijk zelfs de evolutie van bepaalde vogelsoorten mee bepalen. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Universiteit van Freiburg. Zij onderzoeken al geruime tijd het ontstaan van nieuwe migratieroutes bij zwartkoppen. De vogels overwinterden vroeger alleen in warme Zuid-Europese landen zoals Spanje. Maar een deel van de dieren kiest nu ook voor een kortere route in noordwestelijke richting naar Groot-Brittannië. Die vogels kunnen overleven door in tuinen en vogelhuisjes uitgestald voedsel te eten.

Nieuwe soort
Opvallend genoeg vertoonden twee buurgroepen, die elk een andere migratieroute volgen, al grote uiterlijke en gedragsmatige verschillen.

Herkomst haaienvinnen getraceerd

Foto: Mahmood Shivji

hammerhead-fishing-278x225Haaienpopulaties staan wereldwijd onder grote druk. Vooral de enorme vraag naar haaienvinnen, die gepaard gaat met de economische opmars van het Verre Oosten, pakt rampzalig uit en heeft veel soorten al op de rand van extinctie gebracht. Nationale regeringen en natuurorganisaties kunnen doorgaans weinig tegen deze praktijken ondernemen. Ze weten namelijk meestal niet waar de gevangen vinnen vanaf komen. Maar dit gaat in de nabije toekomst mogelijk veranderen. DNA-onderzoek heeft namelijk voor het eerst uitkomst geboden bij het traceren van een op de vismarkt van Hong Kong buitgemaakte partij haaienvinnen.

Zeehondencrèche Pieterburen puilt uit

De Zeehondencrèche in Pieterburen zit momenteel overvol. De crèche heeft op het moment 110 zieke zeehonden binnen de poorten. Voor deze tijd van het jaar is een aantal van vijftig gebruikelijk. Crèche-eigenaar Lenie ’t Hart sluit niet uit dat er te weinig voedsel in zee is voor de zeehonden, waardoor ze meer moeten zwemmen en oververmoeidheid en ondervoeding op de loer liggen. De crèche kampt naast plaatsgebrek ook met een tekort aan gespecialiseerde vrijwilligers.

Zeeleeuwen en pinguïns aan de basis van nieuwe natuuratlas

De Wildlife Conservation Society en Birdlife International hebben eind vorige week de eerste natuuratlas van de Patagonische Zee uitgebracht. Het ruim driehonderd pagina’s tellende boekwerk bestaat uit gedetailleerde kaarten van dit zeer waardevolle gebied, een ecologisch kroonjuweel dat zich uitstrekt van Zuid-Brazilië tot aan het zuidelijkste puntje van Chili. Het boek brengt ook de belangrijkste migratieroutes in beeld die door de verschillende diersoorten worden gevolgd. Bovendien is de atlas een intrigerend venster dat de lezer een blik gunt in de levenswijze van de vele dieren die het gebied bewonen. Het produceren van de natuuratlas was waarlijk een mammoetklus.