Categorie: "Dier in de spotlights"

Sauropoden hielden lange nek omhoog tijdens het eten

Illustratie: Wikimedia
800px-EuhelopusDB2Het waren de meest imponerende dieren die in de lange geschiedenis van de aarde op land hebben rondgelopen: de Sauropoda. Tot op heden bestond er nog geen definitieve duidelijkheid over de manier waarop de immense dieren hun lange nekken positioneerden. In sommige boeken worden ze op vergelijkbare wijze gepresenteerd als hedendaagse giraffen, in andere boeken of films houden ze hun nek laag bij de grond. Maar nu lijkt de wetenschappelijke kogel toch door de kerk te zijn. De sauropoda hielden hun lange nek net als giraffes omhoog bij het zoeken naar voedsel, ook al leidde dat tot een zeer hoge bloeddruk in hun lichaam.

Duikgekte verwacht in de Oosterschelde

800px-KalamarDe Nederlandse Onderwatersport Bond verwacht de komende tijd een ware duikgekte in de Oosterschelde (Zeeland). De bond verwacht er sportduikers uit binnen- en buitenland die een glimp willen opvangen van broedende sepia’s (ook wel zeekatten genoemd). Deze tienarmige (acht gewone tentakels en twee speciale grijparmen) inktvissen weten elk jaar de weg naar Zeeland te vinden.

Epidemie bedreigt voortbestaan van zeldzame saïga-antilope

Foto: US Geological Survey
SaigaOngeveer twaalfduizend bedreigde saïga-antilopen zijn gestorven door een mysterieuze epidemie in Kazachstan. Een expert van het Wereld Natuur Fonds (WNF) sprak van een potentiële catastrofe voor de zeldzame diersoort. ”Het is een natuurlijke catastrofe”, zei het hoofd van een epidemiologisch centrum in de Centraal-Aziatische republiek. Testen wijzen uit dat de antilopen zijn gestorven door een infectie die de longen aantast. De saïga-antilope leeft op de uitgestrekte steppen van Kazachstan, Mongolië en Rusland. In de afgelopen twintig jaar is hun aantal gedaald van een miljoen tot circa honderdduizend exemplaren. Een afname die vooral het gevolg is van intensieve stroperij. Reeds in het begin van de twintigste eeuw werden saïga’s intensief bejaagd in Centraal-Azië. Kudden werden het ijs opgejaagd, waar ze werden doodgeknuppeld of in doodlopende geulen werden gedreven, dodelijke vallen die waren voorzien van scherpe palen waartegen de dieren zich dooddrukten. Jacht gebeurde voornamelijk voor het vlees of voor de hoorns, die in China gelden als een ingrediënt voor traditionele medicijnen. Na de oprichting van de Sovjet-Unie werd de saïga officieel beschermd, waarna het aantal saïga’s weer steeg van een schamele duizend naar ongeveer een miljoen individuen.

Keizersmantel plant zich weer voort in Nederland

Foto: Hans Gasperl
Argynnis-paphia_(Kaisermantel)In Zwolle is zaterdag een rups aangetroffen van de keizersmantel, een unieke vlindersoort die sinds 1980 niet meer in Nederland voorkwam. Dat heeft de Vlinderstichting maandag gemeld. De keizersmantel staat op de lijst met dagvlinders die uit Nederland zijn verdwenen. Vroeger kwam de soort veelvuldig voor op de hogere zandgronden. De afgelopen jaren zijn er wel ‘zwervende’ exemplaren van de vlinder gesignaleerd op de Veluwe. Maar in Zwolle is voor het eerst weer een rups van de vlinder aangetroffen, wat betekent dat het diertje zich weer in Nederland heeft voortgeplant. De keizersmantel heeft een vleugellengte van zo’n 3 centimeter, is oranje van kleur en vaak herkenbaar aan de groenige achtervleugels met zilverkleurige stippen en strepen.

Zeearend broedt opnieuw succesvol in Oostvaardersplassen

Foto: Wikimedia
800px-Seeadler-flugDe Europese zeearend lijkt zich weer in Nederland te vestigen. Volgens een schatting van Staatsbosbeheer is het aantal paren in Nederland gestegen tot tien. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft een zeearendpaar met succes gebroed in de sowieso vogelrijke Oostvaardersplassen. De jonge zeearend weegt inmiddels vier kilo en is door medewerkers van Staatsbosbeheer geringd. Dat gebeurt om meer informatie te krijgen over verspreiding, vestiging en leeftijd.

Bruinvissen voelen zich thuis in de Oosterschelde

Porpoise_touchingDe bruinvis heeft zich definitief gevestigd in de Oosterschelde. Dat concludeert de Stichting Rugvin na een telling die het zaterdag met het Wereld Natuur Fonds in de Zeeuwse zeearm heeft uitgevoerd. De organisaties telden vijftien bruinvissen (kleine walvisachtigen). In september 2009 werd de Oosterschelde voor het eerst gescand en toen telden de speurders 37 bruinvissen, waaronder 5 kalfjes. Met 9 schepen werd zaterdag van de Oosterscheldekering in het westen langzaam naar het oosten gevaren om te speuren naar de charismatische zeezoogdieren. Dat er dit keer slechts 15 dieren zijn geteld, wil volgens de stichting niet zeggen dat er nu minder bruinvissen in de Oosterschelde zwemmen dan in september vorig jaar.

De trucjes van een hitsige mannetjestopi

TopiAan het versieren van een vrouw zitten in de mensenwereld nogal wat haken en ogen. De concurrentie is vaak groot, waardoor inventiviteit en een gezonde portie improvisatievermogen goed van pas komen. In de dierenwereld is dat niet anders. Zeker onder antilopen en herten is de concurrentie moordend. Sommige mannetjestopi’s hebben een ingenieuze manier bedacht om de aandacht van gewillige damesantilopen te trekken. Als een aantrekkelijk vrouwtje het domein van een mannetje dreigt te verlaten, stoot de territoriumeigenaar een vals alarm uit om het vrouwtje in zijn buurt te houden. De mannelijke topi begint dan te snuiven en richt zijn blik strak op het vrouwtje dat hij wil inpalmen.

Panda’s krijgen overlevingscursus

Foto: J. Patrick Fischer
800px-Grosser_PandaChina wil een centrum bouwen waar in gevangenschap geboren reuzenpanda’s geleerd zal worden hoe ze in het wild kunnen overleven. Dat meldde staatspersbureau Xinhua donderdag. Het centrum moet binnen nu en vijf jaar verrijzen in de provincie Sichuan. In het centrum zullen drie tot vijf reuzenpanda’s worden ondergebracht. Het centrum zal vooral gaan bestaan uit bosland, het natuurlijke habitat van de meeste wilde reuzenpanda’s. Volgende maand wordt een begin gemaakt met de bouw. Reuzenpanda’s behoren tot de meest bedreigde diersoorten ter wereld. In het wild leven nog zo’n zestienhonderd exemplaren, in gevangenschap worden ruim driehonderd reuzenpanda’s gehouden. Het doel van het project is om panda’s langzaam te leren om zonder hulp van mensen te overleven.

De troostende snavel van een raaf

800px-Corvus_corax_004Als er een gevecht heeft plaatsgevonden tussen raven, wordt de zwaarst getroffen vogel daarna vaak getroost door familieleden. Dat hebben wetenschappers uit Oostenrijk ontdekt. Raven betuigen na een gevecht vaak steun aan een verwant slachtoffer door lichamelijk contact te zoeken of de veren van de getroffene schoon te maken met hun flinke snavel. Dat gedrag is volgens de onderzoekers van de Universiteit van Wenen bedoeld om de aangevallen vogel te troosten. De steunbetuigingen leveren de troostende vogel in de praktijk vaak weinig op. De spanning in een groep raven neemt er niet significant door af. De Oostenrijkse onderzoekers kwamen tot hun bevindingen door 152 gevechten te observeren binnen een groep van 13, door mensen opgevoede raven.

Nieuwe diersoorten ontdekt in bergen van Nieuw-Guinea

Foto: Conservation International
424x180_expedition_foja_new_speciesWetenschappers hebben in het Fojagebergte, aan de westkant van Nieuw-Guinea, verschillende nieuwe diersoorten ontdekt. Het team van Conservation International, gesteund door de National Geographic Society en de Smithsonian Institution, ondernam in 2008 een expeditie naar het gebied en maakte maandag de resultaten bekend. De ontdekkingsreis heeft een aantal mooie anekdotes voortgebracht. Zo ontdekte herpetoloog Paul Oliver tijdens een lunch in het basiskamp een dier dat zijn voetjes had neergeplant op een zak rijst.