Categorie: "Dier in de spotlights"

Tyrannosaurus was mogelijk goede sprinter dankzij staart

Een bijzonder gespierde staart stelde de Tyrannosaurus rex waarschijnlijk in staat om te rennen en actief te jagen. Dat beweert een Amerikaanse wetenschapper naar aanleiding van een nieuwe studie. Met behulp van zijn staartspieren kon de Tyrannosaurus rex waarschijnlijk dermate veel kracht ontwikkelen dat het dier achter prooien aan kon sprinten. Dat meldt onderzoeker Scott Persons van de Canadese University of Alberta in het tijdschrift The Anatomical Record. Eerdere studies suggereerden nog dat de Tyrannosaurus rex niet genoeg spieren had om te rennen en daarom vooral jaagde vanuit een hinderlaag of zich hoofdzakelijk voedde met aas. Maar volgens Persons is de spiermassa van de dinosauriër met maar liefst 45 procent onderschat, vooral omdat er nooit goed naar de precieze opbouw van de staart is gekeken.

Nederlandse zwijnen gaan zware winter tegemoet

Het wordt een zware winter voor de wilde zwijnen. Er zijn dit jaar maar weinig eikels en beukennootjes in de belangrijkste leefgebieden, de Veluwe en het Meinweggebied in Midden-Limburg. Dit zorgt er wellicht voor dat een relatief groot deel van de populatie de winter niet overleeft en dat er volgend jaar vermoedelijk minder biggen zullen zijn. Deskundigen verwachten dat zwijnen, eekhoorns, muizen en vogels de beukennootjes op korte termijn hebben opgegeten of verzameld. De zwijnen zijn daarna aangewezen op voedselbronnen als gras en wortels van adelaarsvarens. Dat meldt de Zoogdiervereniging.

Miniscule vleermuis is nieuwe soort

Wetenschappers hebben vastgesteld dat er een nog onbeschreven vleermuissoort leeft in Ecuador. Het gaat om één van de kleinste vleermuizen ter wereld. De vleermuis van de nieuw ontdekte soort Myotis diminutus komt waarschijnlijk alleen voor in het door hoge Andestoppen gedomineerde noordwesten van Ecuador. Het eerste exemplaar werd daar dertig jaar geleden al gevangen, maar wetenschappers van de University of Washington hebben nu pas officieel vastgesteld dat de vleermuis met recht kan worden beschouwd als een aparte soort. De onderzoekers beschrijven het nieuwe zoogdier in het meest recente exemplaar van het zoogdierblad Mammalian Biology. De bruine vleermuis weegt slechts 3,5 gram. Daarmee heeft het dier het kleinste lichaam van alle Myotis-vleermuizen, waarvan wereldwijd in totaal meer dan honderd verschillende soorten voorkomen. Over de leefgewoontes en historie van de nieuw ontdekte vleermuis is weinig bekend. De vraag is ook of wetenschappers überhaupt de tijd zullen krijgen om het diertje in zijn natuurlijke omgeving te bestuderen.

Wasbeerhond vestigt zich in Friesland

Foto: Piotr Kuczynski
In Friesland heeft zich naar alle waarschijnlijkheid een kolonie wasbeerhonden gevestigd. Natuurwaarnemers hebben al 23 keer zo’n dier gezien en kortgeleden is voor de derde maal een dode wasbeerhond gevonden in Vegelinsoord, een klein plaatsje tussen Joure en Heerenveen. De wasbeerhond hoort eigenlijk niet in onze streken thuis, maar in Duitsland komt het dier al jaren op grote schaal voor. Dat meldt de Zoogdiervereniging vandaag. Volgens de vereniging is een andere sterke aanwijzing voor de aanwezigheid van een groep wasbeerhonden in Friesland het feit dat dit jaar rond Vegelinsoord veel nesten met kievitseieren zijn leeggeroofd. Onderzoek heeft aangetoond dat een vos niet de schuldige was en dat de sporen heel goed bij een wasbeerhond kunnen horen.

View from the cage

Veel mensen vragen zich af hoe het nu eigenlijk is om de witte haai van dichtbij onder het wateroppervlak te bekijken vanuit een kooi. Wel, de volgende video is mijns inziens een uitstekende weergave van een kooiduik (op een goede dag). Het is alleen niet zo gebruikelijk dat een van de roofvissen daadwerkelijk zijn neus tussen de tralies door steekt. Het lijkt een angstaanjagende ervaring die slecht is voor je dierbare hart, maar dat valt reuze mee. Mits je natuurlijk een zwak hebt voor deze vaak onbegrepen dieren… Ik kan alleen maar uit de grond van mijn hart zeggen dat het een van de mooiste dingen is die ik ooit heb gedaan en waarschijnlijk ooit nog zal doen.

Walvissen verbranden door zonnestralen

Walvissen raken soms verbrand door zonnestralen. Biologen merken dat het probleem steeds groter wordt, mogelijk onder invloed van de aantasting van de ozonlaag. Het klinkt misschien vreemd dat aquatische zoogdieren als walvissen moeten vrezen voor zonnebrand, maar de dieren brengen heel wat tijd boven water door. Zo komen ze onder meer naar de oppervlakte om te ademen, contacten te leggen en hun jongen te voeden. Op die ogenblikken staat hun rug soms urenlang bloot aan de volle kracht van de zon. Wetenschappers onderzochten ongeveer 150 blauwe vinvissen, gewone vinvissen en potvissen in de Golf van Californië. Met behulp van foto’s en huidmonsters stelden ze vast dat de walvissen grotendeels dezelfde symptomen vertonen als mensen wanneer ze verbrand raken door de zon.

Vrouwelijke Boa constrictor in staat tot maagdelijke bevalling

Een vrouwelijke Boa constrictor in de Verenigde Staten heeft al twee keer het leven geschonken aan jonge slangen zonder de hulp van een mannelijke soortgenoot. De Boa heeft nu 22 jongen die geen vader hebben, zo meldt de BBC. De jonge slangen zijn ook genetisch heel bijzonder. Maagdelijke geboorten komen wel vaker door bij dieren. Zo planten veel insecten zich voort zonder te paren. Hun jongen zijn dan vaak genetisch identiek. Maar bij dieren zoals slangen is het toch ongebruikelijk. In 2006 werd wel een gelijkaardige ontdekking gedaan bij komodovaranen, ook behorend tot de klasse der reptielen. Een jaar later werd de maagdelijke voortplanting ook vastgesteld bij in gevangenschap gehouden hamerhaaien. Maar het verhaal van de Boa is een uitzonderlijk geval.

Zeearenden floreren in Schotland

Foto: Wikimedia
Het voorbije jaar was een absoluut succes voor de populatie Europese zeearenden in Schotland. In 2010 produceerden ze meer jongen dan in de voorbije jaren sinds ze 35 jaar geleden geherintroduceerd werden in het land. Liefst 46 van de prachtige roofvogels zagen dit jaar het levenslicht in Schotland. Dat zijn tien jongen meer dan het jaar voordien. In totaal telt Schotland 52 paar volwassen zeearenden. In 1975 werden de arenden losgelaten in Rum, maar intussen hebben ze hun leefgebied al stevig uitgebreid. Experts verwachten dat de populatie zeearenden weldra even groot zal zijn als voor de Victoriaanse periode. In de negentiende en de twintigste eeuw werd de zeearend het slachtoffer van overmatige jacht.

Mystery of the chupacabras solved?

Photograph: Dan Pence
The chupacabras—the legendary hairless animal popular among cryptozoologists—may have been created by parasites, according to researchers at the University of Michigan. The chupacabras, literally meaning “goat sucker” in Spanish, has terrified livestock owners for years, with reports first appearing in Puerto Rico. Soon after, more reports emerged in Mexico and in the southwestern parts of the US of a fanged, hairless, monster that sucks blood. Researchers say that the real cause behind the chupacabras is a tiny parasite called Sarcoptes scabiei, which causes scabies in coyotes as well as humans.