Resultaten biodiversiteitstop Nagoya met gemengde gevoelens ontvangen

Bescherming
Het Wereld Natuur Fonds heeft gemengde gevoelens bij de uitkomst van de Conventie voor Biodiversiteit (CBD). Vrijdagavond werden afgevaardigden uit 190 landen het in Japan eens over maatregelen die het uitsterven van planten- en diersoorten tot staan moeten brengen. Afgesproken is om meer waardevolle natuurgebieden te beschermen, schadelijke vistechnieken te verbieden en (economische) opbrengsten uit natuur eerlijk(er) te verdelen. Daar staat tegenover dat de wereldleiders nauwelijks geld uittrokken voor realisatie van de maatregelen en geen harde afspraken maakten over naleving daarvan. Kijkend naar het nieuwe verdrag over biodiversiteit, dat tot 2020 geldt, spreekt WNF-directeur Johan van de Gronden van ‘goed en slecht nieuws’. Het WNF staat positief tegenover het voornemen om te komen tot een verbod op overbevissing, schadelijke vistechnieken en subsidies die de natuur schaden; bijvoorbeeld voor de aanleg van een soja- of palmolieplantage. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om meer natuurgebieden te beschermen. Afgevaardigden kwamen overeen dat over tien jaar 17 procent van alle natuur op land een beschermde status moet hebben. Momenteel is 12 procent van de aarde beschermd natuurgebied. Op zee geldt dat minder dan één luttel procentje van alle natuur een beschermde status geniet. In Japan werd afgesproken dat dit in 2020 moet zijn verhoogd tot 10 procent. “Een hele stap voorwaarts, maar volgens wetenschappers onvoldoende om de vele vissoorten die het moeilijk hebben afdoende te beschermen,” zegt Van de Gronden.

Eerlijk delen
De onderhandelingen in het Japanse Nagoya waren tot het laatste moment spannend. Vlak voor middernacht bereikten deelnemers aan de Conventie voor Biodiversiteit pas overeenstemming over het zogenoemde ABS-protocol (Access and Benefit Sharing). Een ‘historische doorbraak’, want over dit protocol, dat regelt dat de opbrengsten uit natuur eerlijk worden verdeeld, waren partijen het al 18 jaar oneens. Voortaan krijgen landen een deel van de opbrengsten die voortkomen uit het gebruik van natuur en natuurlijke hulpbronnen; denk aan de farmaceutische industrie die geld verdient aan medicijnen waarvoor de grondstoffen afkomstig zijn uit het oerwoud. Als het echter aankomt op het handhaven van al die mooie beschermingsmaatregelen, schieten de afspraken die in Nagoya zijn gemaakt wederom tekort. Zo zijn er geen harde sancties om falende of onwillige landen aan te pakken. Enkele uitzonderingen daargelaten, stelde geen van de rijke landen bovendien voldoende geld beschikbaar om uitvoering van de afspraken ook echt mogelijk te maken. De landen nemen nog tot 2012 de tijd om daar afspraken over te maken. Greenpeace is pessimistischer over de uitkomsten van de top. “Het is spijtig dat niet aan de verwachtingen voldaan werd op cruciale punten als de beschermde gebieden op land en in zee. We zijn niet verder gegaan dan de bestaande doelstelling om 10 procent van onze oceanen te beschermen”, laat de organisatie weten.

Lees ook:IUCN wijst overheden op biodiversiteitsverlies
Lees ook:Natuurbescherming alleen is niet genoeg
Lees ook:EU steekt miljoenen in bescherrming van olifanten en zeldzame boomsoorten
Lees ook:Tijgers vaak vogelvrij in beschermde gebieden
Lees ook:Lijst bedreigde soorten blijft groeien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.